1.0 PENGENALAN

Gazetir ini mengandungi 5994 nama geografi di Perak.

Data nama geografi ini dibekalkan oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Data-data yang telah dimasukkan ke dalam gazetir ini telah mendapat pengesahan dari Jawatan kuasa Negeri Nama Geografi (JNNG) Perak dimana setiap nama geografi yang diterbitkan ini telah melalui proses semakan dan pengesahan oleh pegawai-pegawai di Negeri Perak untuk memastikan nama tersebut sah dari segi ejaan, jenis, maklumat lokasi dan sebagainya.

Kemasukan data untuk setiap nama geografi mengandungi maklumat berikut:

 
 • Nama
 • Latitud
 •  
 • Daerah
 • Longitud
 •  
 • Jenis
 • 2.0 SEJARAH

  Ada berbagai-bagai pendapat mengenai asal usul nama Negeri Perak. Setengah pendapat mengatakan bahawa nama itu diambil bersempena dengan Bendahara Tun Perak dari Melaka dan setengahnya pula mengatakan ia diambil dari "kilatan ikan dalam air" yang berkilau seperti perak. Justeru dari pengenalan nama negeri ini sendiri telah membayangkan tentang khazanah yang terkandung di buminya.

  Negeri Perak sebenarnya telah wujud pada zaman pra sejarah lagi. Kota Tampan di Lenggong merupakan satu-satunya kawasan yang terbukti wujudnya Zaman Batu Lama di Tanah Melayu. Bertolak dari tarikh antara 400,000 hingga 8,000 tahun sebelum masihi, Negeri Perak telah mengalami evolusi dari masa ke masa. Kesan peninggalan sejarah zaman batu ini terbukti dengan jumpaan alat-alat batu dan fosif-fosil manusia dikenali dengan nama Perak Man.

  Negeri Perak merentasi Zaman Hoabinhian seterusnya Zaman Batu Baru dan Zaman Logam, yang dapat dibuktikan dengan jumpaan-jumpaan tertentu. Ini disusuli pula dengan zaman Hindu/Buddha yang dijangkakan berlaku serentak dengan lain-lain kawasan di Tanah Melayu.

  Selepas zaman ini, alam persejarahan Negeri Perak telah maju setapak lagi dengan wujudnya kerajaan-kerajaan tempatan seperti Manjung di Daerah Dinding dan Beruas (wujud setelah Manjung luput). Begitu juga beberapa kerajaan lagi di Perak Tengah dan Ulu seperti Tun Saban dan Raja Roman. Serentak dengan itu Islam mula bertapak kukuh di negeri ini.

  Titik sejarah Negeri Perak sebenarnya bermula dengan penabalan Sultan Muzaffar Syah l yang berketurunan dari Sultan Mahmud Syah Melaka pada tahun l528. Walaupun zaman Kesultanan Negeri Perak telah muncul tetapi kuasa-kuasa tempatan masih diakui berkuasa. Corak pemerintahan yang dijalankan adalah urutan dari sistem feudal di Melaka yang berdemokrasi.

  Negeri Perak lebih dikenali setelah kekayaan buminya diketahui iaitu ekoran dari penemuan bijih timah di Larut pada tahun l848 oleh Cik Long Jaafar. Dengan kejumpaan ini ekonomi Negeri Perak berkembang dengan pesat dan lebih banyak kawasan perlombongan dibuka. Selain bijih timah, getah juga memainkan peranan yang penting dan ditanam setelah 34 orang Sultan memerintah turun temurun.

  Implikasi dari perkembangan ekonomi ini telah mengwujudkan masyarakat majmuk terutama kaum Cina yang bekerja di lombong-lombong di negeri ini. Inggeris yang telah lama menaruh hati terhadap Negeri Perak telah campur tangan melalui Perjanjian Pangkor l874 setelah wujudnya kacau bilau di Larut. Dari campur tangan ini sistem pentadbiran Residen telah diperkenalkan dengan J.W.W.Birch sebagai Residen pertamanya. Pada mulanya sistem Residen dijangkakan mendatangkan implikasi yang baik, tetapi kerana pelaksanaannya yang menyeleweng dan ditambah dengan sikap masyarakat pribumi yang tidak mahu dijajah, telah berlaku penentangan yang diketuai oleh Datuk Maharaja Lela. Akibatnya J.W.W.Birch dibunuh pada tahun 1875.

  Sistem Residen masih juga diteruskan sehinggalah kedatangan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 194l. Negeri Perak turut mengalami kepahitan semasa pendudukan Jepun hingga tahun l945. Babak penjajahan Inggeris selepas Jepun menyerah diri belum berakhir, malah diteruskan sehingga darurat berlaku pada tahun 1948.

  :br;

  Keganasan banyak berlaku di Negeri Perak yang mana Parti Komunis Malaya bertanggung jawab mengenainya. Selepas pendudukan Jepun di Tanah Melayu kedudukan Negeri-negeri Melayu adalah tidak stabil. Ditambah dengan kemunculan semangat kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan di kalangan rakyat jelata. Inggeris sedaya upaya mengekalkan kedudukannya dengan memperkenalkan beberapa sistem pentadbiran seperti Malayan Union pada tahun l946.

  Rakyat jelata mengembeling tenaga bersama-sama dengan pembesar-pembesar negeri telah menentang habis-habisan semua sistem Inggeris. Sehinggalah Inggeris mengisytiharkan kemerdekaan ke atas Tanah Melayu pada tahun l957. Kemerdekaan Tanah Melayu, bererti kebebasan negeri-negeri gabungannya dan Negeri Perak adalah salah satu dari negeri-negeri tersebut. Perkembangan pesat di semua bidang terus berjalan sehingga sekarang setelah 34 orang Sultan memerintah turun temurun.

  Demi mengenang jasa pejuang-pejuang kebangsaan Negeri Perak samada baginda Sultan sendiri mahu pun pengikut-pengikutnya, maka makam-makamnya telah dipulih dan diabadikan serta diisytiharkan sebagai pahlawan tanah air.

  3.0 TAFSIRAN MAKLUMAT

  3.1 NAMA

  Maklumat ini adalah menerangkan nama tempat yang dikenali kalangan penduduk tempatan dan disahkan oleh Pegawai di peringkat daerah. Bentuk ejaan bagi nama geografi yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa penamaan diperingkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan akan dianggap sebagai nama yang rasmi atau yang dibenarkan.

  3.2 DAERAH

  Daerah adalah merupakan satu bahagian kawasan pentadbiran di setiap negeri di Malaysia.

  3.3 JENIS

  Jenis adalah terma yang merujuk kepada penamaan bagi setiap nama geografi. Contoh adalah seperti berikut:

 • tempat - Ipoh, Kuala Lumpur
 • rupa alam semula jadi - Sungai Perak (sungai), Bukit Fraser (bukit)
 • rupa alam buatan manusia - Jalan Ipoh (jalan), Empangan Kenyir (empangan)
 • rupa laut semula jadi - Terumbu Sahap (terumbu)
 • rupa laut buatan manusia - Tambak Johor (tambak)
 • sekelompok tempat yang serupa dan berkaitan - Semenanjung Malaysia
 • sekelompok rupa alam yang serupa dan berkaitan - Kepulauan Langkawi (pulau)
 • sekelompok kawasan yang serupa dan berkaitan - Kompleks Sukan Bukit Jalil (kemudahan sukan)
 • Bagi tujuan penerbitan gazetir ini terdapat 47 jenis nama geografi, iaitu:

  1. Tiada Jenis
  2. Selat
  3. Pelancongan
  4. Anotasi
  5. Paya
  6. Bangunan Rekreasi
  7. Kawasan Perkuburan
  8. Bangunan Keagamaan
  9. Bangunan Pendidikan
  10. Kawasan Pertanian
  11. Bangunan Kerajaan
  12. Bangunan Awam
  13. Terminal
  14. Gua
  15. Utiliti
  16. Kawasan Rekreasi
  17. Stesen Saintifik
  18. Bangunan Perniagaan
  19. Bangunan Kediaman
  20. Permatang
  21. Kawasan Perniagaan
  22. Kawasan Perindustrian
  23. Bangunan Perindustrian
  24. Alur
  25. Terusan
  26. Tompok
  27. Terumbu
  28. Beting
  29. Pangkalan
  30. Sungai
  31. Estet
  32. Batuan
  33. Bukit
  34. Parit
  35. Taman
  36. Tempat Bersejarah
  37. Hutan Rizab Melayu
  38. Tasik
  39. Muara
  40. Pulau
  41. Pantai
  42. Tanjung
  43. Teluk
  44. Hutan
  45. Pekan
  46. Jalan
  47. Bandar
  48. Kampung

  3.4 LATITUD DAN LONGITUD

  Latitud adalah garis ukuran kedudukan latitud utara-selatan antara kutub. Khatulistiwa ditakrifkan sebagai 0 darjah, Kutub Utara adalah 90 darjah utara, dan Kutub Selatan ialah 90 darjah selatan. Garisan latitud semua selari antara satu sama lain. Longitud pula adalah garis meridian yang dijalankan antara Utara dan Kutub Selatan. Ia diukur berdasarkan kedudukan timur-barat. Prime meridian mempunyai nilai 0 darjah dan melalui Greenwich, England.

  Bagi tujuan penerbitan gazetir, sistem koordinat yang digunakan adalah Geocentric Datum for Malaysia 2000 - GDM2000, iaitu merujuk kepada pusat jisim bumi sebagai origin/datum rujukan. Datum ini bersifat universal kerana ia merangkumi seluruh Malaysia.

  Nilai koordinat bagi setiap nama geografi yang berunjuran GDM2000 ditunjukkan dalam darjah, minit dan saat.

  Contoh : 2 8' 56" N 103 47' 31" E.

  4.0 NAMA SINGKATAN

  Bil. Perkataan Singkatan
  1 Air/Ayer/water A.
  2 Alur Alr.
  3 Bahagian Bhg.
  4 Bakau Bak.
  5 Balai Polis B.P.
  6 Blok Blk.
  7 Bukit Bkt.
  8 Caruk/Charok C.
  9 Cangkat/Changkat Chgkt.
  10 Hutan Rizab/Hutan Rezab H.R.
  11 Hilir Hilir
  12 Hospital Hosp.
  13 Jeram J.
  14 Jalan Jln.
  15 Kepulauan Kep.
  16 Kilometer km
  17 Kondominium Kondo
  18 Lebuh/Leboh Lbh.
  19 Ladang Ldg.
  20 Pangkalan/Pengkalan Pang.
  21 Padang Pdg.
  22 Pelabuhan Plbh.
  23 Pejabat Pos P.P.
  24 Rizab Melayu/Rezab Melayu R.M.
  Bil. Perkataan Singkatan
  25 Rumah Penginapan R.P.
  26 Rumah Rehat R.R.
  27 Sekolah Menegah Kebangsaan SMK
  28 Sekolah Rendah SR
  29 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK
  30 Stesen Kastam S.K.
  31 Teluk, Telok Tlk.
  32 Taman Tmn.
  33 Tali air T.A.
  34 Utara U
  35 Balai Raya B.R.
  36 Bandar Bdr.
  37 Bangunan Bgn.
  38 Batu Bt.
  39 Dispensari Disp.
  40 Gunung/Gunong G.
  41 Gosong Gsg.
  42 Hulu/Ulu H
  43 Kuala K.
  44 Kampung/Kampong Kg.
  45 Lembah Lmbh.
  46 Lapangan Lpg.
  47 Lorong Lrg.
  48 Pulau P.

  Bil. Perkataan Singkatan
  49 Permatang Pmtg.
  50 Parit Pt.
  51 Persiaran Psrn.
  52 Pejabat Daerah P.D.
  53 Sekolah S
  54 Sungai Sg.
  55 Sekolah Kebangsaan SK
  56 Sekolah Menengah SM
  57 Stesen Kajicuaca S.Kc.
  58 Stesen Meteorologi S.Met.
  59 Timur T
  60 Tanjung Tg.
  61 Wakil Pos W.P.
  62 Zon Ekonomi Eksklusif ZEE

  5.0 STATISTIK JENIS

  Jenis Bilangan
  Alur 1
  Bandar 27
  Bangunan Awam 6
  Bangunan Keagamaan 4
  Bangunan Kediaman 11
  Bangunan Kerajaan 22
  Bangunan Pendidikan 33
  Bangunan Perindustrian 9
  Bangunan Perniagaan 22
  Bangunan Rekreasi 1
  Batuan 15
  Bukit 157
  Estet 914
  Gua 1
  Hutan 62
  Hutan Rizab Melayu 117
  Jalan 6
  Kampung 1844
  Kawasan Perindustrian 7
  Kawasan Perniagaan 12
  Kawasan Rekreasi 16
  Muara 4
  Pangkalan 11

  Jenis Bilangan
  Pantai 6
  Parit 1
  Pekan 88
  Pelancongan 4
  Pulau 52
  Stesen Saintifik 2
  Sungai 1658
  Taman 766
  Tanjung 40
  Tasik 12
  Teluk 34
  Tempat Bersejarah 16
  Terminal 4
  Terusan 3
  Tiada Jenis 3
  Utiliti 3
  JUMLAH JENIS 5994

  Nama Geografi

  NEGERI Perak

  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1 Alur Hulu Perak Alor Keluar Piah (Ditinggalkan) 5.10913434 101.18636625
  2 Bandar Hulu Perak Gerik 5.42770307 101.12774163
  3 Bandar Hulu Perak Jalan Suda Bahagia 5.43565259 101.12919077
  4 Bandar Hulu Perak Landasan Gerik 5.43302516 101.12366541
  5 Bandar Kampar Bandar Baru Kampar 4.32639913 101.14277452
  6 Bandar Kampar Bdr. Baru Mambang Diawan 4.27279843 101.14495049
  7 Bandar Kerian Bandar Parit Buntar 5.12680022 100.48770202
  8 Bandar Kinta Bandar Baru Batu Gajah 4.47378421 101.04886649
  9 Bandar Kinta Bandar Baru Puspa 4.50424505 101.01421361
  10 Bandar Kinta Bandar Baru Siputeh 4.46522248 100.99723790
  11 Bandar Kinta Bandar Seri Botani 4.51996998 101.09979021
  12 Bandar Kinta Bandar Seri Pengkalan 4.51210803 101.02801893
  13 Bandar Kinta Bandar Tasik Idaman 4.46832534 101.04843869
  14 Bandar Kinta Batu Gajah 4.47223028 101.04113263
  15 Bandar Kinta Bdr. Baru Putera 4.65703819 101.14219132
  16 Bandar Kinta Bdr. Kampung Baharu Bercham 4.63498818 101.12891632
  17 Bandar Kinta Bdr. Lahad Baru 4.52997813 101.04063631
  18 Bandar Kinta Ipoh 4.59185716 101.07922931
  19 Bandar Kinta Kuala Kuang 4.71203420 101.10976130
  20 Bandar Larut & Matang Kg. Baharu Padang Gajah 4.61483110 100.71561119


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  21 Bandar Larut & Matang Trong 4.71070313 100.71552317
  22 Bandar Manjung Bandar Baru Setia Awan Perdana 4.21823147 100.78034809
  23 Bandar Manjung Bandar Sitiawan 4.21644079 100.69530411
  24 Bandar Muallim Proton City 3.74281093 101.53472657
  25 Bandar Muallim Tanjong Malim 3.68060760 101.51979636
  26 Bandar Perak Tengah Bdr. Baru Kampung Gajah 4.18495800 100.94183934
  27 Bandar Perak Tengah Changkat Sedonan 4.36148668 100.83885701
  28 Bandar Selama Selama 5.21784105 100.69426044
  29 Bangunan Awam Hilir Perak Arena Square Teluk Intan 4.02366276 101.02486779
  30 Bangunan Awam Hilir Perak Dewan Bandaran Teluk Intan 4.02273700 101.02475514
  31 Bangunan Awam Hulu Perak Dewan Merdeka 5.10841925 100.96768452
  32 Bangunan Awam Kinta Arena Square Batu Gajah 4.47794717 101.05047693
  33 Bangunan Awam Kinta Pejabat Pos Batu Gajah 4.47198140 101.04110260
  34 Bangunan Awam Muallim Balai Lintang 3.67947269 101.51942085
  35 Bangunan Keagamaan Hilir Perak Masjid Daerah 4.02269738 101.02147105
  36 Bangunan Keagamaan Hulu Perak Masjid Jamek Lenggong 5.11254349 100.97192487
  37 Bangunan Keagamaan Kinta Masjid Toh Puan Besar Hatijah, Batu Gajah 4.46924389 101.04320874
  38 Bangunan Keagamaan Selama Masjid Ar-Rashidiah 5.21986256 100.69579544
  39 Bangunan Kediaman Bagan Datuk Hutan Melintang 3.87287090 100.92849140
  40 Bangunan Kediaman Hilir Perak Anson Park 4.02928468 101.02316218


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  41 Bangunan Kediaman Hilir Perak Cangkat Jong 3.98362497 101.12152744
  42 Bangunan Kediaman Hilir Perak Degong 4.09435901 101.13590642
  43 Bangunan Kediaman Hilir Perak Simpang Empat 4.13586101 101.09802240
  44 Bangunan Kediaman Kinta Desa Perwira 4.57370444 101.12377481
  45 Bangunan Kediaman Kinta Falim 4.58267715 101.06098331
  46 Bangunan Kediaman Kinta Medan Desa Perpaduan 4.65002619 101.14150232
  47 Bangunan Kediaman Kinta Sri Desa Tanah Hitam 4.72900521 101.14018231
  48 Bangunan Kediaman Kinta Tambun Garden 4.60948218 101.14464033
  49 Bangunan Kediaman Selama Rumah Rehat Selama@ Selama Inn 5.21727648 100.69611582
  50 Bangunan Kerajaan Hilir Perak Majlis Perbandaran Teluk Intan 4.02272148 101.02879991
  51 Bangunan Kerajaan Hulu Perak Balai Polis Lenggong 5.10610505 100.96823415
  52 Bangunan Kerajaan Hulu Perak Klinik Kesihatan Lenggong 5.09658352 100.96484921
  53 Bangunan Kerajaan Hulu Perak Majlis Daerah Lenggong 5.10741475 100.96728219
  54 Bangunan Kerajaan Hulu Perak Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong 5.10637221 100.96747777
  55 Bangunan Kerajaan Kinta Klinik Kesihatan Gunung Rapat 4.56297519 101.11202108
  56 Bangunan Kerajaan Kinta Majlis Bandaraya Ipoh 4.59859628 101.09013147
  57 Bangunan Kerajaan Kinta Majlis Daerah Batu Gajah 4.47978422 101.03784104
  58 Bangunan Kerajaan Kuala Kangsar Wisma MPKK 4.77231594 100.94109741
  59 Bangunan Kerajaan Muallim Hospital Slim River 3.83837544 101.40449207
  60 Bangunan Kerajaan Muallim Institut Tanah dan Ukur Negara 3.76481418 101.51616290


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  61 Bangunan Kerajaan Muallim Klinik Kesihatan Tanjong Malim 3.68854265 101.52412936
  62 Bangunan Kerajaan Muallim Majlis Daerah Tanjong Malim 3.72167630 101.47770658
  63 Bangunan Kerajaan Selama Balai Bomba Selama 5.22216633 100.69905683
  64 Bangunan Kerajaan Selama Balai Polis Redang Panjang 5.11539451 100.78425730
  65 Bangunan Kerajaan Selama Hospital Daerah Selama 5.21445221 100.68708345
  66 Bangunan Kerajaan Selama IPD Selama 5.21591598 100.68975493
  67 Bangunan Kerajaan Selama Klinik Kesihatan Redang Panjang 5.11465717 100.78442896
  68 Bangunan Kerajaan Selama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Daerah Selama 5.21563154 100.69492104
  69 Bangunan Kerajaan Selama Majlis Daerah Selama 5.21660336 100.69387349
  70 Bangunan Kerajaan Selama PDT Selama 5.21713400 100.69482967
  71 Bangunan Kerajaan Selama Pejabat Agama Islam Selama 5.22023247 100.69677159
  72 Bangunan Pendidikan Hulu Perak Kolej Kemahiran Tinggi MARA 5.00283543 100.96144282
  73 Bangunan Pendidikan Hulu Perak Kolej Komuniti Lenggong 5.10771867 100.96732220
  74 Bangunan Pendidikan Hulu Perak Maktab Rendah Sains Mara Lenggong 5.03376096 100.95442906
  75 Bangunan Pendidikan Hulu Perak PUSKEP Lenggong 5.03548776 100.95402844
  76 Bangunan Pendidikan Kinta Sekolah Menengah Gunung Rapat 4.57054542 101.13351613
  77 Bangunan Pendidikan Muallim Kolej Vokasional Slim River 3.82303815 101.39780039
  78 Bangunan Pendidikan Muallim Politeknik Sultan Azlan Shah 3.76969059 101.44818497
  79 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chin Hua 3.83265286 101.39959650
  80 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chung Sin 3.68403629 101.52026078


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  81 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Katoyang 3.71050122 101.49229992
  82 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Slim River 3.83286161 101.40066402
  83 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Tan Sri Dato Manickavasagam 3.68760133 101.51707791
  84 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Kebangsaaan Bandar Behrang 2020 3.72919776 101.47806251
  85 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Kebangsaan Tanjong Malim 3.69427167 101.51440653
  86 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Slim River 3.79462363 101.43352937
  87 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Behrang 2020 3.72907464 101.47974693
  88 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari 3.69585766 101.51655911
  89 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist 3.68558340 101.52155897
  90 Bangunan Pendidikan Muallim Sekolah Menengah Kebangsaan Slim 3.82470812 101.40099758
  91 Bangunan Pendidikan Muallim Universiti Pendidikan Sultan Idris ( Kampus Sultan Abdul Jalil) 3.68571764 101.52345324
  92 Bangunan Pendidikan Muallim Universiti Pendidikan Sultan Idris (Kampus Sultan Azlan Shah) 3.72564184 101.52814812
  93 Bangunan Pendidikan Selama Giat MARA Selama 5.22302107 100.68761989
  94 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chi Sheng 1 5.21932964 100.69117650
  95 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Kebangsaan Bagan Baharu 5.13398806 100.75033271
  96 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Kebangsaan Selama 5.22125966 100.69566577
  97 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Kebangsaan Sri Selama 5.22261838 100.69005727
  98 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Kebangsaan Sungai Dendang 5.16955228 100.70725385
  99 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Kebangsaan Tebing Tinggi 5.14642265 100.65603001
  100 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Hj Hussein 5.21407826 100.69266244


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  101 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Menengah Kebangsaan Kubu Gajah 5.15792667 100.68244878
  102 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Menengah Kebangsaan Redang Panjang 5.11335737 100.77195145
  103 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Bayor 5.25130177 100.75564073
  104 Bangunan Pendidikan Selama Sekolah Rendah Kebangsaan Rantau Panjang 5.23884432 100.72967694
  105 Bangunan Perindustrian Bagan Datuk Bagan Sungai Belukang 3.86327786 100.74162333
  106 Bangunan Perindustrian Kerian Kawasan Industri Kecil dan Sederhana Simpang Lima 5.06952055 100.47436642
  107 Bangunan Perindustrian Kerian Kawasan Perusahaan Parit Buntar 5.10935602 100.48792424
  108 Bangunan Perindustrian Kinta Kanthan Baharu 4.74111121 101.11759530
  109 Bangunan Perindustrian Kinta Kaw. Industri Batu Kapur Keramat Pulai 4.53577665 101.15145688
  110 Bangunan Perindustrian Kinta Kawasan Perindustrian Pengkalan II 4.51407157 101.03341913
  111 Bangunan Perindustrian Kinta Perindustrian Sri Rapat 4.55468665 101.10251533
  112 Bangunan Perindustrian Kinta Taman Perindustrian Perabot 4.52125494 101.02897813
  113 Bangunan Perindustrian Kinta Tanah Liat (Ditinggalkan) 4.54444715 101.14258734
  114 Bangunan Perniagaan Bagan Datuk Parit Dua Puluh Satu 3.89123890 100.90095738
  115 Bangunan Perniagaan Bagan Datuk Simpang Tiga Bagan Datuk 3.93078189 100.77753633
  116 Bangunan Perniagaan Hilir Perak Kompleks Menara Condong 4.02561378 101.01917508
  117 Bangunan Perniagaan Hulu Perak Dataran Lenggong 5.11600109 100.97422884
  118 Bangunan Perniagaan Hulu Perak Hentian Rehat dan Rawat Selat Pagar 5.17428575 101.03609132
  119 Bangunan Perniagaan Hulu Perak Pasar Awam Lenggong 5.10896896 100.96741340
  120 Bangunan Perniagaan Hulu Perak Restoran Tasik Raban 5.03767727 100.95070324


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  121 Bangunan Perniagaan Hulu Perak Stesen Bas Lenggong 5.10947719 100.96779718
  122 Bangunan Perniagaan Kinta Medan Bali Emas 4.40009333 100.99089228
  123 Bangunan Perniagaan Kinta Medan Bemban Mesra 4.46480669 101.02257083
  124 Bangunan Perniagaan Kinta Medan Pusing 4.48839518 101.01541398
  125 Bangunan Perniagaan Kinta Medan Pusing Saujana 4.50011605 101.01490409
  126 Bangunan Perniagaan Kinta New Happy Garden 4.46918632 101.03863147
  127 Bangunan Perniagaan Manjung Simpang Lima 4.23903797 100.68485325
  128 Bangunan Perniagaan Muallim Bandar Behrang 2020 3.72486501 101.47359476
  129 Bangunan Perniagaan Muallim Buka@Muallim 3.68072537 101.51796173
  130 Bangunan Perniagaan Muallim Dataran Aman Jaya 3.85115914 101.47312155
  131 Bangunan Perniagaan Muallim Wisma Slim Putra 3.82667660 101.40472958
  132 Bangunan Perniagaan Perak Tengah Universiti Teknologi Petronas 4.38843879 100.97405773
  133 Bangunan Perniagaan Selama Pusat Perniagaan Lintasan Relau 5.21936703 100.69453999
  134 Bangunan Perniagaan Selama Pusat Perniagaan Selama Jaya 5.22042478 100.69076344
  135 Bangunan Perniagaan Selama Pusat Perniagaan Sg. Kerian 5.22734819 100.68650409
  136 Bangunan Rekreasi Muallim Tasik YDP 3.82492985 101.40918563
  137 Batuan Hulu Perak Bt. Mawa 5.42879144 101.17304419
  138 Batuan Manjung Batu Bilik 4.30932397 100.56923519
  139 Batuan Manjung Batu Chik 4.25668595 100.56331820
  140 Batuan Manjung Batu Gajah 4.22196295 100.59637422


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  141 Batuan Manjung Batu Jambol 4.23890795 100.57359621
  142 Batuan Manjung Batu Keramat 4.20585194 100.55831821
  143 Batuan Manjung Batu Malang 4.29779696 100.54220719
  144 Batuan Manjung Batu Mandi 4.26585196 100.55026320
  145 Batuan Manjung Batu Orang Tua 4.20974094 100.54498520
  146 Batuan Manjung Batu Ular 4.24585195 100.56942921
  147 Batuan Manjung Batu Undan 4.27196298 100.65804023
  148 Batuan Manjung Batuan Hitam 4.02168587 100.51248523
  149 Batuan Manjung Batuan Putih 4.00529686 100.50804023
  150 Batuan Manjung Bt. Asas 4.25112996 100.60137422
  151 Batuan Manjung River Rock 4.24279695 100.58859621
  152 Bukit Batang Padang Bkt 4.27723111 101.35356547
  153 Bukit Batang Padang Bkt. Bamak 4.32781214 101.42805948
  154 Bukit Batang Padang Bkt. Berapit 2 4.26986412 101.44647150
  155 Bukit Batang Padang Bkt. Denmoi 3.98238003 101.45190355
  156 Bukit Batang Padang Bkt. Jarumun 4.27506211 101.38414848
  157 Bukit Batang Padang Bkt. Juit 4.22943110 101.39833749
  158 Bukit Batang Padang Bkt. Kemelong 4.17990008 101.39982450
  159 Bukit Batang Padang Bkt. Ladam Kuda 4.23748609 101.34580247
  160 Bukit Batang Padang Bkt. Lengkat 4.20928110 101.41692650


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  161 Bukit Batang Padang Bkt. Lumbong 3.93277100 101.36702653
  162 Bukit Batang Padang Bkt. Ngereh 4.19185209 101.39243949
  163 Bukit Batang Padang Bkt. Pagar 4.18539306 101.27027445
  164 Bukit Batang Padang Bkt. Palas 4.06833105 101.39391752
  165 Bukit Batang Padang Bkt. Ramban 4.06656604 101.38132251
  166 Bukit Batang Padang Bkt. Sesat 4.24607610 101.36033447
  167 Bukit Batang Padang Bkt. Ulu Temoh 4.27611708 101.20562242
  168 Bukit Batang Padang G. Banlak 4.12999607 101.40676251
  169 Bukit Batang Padang G. Batu Bujang 4.23983911 101.43146850
  170 Bukit Batang Padang G. Bongkok 4.13457408 101.42892552
  171 Bukit Batang Padang G. Kak 4.20440810 101.43944351
  172 Bukit Batang Padang G. Keriol 4.11466008 101.50908455
  173 Bukit Batang Padang G. Kumbang 4.29713110 101.29546744
  174 Bukit Batang Padang G. Nam Nam 4.14347409 101.50200554
  175 Bukit Batang Padang G. Pelata 4.29536212 101.39458448
  176 Bukit Batang Padang G. Rayu 4.25796412 101.46304651
  177 Bukit Batang Padang G. Romok 4.10891207 101.46238853
  178 Bukit Batang Padang G. Sambau 4.01488204 101.46338355
  179 Bukit Batang Padang G. Sanggul 4.13156309 101.50543454
  180 Bukit Hilir Perak Bukit Chawi 4.12098600 101.05851439


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  181 Bukit Hulu Perak Bkt. Asu 5.56686645 101.00423611
  182 Bukit Hulu Perak Bkt. Begaling 5.46602248 101.30729823
  183 Bukit Hulu Perak Bkt. Bertam 5.03474828 100.98391020
  184 Bukit Hulu Perak Bkt. Buloh 5.65512048 101.00888909
  185 Bukit Hulu Perak Bkt. Buntar 5.28802641 101.22257423
  186 Bukit Hulu Perak Bkt. Damar 5.42990944 101.13745518
  187 Bukit Hulu Perak Bkt. Gua Kambing 5.44960146 101.20770320
  188 Bukit Hulu Perak Bkt. Jagor 5.42594044 101.14853318
  189 Bukit Hulu Perak Bkt. Juali 5.29116241 101.24392124
  190 Bukit Hulu Perak Bkt. Kemayen 5.43486547 101.31612324
  191 Bukit Hulu Perak Bkt. Kempas 5.21270536 101.08474420
  192 Bukit Hulu Perak Bkt. Kijang 5.43320745 101.18980719
  193 Bukit Hulu Perak Bkt. Nerah 5.26054740 101.22736524
  194 Bukit Hulu Perak Bkt. Nor 5.40760545 101.23417521
  195 Bukit Hulu Perak Bkt. Perah 5.49216043 100.98951712
  196 Bukit Hulu Perak Bkt. Peteri 5.37185642 101.14878019
  197 Bukit Hulu Perak Bkt. Puchong Babi 5.31813937 100.99756215
  198 Bukit Hulu Perak Bkt. Pusu 5.41426546 101.31417524
  199 Bukit Hulu Perak Bkt. Rejam 5.25603740 101.24207725
  200 Bukit Hulu Perak Bkt. Saban 5.40976144 101.18345920


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  201 Bukit Hulu Perak Bkt. Samaliang 5.42299144 101.19364020
  202 Bukit Hulu Perak Bkt. Sapi 5.13898533 101.04146820
  203 Bukit Hulu Perak Bkt. Sarik 5.25480340 101.22706824
  204 Bukit Hulu Perak Bkt. Sira 5.38183540 101.00632714
  205 Bukit Hulu Perak Bkt. Tiang Belah 5.43231444 101.16625419
  206 Bukit Hulu Perak Bkt. Tok Gebiah 5.43160745 101.20908920
  207 Bukit Hulu Perak Bkt. Tunggal 5.14481033 101.04918720
  208 Bukit Hulu Perak Bkt. Ulu Ibul 5.22125234 100.96196416
  209 Bukit Hulu Perak Bkt. Ulu Semilang 5.90982967 101.59644024
  210 Bukit Hulu Perak Bukit Kijang 5.43358245 101.19119519
  211 Bukit Hulu Perak G. Kasai 5.33461349 101.59011735
  212 Bukit Hulu Perak G. Kerunai 5.51326745 101.08410514
  213 Bukit Hulu Perak G. Kewa 5.30371942 101.27553325
  214 Bukit Hulu Perak G. Rejam 5.18586538 101.26825927
  215 Bukit Hulu Perak G. Runtuh 5.12841331 100.97216618
  216 Bukit Hulu Perak G. Sepat 5.05739937 101.41145834
  217 Bukit Hulu Perak G. Talang 5.40979450 101.53608432
  218 Bukit Hulu Perak G. Ulu Kebeng 5.86938365 101.54487923
  219 Bukit Hulu Perak G. Ulu Keleng 5.85886265 101.55700024
  220 Bukit Hulu Perak G. Ulu Makar 5.88305365 101.49739921


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  221 Bukit Hulu Perak G. Ulu Merah 5.91305266 101.53347922
  222 Bukit Kampar Bkt. Keruh 4.33329308 101.12080138
  223 Bukit Kampar Bkt. Masok 4.48452716 101.25499139
  224 Bukit Kampar Bkt. Pinang 4.44522115 101.28368141
  225 Bukit Kampar Bkt. Riboo 4.46555916 101.31164342
  226 Bukit Kampar G. Bergantong 4.41317914 101.31910343
  227 Bukit Kampar G. Kinjang 4.33861812 101.28992443
  228 Bukit Kampar G. Relau 4.30240409 101.19595141
  229 Bukit Kampar G. Ruil 4.49368918 101.35623743
  230 Bukit Kerian Bkt. Kubu Gajah 4.98228120 100.65657310
  231 Bukit Kerian Changkat Binjal (Ditinggalkan) 5.00750022 100.69460611
  232 Bukit Kinta Anak Ayer China 4.56475017 101.20465236
  233 Bukit Kinta Bkt. Belanjor 4.65865421 101.25387836
  234 Bukit Kinta Bkt. Chepian 4.56500219 101.30602740
  235 Bukit Kinta Bkt. Liyang 4.61737221 101.31852839
  236 Bukit Kinta Bkt. Semerengoi 4.57507320 101.33061940
  237 Bukit Kinta Bkt. Seniok 4.57199419 101.29174739
  238 Bukit Kinta Bkt. Tempurong 4.62571317 101.08539431
  239 Bukit Kinta G. Jasar 4.59742220 101.27592138
  240 Bukit Kinta G. Lang 4.61392617 101.08467831


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  241 Bukit Kinta G. Peninjau 4.71238119 101.04592728
  242 Bukit Kinta G. Suku 4.54217619 101.33280241
  243 Bukit Kinta G. Temelang 4.66189519 101.12896932
  244 Bukit Kinta Gunung Bercham 4.64569818 101.13222432
  245 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Belantek 4.64652516 100.98134227
  246 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Berjuntai 4.80987721 100.96565024
  247 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Bichara 4.71819718 100.99813926
  248 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Buluh Akar 4.82714120 100.92380722
  249 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Cha 4.75130917 100.84812921
  250 Bukit Kuala Kangsar Bkt. China Mati 4.84085821 100.91579421
  251 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Kemuning 4.92856829 101.18808529
  252 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Melukut 4.84374020 100.87183920
  253 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Orat 4.97192930 101.17516228
  254 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Payong 4.79238119 100.90844722
  255 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Perangin 4.64881516 101.00949228
  256 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Runtoh 4.78753119 100.90045022
  257 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Sepam 4.78919219 100.91169522
  258 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Tai 4.97704829 101.10127625
  259 Bukit Kuala Kangsar Bkt. Tanjau 4.94785430 101.22733030
  260 Bukit Kuala Kangsar G. Aler 4.77081827 101.39132239


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  261 Bukit Kuala Kangsar G. Meru 4.67309817 101.02688428
  262 Bukit Larut & Matang Bkt. Batu Besar 5.03103425 100.82497515
  263 Bukit Larut & Matang Bkt. Batu Seketul 5.08112127 100.82291214
  264 Bukit Larut & Matang Bkt. Batu Seratus 4.56202109 100.75525021
  265 Bukit Larut & Matang Bkt. Berapit 4.76991416 100.80895019
  266 Bukit Larut & Matang Bkt. Berchat 4.75061816 100.79385319
  267 Bukit Larut & Matang Bkt. Buloh 5.01709924 100.79355414
  268 Bukit Larut & Matang Bkt. Buloh Pelong 4.62032011 100.74927020
  269 Bukit Larut & Matang Bkt. Larut 4.86145319 100.78718017
  270 Bukit Larut & Matang Bkt. Tambun 4.73922415 100.76882818
  271 Bukit Larut & Matang Bkt. Ulu Lanjut 5.08466828 100.91481717
  272 Bukit Larut & Matang Bkt. Ulu Sungai Baharu 4.59567809 100.70039319
  273 Bukit Manjung Bkt. Batu Puteh 4.24769095 100.56293020
  274 Bukit Manjung Bkt. Bersurat 4.19547694 100.57135122
  275 Bukit Manjung Bkt. Kechil 4.47436404 100.66343220
  276 Bukit Manjung Bkt. Kopiah 4.27601397 100.59572621
  277 Bukit Manjung Bkt. Tanjung Hantu 4.31783197 100.56192619
  278 Bukit Manjung Bkt. Teluk Senangin 4.30421698 100.59759220
  279 Bukit Manjung G. Melentang Sera 4.32538498 100.58846120
  280 Bukit Manjung Gunong Tunggal 4.39985202 100.67125621


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  281 Bukit Muallim Bkt. Bumbok 3.94951702 101.44017255
  282 Bukit Muallim Bkt. Getam 4.08728009 101.57720858
  283 Bukit Muallim Bkt. Gulok-gulok 3.93646902 101.46024556
  284 Bukit Muallim Bkt. Kekot 3.98293204 101.48052156
  285 Bukit Muallim Bkt. Kesang 3.93401103 101.52250459
  286 Bukit Muallim Bkt. Kicap 3.98227704 101.52141858
  287 Bukit Muallim Bkt. Lohay 4.12577009 101.53293255
  288 Bukit Muallim Bkt. Raju 3.98412704 101.51012057
  289 Bukit Muallim Bkt. Terbakar 3.87690799 101.40464856
  290 Bukit Muallim Bkt. Ulu Panas 3.81207598 101.47306359
  291 Bukit Muallim Bkt. Ulu Plong 3.85967300 101.52792060
  292 Bukit Muallim G. Behrang 3.77090898 101.57320363
  293 Bukit Muallim G. Tunang Batak 3.82984901 101.59301063
  294 Bukit Perak Tengah Bkt. Bangkong 4.34874806 100.96480232
  295 Bukit Perak Tengah Bkt. Beranak 4.11248597 100.90765734
  296 Bukit Perak Tengah Bkt. Berapit 4.45784209 100.94438929
  297 Bukit Perak Tengah Bkt. Buyu 4.32971605 100.96374432
  298 Bukit Perak Tengah Bkt. Duku 4.33035305 100.95724632
  299 Bukit Perak Tengah Bkt. Kerikal 4.15980099 100.95007135
  300 Bukit Perak Tengah Bkt. Salang 4.35500906 100.95530132


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  301 Bukit Perak Tengah Bkt. Terendam 4.10626197 100.90706735
  302 Bukit Selama Bkt. Batu Gelugor 5.11609127 100.80820813
  303 Bukit Selama Bkt. China 5.13164528 100.79866612
  304 Bukit Selama Bkt. Lanjut 5.33502835 100.84791110
  305 Bukit Selama Bkt. Machang Api 5.32541436 100.89457112
  306 Bukit Selama Bkt. Ulu Mengkuang 5.21173431 100.81733911
  307 Bukit Selama Bkt. Ulu Sumpit Beras 5.19327930 100.80245411
  308 Bukit Selama G. Bintang False 5.37422838 100.91876811
  309 Estet Bagan Datuk Bagan Padang Lalang 3.78690089 101.03365245
  310 Estet Bagan Datuk Bagan Sungai Rungkup 3.94898088 100.70564431
  311 Estet Bagan Datuk Cangkat Eksekutif 3.79028392 101.22059251
  312 Estet Bagan Datuk Cangkat Kereta (Ditinggalkan) 3.78286292 101.22464951
  313 Estet Bagan Datuk Jendarata 3.91331191 100.94394439
  314 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Hutan Melintang 3.82809190 101.00445243
  315 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Pantai Rungkup 3.85616686 100.76228434
  316 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Pulau Gandasuli 3.74989989 101.08903147
  317 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Rungkup 3.86471587 100.80915736
  318 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Sungai Manila (FELCRA) 3.84292090 101.00646443
  319 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Sungai Manila 1 3.76864890 101.10623647
  320 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Sungai Manila 2 3.75602589 101.11504648


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  321 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Sungai Manila 3 3.78460990 101.11179347
  322 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Sungai Sumun 3.86247188 100.83829937
  323 Estet Bagan Datuk Kemajuan Tanah Teluk Baru 3.91807991 100.89388438
  324 Estet Bagan Datuk Ladang Cangkat Mentri 3.73957391 101.22525952
  325 Estet Bagan Datuk Ladang Sungai Samak 3.74822190 101.14597649
  326 Estet Bagan Datuk Ladang Sungai Samak Bahagian Sebong 3.75721490 101.15862249
  327 Estet Bagan Datuk Ladang Sungai Samak Bahagian Sungai Dua 3.75157790 101.14076149
  328 Estet Bagan Datuk Ladang Ulu Bernam 3.74303690 101.14505649
  329 Estet Bagan Datuk Ladang Ulu Bernam Bahagian Dua 3.73811290 101.16908050
  330 Estet Bagan Datuk Ladang Ulu Bernam Bahagian Empat 3.75939191 101.20341251
  331 Estet Bagan Datuk Ladang Ulu Bernam Bahagian Tiga 3.73163090 101.19266051
  332 Estet Bagan Datuk Lalang Kg. Bagan Lalang 3.79595089 101.03048944
  333 Estet Bagan Datuk Ldg. Achuthan Sambai 3.90334191 100.92988839
  334 Estet Bagan Datuk Ldg. Angali 3.95101091 100.88285337
  335 Estet Bagan Datuk Ldg. Antara 3.76568689 101.05850646
  336 Estet Bagan Datuk Ldg. Bagan Pasir 3.90644389 100.81050735
  337 Estet Bagan Datuk Ldg. Batu Tujuh Belas 3.89685089 100.85755837
  338 Estet Bagan Datuk Ldg. Beech 3.88934690 100.91826039
  339 Estet Bagan Datuk Ldg. Berembang Panjang 3.96982891 100.84067235
  340 Estet Bagan Datuk Ldg. Bernam 3.92041489 100.82755435


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  341 Estet Bagan Datuk Ldg. Blenheim 3.92607989 100.79226534
  342 Estet Bagan Datuk Ldg. Cangkat Mentri 3.72399490 101.21478452
  343 Estet Bagan Datuk Ldg. Cheong Fatt 3.89864690 100.91169938
  344 Estet Bagan Datuk Ldg. Cima 3.82703991 101.10045646
  345 Estet Bagan Datuk Ldg. Dalry 3.93007092 100.96249740
  346 Estet Bagan Datuk Ldg. Flemington 3.89949390 100.88318237
  347 Estet Bagan Datuk Ldg. Fook Beng 3.88626689 100.85630037
  348 Estet Bagan Datuk Ldg. Hutan Melintang 3.83867192 101.10371346
  349 Estet Bagan Datuk Ldg. Ingal 3.94492991 100.89425637
  350 Estet Bagan Datuk Ldg. Island 3.79228391 101.16383249
  351 Estet Bagan Datuk Ldg. Jendarata 3.84419289 100.95068541
  352 Estet Bagan Datuk Ldg. Jendarata Bahagian 2 3.89935192 100.98347441
  353 Estet Bagan Datuk Ldg. Jendarata Bahagian 3 3.86081890 100.97275841
  354 Estet Bagan Datuk Ldg. Jendarata Bahagian Alpha Bernam 3.83655789 100.97593842
  355 Estet Bagan Datuk Ldg. Jenderata 3.91485892 100.96720540
  356 Estet Bagan Datuk Ldg. Jenerata 2 3.88257491 100.99834342
  357 Estet Bagan Datuk Ldg. Jenerata Bahagian 4 3.88856492 101.03126743
  358 Estet Bagan Datuk Ldg. Kamatchy 3.93663492 100.94152139
  359 Estet Bagan Datuk Ldg. Kheng Hoe Hin Sin Kee 3.89799191 100.92834939
  360 Estet Bagan Datuk Ldg. Kuala Perak 3.94028789 100.78531633


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  361 Estet Bagan Datuk Ldg. Kuala Perak Bahagian 21 3.90518388 100.79259534
  362 Estet Bagan Datuk Ldg. Langkap 3.81392091 101.11764947
  363 Estet Bagan Datuk Ldg. Lower Perak 3.93133092 100.94782439
  364 Estet Bagan Datuk Ldg. Melaka 3.84543693 101.13170947
  365 Estet Bagan Datuk Ldg. Melintang 3.98766892 100.83520334
  366 Estet Bagan Datuk Ldg. Mon Repos 3.80726189 101.00067943
  367 Estet Bagan Datuk Ldg. Muzwin 3.80549091 101.11452547
  368 Estet Bagan Datuk Ldg. New Coconut 3.94372391 100.85846036
  369 Estet Bagan Datuk Ldg. Nithsdale 3.92503691 100.92993839
  370 Estet Bagan Datuk Ldg. Pantai Landu 3.83568389 100.94331541
  371 Estet Bagan Datuk Ldg. Perak River 3.95424991 100.84352935
  372 Estet Bagan Datuk Ldg. Perang Besar 3.92433390 100.87042437
  373 Estet Bagan Datuk Ldg. Rajan 3.90053491 100.94150439
  374 Estet Bagan Datuk Ldg. Ratangi 3.87835990 100.92060339
  375 Estet Bagan Datuk Ldg. Selamat 3.85965293 101.13971347
  376 Estet Bagan Datuk Ldg. Skibo 3.91889791 100.90507238
  377 Estet Bagan Datuk Ldg. Soon Seng 3.82361993 101.17513949
  378 Estet Bagan Datuk Ldg. Southern Perak Plantation 3.81941990 101.02575644
  379 Estet Bagan Datuk Ldg. Southern Perak Plantation Bahagian Timur 3.80925690 101.06108145
  380 Estet Bagan Datuk Ldg. Sri Marugam 3.91717791 100.92477939


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  381 Estet Bagan Datuk Ldg. Sri Ramajayam 3.89449490 100.90368338
  382 Estet Bagan Datuk Ldg. Sungai Cawang 3.85212494 101.20919149
  383 Estet Bagan Datuk Ldg. Sungai Dulang 3.93961591 100.87519536
  384 Estet Bagan Datuk Ldg. Sungai Erong 3.78657992 101.18420550
  385 Estet Bagan Datuk Ldg. Sungai Kli 3.90757191 100.92401239
  386 Estet Bagan Datuk Ldg. Sungai Samak 3.75322990 101.15381049
  387 Estet Bagan Datuk Ldg. Sungai Samak (Bahagian Sungai Samak Lama) 3.78784490 101.08909646
  388 Estet Bagan Datuk Ldg. Syarikat Melintang Jaya 3.86057293 101.10575746
  389 Estet Bagan Datuk Ldg. Syarikat Melintang Maju 3.87435993 101.10455145
  390 Estet Bagan Datuk Ldg. Syarikat Pembinaan Perusahaan Kemajuan 3.85858992 101.05637944
  391 Estet Bagan Datuk Ldg. Syarikat Tanaman Dan Perusahaan Perak 3.88772993 101.07862144
  392 Estet Bagan Datuk Ldg. Syarikat Tanaman dan Perusahaan Perak 3.87892292 101.06537844
  393 Estet Bagan Datuk Ldg. Taiping 3.78906291 101.14357748
  394 Estet Bagan Datuk Ldg. Tan Chew 3.94927692 100.90837737
  395 Estet Bagan Datuk Ldg. Telok Buloh 3.87590990 100.95426640
  396 Estet Bagan Datuk Ldg. Teluk Baru 3.91564490 100.83856536
  397 Estet Bagan Datuk Ldg. Teluk Buluh 3.87302690 100.96242541
  398 Estet Bagan Datuk Ldg. Teluk Slangin 3.95024092 100.92245638
  399 Estet Bagan Datuk Ldg. Ulu Bernam 3.74085490 101.15844050
  400 Estet Bagan Datuk Ldg. United Plantation Bahagian Cangkat Menteri 3.75633892 101.23650652


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  401 Estet Bagan Datuk Ldg. United Plantation Group 3.81501193 101.21576250
  402 Estet Bagan Datuk Ldg. Woon Chong Sam 3.89886290 100.92141339
  403 Estet Bagan Datuk Ldg. Yew Lee 3.83966091 101.06652645
  404 Estet Bagan Datuk Ldg. Yew Lian 3.89736990 100.90853438
  405 Estet Bagan Datuk Paya Selarong (Ditinggalkan) 3.83354394 101.21626350
  406 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah (FELDA) Gunung Besout Peringkat 1 3.85091396 101.28537552
  407 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah (FELDA) Gunung Besout Peringkat 2 3.84304295 101.28427452
  408 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah (FELDA) Gunung Besout Peringkat 3 3.83947995 101.29623253
  409 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah (FELDA) Sungai Kelah 3.98749302 101.36887452
  410 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah (FELDA) Terolak Selatan 3.92241000 101.38658854
  411 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah (FELDA) Trolak Utara 3.94979800 101.35971853
  412 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Cangkat Sulaiman (FELDA) 3.92755798 101.26123550
  413 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Changkat Petai Halt 4.11313502 101.15552543
  414 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Changkat Petai Halt 4.14365003 101.17516943
  415 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Changkat Sulaiman (FELDA) 3.94129499 101.28437250
  416 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Gunung Besout (FELDA) 3.90676497 101.25772550
  417 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Gunung Besout Peringkat 4 (FELDA) 3.83424296 101.33228154
  418 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Gunung Besout Peringkat 7 (FELDA) 3.88984796 101.25036650
  419 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Kampung Menderang 4.02233003 101.35655951
  420 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Kampung Poh 4.07464304 101.34510150


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  421 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Kuala Woh 4.22284608 101.30544346
  422 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Simpang Tiga Chenderiang 4.24189507 101.21999243
  423 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Sungai Chebor 4.08178804 101.32701249
  424 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Sungai Chikus 4.09347201 101.17160244
  425 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Sungai Gepai 4.11537605 101.30586148
  426 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Sungai Kelah 3.98916002 101.36386252
  427 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Sungai Kelah (FELDA) 3.99606302 101.35543952
  428 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Sungai Keruh 4.21313204 101.12502140
  429 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Sungai Pahlawan 4.11665203 101.23661146
  430 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Sungkai Barat 3.96862999 101.27718350
  431 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Tiang Betarah 3.95129898 101.26136149
  432 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Tiang Betarah B 3.96201699 101.27060349
  433 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Trolak Selatan (FELDA) 3.91112699 101.33906753
  434 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Trolak Selatan(FELDA) 3.93381800 101.37216553
  435 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Trolak Timor (FELDA) 3.95404801 101.40269754
  436 Estet Batang Padang Kemajuan Tanah Trolak Utara (FELDA) 3.91706799 101.35689753
  437 Estet Batang Padang Kuala Kunat (Ditinggalkan) 3.94727598 101.24160749
  438 Estet Batang Padang Ldg. Allington Hill 4.16075204 101.19466943
  439 Estet Batang Padang Ldg. Ban Hong 4.20349606 101.20372043
  440 Estet Batang Padang Ldg. Ban Seng Leong 4.29207111 101.32616845


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  441 Estet Batang Padang Ldg. Banopdane 4.09177303 101.23696046
  442 Estet Batang Padang Ldg. Batang 4.15982606 101.28195546
  443 Estet Batang Padang Ldg. Bedrock 4.06432403 101.30064949
  444 Estet Batang Padang Ldg. Berusih 4.08713204 101.30313748
  445 Estet Batang Padang Ldg. Bidor Baharu 4.07258503 101.29286048
  446 Estet Batang Padang Ldg. Bidor Tahan 4.09775904 101.29716948
  447 Estet Batang Padang Ldg. Bikam 4.04892402 101.30121849
  448 Estet Batang Padang Ldg. Bikam Bahagian Sungkai 3.96189600 101.33483752
  449 Estet Batang Padang Ldg. Bukit Besout 3.83501397 101.37566855
  450 Estet Batang Padang Ldg. Bukit Katho 4.07988904 101.32433449
  451 Estet Batang Padang Ldg. Changkat Ladah 4.17899504 101.18106342
  452 Estet Batang Padang Ldg. Chengai 4.03394802 101.31638550
  453 Estet Batang Padang Ldg. Chin Heng 4.17231905 101.20296443
  454 Estet Batang Padang Ldg. Chinoh 3.88036398 101.34029353
  455 Estet Batang Padang Ldg. Eden 4.28590310 101.32022345
  456 Estet Batang Padang Ldg. Eng Lee 4.19094907 101.28557046
  457 Estet Batang Padang Ldg. Federal 4.17259505 101.23567944
  458 Estet Batang Padang Ldg. Foong Leong 4.16547203 101.14994142
  459 Estet Batang Padang Ldg. Goh Kee Peng 4.27666809 101.25065643
  460 Estet Batang Padang Ldg. Hew Mee Nyean 4.14398703 101.16201742


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  461 Estet Batang Padang Ldg. Hoyhyin 4.24253509 101.29671645
  462 Estet Batang Padang Ldg. Kamta 4.22101408 101.28645045
  463 Estet Batang Padang Ldg. Kamunting 4.22178204 101.10470639
  464 Estet Batang Padang Ldg. Keng Lee 4.18636907 101.28734146
  465 Estet Batang Padang Ldg. Lake Choong Mee 4.28856009 101.25032143
  466 Estet Batang Padang Ldg. Lim Fatt 4.16423106 101.28217546
  467 Estet Batang Padang Ldg. Loke Chong Chat 4.18042706 101.28423346
  468 Estet Batang Padang Ldg. Membang 3.99015600 101.28916750
  469 Estet Batang Padang Ldg. Nainar 4.17556105 101.21280844
  470 Estet Batang Padang Ldg. Narborough 4.01306501 101.31308850
  471 Estet Batang Padang Ldg. Nova Scotia ( Ladang Gedong ) 4.12616905 101.29231847
  472 Estet Batang Padang Ldg. Orang Asli 4.25404611 101.40016549
  473 Estet Batang Padang Ldg. Pahlawan 4.10770003 101.23997246
  474 Estet Batang Padang Ldg. Ramasamy 4.21346007 101.27986145
  475 Estet Batang Padang Ldg. Rengas 4.25561208 101.25029943
  476 Estet Batang Padang Ldg. S.Y.P 4.03227502 101.30449349
  477 Estet Batang Padang Ldg. Shum Yip Leong 4.20965207 101.27683745
  478 Estet Batang Padang Ldg. Soon Bee Banir 4.20341705 101.18483042
  479 Estet Batang Padang Ldg. Soon Lee 3.82788096 101.36736955
  480 Estet Batang Padang Ldg. Suloh 4.17255006 101.27304346


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  481 Estet Batang Padang Ldg. Sungai Chinoh 3.85091397 101.36678055
  482 Estet Batang Padang Ldg. Sungai Kelah 3.94386899 101.31001951
  483 Estet Batang Padang Ldg. Sungai Keruit 3.99024701 101.32508151
  484 Estet Batang Padang Ldg. Sungai Landor 4.25476808 101.24658143
  485 Estet Batang Padang Ldg. Sungai Selinsing 4.12784902 101.16913143
  486 Estet Batang Padang Ldg. Sungai Sungkai 3.97258400 101.29536250
  487 Estet Batang Padang Ldg. Tai Seng 4.14729903 101.16267342
  488 Estet Batang Padang Ldg. Tapah 4.15605703 101.16641042
  489 Estet Batang Padang Ldg. Tapah Road 4.18452405 101.22684944
  490 Estet Batang Padang Ldg. Telok Anson 4.09664503 101.24758146
  491 Estet Batang Padang Ldg. Thai Seng 3.96935400 101.33054651
  492 Estet Batang Padang Ldg. Thanaletchumi 4.10663303 101.25141446
  493 Estet Batang Padang Ldg. Thoi Son 4.24257209 101.30857146
  494 Estet Batang Padang Ldg. Tong Foh 4.02517901 101.29069049
  495 Estet Batang Padang Ldg. Tong Seng Hing 4.16233904 101.17379343
  496 Estet Batang Padang Ldg. Tong Wah 4.22674307 101.23606643
  497 Estet Batang Padang Ldg. Tung Seng 4.21406707 101.26283445
  498 Estet Batang Padang Ldg. Valliammal 4.18384405 101.19817143
  499 Estet Batang Padang Ldg. Vellayappa 4.17818305 101.20397243
  500 Estet Batang Padang Ldg. Wah Fatt 4.21658106 101.19750742


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  501 Estet Batang Padang Ldg. Wan Sum & Sons 4.28218209 101.24984643
  502 Estet Batang Padang Ldg. Woh Thai 4.26928307 101.17886941
  503 Estet Batang Padang Ldg. Wong Kwan 4.26259807 101.18395441
  504 Estet Batang Padang Ldg. Yegappa 3.96832500 101.31922151
  505 Estet Batang Padang Ldg. Yew Lian 3.97851101 101.32610651
  506 Estet Batang Padang Ldg. Yik Woh 4.03013002 101.28913549
  507 Estet Batang Padang Lubok Degong 4.12000805 101.32703249
  508 Estet Hilir Perak Chenderong Balai 4.12537701 101.08932040
  509 Estet Hilir Perak Chenderong Bedak 4.11416001 101.08841241
  510 Estet Hilir Perak Kemajuan Tanah Atta Duri 4.06865300 101.12944343
  511 Estet Hilir Perak Kemajuan Tanah Ayer Hitam Cangkat Jong 4.01622100 101.23127947
  512 Estet Hilir Perak Kemajuan Tanah Ayer Hitam Changkat Jong 4.00895900 101.21709147
  513 Estet Hilir Perak Kemajuan Tanah Batu Dua Belas 3.98964198 101.17495346
  514 Estet Hilir Perak Kemajuan Tanah Redan Punggor Peringkat Satu 4.13913802 101.11524141
  515 Estet Hilir Perak Kemajuan Tanah Rendang Punggor 4.12026102 101.13067842
  516 Estet Hilir Perak Kemajuan Tanah Sungai Sungkai Mati 3.96045896 101.11435344
  517 Estet Hilir Perak Kunci Ayer Besar 4.11603001 101.12846842
  518 Estet Hilir Perak Labu Kubong 4.13439401 101.09200140
  519 Estet Hilir Perak Ldg. Alexandra 3.98986595 101.01193240
  520 Estet Hilir Perak Ldg. Batak Rabit 3.97400895 101.01333741


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  521 Estet Hilir Perak Ldg. Beaufort 4.02728100 101.21688046
  522 Estet Hilir Perak Ldg. Bernam Perak 3.92153493 101.01728942
  523 Estet Hilir Perak Ldg. Bikam 3.98245699 101.22452348
  524 Estet Hilir Perak Ldg. Castleton 4.00875096 101.02313340
  525 Estet Hilir Perak Ldg. Chidambaram Vinayagar 4.04144999 101.12149043
  526 Estet Hilir Perak Ldg. Chinniah Small 4.02275398 101.10970943
  527 Estet Hilir Perak Ldg. Cicely 4.00017696 101.05445541
  528 Estet Hilir Perak Ldg. City Plantation 3.88220495 101.21246449
  529 Estet Hilir Perak Ldg. City Plantation Palm Word 3.86869595 101.23320650
  530 Estet Hilir Perak Ldg. Dinding Plantation 3.89355995 101.16871447
  531 Estet Hilir Perak Ldg. Edward 4.05291497 101.00371039
  532 Estet Hilir Perak Ldg. Eng Chuan 3.96187593 100.96488939
  533 Estet Hilir Perak Ldg. Federal 3.91308594 101.09154844
  534 Estet Hilir Perak Ldg. Ganda 3.89886796 101.20816249
  535 Estet Hilir Perak Ldg. Gloucester 4.00571897 101.07801242
  536 Estet Hilir Perak Ldg. Hisham Bersaudara 3.91264395 101.11650045
  537 Estet Hilir Perak Ldg. Hup Sing 4.00747499 101.19424046
  538 Estet Hilir Perak Ldg. Kee Lee Eng 4.04978899 101.14353644
  539 Estet Hilir Perak Ldg. Kheng Hooi 3.91415595 101.16142647
  540 Estet Hilir Perak Ldg. Kian Tong 4.00529899 101.18692546


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  541 Estet Hilir Perak Ldg. Kuala Bidor 3.99798998 101.18068146
  542 Estet Hilir Perak Ldg. Kuala Bikam 3.99157599 101.23113148
  543 Estet Hilir Perak Ldg. Lee Wong 4.05573501 101.19487945
  544 Estet Hilir Perak Ldg. Linda 4.00195897 101.09774643
  545 Estet Hilir Perak Ldg. Linga 4.01911398 101.09751043
  546 Estet Hilir Perak Ldg. Lorong 4.03336499 101.12136343
  547 Estet Hilir Perak Ldg. Mah Hock Heong 4.03078798 101.08623242
  548 Estet Hilir Perak Ldg. Manikavasagan 4.01819497 101.03953541
  549 Estet Hilir Perak Ldg. Mathavan 4.02163400 101.20989246
  550 Estet Hilir Perak Ldg. May Poay Koh 3.96265093 100.97183839
  551 Estet Hilir Perak Ldg. Moccis 3.96477697 101.16547846
  552 Estet Hilir Perak Ldg. Moon 4.06385200 101.15448744
  553 Estet Hilir Perak Ldg. Nambi 3.93915597 101.22772048
  554 Estet Hilir Perak Ldg. Nova Scotia 3.92777692 100.97864940
  555 Estet Hilir Perak Ldg. Pembroke 3.99933699 101.19738146
  556 Estet Hilir Perak Ldg. Perak Motor 3.96476197 101.18041846
  557 Estet Hilir Perak Ldg. Pun Chuan 4.01246000 101.22593347
  558 Estet Hilir Perak Ldg. Ratanui 3.99167696 101.03090041
  559 Estet Hilir Perak Ldg. Rubana 3.97731194 100.96202639
  560 Estet Hilir Perak Ldg. Rubest Plantation 3.92746597 101.22290348


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  561 Estet Hilir Perak Ldg. Sarasuwatty 4.05263201 101.20600246
  562 Estet Hilir Perak Ldg. Seberang 4.01140095 100.99438839
  563 Estet Hilir Perak Ldg. Selaba 3.94083795 101.07986743
  564 Estet Hilir Perak Ldg. Selabak 3.99254296 101.07822742
  565 Estet Hilir Perak Ldg. Setiawan 3.91586594 101.07914944
  566 Estet Hilir Perak Ldg. Shamurga 4.03371698 101.07784742
  567 Estet Hilir Perak Ldg. Soon Seng 3.92643394 101.06179843
  568 Estet Hilir Perak Ldg. Sungai Nibong 4.03655297 101.05001041
  569 Estet Hilir Perak Ldg. Sungai Perak 4.04946997 101.00894539
  570 Estet Hilir Perak Ldg. Sungai Timah 3.95515193 100.96608339
  571 Estet Hilir Perak Ldg. Sussex 3.99564497 101.12164044
  572 Estet Hilir Perak Ldg. Syarikat Cahaya Muda Perak 3.92702996 101.16566247
  573 Estet Hilir Perak Ldg. Syarikat Kerjasama Serbaguna Bagan Datuk 3.91818196 101.20699448
  574 Estet Hilir Perak Ldg. Syarikat Perusahaan Jasa Budiman 3.96886498 101.21330047
  575 Estet Hilir Perak Ldg. Syarikat Sri Pelangi 3.99180798 101.15954745
  576 Estet Hilir Perak Ldg. Tan Cheok 4.02127797 101.05253841
  577 Estet Hilir Perak Ldg. Teik Eng 4.03688399 101.13543744
  578 Estet Hilir Perak Ldg. Teluk Intan 4.00015496 101.02970041
  579 Estet Hilir Perak Ldg. Timah 4.05102696 100.97823038
  580 Estet Hilir Perak Ldg. Union 4.02168398 101.12253643


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  581 Estet Hilir Perak Ldg. Wing Sing 4.00001898 101.17044445
  582 Estet Hilir Perak Ldg. Woo Choy 4.00422699 101.17974246
  583 Estet Hilir Perak Ldg. Yadaganathar 4.01336698 101.10702043
  584 Estet Hilir Perak Ldg. Yeoh Cheak 4.02211400 101.22439847
  585 Estet Hilir Perak Ldg. Yew Lee Holdings 3.96470998 101.19213347
  586 Estet Hilir Perak Pekan Rabu 4.08866400 101.07714041
  587 Estet Hilir Perak Pengkalan Aceh (Ditinggalkan) 4.14790201 101.05925139
  588 Estet Hilir Perak Pengkalan Ara 4.11859300 101.05425339
  589 Estet Hilir Perak Pengkalan Ara (Ditinggalkan) 4.13347800 101.04878039
  590 Estet Hilir Perak Pengkalan Lahar (Ditinggalkan) 4.13609201 101.05410339
  591 Estet Hilir Perak Pengkalan Putat 4.12318300 101.04275339
  592 Estet Hilir Perak Permatang Pelandok 4.11485699 101.03036239
  593 Estet Hilir Perak Simpang Cangkat Jong 3.98977397 101.13215144
  594 Estet Hulu Perak Ganda Temenggor 5.31582640 101.14107520
  595 Estet Hulu Perak Kemajuan Lubok Puteri 4.98064626 100.95967720
  596 Estet Hulu Perak Kemajuan Taan Tampan Ayer 5.04533228 100.93559218
  597 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah ( FELDA) Papulut 5.30324138 101.07740718
  598 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah (FELDA) Lawin Selatan 5.30866138 101.02989116
  599 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah (FELDA) Lawin Utara 5.33546439 101.03373716
  600 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Air Jada (FELCRA) 5.25229537 101.06995319


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  601 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Air Labu (FELCRA) 5.23602236 101.05664019
  602 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Air Sumpitan (FELCRA) 5.17796833 100.98719417
  603 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Ayer Bongor 5.51374947 101.19021518
  604 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Ayer Ibul 5.17332733 101.01918119
  605 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Ayer Ibul 2 5.19154433 101.00208318
  606 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Ayer Ibul Dua 5.20241735 101.05255519
  607 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Ayer Karah 5.14482733 101.07191921
  608 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Ayer Kelat Dua 5.41239542 101.09699517
  609 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Ayer Kijin 5.42009543 101.14497918
  610 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Ayer Lembu Dua 5.39916143 101.13313818
  611 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Banggol Batu 5.05866928 100.95176818
  612 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Batu Reng 1 & 2 5.00064627 100.98508021
  613 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Bendariang 5.44621745 101.19386119
  614 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Benderiang 5.44585145 101.19247219
  615 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Bersia 5.47721446 101.18886619
  616 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Bukit Buluh 5.65881848 101.00860509
  617 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Bukit Kulim 5.03925529 100.99699820
  618 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Bukit Sapi 5.12948232 101.03723520
  619 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Bukit Serdang 5.70867150 101.00888408
  620 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Bukit Serdang 2 5.71631050 101.00539808


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  621 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Bukit Taban 4.99164727 100.97019720
  622 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Chain 5.08484129 100.94880318
  623 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Changkat Berangan 1,2&3 5.02242427 100.92403418
  624 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Charok Setar 5.73053051 101.02106708
  625 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Chepor 5.08684130 101.01800420
  626 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Danglang Ulu Ayer Chegar & Kuak 5.00181526 100.91743718
  627 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Gua Badak 5.15866732 100.97725117
  628 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Jagor 5.43659344 101.16385719
  629 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Kampung Orang Asli Ulu Gerik 5.45671844 101.10381716
  630 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Kerunai 5.49385345 101.12688416
  631 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Kijin 5.43478144 101.14190618
  632 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Kuak 4.99272026 100.91832819
  633 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Kuala Rui 5.48974845 101.13790917
  634 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Kuala Rui 2 5.45423445 101.15476418
  635 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Lawin Peringkat Dua (FELDA) 5.24141236 101.02887818
  636 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Lawin Selatan (FELDA) 5.31867338 101.02976416
  637 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Lawin Selatan (FELDA) Peringkat 1 5.29429037 101.03258617
  638 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Lawin Selatan Peringkat 1 (FELDA) 5.28153537 101.03189217
  639 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Lepang Nenering (FELDA) 5.71850551 101.06238310
  640 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Luat 5.05837229 100.99618920


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  641 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Lubok Puteri 4.98496426 100.95325820
  642 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Malau (RISDA) 5.27357837 101.03248017
  643 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Merah 5.22063136 101.09572320
  644 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Padang Bala 5.02530528 100.99602121
  645 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Padang Gerus 5.14858432 101.01983819
  646 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Padang Gerus Selat Pagar 5.15892833 101.02136219
  647 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Padang Langgar 5.51814946 101.13050116
  648 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Padang Sembai 5.47178745 101.15936118
  649 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Pahit 5.57754347 101.05045212
  650 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Papulut (FELDA) Peringkat 1 5.34486339 101.05447617
  651 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Papulut (FELDA) Peringkat 2 5.35810540 101.04943916
  652 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Pelang 5.56498947 101.11439014
  653 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Pelang Kerunai 5.56069947 101.10334714
  654 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Pepulut Peringkat 1 (FELDA) 5.28377238 101.08094019
  655 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Pulau Belayar 5.40087943 101.14601019
  656 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Pulau Cheri 1 5.05024129 100.98646920
  657 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Pulau Cheri 2 5.06323729 100.98362619
  658 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Seberang Bersia 5.43324345 101.19774820
  659 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Selarong 5.67521149 100.99773808
  660 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Sira Hanyai 5.16735132 100.97269117


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  661 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Sumpitan FELCRA 5.18031433 100.97328317
  662 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Tanjong Kala 5.44592543 101.10031616
  663 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Tanjung Rimbun 2 5.44254745 101.18098519
  664 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Tasek 2 5.60418045 100.94257808
  665 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Tawai - Ayer Kelat 5.40331442 101.09691817
  666 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Tawai (FELDA) 5.39675741 101.04851615
  667 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Tawai A (FELDA) 5.37827240 101.05920316
  668 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Tawai B (FELDA) 5.38803594 101.08319672
  669 Estet Hulu Perak Kemajuan Tanah Tawai Tiga 5.37896517 101.11142906
  670 Estet Hulu Perak Ldg. Ayer Kala 5.21519235 101.04115119
  671 Estet Hulu Perak Ldg. Hup Seng 5.15658632 101.00167818
  672 Estet Hulu Perak Ldg. Jenalek 4.98870426 100.94492020
  673 Estet Hulu Perak Ldg. Kota Lima 5.07483829 100.96588719
  674 Estet Hulu Perak Ldg. Lenggong 5.02661127 100.95044419
  675 Estet Hulu Perak Ldg. Nam 4.98493126 100.92981119
  676 Estet Hulu Perak Ldg. Teh Lenggong 5.10775630 100.93566617
  677 Estet Hulu Perak Lubuk Bedil (Ditinggalkan) 5.34840739 101.03642516
  678 Estet Hulu Perak Tanjong Pak Hawa 5.02661727 100.93505718
  679 Estet Hulu Perak Tapak Semaian Jati 5.18371833 100.98152517
  680 Estet Kampar Bayas Tujoh (Ditinggalkan) 4.25108705 101.09218638


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  681 Estet Kampar Bayas Tujuh (Ditinggalkan) 4.25037405 101.09536838
  682 Estet Kampar Hoong Chan Estate 4.44579069 101.11228759
  683 Estet Kampar Kemajuan Tanah Bunga Tanjong 4.36343209 101.08742736
  684 Estet Kampar Kemajuan Tanah Kuala Dipang 4.36852610 101.14948938
  685 Estet Kampar Ldg. Ban Hon Hin 4.37869711 101.21440140
  686 Estet Kampar Ldg. Gerik 4.41322111 101.10894636
  687 Estet Kampar Ldg. Gopeng 4.45344412 101.13426736
  688 Estet Kampar Ldg. Kampar 4.26527206 101.10691238
  689 Estet Kampar Ldg. Kampar Malim 4.38031810 101.10882336
  690 Estet Kampar Ldg. Kota Baharu 4.43619511 101.10439035
  691 Estet Kampar Ldg. Lean Cheuk 4.34411209 101.15659739
  692 Estet Kampar Ldg. Lye Lam 4.48232114 101.15829436
  693 Estet Kampar Ldg. Moynaloy 4.47824213 101.12876835
  694 Estet Kampar Ldg. Sahum 4.36712011 101.23122441
  695 Estet Kampar Ldg. Sanglob 4.40841810 101.07967835
  696 Estet Kampar Ldg. Toh Ee Leong 4.45967214 101.19594638
  697 Estet Kampar Ldg. Ulu Kampar 4.44865814 101.22430439
  698 Estet Kerian Kemajuan Tanah Matang Timbul 4.97375521 100.69182311
  699 Estet Kerian Ldg. Alor Pongsu 5.07995822 100.58102506
  700 Estet Kerian Ldg. Bassett 4.99688218 100.48665004


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  701 Estet Kerian Ldg. Bassett Bahagian 2 4.94610417 100.55456707
  702 Estet Kerian Ldg. Chersonese 4.98078517 100.45266203
  703 Estet Kerian Ldg. Foong Lee Bahagian Batu 14 5.03073423 100.71865411
  704 Estet Kerian Ldg. Foong Lee Bahagian Utama 5.02170622 100.70283611
  705 Estet Kerian Ldg. Gan Kim Heoh 5.12403825 100.66133807
  706 Estet Kerian Ldg. Gedong 4.95950218 100.59545708
  707 Estet Kerian Ldg. Gedong Bahagian Isseng 4.99002420 100.60359608
  708 Estet Kerian Ldg. Gedong Bahagian Kong Heng 4.94072918 100.58319308
  709 Estet Kerian Ldg. Gula 4.95172916 100.47285604
  710 Estet Kerian Ldg. Hurst 4.96446521 100.70684012
  711 Estet Kerian Ldg. Jalan Kerian 4.94184519 100.67373911
  712 Estet Kerian Ldg. Jin Aik 4.96105120 100.67937711
  713 Estet Kerian Ldg. Jin Seng 5.01132318 100.47008203
  714 Estet Kerian Ldg. Kelumpang 4.96140518 100.54415807
  715 Estet Kerian Ldg. Kong Lee 5.01036018 100.49536404
  716 Estet Kerian Ldg. Legertwood 4.94224320 100.70877912
  717 Estet Kerian Ldg. Merchiston 5.00686022 100.70837111
  718 Estet Kerian Ldg. Nell May 5.00877518 100.45853303
  719 Estet Kerian Ldg. Ong Boon Tat 5.05985823 100.65387708
  720 Estet Kerian Ldg. Ooi Kee Hin 4.97495921 100.72735812


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  721 Estet Kerian Ldg. Pondoland 4.99868922 100.71832412
  722 Estet Kerian Ldg. Ramanathan Chettiar 4.97121618 100.55406107
  723 Estet Kerian Ldg. Selinsing 4.90813818 100.64770311
  724 Estet Kerian Ldg. Semanggol 4.97522420 100.67108511
  725 Estet Kerian Ldg. Sg. Semambu 5.04860221 100.56415106
  726 Estet Kerian Ldg. Soon Lee 5.00941318 100.50610904
  727 Estet Kerian Ldg. Soon Lee Bahagian Kurau 4.98816218 100.52476105
  728 Estet Kerian Ldg. Toh Eng Swee 4.95056520 100.68286511
  729 Estet Kerian Rancangan Belia Khas Pondok Tanjong 5.11096918 100.71646257
  730 Estet Kerian Rancangan Tanah Belia Khas Beriah 5.10353125 100.69939709
  731 Estet Kerian Rancangan Tanah Berkelompok Ct. Binjal 5.00279222 100.72626212
  732 Estet Kerian Rancangan Tanah Berkelompok Jalan Kerian 4.94996020 100.71822513
  733 Estet Kinta Cangkat lata 4.43374210 101.02030132
  734 Estet Kinta Cangkat Tempurong 4.43719210 101.03439033
  735 Estet Kinta Kemajuan Tanah Gunung Pari 4.70694919 101.07530729
  736 Estet Kinta Kemajuan Tanah Jelapang 4.66548918 101.05926129
  737 Estet Kinta Kemajuan Tanah Kampung Bali 4.40086908 101.00797333
  738 Estet Kinta Kemajuan Tanah Keledang Sayung 4.68782819 101.07472429
  739 Estet Kinta Kemajuan Tanah Sinju 4.55834116 101.16486435
  740 Estet Kinta Kemajuan Tanah Sungai Duran 4.33937607 101.02244234


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  741 Estet Kinta Kemajuan Tanah Sungai Durian 4.32155806 101.02456735
  742 Estet Kinta Kemajuan Tanah Sungai Durian Kinta 4.33465406 101.01689034
  743 Estet Kinta Kemajuan Tanah Sungai Durian(FELCRA) 4.33220307 101.03763935
  744 Estet Kinta Kemajuan Tanah Sungai Tumbuh 4.37457307 101.00157833
  745 Estet Kinta Kemajuan Tanah Tanjong Rambutan 4.68871321 101.18327133
  746 Estet Kinta Kemajuan Tanah Tanjung Tualang 4.27826105 101.04145636
  747 Estet Kinta Kemajuan Tanah Ulu Chemor 4.74790022 101.15934731
  748 Estet Kinta Ladang Cangkat Kinding 4.70310421 101.15682932
  749 Estet Kinta Ladang Chee Kong 4.65733419 101.14683232
  750 Estet Kinta Ladang K. Kangsar (Bahagian Meranti Lapan) 4.50632013 101.08783233
  751 Estet Kinta Ladang Syarikat Eng Hoe 4.53024033 101.09292864
  752 Estet Kinta Ldg. Batu Dua 4.48488112 101.07852433
  753 Estet Kinta Ldg. Boon 4.37211008 101.03640134
  754 Estet Kinta Ldg. Chen Wai Woh 4.36827308 101.02820634
  755 Estet Kinta Ldg. Danalekshmy 4.47809010 100.96126530
  756 Estet Kinta Ldg. Foo Chong 4.53604015 101.12777134
  757 Estet Kinta Ldg. Foo Nyit Tse 4.75375222 101.11937330
  758 Estet Kinta Ldg. Getah Alma 4.41466808 100.95474530
  759 Estet Kinta Ldg. Gopeng 4.47501812 101.10349334
  760 Estet Kinta Ldg. Harewood 4.44921510 101.02508532


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  761 Estet Kinta Ldg. Him Khong 4.69257520 101.12966831
  762 Estet Kinta Ldg. Kang Wah 4.51458314 101.10252034
  763 Estet Kinta Ldg. Kanthan 4.75563922 101.13422330
  764 Estet Kinta Ldg. Kinding 4.69209721 101.17004533
  765 Estet Kinta Ldg. Kinta Kellas 4.46419812 101.07890234
  766 Estet Kinta Ldg. Kwong Lam 4.36701908 101.04702334
  767 Estet Kinta Ldg. Lembah Kinta 4.37136908 101.04957634
  768 Estet Kinta Ldg. Leong Kim 4.47088410 100.97184330
  769 Estet Kinta Ldg. Leong Kuat On 4.72024121 101.15071431
  770 Estet Kinta Ldg. Lombong Pong Seong 4.53545015 101.11902334
  771 Estet Kinta Ldg. Meranti Lapan 4.50919313 101.06082332
  772 Estet Kinta Ldg. Murugahan 4.68608020 101.16398033
  773 Estet Kinta Ldg. Nagappa 4.68162319 101.08770830
  774 Estet Kinta Ldg. Pathi 4.63714918 101.09451331
  775 Estet Kinta Ldg. Penjih 4.52816914 101.07672633
  776 Estet Kinta Ldg. Pinji & Hill Rise 4.42556410 101.03274633
  777 Estet Kinta Ldg. Pulai 4.53120415 101.12845534
  778 Estet Kinta Ldg. Reyland 4.43386208 100.96030730
  779 Estet Kinta Ldg. River 4.36788607 101.01822533
  780 Estet Kinta Ldg. Saraswati 4.71341621 101.15191732


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  781 Estet Kinta Ldg. Sengat 4.51470114 101.09732933
  782 Estet Kinta Ldg. Sin Yee 4.66983618 101.06866630
  783 Estet Kinta Ldg. Strathisla 4.66600518 101.08805930
  784 Estet Kinta Ldg. Sungkai Chemor 4.71919421 101.13797931
  785 Estet Kinta Ldg. Tanjong Rambutan 4.67759620 101.17468133
  786 Estet Kinta Ldg. Woh Yuen 4.45219009 100.95929530
  787 Estet Kinta Rancangan Kampung Tersusun R.P.T Batu 10 Chemor 4.72820021 101.11353730
  788 Estet Kinta Rancangan Perumahan Awam Tanjung Rambutan 2 4.66136120 101.17448233
  789 Estet Kuala Kangsar Dusun Rendah (Ditinggalkan) 4.90314324 100.98594923
  790 Estet Kuala Kangsar KBK Perlop 4.97952030 101.15732627
  791 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Bendang Selinsing 4.91335924 100.95038421
  792 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Changkat Pongging 4.80846419 100.85899020
  793 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Chenderoh 4.95145926 100.98629722
  794 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Hong 4.93307225 100.98639022
  795 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Jeliang Guar 4.63839113 100.87311124
  796 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Jeram Bertam (Orang Asli) 4.75215719 100.98270025
  797 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Jerlun 4.73264217 100.90028623
  798 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Jeruai 4.61070313 100.90550925
  799 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Jeruai Senggang 4.61689214 100.93546326
  800 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kampung Laneh 4.83631519 100.85089519


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  801 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kampung Ngok Beluru 4.81407320 100.94103023
  802 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kampung Tiong 4.86302421 100.87715720
  803 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Keledang Sayong Senggang 4.60171814 100.96548727
  804 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Keledang Sayung (FELCRA) 4.70582717 100.96879626
  805 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Keledang Sayung Rimba Panjang 4.80407922 101.05316027
  806 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Keledang Sayung Senggang 4.60857914 100.96448927
  807 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kilat 4.89518027 101.15177528
  808 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kota Lama Kanan Batu Pahat 4.80627921 100.98327124
  809 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kuala Dal 4.76372718 100.88132922
  810 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kuala Dal A 4.75429717 100.87985022
  811 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kuala Dal B 4.73758616 100.86388521
  812 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kuala Poh 4.91268024 100.95986421
  813 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Kubang Pekan 4.68429316 100.94670025
  814 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Langkor 4.91020326 101.05793525
  815 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Langkor Lubuk Merbau 4.82890020 100.88887221
  816 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Lasah Kampung Mor 4.90906225 101.00940823
  817 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Liman Kati 4.84609320 100.88886120
  818 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Longkar Lubok Merbau 4.82857820 100.88752121
  819 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Ngor 4.96449825 100.91725319
  820 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Perloh 4.85890527 101.19531330


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  821 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Perlop1 4.91036128 101.17994029
  822 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Pulau Peda 4.89570024 100.98592223
  823 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Rimba Panjang 4.78445222 101.07089028
  824 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Salak Baharu 4.81918221 100.99242924
  825 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Sauk Chegar Galah 4.95084324 100.91299319
  826 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Sauk Gapis 4.88241622 100.91564821
  827 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Sauk Ibor 4.89709722 100.89017419
  828 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Sauk Perang 4.90528923 100.93513021
  829 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Senggang 4.70385517 100.94414925
  830 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Senggang B 4.66773016 100.95059126
  831 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Senggang C 4.67316316 100.96228926
  832 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Suak 4.95827225 100.96478221
  833 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Suak Pelang 4.87544624 101.05521725
  834 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Suak Rambutan 4.94694125 100.96287621
  835 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Sungai Chermin 4.74165719 100.97533725
  836 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Sungai Pelus Jaling 4.91957127 101.12460527
  837 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Sungai Pelus Jalong 4.86895925 101.11688828
  838 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Ulu Kenas Lempur 4.64747714 100.88402924
  839 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Ulu Kuang Jalong 4.81231624 101.12541229
  840 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Ulu Maran 4.86457621 100.91456121


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  841 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Ulu Ribu 4.83484621 100.92346222
  842 Estet Kuala Kangsar Kemajuan Tanah Ulu Terap 4.88853122 100.88248819
  843 Estet Kuala Kangsar Ladang Dovenby 4.79653623 101.11810029
  844 Estet Kuala Kangsar Ldg. Aras 4.90388424 100.97579322
  845 Estet Kuala Kangsar Ldg. Ban Joo Hin 4.91706927 101.11002326
  846 Estet Kuala Kangsar Ldg. Beng Lee 4.86491125 101.11289827
  847 Estet Kuala Kangsar Ldg. Bukit Berapit 4.77265617 100.82313819
  848 Estet Kuala Kangsar Ldg. Bukit Cha 4.75278517 100.85560521
  849 Estet Kuala Kangsar Ldg. Burong 4.92387124 100.95110321
  850 Estet Kuala Kangsar Ldg. Chan Peng Yong 4.88953225 101.04367125
  851 Estet Kuala Kangsar Ldg. Chan Yee Seng 4.82726522 101.00407625
  852 Estet Kuala Kangsar Ldg. Changkat Maran 4.85716621 100.91380421
  853 Estet Kuala Kangsar Ldg. Changkat Salak 4.86481823 101.00961224
  854 Estet Kuala Kangsar Ldg. Chegar Galah 4.91171023 100.92542120
  855 Estet Kuala Kangsar Ldg. Chettiappa 4.79901819 100.89593621
  856 Estet Kuala Kangsar Ldg. Chuan Seng 4.88212525 101.07983726
  857 Estet Kuala Kangsar Ldg. Elphil 4.87504826 101.11739027
  858 Estet Kuala Kangsar Ldg. Elphil Pelang 4.80780023 101.10341028
  859 Estet Kuala Kangsar Ldg. Eng Wah 4.92768924 100.94178221
  860 Estet Kuala Kangsar Ldg. F.J Davy 4.90373026 101.07407225


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  861 Estet Kuala Kangsar Ldg. Fook Youn 4.91438323 100.90038919
  862 Estet Kuala Kangsar Ldg. Gapis (Bahagian 1) 4.76882417 100.85422821
  863 Estet Kuala Kangsar Ldg. Goldfield 4.79790519 100.88615821
  864 Estet Kuala Kangsar Ldg. Goldkenep 4.70422916 100.89413723
  865 Estet Kuala Kangsar Ldg. Gordang 4.79618918 100.85621520
  866 Estet Kuala Kangsar Ldg. Guan Tin 4.76545118 100.89254622
  867 Estet Kuala Kangsar Ldg. Heawood 4.83612024 101.08332427
  868 Estet Kuala Kangsar Ldg. Heawood Tin 4.80563823 101.07470227
  869 Estet Kuala Kangsar Ldg. Jalong 4.82368624 101.11774628
  870 Estet Kuala Kangsar Ldg. Jalong Tinggi 4.84421425 101.14883629
  871 Estet Kuala Kangsar Ldg. Kamala 4.75901718 100.89148822
  872 Estet Kuala Kangsar Ldg. Kamiri 4.84857624 101.09425427
  873 Estet Kuala Kangsar Ldg. Kati 4.91809823 100.91877020
  874 Estet Kuala Kangsar Ldg. Kemuning 4.84108323 101.04414926
  875 Estet Kuala Kangsar Ldg. Khalsa 4.82258820 100.89871421
  876 Estet Kuala Kangsar Ldg. Kiri 4.79858820 100.92592322
  877 Estet Kuala Kangsar Ldg. Kuala Kangsar (Bahagian Gapis) 4.76272317 100.86242821
  878 Estet Kuala Kangsar Ldg. Kulim 4.69988016 100.91118124
  879 Estet Kuala Kangsar Ldg. Lam Seng 4.82828224 101.11295128
  880 Estet Kuala Kangsar Ldg. Lembah Chenderoh 4.92592324 100.96304321


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  881 Estet Kuala Kangsar Ldg. Lembah Chenderong 4.92779924 100.94953721
  882 Estet Kuala Kangsar Ldg. Leong Sin Nam 4.88781925 101.07612026
  883 Estet Kuala Kangsar Ldg. Lowin 4.77953518 100.88577621
  884 Estet Kuala Kangsar Ldg. Maggar Singh 4.81128120 100.93422522
  885 Estet Kuala Kangsar Ldg. Maryland 4.95366324 100.91982719
  886 Estet Kuala Kangsar Ldg. Muthu 4.92539523 100.91599220
  887 Estet Kuala Kangsar Ldg. Nehru 4.85939021 100.89661020
  888 Estet Kuala Kangsar Ldg. Pak Choon 4.90568823 100.94746421
  889 Estet Kuala Kangsar Ldg. Potay 4.88602625 101.05983325
  890 Estet Kuala Kangsar Ldg. Rengas 4.77294718 100.87784121
  891 Estet Kuala Kangsar Ldg. Salak 4.83283722 100.99952124
  892 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sardam 4.91106123 100.91144720
  893 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sayung 4.74414018 100.92539523
  894 Estet Kuala Kangsar Ldg. Seng Heng 4.89953325 101.05586325
  895 Estet Kuala Kangsar Ldg. Senggang 4.61630313 100.90602025
  896 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sin Hin 4.92683527 101.11713126
  897 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sin Lianthye 4.84443525 101.16059329
  898 Estet Kuala Kangsar Ldg. Somasundram 4.82959420 100.90029321
  899 Estet Kuala Kangsar Ldg. Soon Hup 4.78382719 100.91591722
  900 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sungai Baharu 4.95108624 100.92719520


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  901 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sungai Biong 4.93584424 100.95069821
  902 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sungai Kerudda 4.91987627 101.09520626
  903 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sungai Kerudda Baharu 4.90658426 101.08310626
  904 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sungai Perak Velley 4.79790518 100.86979521
  905 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sungai Reyla 4.89763926 101.11712327
  906 Estet Kuala Kangsar Ldg. Sungai Siput 4.85747724 101.08928227
  907 Estet Kuala Kangsar Ldg. Suppiah Pillai 4.87242725 101.08688626
  908 Estet Kuala Kangsar Ldg. Tanjung Perak 4.89383224 100.98223223
  909 Estet Kuala Kangsar Ldg. Ternakan Babi 4.84741425 101.11392328
  910 Estet Kuala Kangsar Ldg. Thai Hoong 4.93245627 101.10533526
  911 Estet Kuala Kangsar Ldg. Veerasamy 4.89616325 101.07243926
  912 Estet Kuala Kangsar Ldg. Verasamy 4.87739825 101.08830226
  913 Estet Kuala Kangsar Ldg. Wan Lim 4.85790222 100.97316523
  914 Estet Kuala Kangsar Lubok Haji Awang (Ditinggalkan) 4.88148523 100.99178923
  915 Estet Kuala Kangsar Padang Rengas 4.77269917 100.85064320
  916 Estet Kuala Kangsar Rancangan Tanah Pertanian Ulu kangsar 4.75294416 100.82897520
  917 Estet Kuala Kangsar RBK perlop 2 4.94844628 101.13677927
  918 Estet Kuala Kangsar RBK Perlop 4.88261227 101.18521730
  919 Estet Kuala Kangsar RBK Perlop 3 4.96179829 101.13503826
  920 Estet Kuala Kangsar RLKT Lasah 4.92565626 101.07481625


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  921 Estet Kuala Kangsar RTP Bukit Payong 4.79336619 100.90092422
  922 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah (FELCRA) Batu Dua Puloh Satu 5.04306624 100.77117513
  923 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah (FELCRA) Batu Dua Puloh Tiga 5.06480925 100.78960413
  924 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Anak Kurau 4.92486121 100.78288115
  925 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Batu Enam Belas 4.99277224 100.81211915
  926 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Batu Sembilan Belas (FELCRA) 5.01970024 100.78801514
  927 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Kampung Haji Mat Sek 5.07412227 100.84641715
  928 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Permatang Raja 4.54262807 100.67798719
  929 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Redang Dahakim 5.03644025 100.79460514
  930 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Relau Berdiri 5.00748124 100.78571914
  931 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Sempineh 4.92870822 100.83402117
  932 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Sungai Deraka 4.86444617 100.66471812
  933 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Ulu Sepetang 4.97062421 100.73344413
  934 Estet Larut & Matang Kemajuan Tanah Ulu Temerloh 4.65444811 100.73509219
  935 Estet Larut & Matang Ladang Stoughton 5.07982426 100.78087712
  936 Estet Larut & Matang Ladang Subur Norseman 4.95820021 100.75183614
  937 Estet Larut & Matang Ladang Sungai Deraka 4.87438917 100.66127812
  938 Estet Larut & Matang Ladang Yock Yoong 5.01229824 100.79617014
  939 Estet Larut & Matang Ldg. Abdul Raof 4.61124909 100.70424218
  940 Estet Larut & Matang Ldg. Allagar 4.59462110 100.74569420


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  941 Estet Larut & Matang Ldg. Av. St. 4.73870514 100.71386016
  942 Estet Larut & Matang Ldg. Batu Matang 4.85519917 100.67883913
  943 Estet Larut & Matang Ldg. Beh Cheng Choon 4.69763313 100.72193117
  944 Estet Larut & Matang Ldg. Bukit Gantang 4.78188215 100.70768215
  945 Estet Larut & Matang Ldg. Charlesland 4.90473518 100.66657112
  946 Estet Larut & Matang Ldg. Chong Wah 4.58110609 100.74007020
  947 Estet Larut & Matang Ldg. Eagle Hurst 4.99225422 100.73926313
  948 Estet Larut & Matang Ldg. Foong Lee Bahagian Batu 16 5.05341624 100.72518111
  949 Estet Larut & Matang Ldg. Haji Yahaya 4.66481711 100.70040317
  950 Estet Larut & Matang Ldg. Indrapura 4.66568311 100.71540718
  951 Estet Larut & Matang Ldg. Jebong 4.83811416 100.68293914
  952 Estet Larut & Matang Ldg. Kumuran 4.63671310 100.69475718
  953 Estet Larut & Matang Ldg. Lauderdale 4.79934315 100.69160015
  954 Estet Larut & Matang Ldg. Lian Hup 4.52994407 100.72357421
  955 Estet Larut & Matang Ldg. Lim Chin Hin 4.67654412 100.72208718
  956 Estet Larut & Matang Ldg. Matang Jambu 4.78917215 100.68799015
  957 Estet Larut & Matang Ldg. Nanyang 5.01509824 100.79514014
  958 Estet Larut & Matang Ldg. Padang Gajah 4.62319610 100.71786719
  959 Estet Larut & Matang Ldg. Pondok Tanjong 5.00715223 100.75988213
  960 Estet Larut & Matang Ldg. Selamat 4.73607614 100.71466416


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  961 Estet Larut & Matang Ldg. Selinsing Selatan 4.89218417 100.65606412
  962 Estet Larut & Matang Ldg. Simpang 4.83687816 100.69033714
  963 Estet Larut & Matang Ldg. Sin Wah 4.92333820 100.73466314
  964 Estet Larut & Matang Ldg. Subur 4.99520223 100.79778014
  965 Estet Larut & Matang Ldg. Subur Bahagian Sungai Pulau 4.99243723 100.78255014
  966 Estet Larut & Matang Ldg. Sungai Biak 4.64527311 100.73841819
  967 Estet Larut & Matang Ldg. Sungai Limau 4.75273914 100.70251716
  968 Estet Larut & Matang Ldg. Sungai Wang 4.64852611 100.73307819
  969 Estet Larut & Matang Ldg. Taiping 4.67133512 100.71550118
  970 Estet Larut & Matang Ldg. Tasma 4.98329222 100.73728013
  971 Estet Larut & Matang Ldg. Telegapathy 4.97834122 100.74748113
  972 Estet Larut & Matang Ldg. Temerloh 4.72105413 100.71685217
  973 Estet Larut & Matang Ldg. Verdun 5.00178923 100.78034814
  974 Estet Larut & Matang Ldg. Weng Joo 5.05711425 100.79000513
  975 Estet Larut & Matang Ldg. Windsor 4.94389521 100.73014313
  976 Estet Larut & Matang Ldg. Yam Seng 4.91576319 100.68259312
  977 Estet Larut & Matang Rancangan Tanah Berkelompok Ayer Puteh 4.91249119 100.69847713
  978 Estet Larut & Matang Rancangan Tanah Berkelompok Jalan Kerian 4.92828720 100.71074713
  979 Estet Larut & Matang Rancangan Tanam Semula Berkelompok (RISDA) Kampung 5.03681725 100.81682614
  980 Estet Manjung Kemajuan Tanah Bukit Kopiah 4.28751897 100.60517321


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  981 Estet Manjung Kemajuan Tanah Changkat Chermin 4.29927501 100.78630027
  982 Estet Manjung Kemajuan Tanah Gugusan Titi Gantung (FELCRA) 4.30868402 100.81337128
  983 Estet Manjung Kemajuan Tanah Kampung Kurnia 4.41062905 100.79157625
  984 Estet Manjung Kemajuan Tanah Telok Kepiah 4.28723397 100.60386821
  985 Estet Manjung Ldg. Arcadia 4.05284393 100.78518231
  986 Estet Manjung Ldg. Ayer Tawar 4.33183702 100.79248227
  987 Estet Manjung Ldg. Ban Poh Hin 4.49870107 100.76538323
  988 Estet Manjung Ldg. Banchin Heo 4.34424899 100.62568821
  989 Estet Manjung Ldg. Batu Enam 4.18027896 100.71976127
  990 Estet Manjung Ldg. Bintang 4.20214496 100.68329625
  991 Estet Manjung Ldg. Cashwood 4.33929500 100.68176923
  992 Estet Manjung Ldg. Changkat Beruas 4.50699506 100.70200220
  993 Estet Manjung Ldg. Changkat Chermin 4.30908501 100.79057827
  994 Estet Manjung Ldg. Changkat Meranti 4.27071998 100.69741924
  995 Estet Manjung Ldg. Chip Hock 4.31150698 100.61305621
  996 Estet Manjung Ldg. Chuan Kee 4.34270599 100.61551420
  997 Estet Manjung Ldg. Dinding 4.50296705 100.64997019
  998 Estet Manjung Ldg. Duddingston 4.31396599 100.63059421
  999 Estet Manjung Ldg. Gelong Gajah 4.42671605 100.78649525
  1000 Estet Manjung Ldg. Goodwyn 4.20287196 100.70698226


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1001 Estet Manjung Ldg. Harcroft 4.32568000 100.71425524
  1002 Estet Manjung Ldg. Huntly 4.43404404 100.70024822
  1003 Estet Manjung Ldg. Hup Heo 4.40117801 100.63730320
  1004 Estet Manjung Ldg. Hup Joo Heng 4.30673498 100.62270621
  1005 Estet Manjung Ldg. Kampong Acheh 4.23967597 100.67266324
  1006 Estet Manjung Ldg. Kampung Tengah (Pertubuhan Peladang Negeri Perak) 4.46296006 100.76273823
  1007 Estet Manjung Ldg. Karpagam 4.32372901 100.75868526
  1008 Estet Manjung Ldg. Kathagami 4.48642307 100.78684124
  1009 Estet Manjung Ldg. Kelury 4.46702904 100.64121419
  1010 Estet Manjung Ldg. Keramat 4.30284899 100.64758422
  1011 Estet Manjung Ldg. Kim Hwa 4.50019807 100.75264522
  1012 Estet Manjung Ldg. Kuok Thai 4.38683401 100.63254120
  1013 Estet Manjung Ldg. Kwong Heap Lee 4.21788294 100.56860121
  1014 Estet Manjung Ldg. Lee Boi Choon 4.28684500 100.73882926
  1015 Estet Manjung Ldg. Lekir 4.07126294 100.80622232
  1016 Estet Manjung Ldg. Lekir 1 4.05942794 100.80686032
  1017 Estet Manjung Ldg. Len Yae Hong 4.30166000 100.71407924
  1018 Estet Manjung Ldg. Lim Swee Aun 4.28700500 100.75411526
  1019 Estet Manjung Ldg. Loke (Segari Divison) Batu Empat Segari 4.29607798 100.63709022
  1020 Estet Manjung Ldg. Lumut 4.32855399 100.62876021


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1021 Estet Manjung Ldg. Mathan 4.25614697 100.63772923
  1022 Estet Manjung Ldg. New Columbia 4.27250699 100.73059726
  1023 Estet Manjung Ldg. Ong Ghing Seong 4.36267901 100.68355022
  1024 Estet Manjung Ldg. Onn Foh 4.26403098 100.67540324
  1025 Estet Manjung Ldg. Pak Hai 4.25937296 100.59523621
  1026 Estet Manjung Ldg. Perbadanan Fima 4.32226202 100.80713127
  1027 Estet Manjung Ldg. Perbadanan Fima 4.27789401 100.80697528
  1028 Estet Manjung Ldg. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Islam Negeri Perak 4.42517605 100.76494024
  1029 Estet Manjung Ldg. Pundut 4.18803195 100.63911124
  1030 Estet Manjung Ldg. Raefirth 4.29915600 100.72580925
  1031 Estet Manjung Ldg. Raja Hitam 4.38696203 100.73842924
  1032 Estet Manjung Ldg. Rycroft 4.35282301 100.70858923
  1033 Estet Manjung Ldg. S. Sundram 4.47688607 100.78787024
  1034 Estet Manjung Ldg. Sandycroft 4.49804506 100.73668522
  1035 Estet Manjung Ldg. Segari 4.36916800 100.62032520
  1036 Estet Manjung Ldg. Selene 4.29577900 100.73625425
  1037 Estet Manjung Ldg. Siow Lok 4.37368901 100.63337820
  1038 Estet Manjung Ldg. Sogomana 4.39647270 100.68368403
  1039 Estet Manjung Ldg. Spynie 4.02502992 100.77387732
  1040 Estet Manjung Ldg. Sungai Beruas 4.48949407 100.75812922


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1041 Estet Manjung Ldg. Sungai Wangi 4.23297698 100.71629426
  1042 Estet Manjung Ldg. Syarikat Permodalan dan Perusahaan Perak 4.40264204 100.76343324
  1043 Estet Manjung Ldg. Tan Cheng Tit 4.35020299 100.61553720
  1044 Estet Manjung Ldg. United International Enterprice 4.42017004 100.72713523
  1045 Estet Manjung Ldg. Walbrook 4.27850599 100.70858525
  1046 Estet Manjung Ldg. Wong Kwai & Son 4.29923098 100.63176222
  1047 Estet Manjung Ldg. Yip Swee Huat 4.32905899 100.61523721
  1048 Estet Manjung Rancangan Kemajuan Tanah Gunung Tunggal 4.39856902 100.65159321
  1049 Estet Manjung Rancangan Kemajuan Tanah Gunung Tunggal 11 4.41753302 100.66278821
  1050 Estet Manjung Rancangan Tanah Berkelompok Batu 7 Segari 4.32196598 100.60783420
  1051 Estet Muallim Kemajuan Tanah (FELDA) Trolak Timur 3.93913101 101.41695055
  1052 Estet Muallim Kemajuan Tanah (FELDA)trolak Timor 3.94493701 101.42337255
  1053 Estet Muallim Kemajuan Tanah Behrang Hulu 3.73930996 101.48334761
  1054 Estet Muallim Kemajuan Tanah Changkat Baharu 3.72052895 101.50427662
  1055 Estet Muallim Kemajuan Tanah Gunung Besout 3 (FELDA) 3.79286794 101.31428954
  1056 Estet Muallim Kemajuan Tanah Gunung Besout 4 (FELDA) 3.75710392 101.28233654
  1057 Estet Muallim Kemajuan Tanah Gunung Besout 5 (FELDA) 3.71906092 101.30477655
  1058 Estet Muallim Kemajuan Tanah Gunung Besout 6 (FELDA) 3.78757794 101.28439653
  1059 Estet Muallim Kemajuan Tanah Gunung Besout 7 (FELDA) 3.79043594 101.29638053
  1060 Estet Muallim Kemajuan Tanah Gunung Besout Peringkat 2 (FELDA) 3.83334695 101.25743651


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1061 Estet Muallim Kemajuan Tanah Gunung Besout Peringkat 6 (FELDA) 3.80961894 101.26111952
  1062 Estet Muallim Kemajuan Tanah Gunung Besout Peringkat 6(FELDA) 3.80002794 101.28636653
  1063 Estet Muallim Kemajuan Tanah Gunung Besout Peringkat 7(FELDA) 3.80782095 101.30334153
  1064 Estet Muallim Kemajuan Tanah Kampung Pasir (FELCRA) 3.87727901 101.51025159
  1065 Estet Muallim Kemajuan Tanah Kampung Rasau (FELDA) 3.88077400 101.45669157
  1066 Estet Muallim Kemajuan Tanah Perhentian Kelan 3.78106796 101.43894559
  1067 Estet Muallim Kemajuan Tanah Serigala 3.77543496 101.42040658
  1068 Estet Muallim Kemajuan Tanah Serigala (FELCRA) 3.80763496 101.38702856
  1069 Estet Muallim Kemajuan Tanah Sungai Behrang 3.77702897 101.46602060
  1070 Estet Muallim Kemajuan Tanah Sungai Behrang (FELDA) 3.81547898 101.45114858
  1071 Estet Muallim Kemajuan Tanah Sungai Dara 3.78902998 101.51148261
  1072 Estet Muallim Kemajuan Tanah Sungai Rasau (FELCRA) 3.87050299 101.43225557
  1073 Estet Muallim Kemajuan Tanah Terolak Timor (FELDA) 3.92095200 101.41376955
  1074 Estet Muallim Ladang Bukit Mas 3.76383893 101.30553454
  1075 Estet Muallim Ladang Eskot 3.70537495 101.49247062
  1076 Estet Muallim Ladang Sungai Behrang 3.75265396 101.47187760
  1077 Estet Muallim Ladang United Plantation Bahagian Ulu Basir 3.72312391 101.25180353
  1078 Estet Muallim Ldg. Bedford 3.86336099 101.43620157
  1079 Estet Muallim Ldg. Behrang Muda 3.73603095 101.46845760
  1080 Estet Muallim Ldg. Chai 3.86039299 101.45171558


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1081 Estet Muallim Ldg. Cluny 3.84349798 101.43877957
  1082 Estet Muallim Ldg. Escot (Bahagian Leonardu) 3.70957595 101.51406562
  1083 Estet Muallim Ldg. Espek 3.92919402 101.49459358
  1084 Estet Muallim Ldg. Goodheart Terolak 3.86543998 101.38587155
  1085 Estet Muallim Ldg. Malaya Slim 3.83907399 101.47009859
  1086 Estet Muallim Ldg. New Behrang 3.72022495 101.48926961
  1087 Estet Muallim Ldg. Orang Asli 3.80476996 101.37853756
  1088 Estet Muallim Ldg. Orang Asli Sungai Bernam 3.79401295 101.38017156
  1089 Estet Muallim Ldg. Pekebun-pekebun Kechil (ESPEK) Ulu Slim 3.89783701 101.50703459
  1090 Estet Muallim Ldg. Sungai Samar 3.69939095 101.54023563
  1091 Estet Muallim Ldg. Terolak 3.81520198 101.48152759
  1092 Estet Muallim Ldg. Terolak 3.89959799 101.38233254
  1093 Estet Muallim Ldg. United Plantation Bahagian Ulu Basir 3.69247490 101.26637154
  1094 Estet Muallim Penempatan Estate 3.68490795 101.53212763
  1095 Estet Perak Tengah Alor Bongor (Ditinggalkan) 4.10277497 100.90038834
  1096 Estet Perak Tengah Anak Sg. Tangga 4.34823305 100.94490231
  1097 Estet Perak Tengah Asam Kumbang (Ditinggalkan) 4.24082801 100.89212232
  1098 Estet Perak Tengah Bechah Bakong (Ditinggalkan) 4.26795801 100.86768330
  1099 Estet Perak Tengah Belanja 4.47540310 100.95605729
  1100 Estet Perak Tengah Belukar Sireh Hutan (Ditinggalkan) 4.23254402 100.96944134


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1101 Estet Perak Tengah Bendang Belukar Kebun (Ditinggalkan) 4.20529601 100.93420934
  1102 Estet Perak Tengah Blok A Seberang Perak (Ditinggalkan) 4.11791198 100.97041336
  1103 Estet Perak Tengah Blok C Seberang Perak 4.10405398 100.96454437
  1104 Estet Perak Tengah Blok D Seberang Perak (Ditinggalkan) 4.08941798 100.97357537
  1105 Estet Perak Tengah Changkat Ayer Hitam (Ditinggalkan) 4.19797001 100.96662635
  1106 Estet Perak Tengah Changkat Bayas (Ditinggalkan) 4.19566301 100.99188336
  1107 Estet Perak Tengah Chenderong (Ditinggalkan) 4.15327401 101.05912539
  1108 Estet Perak Tengah Chenderong Gelubi (Ditinggalkan) 4.22226204 101.06240338
  1109 Estet Perak Tengah Chenderong Pasir (Ditinggalkan) 4.11757198 100.91864535
  1110 Estet Perak Tengah Durian Daun (Ditinggalkan) 4.15340001 101.04861338
  1111 Estet Perak Tengah Durian Sebatang (Ditinggalkan) 4.14578399 100.93772835
  1112 Estet Perak Tengah Dusun Hitam Jampai (Ditinggalkan) 4.08283597 100.92830636
  1113 Estet Perak Tengah Jambu Latang (Ditinggalkan) 4.10096096 100.87422334
  1114 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah (FELCRA) Gugusan Nasaruddin 4.32335805 100.94842432
  1115 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah (RISDA) 4.43194306 100.81684026
  1116 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Air Kuning 4.17163102 101.06405239
  1117 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Alor Sampan (FELCRA) 4.33995103 100.83093828
  1118 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Belanja Keledang Sayung 4.53293812 100.96031928
  1119 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Bukit Kota (RISDA) 4.43934106 100.84059026
  1120 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Changkat Pinggan 4.19382403 101.08500139


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1121 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Changkat Tareh 4.26818903 100.94769433
  1122 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Gugusan Gelung Pepuyu (FELCRA) 4.38801305 100.85347928
  1123 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Gugusan Titi GanTung(FELCRA) 4.31296002 100.84632729
  1124 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Kampung Changkat Chermin 4.34588303 100.82842027
  1125 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Kota Sagor(FELCRA) 4.22134002 100.96721934
  1126 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Lambor Kanan 4.28590203 100.92692032
  1127 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Lengkuas Timur 4.49535010 100.96020329
  1128 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Nasaruddin (FELCRA) 4.29880504 100.94868332
  1129 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Nasaruddin Peringkat Lima 4.28919804 100.97057333
  1130 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Padang Kunchor 4.22740402 100.98374535
  1131 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Redang Punggur 4.14274801 101.05409839
  1132 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Seberang Perak (FELCRA) 4.23043800 100.88011731
  1133 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Sungai Durian 4.24899203 101.01209035
  1134 Estet Perak Tengah Kemajuan Tanah Tok Paduka (FELCRA) 4.23520602 100.96765734
  1135 Estet Perak Tengah Kubu Melayu Lama (Ditinggalkan) 4.13833399 100.98134736
  1136 Estet Perak Tengah Ldg. Changkat Cermin 4.29794702 100.84373529
  1137 Estet Perak Tengah Ldg. Glenealy 4.45064008 100.93104329
  1138 Estet Perak Tengah Ldg. Haji Rafiaa 4.20307501 100.95533134
  1139 Estet Perak Tengah Ldg. Kelapa Sawit Kemajuan Tanah Seberang Perak (f 4.12522497 100.88442933
  1140 Estet Perak Tengah Ldg. Kelompok Changkat Parah 4.42444907 100.91639729


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1141 Estet Perak Tengah Ldg. Lekir 4.11588795 100.80791031
  1142 Estet Perak Tengah Ldg. Lekir Dua 4.12318395 100.77897230
  1143 Estet Perak Tengah Ldg. Lingam 4.03074194 100.86981435
  1144 Estet Perak Tengah Ldg. Talang Tumboh 4.26717403 100.96469634
  1145 Estet Perak Tengah Lubuk Bongor (Ditinggalkan) 4.10920497 100.88578434
  1146 Estet Perak Tengah Lubuk Kandang (Ditinggalkan) 4.12957798 100.92763535
  1147 Estet Perak Tengah Lubuk Kerdu (Ditinggalkan) 4.16568099 100.89064033
  1148 Estet Perak Tengah Lubuk Serdang (Ditinggalkan) 4.11492197 100.88624034
  1149 Estet Perak Tengah Matang Tambak (Ditinggalkan) 4.11074897 100.92736035
  1150 Estet Perak Tengah Padang Gertak (Ditinggalkan) 4.22800002 100.94801834
  1151 Estet Perak Tengah Paya Belibis (Ditinggalkan) 4.18266499 100.89074033
  1152 Estet Perak Tengah Paya Burung (Ditinggalkan) 4.09466095 100.83362032
  1153 Estet Perak Tengah Paya Tangga (Ditinggalkan) 4.33898105 100.94720632
  1154 Estet Perak Tengah Pematang Gelong (Ditinggalkan) 4.20333500 100.89009732
  1155 Estet Perak Tengah Pematang Tok Shikh (Ditinggalkan) 4.25838201 100.86779030
  1156 Estet Perak Tengah Penempatan FELCRA 1,2, dan 16 Seberang Perak 4.09337261 100.94640758
  1157 Estet Perak Tengah Pengkalan Jering (Ditinggalkan) 4.14697501 101.04992339
  1158 Estet Perak Tengah Permatang Bertam (Ditinggalkan) 4.12757996 100.82706731
  1159 Estet Perak Tengah Permatang Damar Siput 4.18891399 100.89342933
  1160 Estet Perak Tengah Permatang Haji Amat (Ditinggalkan) 4.15307597 100.82553131


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1161 Estet Perak Tengah Permatang Kerdu (Ditinggalkan) 4.17438799 100.89269833
  1162 Estet Perak Tengah Permatang Lebah (Ditinggalkan) 4.18104799 100.89139533
  1163 Estet Perak Tengah Permatang Nibong (Ditinggalkan) 4.16368399 100.91838934
  1164 Estet Perak Tengah Permatang Terap (Ditinggalkan) 4.14418697 100.82560031
  1165 Estet Perak Tengah Pt. Baharu 4.05638294 100.85369134
  1166 Estet Perak Tengah Rancangan Tanah Pinggir Lubok Rumnia 4.46688209 100.94069729
  1167 Estet Perak Tengah Rancangan Tanah Pinggir Padang Kunchur 4.24760503 100.96770334
  1168 Estet Perak Tengah Tembusu Angin (Ditinggalkan) 4.23280603 100.98707735
  1169 Estet Perak Tengah Titi Panjang 4.20866202 100.98524335
  1170 Estet Selama Kemajuan Tanah 5.28789333 100.81220209
  1171 Estet Selama Kemajuan Tanah (FELCRA) Kelian Tok Budi 5.14614928 100.80247812
  1172 Estet Selama Kemajuan Tanah (FELCRA) Sungai Limau 5.13853627 100.76017611
  1173 Estet Selama Kemajuan Tanah (FELDA) Ijok 5.16027228 100.76963210
  1174 Estet Selama Kemajuan Tanah Bagan Baharu 5.14383928 100.76752411
  1175 Estet Selama Kemajuan Tanah Bagan Baru 5.15311928 100.74983410
  1176 Estet Selama Kemajuan Tanah Basong 5.29916632 100.76138708
  1177 Estet Selama Kemajuan Tanah Basong 5.28284732 100.75837608
  1178 Estet Selama Kemajuan Tanah Bukit Bertingkat 5.14544726 100.70498809
  1179 Estet Selama Kemajuan Tanah Ijok 5.14170628 100.78146011
  1180 Estet Selama Kemajuan Tanah Ijok (FELDA) 5.17306328 100.76821910


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1181 Estet Selama Kemajuan Tanah Kampung Ulu Nor & Tebing Tinggi 5.22115030 100.76573409
  1182 Estet Selama Kemajuan Tanah Sumpit Beras 5.20104129 100.75584709
  1183 Estet Selama Kemajuan Tanah Sumpit Besar 5.21030630 100.76792509
  1184 Estet Selama Kemajuan Tanah Sungai Bedarah 5.28302833 100.79874209
  1185 Estet Selama Kemajuan Tanah Sungai Dendang 5.14065327 100.72679209
  1186 Estet Selama Kemajuan Tanah Sungai Dendang Bukit Bertingkat 5.15136127 100.72245509
  1187 Estet Selama Kemajuan Tanah Sungai Jambu 5.19077928 100.71019608
  1188 Estet Selama Kemajuan Tanah Sungai Nor Ulu Selama 5.23400930 100.76074709
  1189 Estet Selama Kemajuan Tanah Sungai Sega (FELCRA) 5.12919627 100.74726010
  1190 Estet Selama Kemajuan Tanah Ulu Terong 5.30094433 100.80998509
  1191 Estet Selama Ladang Lampin 5.20292828 100.69994307
  1192 Estet Selama Ladang Selding 5.17811527 100.69878308
  1193 Estet Selama Ldg. Bukit Kelian 5.21404829 100.70546307
  1194 Estet Selama Ldg. Bukit Rhona 5.15667626 100.68900308
  1195 Estet Selama Ldg. Chan Ling Ching 5.18748827 100.67557807
  1196 Estet Selama Ldg. Effingham 5.26709931 100.75555208
  1197 Estet Selama Ldg. Golden Hope 5.15940943 100.68269563
  1198 Estet Selama Ldg. Heap Hoe 5.18067327 100.67677007
  1199 Estet Selama Ldg. Hendon 5.26477331 100.72854907
  1200 Estet Selama Ldg. Hibernia 5.13072626 100.68828908


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1201 Estet Selama Ldg. Holyrood 5.16364127 100.68699808
  1202 Estet Selama Ldg. Holyrood 5.12744726 100.72204709
  1203 Estet Selama Ldg. Inas 5.27378831 100.73696607
  1204 Estet Selama Ldg. Lee 5.20036928 100.68699007
  1205 Estet Selama Ldg. Lembah Keluang 5.15572825 100.63354906
  1206 Estet Selama Ldg. Malaya 5.14558526 100.69255808
  1207 Estet Selama Ldg. Murugan 5.17220326 100.65840306
  1208 Estet Selama Ldg. Segar 5.10204326 100.72883410
  1209 Estet Selama Ldg. Shanker 5.24480330 100.73732808
  1210 Estet Selama Ldg. Sinaran 5.16874827 100.69491508
  1211 Estet Selama Ldg. Soon Lee 5.19896128 100.70300907
  1212 Estet Selama Ldg. Soon Wah 5.23615430 100.73889708
  1213 Estet Selama Ldg. Stoughton 5.10500126 100.77585212
  1214 Estet Selama Ldg. Sungai Mengkuang 5.22888029 100.71199707
  1215 Estet Selama Rancangan FELDA Ijok 5.14588528 100.78148911
  1216 Estet Selama Rancangan Mini Estet (RISDA) Kampung Teras 5.13974128 100.81035112
  1217 Estet Selama Rancangan Mini Estet Batu Dua Puloh Lima (RISDA) I 5.09736826 100.78505512
  1218 Estet Selama Rancangan Tanah Belia Khas Ulu Ijok 5.11470726 100.72292010
  1219 Estet Selama Rancangan Tanah Pertanian Sungai Merah 5.11271127 100.76591711
  1220 Estet Selama Rancangan Tanah Sungai Rotan(FELCRA) 5.11702626 100.75029511


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1221 Estet Selama Rancangan Tanam Semula Berkelompok (RISDA) Kelian 5.12951028 100.80510612
  1222 Estet Selama Rancangan Tanam Semula Berkelompok Sungai Merah (RISDA) 5.12650527 100.79106412
  1223 Gua Hulu Perak Gua Tedong (Ditinggalkan) 5.37949342 101.14974719
  1224 Hutan Batang Padang H.R. Bikam 3.97186099 101.24004548
  1225 Hutan Batang Padang H.R. Bkt. Tapah 4.24372710 101.37909748
  1226 Hutan Batang Padang H.R. Bujang Melaka (Perak Selatan) 4.29988409 101.20832041
  1227 Hutan Batang Padang H.R. Chikus 4.10310902 101.20685945
  1228 Hutan Batang Padang H.R. G. Besout 3.89182297 101.31059052
  1229 Hutan Batang Padang Pos Jenerang (Orang Asli) 4.05076505 101.41798953
  1230 Hutan Hulu Perak A. Kawa 5.50888950 101.33530723
  1231 Hutan Hulu Perak Alr. Sanghur 5.81651263 101.49227522
  1232 Hutan Hulu Perak Bechah Pak Derani 5.72653651 101.03944709
  1233 Hutan Hulu Perak Carok Batang 5.71427051 101.06414110
  1234 Hutan Hulu Perak Changkat Larang 5.00519326 100.93783419
  1235 Hutan Hulu Perak Charok Kuak 5.63579947 100.95445708
  1236 Hutan Hulu Perak Charok Tok Pang 5.73047250 100.96109306
  1237 Hutan Hulu Perak Cherok Setong 5.68043250 101.04826210
  1238 Hutan Hulu Perak Dusun Carok Belimbing 5.17882433 100.97660917
  1239 Hutan Hulu Perak Gua Gendang 5.64608647 100.95794008
  1240 Hutan Hulu Perak Gua Harimau 5.15143332 100.97751218


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1241 Hutan Hulu Perak Gua Itek 5.64285047 100.96094008
  1242 Hutan Hulu Perak H.R. 5.56646458 101.67448033
  1243 Hutan Hulu Perak H.R. 5.51286752 101.41799126
  1244 Hutan Hulu Perak H.R. 5.71646558 101.42890222
  1245 Hutan Hulu Perak H.R. A Cepam 5.28017041 101.23725224
  1246 Hutan Hulu Perak H.R. Belukar Semang 5.57543545 100.97086809
  1247 Hutan Hulu Perak H.R. Bintang Hijau (H Perak) 5.30296236 100.96289714
  1248 Hutan Hulu Perak H.R. G. Lang 5.76851051 100.98240706
  1249 Hutan Hulu Perak H.R. Kenderong 5.48762143 101.01967913
  1250 Hutan Hulu Perak H.R. Padang Chong 5.67150649 101.00595009
  1251 Hutan Hulu Perak H.R. Papulut 5.31603839 101.10557719
  1252 Hutan Hulu Perak H.R. Piah 5.07244933 101.18899626
  1253 Hutan Hulu Perak H.R. Sg. Kuak 5.63515148 101.05434611
  1254 Hutan Hulu Perak H.R. Temenggor 5.34148347 101.49151731
  1255 Hutan Hulu Perak Lubok Bena 5.03930728 100.95949719
  1256 Hutan Hulu Perak Pantai Pinggan 5.42548444 101.16062819
  1257 Hutan Kampar H.R. Bujang Melaka (Kinta Manjung) 4.34500410 101.19114740
  1258 Hutan Kerian H.R. G. Semanggol 4.95849620 100.65893610
  1259 Hutan Kinta H.R. Bkt. Kinta 4.56081218 101.26789838
  1260 Hutan Kinta H.R. Kledang Saiong (Larut Matang) 4.64718917 101.03260929


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1261 Hutan Kinta Kelian Tengah (Ditinggalkan) 4.44582510 100.99494731
  1262 Hutan Kuala Kangsar H.R. Bintang Hijau (K. Kangsar) 4.90865822 100.87644319
  1263 Hutan Kuala Kangsar H.R. Bkt. Larut (K. Kangsar) 4.83202419 100.81934718
  1264 Hutan Kuala Kangsar H.R. Bubu (Kinta Manjung) 4.54840309 100.79491923
  1265 Hutan Kuala Kangsar Mengelonchor (Ditinggalkan) 4.74870417 100.86678121
  1266 Hutan Kuala Kangsar Rizab Hutan Bubu 4.79651419 100.91564422
  1267 Hutan Kuala Kangsar Rizab Hutan Bubu 4.66866214 100.84014322
  1268 Hutan Kuala Kangsar Rizab Hutan Kledang Sayong 4.70374618 101.00347327
  1269 Hutan Kuala Kangsar Rizab Hutan Korbu 4.87543929 101.30742034
  1270 Hutan Kuala Kangsar Takong 5.01792033 101.26599130
  1271 Hutan Larut & Matang H.R. Bkt. Larut (Larut Matang) 4.85884219 100.78337617
  1272 Hutan Larut & Matang H.R. Bkt. Naga 4.58789209 100.71598019
  1273 Hutan Larut & Matang H.R. Bubu (Larut Matang) 4.65514012 100.77034920
  1274 Hutan Larut & Matang H.R. Pondok Tanjung 5.06554125 100.73786711
  1275 Hutan Manjung Hutan Simpan Batu Undan 4.27366997 100.64170223
  1276 Hutan Manjung Hutan Simpan Gunong Tunggal 4.39662702 100.67224221
  1277 Hutan Manjung Hutan Simpan Kota Siam 4.31221899 100.64352022
  1278 Hutan Muallim H.R. Behrang 3.78566999 101.56309963
  1279 Hutan Muallim H.R. Bkt. Slim 3.99386304 101.50863457
  1280 Hutan Perak Tengah H.R. Kampong Gajah 4.21322701 100.95177334


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1281 Hutan Perak Tengah H.R. Parit 4.36223706 100.96842132
  1282 Hutan Perak Tengah H.R. Pulau Tiga 4.25160502 100.93580833
  1283 Hutan Selama H.R. Bintang Hijjau (Larut Matang) 5.18587631 100.86590213
  1284 Hutan Selama H.R. Ijok 5.21463029 100.73036908
  1285 Hutan Selama H.R. Palong Tinggi 5.09942627 100.81366713
  1286 Hutan Rizab Melayu Bagan Datuk R.M. Bagan Datuk 3.96835989 100.74118131
  1287 Hutan Rizab Melayu Bagan Datuk R.M. Berembang 3.95833091 100.81736634
  1288 Hutan Rizab Melayu Bagan Datuk R.M. Hutan Melintang. 3.87585489 100.86795237
  1289 Hutan Rizab Melayu Bagan Datuk R.M. Sg. Dulang 3.91139990 100.88199637
  1290 Hutan Rizab Melayu Bagan Datuk R.M. Tanjong Samak 3.76456589 101.09109947
  1291 Hutan Rizab Melayu Bagan Datuk R.M. Tlk. Baru 3.96975093 100.91858737
  1292 Hutan Rizab Melayu Bagan Datuk R.M. Tlk. Buluh 3.82710289 100.99025842
  1293 Hutan Rizab Melayu Batang Padang R.M. Ampang 4.19634106 101.22874044
  1294 Hutan Rizab Melayu Batang Padang R.M. Bt. Masjid 4.21967906 101.19354342
  1295 Hutan Rizab Melayu Batang Padang R.M. Bt. Tiga 4.22699607 101.22179643
  1296 Hutan Rizab Melayu Batang Padang R.M. Chenderiang 4.24083706 101.15333340
  1297 Hutan Rizab Melayu Batang Padang R.M. J. Mengkuang 4.07315902 101.21912246
  1298 Hutan Rizab Melayu Batang Padang R.M. Sg. Keruh 4.20188305 101.15025441
  1299 Hutan Rizab Melayu Batang Padang R.M. Sungkai 4.00645602 101.35895752
  1300 Hutan Rizab Melayu Hilir Perak R.M. Chgkt. Jong 4.01656900 101.21284447


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1301 Hutan Rizab Melayu Hilir Perak R.M. Durian Sebatang 4.12175801 101.11318241
  1302 Hutan Rizab Melayu Hilir Perak R.M. Durian Sebatang 4.05608896 100.94958337
  1303 Hutan Rizab Melayu Hilir Perak R.M. Labu Kubong 4.14009801 101.07793140
  1304 Hutan Rizab Melayu Hilir Perak R.M. Sg. Manik 2 4.05605999 101.10900542
  1305 Hutan Rizab Melayu Hilir Perak R.M. Sg. Manik dan Sg. Tungku 4.05566798 101.03592340
  1306 Hutan Rizab Melayu Hilir Perak R.M. Tebok Banjar 3.96335995 101.04630442
  1307 Hutan Rizab Melayu Hulu Perak R.M. Beng 5.01314427 100.98470120
  1308 Hutan Rizab Melayu Hulu Perak R.M. Chepor 5.11336031 101.02067820
  1309 Hutan Rizab Melayu Hulu Perak R.M. Durian Pipit 5.00537927 100.98825621
  1310 Hutan Rizab Melayu Hulu Perak R.M. Grik Dan Kenering 5.26259937 101.06040718
  1311 Hutan Rizab Melayu Hulu Perak R.M. Kerunai 5.60349750 101.18261316
  1312 Hutan Rizab Melayu Hulu Perak R.M. Kuak Lepang Menerang 5.74345751 101.00448607
  1313 Hutan Rizab Melayu Hulu Perak R.M. Lenggong 5.13895932 100.99440818
  1314 Hutan Rizab Melayu Hulu Perak R.M. Temelong 5.05911529 100.97436919
  1315 Hutan Rizab Melayu Kampar R.M. Chgkt. Tualang 4.43244811 101.07708234
  1316 Hutan Rizab Melayu Kampar R.M. G. Mesah 4.44321713 101.16456937
  1317 Hutan Rizab Melayu Kampar R.M. K. Dipang(T) 4.41258712 101.16252538
  1318 Hutan Rizab Melayu Kampar R.M. Sahum 4.37250512 101.22945041
  1319 Hutan Rizab Melayu Kampar R.M. Sg. Itik 4.44064913 101.18391538
  1320 Hutan Rizab Melayu Kerian R.M. Bagan Serai 4.99011519 100.57003107


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1321 Hutan Rizab Melayu Kerian R.M. Beriah Kanan Sira Badak 5.08113523 100.62967007
  1322 Hutan Rizab Melayu Kerian R.M. Beriah Kanan Sira Badak 5.02230920 100.58020007
  1323 Hutan Rizab Melayu Kerian R.M. G. Semanggol 4.98097521 100.69267711
  1324 Hutan Rizab Melayu Kerian R.M. Kelumpang 4.93244817 100.57336308
  1325 Hutan Rizab Melayu Kerian R.M. Kg. Kedah Sg. Kota 5.11774121 100.43648400
  1326 Hutan Rizab Melayu Kerian R.M. Kurau 5.09645419 100.37829899
  1327 Hutan Rizab Melayu Kerian R.M. Titi Serong 5.08658620 100.46832802
  1328 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Bali 4.39211032 100.99727210
  1329 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Chgkt. Chermin 4.42295109 101.01992433
  1330 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Chgkt. Larang 4.50383713 101.07590033
  1331 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Jelutong 4.44494609 100.97699131
  1332 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Kepayang 4.61940017 101.09854032
  1333 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Kg. Baharu 4.43424409 100.96856831
  1334 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Paya Rengas 4.50927414 101.12119334
  1335 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Seleboh 4.44874209 100.95378430
  1336 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Serdang 4.35812408 101.04045934
  1337 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Serdang 2 4.36531607 101.02036034
  1338 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Sg. Kuang 4.76788023 101.14622630
  1339 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Sinju 4.55236017 101.18828936
  1340 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Tanjong Rambutan 4.67792021 101.18786834


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1341 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Teronoh 4.42572508 100.95368730
  1342 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Tg. Tualang 4.35902408 101.06006135
  1343 Hutan Rizab Melayu Kinta R.M. Ulu Chemor 4.72128320 101.10881930
  1344 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Bkt. Chandan 4.75407918 100.94458724
  1345 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Bt. Empat 4.85974824 101.06656126
  1346 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Chegar Galah 4.87858223 100.98914923
  1347 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Chenderoh 4.97109126 100.96589821
  1348 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Chior 4.97005529 101.12408926
  1349 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Chopin 4.56560112 100.94224827
  1350 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. J. Merbau 4.89149624 101.00138323
  1351 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Kenas 4.67195515 100.89027324
  1352 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Ketior 4.64148214 100.90379025
  1353 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Kota Lama Kiri 4.80748420 100.94935823
  1354 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Langkor 4.83714520 100.90718921
  1355 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Northern Karai 4.84422922 100.96852723
  1356 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Piol 4.57514911 100.86876225
  1357 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Rambutan Gading 4.94943425 100.98667422
  1358 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Sg. Chepias 4.81963419 100.88293821
  1359 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Sg. Guar 4.60622612 100.86942024
  1360 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Southern Karai 4.82297521 100.97610624


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1361 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar R.M. Ulu Terosor 4.87837624 101.03502725
  1362 Hutan Rizab Melayu Kuala Kangsar Rizab Melayu Sungai Tikus Sungai Kerdah 4.81612924 101.13734529
  1363 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M Bt. Dua Puloh 5.02725924 100.77845313
  1364 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M. Bkt. Gantang 4.71795814 100.77016519
  1365 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M. Bkt. Gantang Chgkt. Manis 4.62422810 100.73605919
  1366 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M. Kg. Dew Road 4.87080217 100.68600613
  1367 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M. Matang Guar 4.82821616 100.68646014
  1368 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M. Matang Road 4.83063516 100.65899713
  1369 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M. Pang. Aor 4.79346216 100.73992716
  1370 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M. Sg. Limau 4.79303515 100.67308114
  1371 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M. Sg. Limau 4.75348014 100.69784416
  1372 Hutan Rizab Melayu Larut & Matang R.M. Simpang 4.78669815 100.71999516
  1373 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Alr. Tawar 4.33840002 100.79185326
  1374 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Bt. Hamar 4.50950706 100.70596620
  1375 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Kg. Baharu 4.29554899 100.67161123
  1376 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Kg. Serdang 4.23391697 100.70014925
  1377 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Lekir 4.02887393 100.80267932
  1378 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Lekir 4.16247495 100.71341727
  1379 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Lekir 4.08766294 100.76725630
  1380 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Psr. Panjang Laut 4.17013695 100.67526326


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1381 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Telaga Nanas 4.32495400 100.66641322
  1382 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Tlk. Murok 4.20988295 100.61774023
  1383 Hutan Rizab Melayu Manjung R.M. Tlk. Rabiah 4.17067894 100.61903324
  1384 Hutan Rizab Melayu Muallim R.M. K. Slim 3.80636996 101.36271455
  1385 Hutan Rizab Melayu Muallim R.M. K. Slim Bintang 3.81297896 101.37134756
  1386 Hutan Rizab Melayu Muallim R.M. Rasau 3.87310400 101.46612258
  1387 Hutan Rizab Melayu Muallim R.M. Sg. Dara 3.81903197 101.43154658
  1388 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Chopin 4.53772311 100.93586128
  1389 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Ketior 4.55797612 100.91971927
  1390 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Kota Setia 4.03937594 100.87904035
  1391 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Lambor Kanan 4.28781103 100.91728232
  1392 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Layang-layang 4.40209006 100.88158328
  1393 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Lengkuas 4.49672710 100.94584229
  1394 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Nasaruddin 4.33837005 100.94825332
  1395 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. P. Tiga 4.22846301 100.91618233
  1396 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Pmtg. Duku 4.07798197 100.97979338
  1397 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Seleboh 4.45679709 100.93303929
  1398 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Sg. Manik dan Sg. Tungku 4.08187198 101.01638939
  1399 Hutan Rizab Melayu Perak Tengah R.M. Ulu Dedap 4.08628396 100.91659535
  1400 Hutan Rizab Melayu Selama R.M. Kubu Gajah 5.16377426 100.67563207


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1401 Hutan Rizab Melayu Selama R.M. Selama & Ulu Selama 5.25577331 100.78394609
  1402 Hutan Rizab Melayu Selama R.M. Tebing Tinggi 5.15034326 100.66464707
  1403 Jalan Hulu Perak Lubuk Rebung 5.21962136 101.08376320
  1404 Jalan Hulu Perak Mini Haidro Lata Kelah 5.18765133 100.97630617
  1405 Jalan Kerian Kedai Empat 5.10959920 100.43602500
  1406 Jalan Kinta Anjung Bemban Maju 4.47807085 101.00379875
  1407 Jalan Kinta Ginting Rotan Segar 4.61670817 101.12579633
  1408 Jalan Kinta Sri Desa Tanah Hitam 4.72717921 101.14034131
  1409 Kampung Bagan Datuk Bagan Pasir 3.88978288 100.81649335
  1410 Kampung Bagan Datuk Kg. Bagan Datuk Lama 3.98378590 100.75982432
  1411 Kampung Bagan Datuk Kg. Bagan Pasir 3.88005388 100.82187636
  1412 Kampung Bagan Datuk Kg. Baharu 3.91039790 100.87507537
  1413 Kampung Bagan Datuk Kg. Banang 3.80682989 101.01983844
  1414 Kampung Bagan Datuk Kg. Berembang Panjang 3.97766792 100.85018835
  1415 Kampung Bagan Datuk Kg. Cangkat Kereta 3.78677692 101.22402451
  1416 Kampung Bagan Datuk Kg. Dulang Dalam 3.93548891 100.88148637
  1417 Kampung Bagan Datuk Kg. Hutan Melintang 3.88013490 100.93412940
  1418 Kampung Bagan Datuk Kg. Jawa 3.75963689 101.09932547
  1419 Kampung Bagan Datuk Kg. Kebun Baharu 3.82494689 100.98642142
  1420 Kampung Bagan Datuk Kg. Kota 3.77581487 100.97565143


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1421 Kampung Bagan Datuk Kg. Lubok Lima 3.97885791 100.81482334
  1422 Kampung Bagan Datuk Kg. Mat Amin 3.93087389 100.76375133
  1423 Kampung Bagan Datuk Kg. Mat Din 3.98244690 100.75251732
  1424 Kampung Bagan Datuk Kg. Melayu Selat 3.74605489 101.09959448
  1425 Kampung Bagan Datuk Kg. Pangkor 3.89133387 100.75992033
  1426 Kampung Bagan Datuk Kg. Pantai Landu 3.83390289 100.95621341
  1427 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit 1 Selatan 3.96926489 100.72722131
  1428 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit 8 Utara 3.95660789 100.71145031
  1429 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Baharu 3.95499689 100.74633732
  1430 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Batu 26 3.95203490 100.77833033
  1431 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Batu 28 3.94346089 100.77804733
  1432 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Berembang Panjang 3.94552990 100.80883234
  1433 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Che Maja 3.93400088 100.74656032
  1434 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Che Manja 3.91211688 100.74396933
  1435 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Haji Ali 3.93061589 100.76728133
  1436 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Nibong 3.94478089 100.76122333
  1437 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Rungkup Selatan 3.93974989 100.74598032
  1438 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Rungkup Utara 3.94145289 100.74457832
  1439 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Sungai Balai 3.97399789 100.73276731
  1440 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Sungai Haji Mohamad 3.89254088 100.77298834


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1441 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Sungai Nipah 3.95529789 100.74004232
  1442 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Tengah 3.95216089 100.75435232
  1443 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Tengah Darat 3.93539189 100.75103932
  1444 Kampung Bagan Datuk Kg. Parit Tiga Sungai Pergam 3.95389090 100.81276334
  1445 Kampung Bagan Datuk Kg. Pasang Api 3.98736991 100.76765332
  1446 Kampung Bagan Datuk Kg. Permatang Kunda 3.95868890 100.76361932
  1447 Kampung Bagan Datuk Kg. Rungkup Kechil 3.96355989 100.71092830
  1448 Kampung Bagan Datuk Kg. Selat 3.97519094 100.94667574
  1449 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Bakong 3.95017893 100.95614239
  1450 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Balai Baroh 3.98107590 100.73917831
  1451 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Balai Darat 3.95381089 100.73188131
  1452 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Balai Darat 3.93367988 100.73357832
  1453 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Batang 3.89709688 100.78939334
  1454 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Belukang 3.89624787 100.75366233
  1455 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Betul 3.98070289 100.71740830
  1456 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Bugis 3.75085089 101.11445048
  1457 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Buloh 3.93815292 100.93345738
  1458 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Buloh Batu Lapan 3.92454992 100.95090139
  1459 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Buloh Batu Tujoh 3.93832392 100.95360839
  1460 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Burung 3.96889589 100.71576931


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1461 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Dulang 3.95305491 100.86552136
  1462 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Epek 3.92143292 100.94145739
  1463 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Erong 3.78431092 101.23362051
  1464 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Haji Mohamad 3.90316488 100.77993534
  1465 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Keli Besar 3.79130188 100.97453643
  1466 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Keli Kecil 3.78547488 100.97093743
  1467 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Lanchang 3.93802388 100.71352031
  1468 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Nipah Baroh 3.98343490 100.74368131
  1469 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Nipah Darat 3.94247589 100.74005432
  1470 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Nyamok 3.93981491 100.89265337
  1471 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Payung 3.89374387 100.73021032
  1472 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Pulau 3.86702289 100.88371238
  1473 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Rebak 3.94547691 100.87788436
  1474 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Rungkup 3.91929587 100.71545531
  1475 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Samak 3.78059589 101.07654346
  1476 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Sumun 3.87572288 100.85138637
  1477 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Tiang 3.90620187 100.71787332
  1478 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Tiang Darat 3.91833288 100.74978033
  1479 Kampung Bagan Datuk Kg. Sungai Ular 3.98403790 100.73104531
  1480 Kampung Bagan Datuk Kg. Tanah Lalang 3.96072191 100.85518435


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1481 Kampung Bagan Datuk Kg. Tanjung Bayan 3.87985290 100.90820039
  1482 Kampung Bagan Datuk Kg. Tanjung Buluh 3.82353289 100.97759442
  1483 Kampung Bagan Datuk Kg. Tanjung Kubu 3.96695392 100.89022436
  1484 Kampung Bagan Datuk Kg. Tanjung Sari 3.96767192 100.90134237
  1485 Kampung Bagan Datuk Kg. Tapak Semenang 3.95372093 100.94767439
  1486 Kampung Bagan Datuk Kg. Tebing Rebak 3.95221392 100.89043037
  1487 Kampung Bagan Datuk Kg. Tebok Semani 3.93554289 100.75736833
  1488 Kampung Bagan Datuk Kg. Telok 3.86215690 100.94944440
  1489 Kampung Bagan Datuk Kg. Teluk Baru 3.96740793 100.92860838
  1490 Kampung Bagan Datuk Kg. Teluk Buloh 3.81208289 100.98261242
  1491 Kampung Bagan Datuk Kg. Teluk Kerdu 3.80820389 100.98789243
  1492 Kampung Bagan Datuk Kg. Teluk Seladang 3.97033993 100.93936738
  1493 Kampung Bagan Datuk Kg. Tok Nyawa 3.95650593 100.93995638
  1494 Kampung Bagan Datuk Sungai Batang (Ditinggalkan) 3.85373186 100.78084835
  1495 Kampung Batang Padang Kampung Sungai Lesong 4.23413205 101.14418440
  1496 Kampung Batang Padang Kg. AA Tin 4.00502767 101.29878964
  1497 Kampung Batang Padang Kg. Ampang 4.19773406 101.24020244
  1498 Kampung Batang Padang Kg. Baharu 4.00093901 101.31969050
  1499 Kampung Batang Padang Kg. Baharu Batu Empat 4.19074805 101.21074243
  1500 Kampung Batang Padang Kg. Baharu Coldstream 4.04471201 101.23810747


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1501 Kampung Batang Padang Kg. Baharu Kinjang 4.30248109 101.24237642
  1502 Kampung Batang Padang Kg. Baharu Ladang Banir 4.22369507 101.22441043
  1503 Kampung Batang Padang Kg. Baharu Pekan Getah 4.18985805 101.22343744
  1504 Kampung Batang Padang Kg. Baharu Pekan Pasir 4.06911903 101.28636848
  1505 Kampung Batang Padang Kg. Baharu Sungai Keruh 4.21923605 101.13855840
  1506 Kampung Batang Padang Kg. Baharu Tanah Mas 4.14487705 101.26485146
  1507 Kampung Batang Padang Kg. Banir 4.21431311 101.18638317
  1508 Kampung Batang Padang Kg. Banir Baharu 4.21457805 101.17973242
  1509 Kampung Batang Padang Kg. Baru 4.23987506 101.16611941
  1510 Kampung Batang Padang Kg. Baru Bidor Setesen 4.10571804 101.26539647
  1511 Kampung Batang Padang Kg. Baru Bukit Pagar 4.18588506 101.26555245
  1512 Kampung Batang Padang Kg. Baru Kuala Bikam 4.02218900 101.24244647
  1513 Kampung Batang Padang Kg. Batu 4.23945407 101.19230842
  1514 Kampung Batang Padang Kg. Batu Dua Belas 4.29998111 101.32797345
  1515 Kampung Batang Padang Kg. Batu Empat 4.07698502 101.24221246
  1516 Kampung Batang Padang Kg. Batu Enam 4.24658909 101.30910046
  1517 Kampung Batang Padang Kg. Batu Enam Belas 4.34096012 101.33373145
  1518 Kampung Batang Padang Kg. Batu Lapan 4.25841309 101.31885646
  1519 Kampung Batang Padang Kg. Batu Lima 4.17972205 101.19898643
  1520 Kampung Batang Padang Kg. Batu Lima Belas (Ditinggalkan) 4.32403812 101.33359445


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1521 Kampung Batang Padang Kg. Batu Masjid 4.22283506 101.19637942
  1522 Kampung Batang Padang Kg. Batu Melintang 4.19874507 101.28541146
  1523 Kampung Batang Padang Kg. Batu Sebelas 4.29082511 101.32096445
  1524 Kampung Batang Padang Kg. Batu Sembilan 4.27260310 101.31565145
  1525 Kampung Batang Padang Kg. Batu Sepuloh 4.28154910 101.31611945
  1526 Kampung Batang Padang Kg. Batu Tiga 4.19585206 101.22854344
  1527 Kampung Batang Padang Kg. Batu Tiga 4.22687207 101.22255343
  1528 Kampung Batang Padang Kg. Batu Tiga Belas 4.30607811 101.32841445
  1529 Kampung Batang Padang Kg. Batu Tujoh 4.24971409 101.31636046
  1530 Kampung Batang Padang Kg. Bermin 4.21384808 101.31465046
  1531 Kampung Batang Padang Kg. Bikam 4.04602157 101.29180227
  1532 Kampung Batang Padang Kg. Bt. Empat Belas 4.32182412 101.32538445
  1533 Kampung Batang Padang Kg. Buloh Telur 3.99611001 101.31397750
  1534 Kampung Batang Padang Kg. Cangkat Bai 3.94613899 101.28628450
  1535 Kampung Batang Padang Kg. Cangkat Sulaiman (Ditinggalkan) 3.95867299 101.30085251
  1536 Kampung Batang Padang Kg. Chang Baharu 4.12173705 101.31867748
  1537 Kampung Batang Padang Kg. Changkat Besar (Ditinggalkan) 4.17541004 101.18268743
  1538 Kampung Batang Padang Kg. Changkat Dermawan 4.17357204 101.19050243
  1539 Kampung Batang Padang Kg. Changkat Melintang 4.19186405 101.18362442
  1540 Kampung Batang Padang Kg. Changkat Petai 4.14329848 101.16407150


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1541 Kampung Batang Padang Kg. Chegar 4.10500304 101.28269147
  1542 Kampung Batang Padang Kg. Chegar Machang 3.99404902 101.36855852
  1543 Kampung Batang Padang Kg. Datok 4.19941650 101.26360685
  1544 Kampung Batang Padang Kg. Datok Banir 4.20620305 101.17949742
  1545 Kampung Batang Padang Kg. Dusun Kalang (Ditinggalkan) 4.30567610 101.25160143
  1546 Kampung Batang Padang Kg. Dusun Muda 4.19547107 101.27407145
  1547 Kampung Batang Padang Kg. Gading 4.21880008 101.29575346
  1548 Kampung Batang Padang Kg. Gajah 3.98814601 101.31504651
  1549 Kampung Batang Padang Kg. Gemuroh (Ditinggalkan) 3.95113299 101.27494150
  1550 Kampung Batang Padang Kg. Gimbol 3.98329300 101.30749650
  1551 Kampung Batang Padang Kg. Guntung 4.00307901 101.32743851
  1552 Kampung Batang Padang Kg. Haji Ali 4.24002706 101.17396541
  1553 Kampung Batang Padang Kg. Haji Arif 4.24658306 101.15703440
  1554 Kampung Batang Padang Kg. Haji Dahalan 4.24802506 101.15276040
  1555 Kampung Batang Padang Kg. Haji Hassan 4.16343404 101.18776143
  1556 Kampung Batang Padang Kg. Jalan Kachu 4.19290207 101.27384445
  1557 Kampung Batang Padang Kg. Jalan Paku 4.11263004 101.29531348
  1558 Kampung Batang Padang Kg. Jambai 4.20484007 101.29401346
  1559 Kampung Batang Padang Kg. Jawa 4.17943304 101.14389641
  1560 Kampung Batang Padang Kg. Jawa 4.18890805 101.20096543


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1561 Kampung Batang Padang Kg. Jawa (Ditinggalkan) 4.03897702 101.28681149
  1562 Kampung Batang Padang Kg. Jawa Batu Masjid 4.22398206 101.18749342
  1563 Kampung Batang Padang Kg. Jeram Mengkuang 4.05637601 101.23431547
  1564 Kampung Batang Padang Kg. Kassim 4.17096019 101.19201431
  1565 Kampung Batang Padang Kg. Kenoh 4.21092008 101.30353446
  1566 Kampung Batang Padang Kg. Kinjang 4.29462909 101.24475243
  1567 Kampung Batang Padang Kg. Klah Baru 3.94789687 101.33156413
  1568 Kampung Batang Padang Kg. Kuala Gepai 4.10065304 101.30907748
  1569 Kampung Batang Padang Kg. Kuala Jenerang 4.04666104 101.41232753
  1570 Kampung Batang Padang Kg. Kuala Tedong 4.03909704 101.41147553
  1571 Kampung Batang Padang Kg. Kuala Woh 4.21906109 101.34826247
  1572 Kampung Batang Padang Kg. Lah 4.28001709 101.24588043
  1573 Kampung Batang Padang Kg. Lapangan Terbang 4.12420304 101.27947047
  1574 Kampung Batang Padang Kg. Lembah 4.10870404 101.29208348
  1575 Kampung Batang Padang Kg. Lempaong (Ditinggalkan) 3.98485900 101.29899950
  1576 Kampung Batang Padang Kg. Lubok Emas 4.25630908 101.24198243
  1577 Kampung Batang Padang Kg. Lubuk Katak 4.19881707 101.26794445
  1578 Kampung Batang Padang Kg. Mak Teh 4.15849104 101.17785943
  1579 Kampung Batang Padang Kg. Masjid 4.10806504 101.28701447
  1580 Kampung Batang Padang Kg. Masjid 4.21127505 101.18467942


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1581 Kampung Batang Padang Kg. Menderang 4.01144902 101.34083151
  1582 Kampung Batang Padang Kg. Orang Asli Chiang 4.12028105 101.31855548
  1583 Kampung Batang Padang Kg. Orang Asli Lata Kinjang 4.29867510 101.25716343
  1584 Kampung Batang Padang Kg. Orang Asli Sungai Gepi 4.11833505 101.31824648
  1585 Kampung Batang Padang Kg. Orang Asli Sungai Kroh 4.23592705 101.09151638
  1586 Kampung Batang Padang Kg. Orang Asli Sungai Lah 4.28660109 101.25701243
  1587 Kampung Batang Padang Kg. Orang Asli Sungai Musoh 4.26354811 101.40228248
  1588 Kampung Batang Padang Kg. Padang Bidor 4.10882404 101.27803247
  1589 Kampung Batang Padang Kg. Pahang 4.21638007 101.27372645
  1590 Kampung Batang Padang Kg. Pasir 4.23249007 101.21171643
  1591 Kampung Batang Padang Kg. Pekan Kecil 4.16800704 101.18412543
  1592 Kampung Batang Padang Kg. Pekan Lama 3.98555600 101.31102850
  1593 Kampung Batang Padang Kg. Perlok 3.99732702 101.36370352
  1594 Kampung Batang Padang Kg. Perlok Baharu 4.00906502 101.34227051
  1595 Kampung Batang Padang Kg. Poh 4.07933604 101.33889950
  1596 Kampung Batang Padang Kg. Pulau Tiga 4.19914596 101.23361912
  1597 Kampung Batang Padang Kg. Rahmat 3.96725000 101.29280350
  1598 Kampung Batang Padang Kg. Rahmat 4.09616603 101.25602247
  1599 Kampung Batang Padang Kg. Rahmat Cangkat Sulaiman 3.97021600 101.29580150
  1600 Kampung Batang Padang Kg. Raya 4.20614854 101.25451904


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1601 Kampung Batang Padang Kg. Raya 4.19957306 101.24964644
  1602 Kampung Batang Padang Kg. Sekerat 4.21275205 101.18002642
  1603 Kampung Batang Padang Kg. Sekolah 4.20439605 101.18017042
  1604 Kampung Batang Padang Kg. Semai 4.31633012 101.32991445
  1605 Kampung Batang Padang Kg. Semambu 4.23665906 101.15069840
  1606 Kampung Batang Padang Kg. Sembilan 4.18665705 101.18441642
  1607 Kampung Batang Padang Kg. Simpang Tiga 4.11643404 101.27951247
  1608 Kampung Batang Padang Kg. Simpang Tiga 4.23949406 101.14386040
  1609 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Bot 4.26424210 101.32317246
  1610 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Dadeh 4.25153407 101.17207241
  1611 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Diam (Ditinggalkan) 4.07546203 101.26686747
  1612 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Genting 4.33404710 101.23745642
  1613 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Keroyang 4.15984404 101.21881244
  1614 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Keruh 4.21555505 101.14119240
  1615 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Kurong 4.23488905 101.14328140
  1616 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Kurong Dalam 4.23708805 101.13567140
  1617 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Merbau (Ditinggalkan) 4.15167804 101.22480144
  1618 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Rengkas 4.16899804 101.17721343
  1619 Kampung Batang Padang Kg. Sungai Selising 4.21286207 101.25343344
  1620 Kampung Batang Padang Kg. Sunut 4.20068807 101.29087346


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1621 Kampung Batang Padang Kg. Tanah Pinggir 4.12528002 101.15788143
  1622 Kampung Batang Padang Kg. Teluk Bemban 4.17780904 101.18905643
  1623 Kampung Batang Padang Kg. Temoh 4.23751106 101.17059541
  1624 Kampung Batang Padang Kg. Tengah 4.24212206 101.15369840
  1625 Kampung Batang Padang Kg. Tersusun Batu Dua 4.17321906 101.26399745
  1626 Kampung Batang Padang Kg. Tiang Bertarah 3.95159941 101.27672640
  1627 Kampung Batang Padang Kg. Tiang Betarah 3.94788298 101.26220049
  1628 Kampung Batang Padang Kg. Titi Besi 4.18266705 101.18396943
  1629 Kampung Batang Padang Kg. Tunjang (Ditinggalkan) 3.93835798 101.25299049
  1630 Kampung Batang Padang Kg. Woh 4.23310909 101.32232946
  1631 Kampung Batang Padang Kg. Zainab 4.18105105 101.18777643
  1632 Kampung Batang Padang Kg.Baru 4.17137362 101.19131964
  1633 Kampung Batang Padang Rancangan Pemulihan Semula Pos Jerenang 4.07699006 101.43252253
  1634 Kampung Batang Padang Rancangan Pertanian Sungai Kroh 4.23516104 101.08696038
  1635 Kampung Batang Padang Redang Laut Tawar (Ditinggalkan) 3.91281797 101.24409149
  1636 Kampung Batang Padang Simpang Tiga (Ditinggalkan) 4.23233507 101.21688843
  1637 Kampung Hilir Perak Kampung Terengganu 4.02887264 101.02484661
  1638 Kampung Hilir Perak Kg. Alor Bakong (Ditinggalkan) 4.05021398 101.03857140
  1639 Kampung Hilir Perak Kg. Atta Duri 4.07462100 101.13460243
  1640 Kampung Hilir Perak Kg. Ayer Hitam 4.01938300 101.19896646


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1641 Kampung Hilir Perak Kg. Ayer Kuning 4.02504200 101.22947847
  1642 Kampung Hilir Perak Kg. Bahagia 4.02664197 101.03706640
  1643 Kampung Hilir Perak Kg. Baharu Pahlawan Orang Asli 4.06511100 101.16328244
  1644 Kampung Hilir Perak Kg. Baru Alor Bakong 4.07681001 101.15956044
  1645 Kampung Hilir Perak Kg. Baru Pelawan 4.06718301 101.18606145
  1646 Kampung Hilir Perak Kg. Batak Rabit 3.99069807 100.99430819
  1647 Kampung Hilir Perak Kg. Batang Poyan 3.97645797 101.11187944
  1648 Kampung Hilir Perak Kg. Batu Dua Belas 4.00392399 101.17262045
  1649 Kampung Hilir Perak Kg. Bekas Mata-mata Khas Ayer Hitam 4.02862100 101.19469546
  1650 Kampung Hilir Perak Kg. Bell 4.08750100 101.12421142
  1651 Kampung Hilir Perak Kg. Belt 4.11875601 101.10258241
  1652 Kampung Hilir Perak Kg. Cangkat Jong 3.98108697 101.11953644
  1653 Kampung Hilir Perak Kg. Changkat Petai 4.12249702 101.14509142
  1654 Kampung Hilir Perak Kg. Chenderong Balai 4.12306501 101.07968240
  1655 Kampung Hilir Perak Kg. Chikus 4.07218300 101.11930842
  1656 Kampung Hilir Perak Kg. Chui Chak 4.04636400 101.17189845
  1657 Kampung Hilir Perak Kg. Degong 4.09867701 101.13171342
  1658 Kampung Hilir Perak Kg. Durian Sebatang 4.02982697 101.01923440
  1659 Kampung Hilir Perak Kg. Goh Hong 4.02556798 101.12919744
  1660 Kampung Hilir Perak Kg. Haji Yusof Maidin Batu Dua Belas Langkap 4.01514598 101.12544044


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1661 Kampung Hilir Perak Kg. Indera Sakti (Ditinggalkan) 4.09726799 101.02028139
  1662 Kampung Hilir Perak Kg. Kelapa 4.14681103 101.14916442
  1663 Kampung Hilir Perak Kg. Keramat Bidor 4.03582197 101.04531140
  1664 Kampung Hilir Perak Kg. Kerawai 4.02467197 101.07212242
  1665 Kampung Hilir Perak Kg. Kuala Sungai Manik 4.04681698 101.05255141
  1666 Kampung Hilir Perak Kg. Labu Kubong 4.10811099 101.03834739
  1667 Kampung Hilir Perak Kg. Langkap 4.06713300 101.15936744
  1668 Kampung Hilir Perak Kg. Lubuk Keli (Ditinggalkan) 4.00279893 100.89224736
  1669 Kampung Hilir Perak Kg. Masjid Baharu 4.06211598 101.04665440
  1670 Kampung Hilir Perak Kg. Melayu Langkap 4.06202600 101.14112843
  1671 Kampung Hilir Perak Kg. Orang Asli Pelawan 4.06709801 101.17368744
  1672 Kampung Hilir Perak Kg. Padang Tembak 3.98869295 101.02578641
  1673 Kampung Hilir Perak Kg. Parit Dua 4.05251798 101.05891641
  1674 Kampung Hilir Perak Kg. Parit Lima (Ditinggalkan) 4.06592798 101.03469940
  1675 Kampung Hilir Perak Kg. Pasir Berdamar 4.03615196 101.00460539
  1676 Kampung Hilir Perak Kg. Pengkalan Daun 4.13802201 101.07383140
  1677 Kampung Hilir Perak Kg. Pengkalan Ara 3.99736794 100.92099237
  1678 Kampung Hilir Perak Kg. Permatang 4.05939699 101.07668941
  1679 Kampung Hilir Perak Kg. Permatang Guntong Baru 4.02077794 100.91251636
  1680 Kampung Hilir Perak Kg. Permatang Jambu 4.09660601 101.12899142


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1681 Kampung Hilir Perak Kg. Raja Ahmad Hisham 4.03111997 101.04555241
  1682 Kampung Hilir Perak Kg. S.C. 4.11913201 101.12281942
  1683 Kampung Hilir Perak Kg. S.C. Baru 4.15185802 101.12469341
  1684 Kampung Hilir Perak Kg. S.C. Redang Punggor 4.14902802 101.12769241
  1685 Kampung Hilir Perak Kg. Sarang Tiong 4.00301794 100.92527737
  1686 Kampung Hilir Perak Kg. Seberang 4.03031297 101.02893140
  1687 Kampung Hilir Perak Kg. Selabak 3.98135295 101.04788242
  1688 Kampung Hilir Perak Kg. Selat Masjid 3.99036094 100.96707739
  1689 Kampung Hilir Perak Kg. Sg. Timah (Blok C) 4.05581981 100.95271838
  1690 Kampung Hilir Perak Kg. Suli 4.04570297 101.03359740
  1691 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Ayer Deras 4.06714400 101.12160443
  1692 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Batu 4.07113699 101.09318541
  1693 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Buluh 4.01088294 100.90712136
  1694 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Jejawi 3.99182795 101.00409140
  1695 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Jejawi 4.06211896 100.92630936
  1696 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Kerang 4.04121896 100.94628637
  1697 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Kerawai 4.02412797 101.06365041
  1698 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Lampam 4.09180500 101.10237541
  1699 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Manik 4.04872497 101.02362740
  1700 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Rambai 4.10086701 101.11855642


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1701 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Rubana 3.99196493 100.91225937
  1702 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Rusa 3.99829994 100.91346137
  1703 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Seluang 4.08385300 101.12314342
  1704 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Sibut 4.06230497 101.00958539
  1705 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Timah 4.04516896 100.96345438
  1706 Kampung Hilir Perak Kg. Sungai Tukang Sidin 4.05359599 101.10253742
  1707