1.0 PENGENALAN

Gazetir ini mengandungi 303 nama geografi di WP Labuan.

Data nama geografi ini dibekalkan oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Data-data yang telah dimasukkan ke dalam gazetir ini telah mendapat pengesahan dari Jawatan kuasa Negeri Nama Georgrafi (JNNG) WP Labuan dimana setiap nama geografi yang diterbitkan ini telah melalui proses semakan dan pengesahan oleh pegawai-pegawai di Negeri WP Labuan untuk memastikan nama tersebut sah dari segi ejaan, jenis, maklumat lokasi dan sebagainya.

Kemasukan data untuk setiap nama geografi mengandungi maklumat berikut:

 
 • Nama
 • Latitud
 •  
 • Daerah
 • Longitud
 •  
 • Jenis
 • 2.0 SEJARAH

  1800 Labuan sebahagian daripada pemerintahan Brunei. Labuan menjadi tempat kapal-kapal berlindung daripada ribut dan serangan lanun. 1846 Labuan secara rasmi diserahkan kepada British oleh Raja Muda Hasim pada 18 Disember 1846 dan diisytihar sebagai pelabuhan bebas.

  1888 Pentadbiran Labuan telah diserahkan kepada British North Borneo Company yang dikenali sebagai The Chartered Company. 1907 Labuan diletakkan di bawah pentadbiran Negeri-Negeri Selat.

  1942 Tentera Jepun telah menceroboh Pulau Labuan dan menguasainya. Labuan telah diberi nama baru sebagai Pulau Maida.

  1945 Jeneral Masao Baba menandatangani surat perjanjian menyerah kalah di Pantai Layang-Layangan di hadapan Jeneral Mejar George F. Wootten, Komander Tentera Divisyen ke-9 Australia. 1947 Lembaga Bandaran ditubuhkan untuk mentadbir Labuan. 16 April 1984 Labuan diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan Labuan.

  1 Oktober 1990 Labuan diisytihar sebagai Pusat kewangan Luar Pesisir Antarabangsa (IOFC).

  3.0 TAFSIRAN MAKLUMAT

  3.1 NAMA

  Maklumat ini adalah menerangkan nama tempat yang dikenali kalangan penduduk tempatan dan disahkan oleh Pegawai di peringkat daerah. Bentuk ejaan bagi nama geografi yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa penamaan diperingkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan akan dianggap sebagai nama yang rasmi atau yang dibenarkan.

  3.2 DAERAH

  Daerah adalah merupakan satu bahagian kawasan pentadbiran di setiap negeri di Malaysia.

  3.3 JENIS

  Jenis adalah terma yang merujuk kepada penamaan bagi setiap nama geografi. Contoh adalah seperti berikut:

 • tempat - Ipoh, Kuala Lumpur
 • rupa alam semula jadi - Sungai Perak (sungai), Bukit Fraser (bukit)
 • rupa alam buatan manusia - Jalan Ipoh (jalan), Empangan Kenyir (empangan)
 • rupa laut semula jadi - Terumbu Sahap (terumbu)
 • rupa laut buatan manusia - Tambak Johor (tambak)
 • sekelompok tempat yang serupa dan berkaitan - Semenanjung Malaysia
 • sekelompok rupa alam yang serupa dan berkaitan - Kepulauan Langkawi (pulau)
 • sekelompok kawasan yang serupa dan berkaitan - Kompleks Sukan Bukit Jalil (kemudahan sukan)
 • Bagi tujuan penerbitan gazetir ini terdapat 47 jenis nama geografi, iaitu:

  1. Tiada Jenis
  2. Selat
  3. Pelancongan
  4. Anotasi
  5. Paya
  6. Bangunan Rekreasi
  7. Kawasan Perkuburan
  8. Bangunan Keagamaan
  9. Bangunan Pendidikan
  10. Kawasan Pertanian
  11. Bangunan Kerajaan
  12. Bangunan Awam
  13. Terminal
  14. Gua
  15. Utiliti
  16. Kawasan Rekreasi
  17. Stesen Saintifik
  18. Bangunan Perniagaan
  19. Bangunan Kediaman
  20. Permatang
  21. Kawasan Perniagaan
  22. Kawasan Perindustrian
  23. Bangunan Perindustrian
  24. Alur
  25. Terusan
  26. Tompok
  27. Terumbu
  28. Beting
  29. Pangkalan
  30. Sungai
  31. Estet
  32. Batuan
  33. Bukit
  34. Parit
  35. Taman
  36. Tempat Bersejarah
  37. Hutan Rizab Melayu
  38. Tasik
  39. Muara
  40. Pulau
  41. Pantai
  42. Tanjung
  43. Teluk
  44. Hutan
  45. Pekan
  46. Jalan
  47. Bandar
  48. Kampung

  3.4 LATITUD DAN LONGITUD

  Latitud adalah garis ukuran kedudukan latitud utara-selatan antara kutub. Khatulistiwa ditakrifkan sebagai 0 darjah, Kutub Utara adalah 90 darjah utara, dan Kutub Selatan ialah 90 darjah selatan. Garisan latitud semua selari antara satu sama lain. Longitud pula adalah garis meridian yang dijalankan antara Utara dan Kutub Selatan. Ia diukur berdasarkan kedudukan timur-barat. Prime meridian mempunyai nilai 0 darjah dan melalui Greenwich, England.

  Bagi tujuan penerbitan gazetir, sistem koordinat yang digunakan adalah Geocentric Datum for Malaysia 2000 - GDM2000, iaitu merujuk kepada pusat jisim bumi sebagai origin/datum rujukan. Datum ini bersifat universal kerana ia merangkumi seluruh Malaysia.

  Nilai koordinat bagi setiap nama geografi yang berunjuran GDM2000 ditunjukkan dalam darjah, minit dan saat.

  Contoh : 2 8' 56" N 103 47' 31" E.

  4.0 NAMA SINGKATAN

  Bil. Perkataan Singkatan
  1 Air/Ayer/water A.
  2 Alur Alr.
  3 Bahagian Bhg.
  4 Bakau Bak.
  5 Balai Polis B.P.
  6 Blok Blk.
  7 Bukit Bkt.
  8 Caruk/Charok C.
  9 Cangkat/Changkat Chgkt.
  10 Hutan Rizab/Hutan Rezab H.R.
  11 Hilir Hilir
  12 Hospital Hosp.
  13 Jeram J.
  14 Jalan Jln.
  15 Kepulauan Kep.
  16 Kilometer km
  17 Kondominium Kondo
  18 Lebuh/Leboh Lbh.
  19 Ladang Ldg.
  20 Pangkalan/Pengkalan Pang.
  21 Padang Pdg.
  22 Pelabuhan Plbh.
  23 Pejabat Pos P.P.
  24 Rizab Melayu/Rezab Melayu R.M.
  Bil. Perkataan Singkatan
  25 Rumah Penginapan R.P.
  26 Rumah Rehat R.R.
  27 Sekolah Menegah Kebangsaan SMK
  28 Sekolah Rendah SR
  29 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK
  30 Stesen Kastam S.K.
  31 Teluk, Telok Tlk.
  32 Taman Tmn.
  33 Tali air T.A.
  34 Utara U
  35 Balai Raya B.R.
  36 Bandar Bdr.
  37 Bangunan Bgn.
  38 Batu Bt.
  39 Dispensari Disp.
  40 Gunung/Gunong G.
  41 Gosong Gsg.
  42 Hulu/Ulu H
  43 Kuala K.
  44 Kampung/Kampong Kg.
  45 Lembah Lmbh.
  46 Lapangan Lpg.
  47 Lorong Lrg.
  48 Pulau P.

  Bil. Perkataan Singkatan
  49 Permatang Pmtg.
  50 Parit Pt.
  51 Persiaran Psrn.
  52 Pejabat Daerah P.D.
  53 Sekolah S
  54 Sungai Sg.
  55 Sekolah Kebangsaan SK
  56 Sekolah Menengah SM
  57 Stesen Kajicuaca S.Kc.
  58 Stesen Meteorologi S.Met.
  59 Timur T
  60 Tanjung Tg.
  61 Wakil Pos W.P.
  62 Zon Ekonomi Eksklusif ZEE

  5.0 STATISTIK JENIS

  Jenis Bilangan
  Bandar 2
  Bangunan Awam 2
  Bangunan Kerajaan 8
  Bangunan Pendidikan 3
  Bangunan Perindustrian 4
  Bangunan Perniagaan 24
  Bangunan Rekreasi 2
  Batuan 20
  Beting 5
  Bukit 2
  Jalan 25
  Kampung 49
  Kawasan Rekreasi 3
  Pangkalan 2
  Pantai 9
  Pulau 14
  Stesen Saintifik 12
  Sungai 35
  Taman 63
  Tanjung 11
  Teluk 2
  Tempat Bersejarah 3
  Terminal 1

  Jenis Bilangan
  Utiliti 2
  JUMLAH JENIS 303

  Nama Geografi

  NEGERI WP Labuan

  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1 Bandar Tiada Daerah Bandar Labuan 5.27456200 115.17297300
  2 Bandar Tiada Daerah Pusat Bandar Labuan 5.27958300 115.24554700
  3 Bangunan Awam Tiada Daerah Hospital Labuan 5.31129300 115.23062700
  4 Bangunan Awam Tiada Daerah Institut Latihan Perindustrian Labuan 5.29894000 115.23427100
  5 Bangunan Kerajaan Tiada Daerah Ibu Pejabat Polis Kontijen WP Labuan 5.27692000 115.24696900
  6 Bangunan Kerajaan Tiada Daerah Jabatan Kastam dan Eksais Diraja 5.27690000 115.24275300
  7 Bangunan Kerajaan Tiada Daerah Jabatan Laut 5.27697200 115.24206100
  8 Bangunan Kerajaan Tiada Daerah Pusat Penerangan Pelancongan 5.27765500 115.24514100
  9 Bangunan Kerajaan Tiada Daerah Radio Malaysia Labuan 5.29048000 115.26355300
  10 Bangunan Kerajaan Tiada Daerah Rumah Api Pulau Kuraman 5.22276400 115.13917700
  11 Bangunan Kerajaan Tiada Daerah Rumah Pam Air Bukit Kuda 5.34065500 115.22016200
  12 Bangunan Kerajaan Tiada Daerah Rumah Pam Air Rancha-Rancha 5.24557500 115.23823100
  13 Bangunan Pendidikan Tiada Daerah Kolej Matrikulasi Labuan 5.15363200 115.13780900
  14 Bangunan Pendidikan Tiada Daerah Sekolah Menengah Sains Labuan 5.28305500 115.17479300
  15 Bangunan Pendidikan Tiada Daerah Universiti Malaysia Sabah 5.25733500 115.17068100
  16 Bangunan Perindustrian Tiada Daerah Industri Sabah Gas Kiamsam 5.26261700 115.16636000
  17 Bangunan Perindustrian Tiada Daerah Industri Sabah Gas Rancha-Rancha 5.25513600 115.23966500
  18 Bangunan Perindustrian Tiada Daerah Petronas Methanol 5.24923300 115.23870400
  19 Bangunan Perindustrian Tiada Daerah Sabah Shell Terminal 5.25843100 115.16161300
  20 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Bangunan Lucas Kong 5.27774700 115.24245100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  21 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Asia 5.27988400 115.24067200
  22 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Federal 5.27767600 115.24507900
  23 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Global 5.28005600 115.23949000
  24 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Grand Dorsett 5.27514900 115.24755200
  25 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Klasik 5.28110300 115.23826200
  26 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Labuan 5.27741500 115.24437900
  27 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Labuan Inn 5.27948800 115.24591600
  28 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Mariner 5.27804900 115.24647700
  29 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Pulau Labuan 1 5.27920100 115.24168900
  30 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Pulau Labuan 2 5.28042400 115.24229800
  31 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Hotel Victoria 5.27836100 115.24406300
  32 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Kubong Bluff 5.38329500 115.25328100
  33 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Labuan Ching Ho Cushion 5.28050600 115.24464400
  34 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Lembaga Tabung Haji 5.27806000 115.24423400
  35 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Menara PL 5.28020100 115.24117400
  36 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Peranginan Kuraman 5.22079500 115.13636600
  37 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Pos Malaysia 5.27727400 115.24489700
  38 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Pusat Komersial Jati 5.28075100 115.24267500
  39 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Restoran Port View 5.27835100 115.24054000
  40 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Rumah Kedai Jati 5.28027600 115.24339200


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  41 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Tiara Hotel 5.28159200 115.26426900
  42 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Wisma Oceanic 5.28020100 115.24117400
  43 Bangunan Perniagaan Tiada Daerah Wisma Perbadanan Labuan 5.27745800 115.24594300
  44 Bangunan Rekreasi Tiada Daerah Kelab Golf Labuan 5.28406600 115.25725200
  45 Bangunan Rekreasi Tiada Daerah Kiamsam 5.27894900 115.18170400
  46 Batuan Tiada Daerah Batu Bebuloh 5.27499300 115.20666500
  47 Batuan Tiada Daerah Batu Belukut 5.22459400 115.13140800
  48 Batuan Tiada Daerah Batu Daat Satu 5.28332600 115.32499900
  49 Batuan Tiada Daerah Batu Daat Dua 5.26666000 115.30833200
  50 Batuan Tiada Daerah Batu Daat Timur 5.26665700 115.30832400
  51 Batuan Tiada Daerah Batu Daat Utara 5.27999100 115.32082400
  52 Batuan Tiada Daerah Batu Kerbau 5.26332700 115.30833300
  53 Batuan Tiada Daerah Batu Kiamsam 5.24832600 115.14666600
  54 Batuan Tiada Daerah Batu Kuraman 5.22499300 115.22499900
  55 Batuan Tiada Daerah Batu Layang-Layang 5.35382500 115.20100000
  56 Batuan Tiada Daerah Batu Layang-Layangan 5.34666000 115.18999900
  57 Batuan Tiada Daerah Batu Papan Dua 5.25666000 115.27166600
  58 Batuan Tiada Daerah Batu Papan Empat 5.26666000 115.27999900
  59 Batuan Tiada Daerah Batu Papan Satu 5.25832700 115.26666600
  60 Batuan Tiada Daerah Batu Papan Tiga 5.25999300 115.27166600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  61 Batuan Tiada Daerah Batu Punei 5.25332700 115.14999900
  62 Batuan Tiada Daerah Batu Rancha-Rancha 5.26499300 115.20666600
  63 Batuan Tiada Daerah Batu Rusukan 5.19666000 115.13999900
  64 Batuan Tiada Daerah Batu Rusukan Kecil 5.20222200 115.14530000
  65 Batuan Tiada Daerah Batu Rusukan Kecil 5.20832600 115.14166600
  66 Beting Tiada Daerah Beting Luaran 5.25254469 115.25646315
  67 Beting Tiada Daerah Beting Pelabuhan Mempakul 5.26201092 115.24932397
  68 Beting Tiada Daerah Beting Ranca-Ranca 5.23379052 115.23507222
  69 Beting Tiada Daerah Beting Rancha Barat 5.25415700 115.21388000
  70 Beting Tiada Daerah Beting Rancha-Rancha 5.25666000 115.20833200
  71 Bukit Tiada Daerah Bukit Melintang 5.22952800 115.12287700
  72 Bukit Tiada Daerah Bukit Timbalai 5.27884700 115.18470300
  73 Jalan Tiada Daerah Chimney 5.38093300 115.24758800
  74 Jalan Tiada Daerah Jalan Batu Manikar 5.38530600 115.23402200
  75 Jalan Tiada Daerah Jalan Berjaya 5.27759900 115.24549400
  76 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Dahlia 5.27953300 115.24622600
  77 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Kemunting 5.27990300 115.24640800
  78 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Kenanga 5.27834100 115.24211000
  79 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Kesuma 5.27793800 115.24613700
  80 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Mawar 5.27983700 115.24305100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  81 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Mayang 5.27953300 115.24622600
  82 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Melati 5.27891400 115.24285800
  83 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Melor 5.27737800 115.24402200
  84 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Raya 5.27887700 115.24144000
  85 Jalan Tiada Daerah Jalan Bunga Tanjung 5.28102000 115.24156700
  86 Jalan Tiada Daerah Jalan Dewan 5.27727300 115.24493400
  87 Jalan Tiada Daerah Jalan Gudang 5.27995500 115.23916100
  88 Jalan Tiada Daerah Jalan Kemajuan 5.27993000 115.24295100
  89 Jalan Tiada Daerah Jalan Merdeka 5.27891700 115.24134200
  90 Jalan Tiada Daerah Jalan Muhibah 5.28097700 115.24337400
  91 Jalan Tiada Daerah Jalan OKK Awang Besar 5.27934900 115.24045300
  92 Jalan Tiada Daerah Jalan Perkhidmatan 5.27971100 115.24125100
  93 Jalan Tiada Daerah Jalan Perpaduan 5.27837000 115.24130800
  94 Jalan Tiada Daerah Jalan Tanjung Pasir 5.27953700 115.23934800
  95 Jalan Tiada Daerah Lorong Bunga Anggerik 5.27838900 115.24655300
  96 Jalan Tiada Daerah Lorong Bunga Rampai 5.27867200 115.24454300
  97 Jalan Tiada Daerah Lorong Bunga Tanjung 5.27896800 115.24033300
  98 Kampung Tiada Daerah Kampung Batu Arang 5.30095500 115.24442300
  99 Kampung Tiada Daerah Kampung Batu Manikar 5.38278800 115.23196200
  100 Kampung Tiada Daerah Kampung Bebuloh 5.27588600 115.19339100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  101 Kampung Tiada Daerah Kampung Bebuloh Darat 5.27589500 115.18834100
  102 Kampung Tiada Daerah Kampung Bebuloh Laut 5.27788400 115.19213100
  103 Kampung Tiada Daerah Kampung Belukut 5.27069100 115.18837700
  104 Kampung Tiada Daerah Kampung Bukit Kalam 5.31619600 115.21379900
  105 Kampung Tiada Daerah Kampung Bukit Kuda 5.33665700 115.22325300
  106 Kampung Tiada Daerah Kampung Durian Tunjong 5.32207900 115.22436400
  107 Kampung Tiada Daerah Kampung Ganggarak 5.36053900 115.22964600
  108 Kampung Tiada Daerah Kampung Gersik 5.28462600 115.24488600
  109 Kampung Tiada Daerah Kampung Gersik Saguking 5.29276800 115.24281100
  110 Kampung Tiada Daerah Kampung Jawa 5.29075900 115.24996500
  111 Kampung Tiada Daerah Kampung Kerupang Dua 5.31828200 115.24560800
  112 Kampung Tiada Daerah Kampung Kerupang Satu 5.31872300 115.25051400
  113 Kampung Tiada Daerah Kampung Kerupang Tiga 5.32274500 115.24884000
  114 Kampung Tiada Daerah Kampung Kilan 5.33372800 115.20873100
  115 Kampung Tiada Daerah Kampung Kilan Pulau Akar 5.32999100 115.21590700
  116 Kampung Tiada Daerah Kampung Lajau 5.34210300 115.23180500
  117 Kampung Tiada Daerah Kampung Lajau Rimba 5.34398600 115.22770500
  118 Kampung Tiada Daerah Kampung Layang-Layangan 5.33028300 115.19354300
  119 Kampung Tiada Daerah Kampung Lubok Temiang 5.36795800 115.23765600
  120 Kampung Tiada Daerah Kampung Lubuk Piasau 5.38443700 115.25079800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  121 Kampung Tiada Daerah Kampung Merinding 5.35445700 115.22657900
  122 Kampung Tiada Daerah Kampung Muslim 5.29616900 115.23473200
  123 Kampung Tiada Daerah Kampung Nagalang 5.31075200 115.25213700
  124 Kampung Tiada Daerah Kampung Nagalang Kerupang 5.32753200 115.24304000
  125 Kampung Tiada Daerah Kampung Pantai 5.32091300 115.23609200
  126 Kampung Tiada Daerah Kampung Patau-Patau 1 5.27533200 115.23568500
  127 Kampung Tiada Daerah Kampung Patau-Patau 2 5.28284000 115.23350100
  128 Kampung Tiada Daerah Kampung Pohon Batu 5.36891300 115.22067700
  129 Kampung Tiada Daerah Kampung Pulau Buah 5.31204000 115.23850600
  130 Kampung Tiada Daerah Kampung Rancha-Rancha Darat 5.26227700 115.22874800
  131 Kampung Tiada Daerah Kampung Rancha-Rancha Laut 5.25902000 115.23584300
  132 Kampung Tiada Daerah Kampung Rancha-Rancha(Ditinggalkan) 5.26756500 115.21851000
  133 Kampung Tiada Daerah Kampung Ranggu 5.26434200 115.22617800
  134 Kampung Tiada Daerah Kampung Saguking 5.28659700 115.24259400
  135 Kampung Tiada Daerah Kampung Sagumau 5.33427900 115.23136600
  136 Kampung Tiada Daerah Kampung Sungai Bangat 5.31604000 115.22639600
  137 Kampung Tiada Daerah Kampung Sungai Bedaun 5.29623800 115.20304400
  138 Kampung Tiada Daerah Kampung Sungai Buton 5.28817200 115.19715700
  139 Kampung Tiada Daerah Kampung Sungai Keling 5.28745600 115.22451900
  140 Kampung Tiada Daerah Kampung Sungai Labu 5.32278700 115.18892600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  141 Kampung Tiada Daerah Kampung Sungai Lada 5.30690900 115.17983800
  142 Kampung Tiada Daerah Kampung Sungai Miri 5.29666200 115.17492800
  143 Kampung Tiada Daerah Kampung Sungai Pagar 5.28991400 115.17554800
  144 Kampung Tiada Daerah Kampung Tanjung Aru 5.34409900 115.24475300
  145 Kampung Tiada Daerah Kampung Tanjung Aru Nelayan 5.33527200 115.24601900
  146 Kampung Tiada Daerah Membedai 5.29735700 115.26279500
  147 Kawasan Rekreasi Tiada Daerah Dataran Labuan 5.27581700 115.24509900
  148 Kawasan Rekreasi Tiada Daerah Kawasan Tadahan Bukit Kuda 5.34065500 115.22016200
  149 Kawasan Rekreasi Tiada Daerah Kawasan Tadahan Sungai Pagar 5.29251400 115.18448500
  150 Pangkalan Tiada Daerah Pelabuhan Labuan 5.27721300 115.24258100
  151 Pangkalan Tiada Daerah Pelabuhan Seri Labuan 5.27676700 115.24123100
  152 Pantai Tiada Daerah Palm Beach Resort 5.38626600 115.23892500
  153 Pantai Tiada Daerah Pantai Layang-Layangan 5.33334000 115.19311400
  154 Pantai Tiada Daerah Pantai Lubok Temiang 5.37091400 115.24721800
  155 Pantai Tiada Daerah Pantai Pohon Batu 5.36933100 115.21961700
  156 Pantai Tiada Daerah Pantai Sg. Labu 5.38859800 115.25321700
  157 Pantai Tiada Daerah Pantai Sg. Lada 5.38859800 115.25321700
  158 Pantai Tiada Daerah Pantai Sg. Pagar - Sg. Miri 5.38859800 115.25321700
  159 Pantai Tiada Daerah Pantai Tanjung Aru 5.35609700 115.24445100
  160 Pantai Tiada Daerah Pantai Tanjung Kubong 5.38953300 115.25216600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  161 Pulau Tiada Daerah Pulau Balangkasan 2 5.28332788 115.33334509
  162 Pulau Tiada Daerah Pulau Burong 5.23669400 115.19392500
  163 Pulau Tiada Daerah Pulau Daat 5.26744100 115.32289500
  164 Pulau Tiada Daerah Pulau Kuraman 5.22233800 115.13497400
  165 Pulau Tiada Daerah Pulau Labuan 5.31967900 115.21994500
  166 Pulau Tiada Daerah Pulau Labuhan 5.28332400 115.23332400
  167 Pulau Tiada Daerah Pulau Layang-Layangan 5.34499300 115.18666600
  168 Pulau Tiada Daerah Pulau Papan 5.25344200 115.27436900
  169 Pulau Tiada Daerah Pulau Rusukan Besar 5.20113700 115.15032100
  170 Pulau Tiada Daerah Pulau Rusukan Kechil 5.20114400 115.14680000
  171 Pulau Tiada Daerah Pulau Rusukan Kecil 5.03575100 115.15009600
  172 Pulau Tiada Daerah Pulau Saguking 5.29166000 115.24166500
  173 Pulau Tiada Daerah Terusan Kuraman 5.23909100 115.14700000
  174 Pulau Tiada Daerah Terusan Timur 5.35176800 115.26654100
  175 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Bebuloh 5.27940500 115.19523500
  176 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Bukit Kalam 5.31556800 115.20592400
  177 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Bukit Timbalai 5.28344400 115.18531700
  178 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Kiamsam 5.25267600 115.17151800
  179 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Kubong Baru 5.37615600 115.24080900
  180 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Pohon Batu 5.35896000 115.22009300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  181 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Pulau Burong 5.23669400 115.19392500
  182 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Pulau Daat 5.26744100 115.32289500
  183 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Pulau Kuraman 5.22233800 115.13497400
  184 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Pulau Papan 5.25344200 115.27436900
  185 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Pulau Rusukan Kecil 5.20182300 115.14705800
  186 Stesen Saintifik Tiada Daerah Stesen Penyegitigaan Victoria New 5.27807300 115.24396600
  187 Sungai Tiada Daerah Sungai Anggak 5.32778400 115.19047000
  188 Sungai Tiada Daerah Sungai Angir 5.29122700 115.19488900
  189 Sungai Tiada Daerah Sungai Bangat 5.30926700 115.21798400
  190 Sungai Tiada Daerah Sungai Bangsal 5.31737100 115.19497800
  191 Sungai Tiada Daerah Sungai Batu 5.29402300 115.23320600
  192 Sungai Tiada Daerah Sungai Batu Arang 5.29199100 115.23356100
  193 Sungai Tiada Daerah Sungai Bebuloh 5.28301300 115.19267400
  194 Sungai Tiada Daerah Sungai Bedaun 5.29864700 115.20939400
  195 Sungai Tiada Daerah Sungai Belukut 5.28122800 115.18913800
  196 Sungai Tiada Daerah Sungai Buton 5.28684200 115.19977400
  197 Sungai Tiada Daerah Sungai Buton 5.29122700 115.19488900
  198 Sungai Tiada Daerah Sungai Daly 5.34187300 115.19952200
  199 Sungai Tiada Daerah Sungai Ganggarak 5.35847400 115.23714600
  200 Sungai Tiada Daerah Sungai Gersik 5.30691000 115.24005700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  201 Sungai Tiada Daerah Sungai Keling 5.28836200 115.23231700
  202 Sungai Tiada Daerah Sungai Kerupang 5.31822500 115.25159600
  203 Sungai Tiada Daerah Sungai Kina Benuwa 5.29606300 115.21962000
  204 Sungai Tiada Daerah Sungai Laboi 5.28860400 115.19569300
  205 Sungai Tiada Daerah Sungai Labu 5.31763400 115.18953100
  206 Sungai Tiada Daerah Sungai Lada 5.30771500 115.18530000
  207 Sungai Tiada Daerah Sungai Lubok Temiang 5.26728700 115.17576100
  208 Sungai Tiada Daerah Sungai Manikar 5.27980100 115.21621400
  209 Sungai Tiada Daerah Sungai Membedai 5.29977200 115.26220100
  210 Sungai Tiada Daerah Sungai Miri 5.29394100 115.18679000
  211 Sungai Tiada Daerah Sungai Nagalang 5.30956900 115.25656600
  212 Sungai Tiada Daerah Sungai Pagar 5.29476100 115.17307700
  213 Sungai Tiada Daerah Sungai Pohon Batu 5.36966100 115.22065500
  214 Sungai Tiada Daerah Sungai Rancha-Rancha 5.28979300 115.23090200
  215 Sungai Tiada Daerah Sungai Sawangan China 5.29386200 115.26417700
  216 Sungai Tiada Daerah Sungai Sembilang 5.29029400 115.20658700
  217 Sungai Tiada Daerah Sungai Tanjung Aru 5.32618900 115.18635100
  218 Sungai Tiada Daerah Sungai Tanjung Aru 5.33850500 115.24756200
  219 Sungai Tiada Daerah Sungai Tiamu 5.36311400 115.21786200
  220 Sungai Tiada Daerah Sungai Tigby 5.35566300 115.20886000


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  221 Sungai Tiada Daerah Sungai Timbaran 5.27088900 115.17752300
  222 Taman Tiada Daerah Apartment IOFC 5.31810800 115.25072100
  223 Taman Tiada Daerah Kompleks Penempatan Kastam 5.34164700 115.22514700
  224 Taman Tiada Daerah Penempatan PPKP Kiamsam 5.25733500 115.17068100
  225 Taman Tiada Daerah Perumahan KOJASA 5.32287300 115.24463400
  226 Taman Tiada Daerah Perumahan Sabah Energy 5.26768500 115.23745100
  227 Taman Tiada Daerah Rumah Keluarga Ganggarak TUDM Bkt. Kubong 5.36231900 115.23448800
  228 Taman Tiada Daerah Rumah Murah Batu Arang 5.30105200 115.23120500
  229 Taman Tiada Daerah Rumah Murah Batu Arang 5.30105200 115.23120500
  230 Taman Tiada Daerah Taman Kian Yap 5.30327000 115.22999500
  231 Taman Tiada Daerah Taman Arena Fasa 1 5.32204784 115.24847935
  232 Taman Tiada Daerah Taman Bunga 5.27839900 115.24446700
  233 Taman Tiada Daerah Taman Chiong Soon 5.30246200 115.23827200
  234 Taman Tiada Daerah Taman Danta Ria 5.30422200 115.23937200
  235 Taman Tiada Daerah Taman En Su 5.31808500 115.25010800
  236 Taman Tiada Daerah Taman Fuliwa 5.30406300 115.23221900
  237 Taman Tiada Daerah Taman Goodwill 5.31846300 115.24278700
  238 Taman Tiada Daerah Taman Guan Huat Dua 5.27228300 115.25717500
  239 Taman Tiada Daerah Taman Guat Huat 1 5.30637000 115.23844500
  240 Taman Tiada Daerah Taman Hilltop 5.32921600 115.23293100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  241 Taman Tiada Daerah Taman Hoi Yen 5.31753400 115.24605500
  242 Taman Tiada Daerah Taman Ikhlas 5.31091879 115.22809578
  243 Taman Tiada Daerah Taman Jasa 5.29552500 115.24203700
  244 Taman Tiada Daerah Taman Kai Nguong 5.29674800 115.20510000
  245 Taman Tiada Daerah Taman Kerupang 1 5.31523200 115.24676200
  246 Taman Tiada Daerah Taman Kerupang 2 5.31522639 115.24680130
  247 Taman Tiada Daerah Taman Lazenda Villa 1 5.30120200 115.23177000
  248 Taman Tiada Daerah Taman Lazenda Villa 15 5.31913326 115.24276020
  249 Taman Tiada Daerah Taman Lazenda villa 2 5.32607400 115.24235700
  250 Taman Tiada Daerah Taman Lazenda Villa 3 5.27529400 115.22727000
  251 Taman Tiada Daerah Taman Lazenda Villa 6 5.32506200 115.21615600
  252 Taman Tiada Daerah Taman Lazenda Villa 7 5.30410900 115.23788500
  253 Taman Tiada Daerah Taman Manikar 5.37183600 115.22395500
  254 Taman Tiada Daerah Taman Miramar 5.29901100 115.23952000
  255 Taman Tiada Daerah Taman MPL Layang-Layangan 5.33631400 115.19669000
  256 Taman Tiada Daerah Taman Mutiara 5.30779800 115.22516600
  257 Taman Tiada Daerah Taman Orkid Lake 5.28616300 115.19053600
  258 Taman Tiada Daerah Taman Pantai 5.31856900 115.23164000
  259 Taman Tiada Daerah Taman Pelangi 5.31690000 115.24197300
  260 Taman Tiada Daerah Taman Pertanian Kilan 5.32844800 115.21371000


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  261 Taman Tiada Daerah Taman Perumahan Awam Batu Arang 5.32714200 115.23809400
  262 Taman Tiada Daerah Taman Perumahan Mutiara 5.28684200 115.19977400
  263 Taman Tiada Daerah Taman Perumahan PL 5.29394100 115.18679000
  264 Taman Tiada Daerah Taman Perumahan Rancha-Rancha 1 5.30141800 115.23670700
  265 Taman Tiada Daerah Taman Perumahan Rancha-Rancha 2 5.29956900 115.23558600
  266 Taman Tiada Daerah Taman Pulau 5.29733600 115.23927000
  267 Taman Tiada Daerah Taman Ruby 5.30933100 115.22558700
  268 Taman Tiada Daerah Taman Sea View 5.29600200 115.23570100
  269 Taman Tiada Daerah Taman SEC Aiport 5.29051600 115.26463800
  270 Taman Tiada Daerah Taman SEC Rancha-Rancha 5.27263200 115.22962500
  271 Taman Tiada Daerah Taman Seh Huat 5.33383900 115.19777800
  272 Taman Tiada Daerah Taman Sehat 5.32208300 115.24256200
  273 Taman Tiada Daerah Taman Sentosa 5.30041700 115.25627600
  274 Taman Tiada Daerah Taman Sin Tee 5.29254000 115.22668300
  275 Taman Tiada Daerah Taman Su Jin 5.31619100 115.22204400
  276 Taman Tiada Daerah Taman Sutera 1 5.31283000 115.22450000
  277 Taman Tiada Daerah Taman Sutera 2 5.31187700 115.22486200
  278 Taman Tiada Daerah Taman Sutera Li 5.31178794 115.22462275
  279 Taman Tiada Daerah Taman Tan Boon How 5.29082400 115.22407200
  280 Taman Tiada Daerah Taman Tan Villa 5.33728200 115.24148600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  281 Taman Tiada Daerah Taman Udara 5.28984700 115.20841500
  282 Taman Tiada Daerah Taman Victoria Mansion's 5.28246800 115.26460300
  283 Taman Tiada Daerah Taman Wong Wo Lo 1 5.29895200 115.24141100
  284 Taman Tiada Daerah Taman Wong Woo Loo 2 5.32427400 115.24288000
  285 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Aru 5.33412000 115.25183000
  286 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Batu 5.28297000 115.26629600
  287 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Bendara 5.27228300 115.25717500
  288 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Jara 5.21629000 115.15099000
  289 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Kiamsan 5.25250600 115.17608500
  290 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Kubong 5.39169900 115.25544900
  291 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Layang-Layangan 5.34590600 115.19698800
  292 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Pandan 5.24759900 115.16864200
  293 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Paswan 5.23363700 115.12667500
  294 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Punei 5.25051200 115.16012700
  295 Tanjung Tiada Daerah Tanjung Taras 5.28850500 115.27338500
  296 Teluk Tiada Daerah Teluk Matahiyang 5.23126800 115.12747600
  297 Teluk Tiada Daerah Teluk Tankep 5.22670700 115.12687600
  298 Tempat Bersejarah Tiada Daerah Kawasan Penyerahan North Borneo Dan Sarawak Oleh J 5.33028200 115.19239100
  299 Tempat Bersejarah Tiada Daerah Tanah Perkuburan Peringatan Perang Labuan 5.28072900 115.25980700
  300 Tempat Bersejarah Tiada Daerah Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua (Commonwealth) 5.28072900 115.25980700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  301 Terminal Tiada Daerah Terminal Feri Antarabangsa Labuan 5.27728900 115.24117100
  302 Utiliti Tiada Daerah Loji Penapisan Najis 5.29682600 115.17821800
  303 Utiliti Tiada Daerah Loji Tapisan Air 5.30662000 115.24302400

          
  MUAT TURUN PDF