1.0 PENGENALAN

Gazetir ini mengandungi 13205 nama geografi di Sarawak.

Data nama geografi ini dibekalkan oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Data-data yang telah dimasukkan ke dalam gazetir ini telah mendapat pengesahan dari Jawatan kuasa Negeri Nama Geografi (JNNG) Sarawak dimana setiap nama geografi yang diterbitkan ini telah melalui proses semakan dan pengesahan oleh pegawai-pegawai di Negeri Sarawak untuk memastikan nama tersebut sah dari segi ejaan, jenis, maklumat lokasi dan sebagainya.

Kemasukan data untuk setiap nama geografi mengandungi maklumat berikut:

 
 • Nama
 • Latitud
 •  
 • Daerah
 • Longitud
 •  
 • Jenis
 • 2.0 SEJARAH

  Asal nama sebenar Sarawak tidak dapat dibuktikan secara saintifik dan mutlak. Bagaimanapun menurut beberapa pendapat nama Sarawak asal seperti berikut:

  Nama Sarawak berasal daripada nama Batang Sarawak atau Sungai Sarawak.

  Batang Sarawak meliputi kawasan di sekitar Kuching hingga ke seluruh Sarawak. Nama Sungai Sarawak adalah diambil dari nama sejenis galian batu bijih iaitu "serawak" yang mengandungi belerang dan antimoni.

  Ini bertepatan sekali dengan sejarahnya iaitu semasa Sarawak di bawah pemerintahan Kesultanan Brunai, wilayah Sarawak ketika itu kaya dengan antimoni.

  3.0 TAFSIRAN MAKLUMAT

  3.1 NAMA

  Maklumat ini adalah menerangkan nama tempat yang dikenali kalangan penduduk tempatan dan disahkan oleh Pegawai di peringkat daerah. Bentuk ejaan bagi nama geografi yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa penamaan diperingkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan akan dianggap sebagai nama yang rasmi atau yang dibenarkan.

  3.2 DAERAH

  Daerah adalah merupakan satu bahagian kawasan pentadbiran di setiap negeri di Malaysia.

  3.3 JENIS

  Jenis adalah terma yang merujuk kepada penamaan bagi setiap nama geografi. Contoh adalah seperti berikut:

 • tempat - Ipoh, Kuala Lumpur
 • rupa alam semula jadi - Sungai Perak (sungai), Bukit Fraser (bukit)
 • rupa alam buatan manusia - Jalan Ipoh (jalan), Empangan Kenyir (empangan)
 • rupa laut semula jadi - Terumbu Sahap (terumbu)
 • rupa laut buatan manusia - Tambak Johor (tambak)
 • sekelompok tempat yang serupa dan berkaitan - Semenanjung Malaysia
 • sekelompok rupa alam yang serupa dan berkaitan - Kepulauan Langkawi (pulau)
 • sekelompok kawasan yang serupa dan berkaitan - Kompleks Sukan Bukit Jalil (kemudahan sukan)
 • Bagi tujuan penerbitan gazetir ini terdapat 47 jenis nama geografi, iaitu:

  1. Tiada Jenis
  2. Selat
  3. Pelancongan
  4. Anotasi
  5. Paya
  6. Bangunan Rekreasi
  7. Kawasan Perkuburan
  8. Bangunan Keagamaan
  9. Bangunan Pendidikan
  10. Kawasan Pertanian
  11. Bangunan Kerajaan
  12. Bangunan Awam
  13. Terminal
  14. Gua
  15. Utiliti
  16. Kawasan Rekreasi
  17. Stesen Saintifik
  18. Bangunan Perniagaan
  19. Bangunan Kediaman
  20. Permatang
  21. Kawasan Perniagaan
  22. Kawasan Perindustrian
  23. Bangunan Perindustrian
  24. Alur
  25. Terusan
  26. Tompok
  27. Terumbu
  28. Beting
  29. Pangkalan
  30. Sungai
  31. Estet
  32. Batuan
  33. Bukit
  34. Parit
  35. Taman
  36. Tempat Bersejarah
  37. Hutan Rizab Melayu
  38. Tasik
  39. Muara
  40. Pulau
  41. Pantai
  42. Tanjung
  43. Teluk
  44. Hutan
  45. Pekan
  46. Jalan
  47. Bandar
  48. Kampung

  3.4 LATITUD DAN LONGITUD

  Latitud adalah garis ukuran kedudukan latitud utara-selatan antara kutub. Khatulistiwa ditakrifkan sebagai 0 darjah, Kutub Utara adalah 90 darjah utara, dan Kutub Selatan ialah 90 darjah selatan. Garisan latitud semua selari antara satu sama lain. Longitud pula adalah garis meridian yang dijalankan antara Utara dan Kutub Selatan. Ia diukur berdasarkan kedudukan timur-barat. Prime meridian mempunyai nilai 0 darjah dan melalui Greenwich, England.

  Bagi tujuan penerbitan gazetir, sistem koordinat yang digunakan adalah Geocentric Datum for Malaysia 2000 - GDM2000, iaitu merujuk kepada pusat jisim bumi sebagai origin/datum rujukan. Datum ini bersifat universal kerana ia merangkumi seluruh Malaysia.

  Nilai koordinat bagi setiap nama geografi yang berunjuran GDM2000 ditunjukkan dalam darjah, minit dan saat.

  Contoh : 2 8' 56" N 103 47' 31" E.

  4.0 NAMA SINGKATAN

  Bil. Perkataan Singkatan
  1 Air/Ayer/water A.
  2 Alur Alr.
  3 Bahagian Bhg.
  4 Bakau Bak.
  5 Balai Polis B.P.
  6 Blok Blk.
  7 Bukit Bkt.
  8 Caruk/Charok C.
  9 Cangkat/Changkat Chgkt.
  10 Hutan Rizab/Hutan Rezab H.R.
  11 Hilir Hilir
  12 Hospital Hosp.
  13 Jeram J.
  14 Jalan Jln.
  15 Kepulauan Kep.
  16 Kilometer km
  17 Kondominium Kondo
  18 Lebuh/Leboh Lbh.
  19 Ladang Ldg.
  20 Pangkalan/Pengkalan Pang.
  21 Padang Pdg.
  22 Pelabuhan Plbh.
  23 Pejabat Pos P.P.
  24 Rizab Melayu/Rezab Melayu R.M.
  Bil. Perkataan Singkatan
  25 Rumah Penginapan R.P.
  26 Rumah Rehat R.R.
  27 Sekolah Menegah Kebangsaan SMK
  28 Sekolah Rendah SR
  29 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK
  30 Stesen Kastam S.K.
  31 Teluk, Telok Tlk.
  32 Taman Tmn.
  33 Tali air T.A.
  34 Utara U
  35 Balai Raya B.R.
  36 Bandar Bdr.
  37 Bangunan Bgn.
  38 Batu Bt.
  39 Dispensari Disp.
  40 Gunung/Gunong G.
  41 Gosong Gsg.
  42 Hulu/Ulu H
  43 Kuala K.
  44 Kampung/Kampong Kg.
  45 Lembah Lmbh.
  46 Lapangan Lpg.
  47 Lorong Lrg.
  48 Pulau P.

  Bil. Perkataan Singkatan
  49 Permatang Pmtg.
  50 Parit Pt.
  51 Persiaran Psrn.
  52 Pejabat Daerah P.D.
  53 Sekolah S
  54 Sungai Sg.
  55 Sekolah Kebangsaan SK
  56 Sekolah Menengah SM
  57 Stesen Kajicuaca S.Kc.
  58 Stesen Meteorologi S.Met.
  59 Timur T
  60 Tanjung Tg.
  61 Wakil Pos W.P.
  62 Zon Ekonomi Eksklusif ZEE

  5.0 STATISTIK JENIS

  Jenis Bilangan
  null 0
  Bangunan Kediaman 347
  Batuan 17
  Beting 21
  Bukit 161
  Estet 77
  Hutan Rizab Melayu 3
  Kampung 1453
  Sungai 8715
  Taman 173
  Tanjung 447
  Teluk 180
  Terumbu 10
  Tiada Jenis 1598
  JUMLAH JENIS 13202

  Nama Geografi

  NEGERI Sarawak

  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1 null Limbang KAMPUNG MERAMBAI 4.96496463 115.54001016
  2 null Limbang Kg. Patarikan 4.96027599 115.48976195
  3 null Limbang Sg. Bengkulit 4.97564361 115.44914014
  4 Bangunan Kediaman Betong Rumah Adey 1.93391323 111.20993775
  5 Bangunan Kediaman Betong Rumah Anyam (Ditinggalkan) 1.79274385 111.48967981
  6 Bangunan Kediaman Betong Rumah Apok 1.94922521 111.16820426
  7 Bangunan Kediaman Betong Rumah Ayum 1.96070614 111.23649781
  8 Bangunan Kediaman Betong Rumah Basol (Ditinggalkan) 1.79957060 111.49564182
  9 Bangunan Kediaman Betong Rumah Bauk (Ditinggalkan) 1.75855879 111.50164958
  10 Bangunan Kediaman Betong Rumah Beji 1.94845276 111.22805416
  11 Bangunan Kediaman Betong Rumah Belang 1.76516248 111.49918906
  12 Bangunan Kediaman Betong Rumah Beriak (Ditinggalkan) 1.82517190 111.40248083
  13 Bangunan Kediaman Betong Rumah Brundang 1.91053949 111.26024455
  14 Bangunan Kediaman Betong Rumah Bundan 1.98508645 111.21172858
  15 Bangunan Kediaman Betong Rumah Bunyih 1.76938749 111.52091631
  16 Bangunan Kediaman Betong Rumah Cang 1.98765554 111.20952673
  17 Bangunan Kediaman Betong Rumah Danggat(Ditinggalkan) 1.83336332 111.44023688
  18 Bangunan Kediaman Betong Rumah Dunggat 1.76442930 111.57180860
  19 Bangunan Kediaman Betong Rumah Guntor 1.99713546 111.20298444
  20 Bangunan Kediaman Betong Rumah Ilai 1.74813626 111.48431574


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  21 Bangunan Kediaman Betong Rumah Intan 1.93313504 111.21154664
  22 Bangunan Kediaman Betong Rumah Iri 1.95684002 111.17126208
  23 Bangunan Kediaman Betong Rumah Ita(Ditinggalkan) 1.71083746 111.59492387
  24 Bangunan Kediaman Betong Rumah Jabey 1.92849504 111.21229172
  25 Bangunan Kediaman Betong Rumah Jantai 1.82277622 111.39870475
  26 Bangunan Kediaman Betong Rumah Jelani 1.91278304 111.25824052
  27 Bangunan Kediaman Betong Rumah Jinggi (Ditinggalkan) 1.80406737 111.49158046
  28 Bangunan Kediaman Betong Rumah Juntan 1.95001765 111.22720952
  29 Bangunan Kediaman Betong Rumah Kenchendai (Ditinggalkan 1.85202816 111.50313931
  30 Bangunan Kediaman Betong Rumah Ladi (Ditinggalkan) 1.88894090 111.13703658
  31 Bangunan Kediaman Betong Rumah Lanun 1.95962117 111.23489747
  32 Bangunan Kediaman Betong Rumah Lee (Ditinggalkan) 1.84071236 111.45335421
  33 Bangunan Kediaman Betong Rumah Mujah (Ditinggalkan) 1.86512285 111.50936443
  34 Bangunan Kediaman Betong Rumah Nabau (Ditinggalkan) 1.80836356 111.49196850
  35 Bangunan Kediaman Betong Rumah Nunong 1.96504785 111.19338622
  36 Bangunan Kediaman Betong Rumah Nyaring (Ditinggalkan) 1.68814973 111.46006177
  37 Bangunan Kediaman Betong Rumah Panjang Chundi 1.73094155 111.17435165
  38 Bangunan Kediaman Betong Rumah Panjang Leman 1.73503269 111.16118461
  39 Bangunan Kediaman Betong Rumah Panjang Merpati 1.73956390 111.16210240
  40 Bangunan Kediaman Betong Rumah Panjang Mudit 1.73502964 111.17493680


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  41 Bangunan Kediaman Betong Rumah Panjang Ngion 1.74147046 111.17058785
  42 Bangunan Kediaman Betong Rumah Pantar 1.92390204 111.24478642
  43 Bangunan Kediaman Betong Rumah Razak 1.95258557 111.23038329
  44 Bangunan Kediaman Betong Rumah Sanggin (Ditinggalkan) 1.66185742 111.42972628
  45 Bangunan Kediaman Betong Rumah Seman(Ditinggalkan) 1.72263753 111.46175453
  46 Bangunan Kediaman Betong Rumah Tom Ditinggalkan 1.79613769 111.48405401
  47 Bangunan Kediaman Betong Rumah Umak (Ditinggalkan) 1.75784694 111.61034959
  48 Bangunan Kediaman Betong Rumah Unding 1.76753428 111.58794461
  49 Bangunan Kediaman Betong Rumah Unti(Ditinggalkan) 1.70563834 111.59065223
  50 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Ado Bilong 2.73102230 113.08696989
  51 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Agam 3.20061184 113.12459224
  52 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Anthony 3.07054891 113.09168794
  53 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Anturan 3.23051747 113.20084875
  54 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Anturau 3.24071988 113.24543292
  55 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Arjey 2.75725168 113.08078890
  56 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Assan 3.08192806 113.25421267
  57 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Awal 3.23795253 113.23892300
  58 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Banyah 3.22106640 113.23251017
  59 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Banyang 3.20594076 113.13009721
  60 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Bilong 2.32154035 112.93663526


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  61 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Bukong 3.21263503 113.12233155
  62 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Chit (Ditinggalkan) 3.15522852 113.31403758
  63 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Christopher Kesing 3.23255668 113.19785507
  64 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Chundi 3.02568035 113.03423850
  65 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Dilang 3.17254232 113.26981962
  66 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Enjop 2.98018973 113.21843941
  67 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Enteri 2.32268032 112.94381218
  68 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Eyus 3.07488146 113.22968482
  69 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Gasah 2.32189711 112.93333566
  70 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Gawan 3.07437016 113.22672398
  71 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Geringgi 3.16479483 113.16506266
  72 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Jackson 3.23372116 113.17993163
  73 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Janting 3.21168210 113.14498801
  74 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Jenap 3.19062923 113.11587786
  75 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Jepi 3.23522053 113.20092724
  76 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Joseph Sada 3.15116997 113.25102799
  77 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Justin Balang 3.23877504 113.21381811
  78 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Kan 3.17997733 113.25719698
  79 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Labang 3.24088595 113.21773545
  80 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Lapie 3.08929105 113.16437508


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  81 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Libon 3.07806898 113.09554856
  82 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Mawang 2.31943882 112.92425090
  83 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Meluda 2.77820187 113.02344594
  84 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Mengat (Ditinggalkan) 3.05953148 113.31638723
  85 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Nyuak 3.12340562 113.03565683
  86 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Pawi 3.23021096 113.19364953
  87 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Rengga 3.07532812 113.22726517
  88 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Sanggau 3.07582687 113.10846568
  89 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Sapit Ak Luang 2.98547753 113.18247839
  90 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Sayong 2.31937938 112.93599424
  91 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Tabor 3.04571102 113.22415517
  92 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Tahir 3.08585164 113.13300562
  93 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Tumpa 3.20819963 113.13178288
  94 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Unggkit 3.23797738 113.27179492
  95 Bangunan Kediaman Bintulu Rumah Wilson Emperi 3.18960471 113.24198582
  96 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Aman ( Ditinggalkan ) 2.13780912 113.06695095
  97 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Amat Long Mitik 2.77078166 113.91244856
  98 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Ambang ( Ditinggalkan ) 2.00919288 113.07300675
  99 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Ampol ( Ditinggalkan ) 2.06232428 113.06430066
  100 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Antalang ( Ditinggalkan 2.03498228 113.21145799


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  101 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Aohai( Ditinggalkan ) 2.07137010 113.24897930
  102 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Balansai ( Ditinggalkan 2.06145042 113.08932814
  103 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Baling ( Ditinggalkan ) 2.02917085 113.12248605
  104 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Balui Naha Jalei 2.33336540 113.89946928
  105 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Bangkong ( Ditinggalkan 2.01586532 113.01853660
  106 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Baran 2.04776447 113.66291443
  107 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Bawang 2.74467383 114.08078415
  108 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Bubu ( Ditinggalkan ) 2.10851844 113.27280248
  109 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Chirie 2.04568173 113.66437610
  110 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Dilang ( Ditinggalkan ) 1.98702531 113.23228335
  111 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Egot ( Ditinggalkan ) 1.92835447 113.09124142
  112 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Entel ( Ditinggalkan ) 2.12588174 113.07864132
  113 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Esops ( Ditinggalkan ) 2.16808413 113.05165157
  114 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Itan 2.25658917 112.97284691
  115 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Jak 2.24898072 112.98868047
  116 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Jamban ( Ditinggalkan ) 2.02268275 113.02040602
  117 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Jarau 2.11493296 112.45267302
  118 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Jawong ( Ditinggalkan ) 2.11974980 113.25559301
  119 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Kasau( Ditinggalkan ) 2.06660189 113.25013226
  120 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Kilat ( Ditinggalkan ) 2.01601804 113.03363983


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  121 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Kilau 2.04825328 113.67294757
  122 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Krlap(Ditinggalkan) 2.68335181 114.00518142
  123 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Kudi ( Ditinggalkan ) 1.89803008 113.17097132
  124 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Kumbong ( Ditinggalkan ) 2.02468270 113.15744174
  125 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Lahanan Long Segaham 2.77334258 113.93384363
  126 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Lahanan(Ditinggalkan) 2.67356823 113.97819673
  127 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Langa ( Ditinggalkan ) 2.13289034 113.07953149
  128 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Langkau ( Ditinggalkan ) 1.91902705 113.11370245
  129 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Losong(Ditinggalkan) 2.66144567 114.05987231
  130 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Lubang ( Ditinggalkan ) 2.00724661 113.08813409
  131 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Mandal ( Ditinggalkan ) 2.13860760 113.08571549
  132 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Mikai 1.94702390 113.10412936
  133 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Nyadang ( Ditinggalkan ) 2.11201555 113.27499217
  134 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Pawa (Ditinggalkan) 3.03296370 114.22795850
  135 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Ranggan 2.10247328 112.43736017
  136 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Sambob 2.91958023 113.91578194
  137 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Sekundan 2.25590670 112.99064019
  138 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Seleh ( Ditinggalkan ) 2.08059892 113.05415607
  139 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Tabu ( Ditinggalkan ) 1.91457708 113.12735122
  140 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Tingang ( Ditinggalkan ) 2.08552842 113.20841757


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  141 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Tuan ( Ditinggalkan ) 2.00712679 113.04797643
  142 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Tukau 2.04493676 113.66112960
  143 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Tungang ( Ditinggalkan ) 2.04789696 113.23148757
  144 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Ungang ( Ditinggalkan ) 2.03298937 113.20073031
  145 Bangunan Kediaman Kapit Rumah Ungka 2.04718392 113.66903527
  146 Bangunan Kediaman Limbang Rumah Akoh Insurai 4.44415481 114.90135746
  147 Bangunan Kediaman Limbang Rumah Bala 4.32445413 114.89762678
  148 Bangunan Kediaman Limbang Rumah Bala Mentakong 4.35091530 114.90729543
  149 Bangunan Kediaman Limbang Rumah Empil Lubuk Tuan 4.59690264 114.89879979
  150 Bangunan Kediaman Limbang Rumah Empin 4.31206290 115.04714301
  151 Bangunan Kediaman Limbang Rumah Kuala Mendalam 4.38753175 114.90876953
  152 Bangunan Kediaman Limbang Rumah Ranggau Insurai 4.40129034 114.89942291
  153 Bangunan Kediaman Limbang Rumah Satu Kuala Mendalam 4.39019659 114.90402014
  154 Bangunan Kediaman Miri Rumah Aji 4.00174384 114.05598437
  155 Bangunan Kediaman Miri Rumah Akeh/Uma' Akeh 3.81676516 114.43645044
  156 Bangunan Kediaman Miri Rumah Ampik 4.31934712 114.04068640
  157 Bangunan Kediaman Miri Rumah Angol 4.12218849 114.43761205
  158 Bangunan Kediaman Miri Rumah Antony 3.93227358 114.09357650
  159 Bangunan Kediaman Miri Rumah Anyie 3.88820455 113.77746656
  160 Bangunan Kediaman Miri Rumah Asun 4.10612116 114.41819623


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  161 Bangunan Kediaman Miri Rumah Awin 4.07904465 113.95247407
  162 Bangunan Kediaman Miri Rumah Bagal 3.80267554 113.74245300
  163 Bangunan Kediaman Miri Rumah Bagol (Ditinggalkan) 3.74862966 113.77946526
  164 Bangunan Kediaman Miri Rumah Baie 3.86264219 114.09688158
  165 Bangunan Kediaman Miri Rumah Bali 4.13130074 113.94358157
  166 Bangunan Kediaman Miri Rumah Banyang 3.87168675 114.08457398
  167 Bangunan Kediaman Miri Rumah Barau 3.86199715 113.91049431
  168 Bangunan Kediaman Miri Rumah Belasoi 4.06032956 114.41800800
  169 Bangunan Kediaman Miri Rumah Beliang 4.06694102 114.35712020
  170 Bangunan Kediaman Miri Rumah Brooke Bayang 4.05851016 114.02839287
  171 Bangunan Kediaman Miri Rumah Bujang 4.05589032 114.00128694
  172 Bangunan Kediaman Miri Rumah Chang 3.82504667 113.78817150
  173 Bangunan Kediaman Miri Rumah Dagang 3.88441811 113.78064713
  174 Bangunan Kediaman Miri Rumah Damu 4.09108574 114.36230484
  175 Bangunan Kediaman Miri Rumah Daud 3.82042248 113.73640793
  176 Bangunan Kediaman Miri Rumah Dee 4.24835825 114.40161957
  177 Bangunan Kediaman Miri Rumah Duat 3.92410629 113.97135806
  178 Bangunan Kediaman Miri Rumah Ejan 3.93260118 114.08857025
  179 Bangunan Kediaman Miri Rumah Embam 3.85522840 114.43093934
  180 Bangunan Kediaman Miri Rumah Entap 4.10524974 114.41942802


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  181 Bangunan Kediaman Miri Rumah Entika 4.13050583 114.39647777
  182 Bangunan Kediaman Miri Rumah Gamang 3.80542149 113.75890805
  183 Bangunan Kediaman Miri Rumah Gerang 3.66435405 113.56820702
  184 Bangunan Kediaman Miri Rumah Gindi 3.90483935 113.79047343
  185 Bangunan Kediaman Miri Rumah Guntor 3.69384996 113.59850550
  186 Bangunan Kediaman Miri Rumah Itoh (Ditinggalkan) 3.68866005 113.57116467
  187 Bangunan Kediaman Miri Rumah Jalang 4.07556234 114.50057804
  188 Bangunan Kediaman Miri Rumah Jawi (Ditinggalkan) 3.65045844 113.79986892
  189 Bangunan Kediaman Miri Rumah Jeffry Jeping 3.76595640 113.76628970
  190 Bangunan Kediaman Miri Rumah Jenuang 4.14207066 114.40120877
  191 Bangunan Kediaman Miri Rumah John 3.97795773 114.04744995
  192 Bangunan Kediaman Miri Rumah John Nyambong 4.12829136 114.39592275
  193 Bangunan Kediaman Miri Rumah Johnson 4.07724341 113.95762219
  194 Bangunan Kediaman Miri Rumah Kakitangan 3.81069465 113.85302693
  195 Bangunan Kediaman Miri Rumah Kuala Tutoh Kiput 4.02118227 114.39422165
  196 Bangunan Kediaman Miri Rumah Kudang 4.05358292 113.99751746
  197 Bangunan Kediaman Miri Rumah Lagan 3.88372168 114.04879703
  198 Bangunan Kediaman Miri Rumah Lalo 4.17606905 114.41519355
  199 Bangunan Kediaman Miri Rumah Lansam 4.19033268 114.38269210
  200 Bangunan Kediaman Miri Rumah Lenjau Ngerong 3.61462620 114.15054623


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  201 Bangunan Kediaman Miri Rumah Libau (Ditinggalkan) 3.69632522 113.61584896
  202 Bangunan Kediaman Miri Rumah Limbang 3.90207921 113.76730805
  203 Bangunan Kediaman Miri Rumah Linggu 3.91605665 113.93635684
  204 Bangunan Kediaman Miri Rumah Lipa 3.80966868 114.08045846
  205 Bangunan Kediaman Miri Rumah Majan 4.09943218 114.40957735
  206 Bangunan Kediaman Miri Rumah Malina 3.81801159 113.71456001
  207 Bangunan Kediaman Miri Rumah Mangun 3.81683879 113.71789833
  208 Bangunan Kediaman Miri Rumah Manong Muyang 3.75589963 113.77079965
  209 Bangunan Kediaman Miri Rumah Mat 3.90881223 113.79392973
  210 Bangunan Kediaman Miri Rumah Megong 4.08781419 113.95844524
  211 Bangunan Kediaman Miri Rumah Mentali 3.89063222 113.76576507
  212 Bangunan Kediaman Miri Rumah Michael Balo 3.80893120 113.71456159
  213 Bangunan Kediaman Miri Rumah Mongkeng 4.08276600 113.94594278
  214 Bangunan Kediaman Miri Rumah Morgan 3.97618807 114.08348710
  215 Bangunan Kediaman Miri Rumah Muling 3.89799387 113.76591376
  216 Bangunan Kediaman Miri Rumah Nakan 3.44663917 114.48645137
  217 Bangunan Kediaman Miri Rumah Nakat 4.17603583 114.09655770
  218 Bangunan Kediaman Miri Rumah Nandong 4.04044401 114.44830091
  219 Bangunan Kediaman Miri Rumah Ngadan 3.80686797 113.65473677
  220 Bangunan Kediaman Miri Rumah Ngayu 3.64228394 114.16673264


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  221 Bangunan Kediaman Miri Rumah Ngindang 3.79928631 113.68667761
  222 Bangunan Kediaman Miri Rumah Onggle 4.19909073 114.41722450
  223 Bangunan Kediaman Miri Rumah Oyong Jok 3.61834230 114.15110381
  224 Bangunan Kediaman Miri Rumah Oyong Lah Anyi 3.61284786 114.14902981
  225 Bangunan Kediaman Miri Rumah Padang Kerbau 'A' 4.13010019 114.33059578
  226 Bangunan Kediaman Miri Rumah Padang Kerbau 'B' 4.13072303 114.33845184
  227 Bangunan Kediaman Miri Rumah Panau 3.76514382 113.77033975
  228 Bangunan Kediaman Miri Rumah Penghulu Bayak (Ditingga 4.00248903 114.48782181
  229 Bangunan Kediaman Miri Rumah Penghulu David 3.97627715 114.08410869
  230 Bangunan Kediaman Miri Rumah Penghulu Jamboo 4.06123042 113.99934363
  231 Bangunan Kediaman Miri Rumah Perang 4.11814254 114.33470105
  232 Bangunan Kediaman Miri Rumah Rajit 3.81850099 113.90693151
  233 Bangunan Kediaman Miri Rumah Randie 4.10800510 114.35976158
  234 Bangunan Kediaman Miri Rumah Ree 4.19790338 114.12980841
  235 Bangunan Kediaman Miri Rumah Rioh (Ditinggalkan) 3.68946907 113.59525707
  236 Bangunan Kediaman Miri Rumah Sadan 3.81799749 114.08099891
  237 Bangunan Kediaman Miri Rumah Saga 4.13035566 113.95026294
  238 Bangunan Kediaman Miri Rumah Sedu 4.12319541 114.02322380
  239 Bangunan Kediaman Miri Rumah Selan 3.80011533 113.68837179
  240 Bangunan Kediaman Miri Rumah Selawan 4.03937194 114.09561185


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  241 Bangunan Kediaman Miri Rumah Sidai 4.11817010 114.42809892
  242 Bangunan Kediaman Miri Rumah Sigi 3.83371544 113.75215336
  243 Bangunan Kediaman Miri Rumah Sikun 3.88352277 113.77100156
  244 Bangunan Kediaman Miri Rumah Sinju 3.76755549 113.76722004
  245 Bangunan Kediaman Miri Rumah Tinggi 3.91864187 113.93706447
  246 Bangunan Kediaman Miri Rumah Tugang (Ditinggalkan) 3.55923336 113.62957324
  247 Bangunan Kediaman Miri Rumah Turan 4.19585925 114.12581338
  248 Bangunan Kediaman Miri Rumah Udit 4.12331217 114.43676822
  249 Bangunan Kediaman Miri Rumah Ulat 3.76836988 113.74769297
  250 Bangunan Kediaman Miri Rumah Ulat (Ditinggalkan) 3.76146959 113.76191466
  251 Bangunan Kediaman Miri Rumah Undak 4.12007846 114.37821155
  252 Bangunan Kediaman Miri Rumah Undi 3.89560258 113.78711536
  253 Bangunan Kediaman Miri Rumah Uqik 4.09888937 113.95141538
  254 Bangunan Kediaman Miri Rumah Wak 4.24049992 114.06366367
  255 Bangunan Kediaman Miri Rumah William Dueed Ruth 3.61676389 114.15312575
  256 Bangunan Kediaman Miri Rumah William Tinggang 3.76336643 113.74873713
  257 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Awei 2.15456946 111.63530383
  258 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Bakar 1.92246564 111.58493167
  259 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Barau 1.88106448 111.56922925
  260 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Bunjai 1.93549985 111.64959816


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  261 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Buyong 1.81166392 111.56690119
  262 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Chundi 1.97851308 111.63768688
  263 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Dangat 1.92342870 111.59683404
  264 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Dungau 1.84813356 111.54194367
  265 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Eatalai 1.96900058 111.56311399
  266 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Empali Kusing 1.94144942 111.65415836
  267 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Ensebu 1.90517960 111.65382835
  268 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Jambal 1.84925496 111.61091739
  269 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Jenal 2.15070976 111.62942252
  270 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Kapi 1.90685413 111.65098841
  271 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Lawang 2.01538013 111.65812702
  272 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Maga 2.16001214 111.61793630
  273 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Mambang 1.94544846 111.60779199
  274 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Meringai 1.92602074 111.58371050
  275 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Muling 1.88958917 111.60355357
  276 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Mulong 2.00993571 111.59033244
  277 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Naga 1.81860072 111.56857583
  278 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Penghulu 2.01736724 111.66456462
  279 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Randi 1.89596756 111.55315316
  280 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Rekan 1.89341708 111.62089547


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  281 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Rii 1.85791311 111.60564428
  282 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Sagai 2.01646365 111.61902155
  283 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Sait 1.83136496 111.60884261
  284 Bangunan Kediaman Sarikei Rumah Telajan 1.88192068 111.57705021
  285 Bangunan Kediaman Sibu Ruma Jugah 2.38932535 112.38412028
  286 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Ambau (Ditinggalkan) 2.43336872 111.98961559
  287 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Ambor 2.22860224 111.98088405
  288 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Amit 2.77882293 112.58500684
  289 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Ampi 2.40867021 111.93724972
  290 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Anggom 2.31991844 112.04066809
  291 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Asun 2.23479530 111.98535624
  292 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Awal (Ditinggalkan) 2.41276356 112.20348340
  293 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Awit (Ditinggalkan) 2.41261867 112.22894946
  294 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Bajut 2.38508027 111.95674947
  295 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Balin 2.71619797 112.70353085
  296 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Beli (Ditinggalkan) 1.90778179 112.33698658
  297 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Berasap 2.42084330 112.01836544
  298 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Bogut 2.73855250 112.63576149
  299 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Bual (Ditinggalkan) 2.32576517 112.04911484
  300 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Buang (Ditinggalkan) 1.96438657 112.35804999


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  301 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Chuwat 2.75844133 112.60825705
  302 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Dungat 2.03102668 112.25977820
  303 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Empawi 2.08568481 112.36371347
  304 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Gandin 2.74751788 112.61504660
  305 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Guyang (Ditinggalkan) 1.98265292 112.40686217
  306 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Igan 2.26280933 111.96569953
  307 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Ijang (Ditinggalkan) 1.97045974 112.40741829
  308 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Ijau 1.98616496 112.40383551
  309 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Jali 2.43673568 112.17244041
  310 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Jarau 2.07155773 112.35116931
  311 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Jarit (Ditinggalkan) 2.04644722 112.30801366
  312 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Jelian 2.32424284 111.96247932
  313 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Jemut 2.01718475 112.39868322
  314 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Jimbau (Ditinggalkan) 2.14849699 112.26792216
  315 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Juat 2.22604380 111.97877864
  316 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Kalong 2.26744645 112.01653023
  317 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Kasau 2.05617299 112.33899297
  318 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Kujang (Ditinggalkan) 2.32766898 112.19240856
  319 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Lasit 2.73545022 112.65399942
  320 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Lipa (Ditinggalkan) 1.96534096 112.40659591


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  321 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Mambang 2.76981065 112.59859849
  322 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Manggai 2.03264345 112.26277316
  323 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Matu 2.28815455 112.00880992
  324 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Meliau 2.29109169 112.20499814
  325 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Mengga 2.21955560 111.98402568
  326 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Naga 2.26938972 112.01877024
  327 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Nari 2.28770499 111.95771128
  328 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Naung 2.17443727 112.01863217
  329 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Ngaring (Ditinggalkan) 2.10503999 112.28597845
  330 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Ngelambong 2.28707427 112.00027639
  331 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Ngemah 2.02348850 112.39942569
  332 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Pata (Ditinggalkan) 2.27153139 112.43962745
  333 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Penang 2.73267767 112.66789326
  334 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Peng Lias 2.05472387 112.33015432
  335 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Radin (Ditinggalkan) 2.42723728 111.98828127
  336 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Rimbat 2.81254057 112.66053357
  337 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Sagong (Ditinggalkan) 1.92183392 112.36389470
  338 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Sambong (Ditinggalkan) 2.42908306 112.19954718
  339 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Selunggang 2.40044811 112.35389724
  340 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Siong 2.79285291 112.64884776


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  341 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Tabor 2.17017751 112.14345002
  342 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Takin 2.32050741 111.96244126
  343 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Takin 2.43702766 112.10056460
  344 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Temenggong (Ditinggalkan 2.06141246 112.31341956
  345 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Tuah 2.33966791 112.07638642
  346 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Uban (Ditinggalkan) 2.28513938 112.41351838
  347 Bangunan Kediaman Sibu Rumah Unggat 2.23766814 111.92801227
  348 Bangunan Kediaman Sri Aman Rumah Maja 1.06693251 111.53910904
  349 Bangunan Kediaman Sri Aman Rumah Philip 1.05372363 111.59301999
  350 Bangunan Kediaman Sri Aman Rumah Silit 1.04582627 111.59568566
  351 Batuan Kuching Batu Bejulang 1.94030998 109.65906380
  352 Batuan Kuching Batu Belah 1.73212726 110.44642446
  353 Batuan Kuching Batu Burong Besar 1.94847659 109.66595407
  354 Batuan Kuching Batu Burong Kechil 1.95371743 109.65439606
  355 Batuan Kuching Batu Gua 1.74965578 110.49430975
  356 Batuan Kuching Batu Jamban 1.67369514 110.49430207
  357 Batuan Kuching Batu Kapal 1.74675271 110.49608038
  358 Batuan Kuching Batu Kawa 1.51197095 110.27191303
  359 Batuan Kuching Batu Kawa Bazar 1.51303777 110.26422036
  360 Batuan Kuching Batu Kawa Height 1.52078111 110.29842354


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  361 Batuan Kuching Batu Lundu 1.75380243 110.04193519
  362 Batuan Kuching Batu Mandi 1.73489229 109.92381663
  363 Batuan Kuching Batu Pengiran 1.70175745 110.43698865
  364 Batuan Kuching Batu Penyu 1.87827550 109.77021557
  365 Batuan Kuching Batu Pisang Sikat 1.67369514 110.49430207
  366 Batuan Kuching Batu Semarang 1.86100358 110.35974022
  367 Batuan Kuching Batu Serpit 1.69774178 110.43254001
  368 Beting Bintulu Beting Bintulu 3.90622372 112.94920212
  369 Beting Bintulu Beting Bungai 3.92645091 113.17426747
  370 Beting Bintulu Beting Jepak 3.86777583 112.79456913
  371 Beting Bintulu Beting Kidurong 3.70972549 112.91603323
  372 Beting Bintulu Beting Liku Selatan 3.68537823 112.72965680
  373 Beting Bintulu Beting Liku Utara 3.76154317 112.59631865
  374 Beting Bintulu Beting Merpati 5.03262142 112.94377235
  375 Beting Bintulu Beting Rentap 5.85651898 112.56752580
  376 Beting Bintulu Beting Tatau 3.68640832 112.82418236
  377 Beting Kuching Beting Nyalau 3.78674748 113.09644786
  378 Beting Kuching Beting Suai 3.83008633 113.03343366
  379 Beting Miri Beting Mukah 3.86033700 112.08764618
  380 Beting Miri Beting Niah 3.95313211 113.53422544


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  381 Beting Miri Beting Nyabau 3.64207019 113.05798574
  382 Beting Miri Beting Safri 3.56665839 112.35405998
  383 Beting Miri Beting Siwa 4.28171588 113.83229402
  384 Beting Miri Beting Tugau 3.89674338 112.30153165
  385 Beting Miri Beting Tukau 4.39600373 113.76379116
  386 Beting Sarikei Beting Bohari 2.16781626 111.10710331
  387 Beting Sarikei Beting Marou 1.84831695 111.06526285
  388 Beting Sarikei Beting Matong 1.72939797 110.56200501
  389 Bukit Betong Bukit Jambu 1.88261488 111.43225263
  390 Bukit Betong Bukit Kenarang 1.85636471 111.38187874
  391 Bukit Betong Bukit Mantok 1.80121788 111.54140467
  392 Bukit Betong Bukit Panjang 1.89105149 111.28380910
  393 Bukit Betong Bukit Pendam 1.82665538 111.37278204
  394 Bukit Betong Bukit Siban 1.83379769 111.51706573
  395 Bukit Betong Bukit Tibah Sirat 1.88839290 111.46425594
  396 Bukit Betong Bukit Tunggong 1.80280535 111.39840191
  397 Bukit Kapit Bukit Alat 3.01950616 114.33592505
  398 Bukit Kapit Bukit Angkuah 1.70030938 112.53434180
  399 Bukit Kapit Bukit Anya 2.63568466 114.12239470
  400 Bukit Kapit Bukit Batiak 1.68655733 112.61518763


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  401 Bukit Kapit Bukit Batu Mit 2.14936715 113.68895638
  402 Bukit Kapit Bukit Belangan 2.55094181 113.86700400
  403 Bukit Kapit Bukit Beliau 2.16498880 113.67771915
  404 Bukit Kapit Bukit Buloh 1.64443848 112.50522384
  405 Bukit Kapit Bukit Dangan 2.77513606 113.75939902
  406 Bukit Kapit Bukit Elu 2.52967249 113.89682782
  407 Bukit Kapit Bukit Kajavo 2.72461211 113.78273477
  408 Bukit Kapit Bukit Kamsan 2.60109329 113.93467995
  409 Bukit Kapit Bukit Kemeson 2.60372979 113.95004621
  410 Bukit Kapit Bukit Kupa 2.79970749 113.73738011
  411 Bukit Kapit Bukit Lalong 1.82810770 112.73305221
  412 Bukit Kapit Bukit Lesong 1.71753371 112.63597144
  413 Bukit Kapit Bukit Makalar 2.61195180 113.93228273
  414 Bukit Kapit Bukit Makulit 2.62951840 113.97500252
  415 Bukit Kapit Bukit Mesau 1.73808293 112.49226468
  416 Bukit Kapit Bukit Ngatep 2.70648367 113.90295547
  417 Bukit Kapit Bukit Pancur Gelanggang 2.08642653 113.76930314
  418 Bukit Kapit Bukit Pantu 2.09296812 113.68313024
  419 Bukit Kapit Bukit Penyadan 2.98362649 114.24621402
  420 Bukit Kapit Bukit Salong 2.15206664 113.76107156


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  421 Bukit Kapit Bukit Segaham 2.69098926 113.83553031
  422 Bukit Kapit Bukit Segentuk 2.14514684 113.79069024
  423 Bukit Kapit Bukit Sekujet 1.63331269 112.54571390
  424 Bukit Kapit Bukit Semakok 2.13479165 113.71187333
  425 Bukit Kapit Bukit Sempandai 2.11052921 113.67461169
  426 Bukit Kapit Bukit Setuchok 1.72904300 112.57529251
  427 Bukit Kapit Bukit Suwong 1.64225330 112.57991245
  428 Bukit Kapit Bukit Talang 2.66888771 114.12215324
  429 Bukit Kapit Bukit Tanahang 2.54690604 113.91295973
  430 Bukit Kapit Bukit Telagar 1.87309035 112.54888228
  431 Bukit Kapit Bukit Tinggan 1.84282241 112.71702208
  432 Bukit Kuching Bukit Ago 1.33918983 110.28367324
  433 Bukit Kuching Bukit Ayam 1.48622272 110.13070839
  434 Bukit Kuching Bukit Ban-Ngong 1.28617145 110.30345290
  435 Bukit Kuching Bukit Batu 1.57849569 109.78123957
  436 Bukit Kuching Bukit Bau 1.40912368 110.14956715
  437 Bukit Kuching Bukit Berinis 1.39715658 110.35391050
  438 Bukit Kuching Bukit Buan 1.43189868 110.18160224
  439 Bukit Kuching Bukit Chupin 1.60818617 109.96763635
  440 Bukit Kuching Bukit Dai 1.71095630 110.47831275


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  441 Bukit Kuching Bukit Duyan 1.59132640 110.09469883
  442 Bukit Kuching Bukit Enggang 1.66638788 110.28338926
  443 Bukit Kuching Bukit Engkulau 1.54901032 109.93263346
  444 Bukit Kuching Bukit Gaireng 1.61819073 109.86463342
  445 Bukit Kuching Bukit Gondol 1.70127034 110.48643764
  446 Bukit Kuching Bukit Jebong Perigi 1.73957194 109.80361269
  447 Bukit Kuching Bukit Kapor 1.38726208 110.11852090
  448 Bukit Kuching Bukit Kuap 1.40952033 110.35896082
  449 Bukit Kuching Bukit Mkomang 1.53310430 110.10901109
  450 Bukit Kuching Bukit Murong 1.44776909 110.15035549
  451 Bukit Kuching Bukit Ngobong 1.64227543 109.88196413
  452 Bukit Kuching Bukit Panchor 1.45134824 110.27788274
  453 Bukit Kuching Bukit Pangga 1.43460331 110.18931244
  454 Bukit Kuching Bukit Santol 1.44439245 110.25769917
  455 Bukit Kuching Bukit Sebabu 1.32646381 110.26026413
  456 Bukit Kuching Bukit Seburu 1.27864626 110.28961415
  457 Bukit Kuching Bukit Selarat 1.73371352 109.80985936
  458 Bukit Kuching Bukit Serapat 1.39944477 110.35026192
  459 Bukit Kuching Bukit Sidarud 1.39542012 110.35991354
  460 Bukit Kuching Bukit Sipaya Anyah 1.38142833 110.35274240


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  461 Bukit Kuching Bukit Skunyit 1.43211082 110.26843857
  462 Bukit Kuching Bukit Sua 1.38638470 110.35539339
  463 Bukit Kuching Bukit Temelan 1.53450450 110.41938646
  464 Bukit Kuching Bukit Teropong 1.62472037 110.05954845
  465 Bukit Kuching Bukit Tunggal 1.57331794 109.92442573
  466 Bukit Limbang Bukit Batu Iran 3.85472598 115.28585551
  467 Bukit Limbang Bukit Burok Malau 4.71781384 114.92484354
  468 Bukit Limbang Bukit Lingan 4.81021229 114.93760630
  469 Bukit Limbang Bukit Melintang 4.81223099 114.92827246
  470 Bukit Limbang Bukit Sarumpoh 4.79673732 114.92293263
  471 Bukit Limbang Bukit Setapok 4.80992643 114.92191844
  472 Bukit Limbang Bukit Telahak 4.74374798 114.92032620
  473 Bukit Limbang Bukit Telehak 4.73832929 114.92657468
  474 Bukit Limbang Bukit Tembaga 4.77034984 114.95105035
  475 Bukit Limbang Bukit Ubin 4.23102122 115.20963386
  476 Bukit Miri Bukit Ajang 3.92283357 114.43582242
  477 Bukit Miri Bukit Aroh 3.78774816 114.39840555
  478 Bukit Miri Bukit Batu Lawun 3.69252106 114.82687726
  479 Bukit Miri Bukit Batu Song 3.73168502 114.82683322
  480 Bukit Miri Bukit Berar 4.12930468 114.84902947


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  481 Bukit Miri Bukit Besi 3.91578624 113.75966129
  482 Bukit Miri Bukit Embawang 4.20769236 114.07454764
  483 Bukit Miri Bukit Engka 4.12651458 114.31004108
  484 Bukit Miri Bukit Engkabang 4.15313220 114.08185283
  485 Bukit Miri Bukit Iban 3.56472538 113.54446417
  486 Bukit Miri Bukit Karap 4.22963755 114.21425033
  487 Bukit Miri Bukit Kelulong 3.21891428 114.66639168
  488 Bukit Miri Bukit Kepayang Batu 4.04223856 114.00757197
  489 Bukit Miri Bukit Kropok 4.17622671 114.39581770
  490 Bukit Miri Bukit Lesong 3.06661656 114.39859811
  491 Bukit Miri Bukit Marigong 3.51855997 115.09724754
  492 Bukit Miri Bukit Mulong Uma 3.75334433 114.79788831
  493 Bukit Miri Bukit Nipah 3.98226233 114.08096968
  494 Bukit Miri Bukit Nyabor 4.14709532 114.08807295
  495 Bukit Miri Bukit Pachi 3.10827087 114.57895039
  496 Bukit Miri Bukit Pechu 3.03240234 114.57994196
  497 Bukit Miri Bukit Penying 3.41426107 114.90894220
  498 Bukit Miri Bukit Rajah 3.69974448 113.51376420
  499 Bukit Miri Bukit Selelap 3.47449774 115.12064736
  500 Bukit Miri Bukit Seludong 3.24139854 114.63458146


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  501 Bukit Miri Bukit Sepan Babi 3.88609543 113.91287479
  502 Bukit Miri Bukit Temala 3.79860862 114.48959167
  503 Bukit Miri Bukit Ujung Murud 3.38877606 115.13085511
  504 Bukit Samarahan Bukit Antu 1.50595477 110.85248586
  505 Bukit Samarahan Bukit Benteng 1.38327323 110.44190726
  506 Bukit Samarahan Bukit Berdiri 1.47045519 110.84347623
  507 Bukit Samarahan Bukit Datu 1.49140299 110.84258905
  508 Bukit Samarahan Bukit Entangor 1.47522090 110.85055877
  509 Bukit Samarahan Bukit Kubur 1.51769201 110.79805087
  510 Bukit Samarahan Bukit Melingkong 1.45153713 110.81338487
  511 Bukit Samarahan Bukit Merabok 1.20830946 110.88517483
  512 Bukit Samarahan Bukit Merbau 1.43872483 110.37827280
  513 Bukit Samarahan Bukit Nin 1.41878201 110.43187848
  514 Bukit Samarahan Bukit Pendam 1.51343139 110.80340687
  515 Bukit Samarahan Bukit Pinang 1.48966250 110.79775135
  516 Bukit Samarahan Bukit Propok 1.17504390 110.87151037
  517 Bukit Samarahan Bukit Rabang 1.38680957 110.44707462
  518 Bukit Samarahan Bukit Sandong 1.45002421 110.83379453
  519 Bukit Samarahan Bukit Sedilu 1.42506270 110.73035051
  520 Bukit Samarahan Bukit Segali 1.49899676 110.79669184


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  521 Bukit Samarahan Bukit Semupoh 1.07144618 110.89976502
  522 Bukit Samarahan Bukit Taya 1.48862289 110.43987694
  523 Bukit Samarahan Bukit Tekalong Mit 1.08388781 110.97666179
  524 Bukit Sarikei Bukit Buli 1.65144639 111.64103647
  525 Bukit Sarikei Bukit Chabi 2.10312310 111.40162014
  526 Bukit Sarikei Bukit Kayu Malam 1.82201717 111.66159526
  527 Bukit Sarikei Bukit Kelampai 1.68726816 111.63311507
  528 Bukit Sarikei Bukit Kinyau 2.13094314 111.37132224
  529 Bukit Sarikei Bukit Mawang 1.87483387 111.80758602
  530 Bukit Sarikei Bukit Ninjau 2.10225771 111.45218002
  531 Bukit Sarikei Bukit Rayong 1.85385297 111.83576561
  532 Bukit Sarikei Bukit Sari 2.06986782 111.42767236
  533 Bukit Sarikei Bukit Tebalu Laki 1.66123140 111.70514542
  534 Bukit Sarikei Bukit Teras 1.89157210 111.66300964
  535 Bukit Serian Bukit Kakad 1.38090390 110.40254590
  536 Bukit Serian Bukit Muring 1.39144975 110.40641915
  537 Bukit Serian Bukit Tapang Batu 1.36938108 110.42121994
  538 Bukit Serian Bukit Trimat 1.36335763 110.37771604
  539 Bukit Sri Aman Bukit Balang 1.14531626 110.95931145
  540 Bukit Sri Aman Bukit Balau 1.29807024 111.30185402


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  541 Bukit Sri Aman Bukit Bangunan 1.10573146 111.21819850
  542 Bukit Sri Aman Bukit Batu Burak 1.05620767 111.28960703
  543 Bukit Sri Aman Bukit Geran 1.26280644 111.35092041
  544 Bukit Sri Aman Bukit Gerunggang 1.31594799 111.34593125
  545 Bukit Sri Aman Bukit Ladong 1.25535079 111.38664039
  546 Bukit Sri Aman Bukit Sebemban 1.16161541 110.95983556
  547 Bukit Sri Aman Bukit Selanjan 1.17215473 111.26579035
  548 Bukit Sri Aman Bukit Setirau 1.32669895 111.32857172
  549 Bukit Sri Aman Bukit Setumbin 1.31800244 111.34204952
  550 Estet Betong Ladang Kelapa Sawit Porim 1.90847182 111.20611185
  551 Estet Betong Ladang Kelapa Sawit Salcra 1.96736097 111.24484139
  552 Estet Betong Ladang Salcra Kawang 1.76736472 111.43505556
  553 Estet Betong Ladang Salcra Ulu Awik 1.85837420 111.43425837
  554 Estet Betong Ladang Scalra Rangga 1.81649252 111.41935020
  555 Estet Kuching Ladang Abadi 1.63165081 109.78230872
  556 Estet Kuching Ladang Kelapa Sawit Beratak 1.50109778 110.10452066
  557 Estet Kuching Ladang Salcra Undan 1.45571303 109.90097799
  558 Estet Kuching Ladang Ternak Ayam 1.40592355 110.17524132
  559 Estet Miri Ladang Alamwasa 3.61996773 113.67475276
  560 Estet Miri Ladang Alto 3.80230867 113.96989983


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  561 Estet Miri Ladang Bld 3.57751151 113.81055867
  562 Estet Miri Ladang Galasah S.O.P 3.63308814 113.69143033
  563 Estet Miri Ladang Hazelland 4.29834742 114.11652459
  564 Estet Miri Ladang Imbok Enterprise 3.58960032 113.56418341
  565 Estet Miri Ladang Jati Vista 4.33047098 114.10408051
  566 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Bintulu 3.51370631 113.87671214
  567 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Bintulu Lu 3.38986920 113.83422703
  568 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit S.O.P 3.83303106 113.65050560
  569 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Saremas 3.49494598 113.83211921
  570 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Seatex 3.85798692 113.80658430
  571 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Simalau 3.87226731 113.64359550
  572 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Sop 3.92657691 113.71967227
  573 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Sungai Bun 4.04798335 113.79301015
  574 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Tanjung Ti 3.43173427 113.84947487
  575 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Trade Wind 3.75131015 113.47702518
  576 Estet Miri Ladang Kelapa Sawit Trus 3.89821363 113.69527265
  577 Estet Miri Ladang Kosa 3.84738019 113.88412728
  578 Estet Miri Ladang Merak Murni 4.29882405 114.15856158
  579 Estet Miri Ladang Ncr Penan 3.56558182 113.65544595
  580 Estet Miri Ladang Pinang Sop 3.66206516 113.71195422


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  581 Estet Miri Ladang Primaluck 4.32562522 114.16474741
  582 Estet Miri Ladang S.O.P Galasah 3.60524028 113.64618119
  583 Estet Miri Ladang Sarawak Oil Palm 3.72092920 113.72988725
  584 Estet Miri Ladang Saremas 3.57259760 113.76486524
  585 Estet Miri Ladang Sawai Teakwood 3.56395789 113.69318684
  586 Estet Miri Ladang Sldb 3.57875346 113.75715326
  587 Estet Miri Ladang Subis 3.51330320 113.54712366
  588 Estet Miri Ladang Subis Dua 3.81517045 113.89456226
  589 Estet Miri Ladang Sungai Klad 3.83287682 113.97521258
  590 Estet Miri Ladang Sungai Laong 3.81387571 114.03422225
  591 Estet Miri Ladang Sungai Tangit 3.91685134 113.88763229
  592 Estet Miri Ladang Surea 4.03254954 113.95666676
  593 Estet Miri Ladang Telabit 3.66698304 113.63273201
  594 Estet Miri Ladang Telabit Sop 3.72274520 113.70136891
  595 Estet Miri Ladang Tradewind 3.75531650 113.69986106
  596 Estet Miri Ladang Wtk 3.52862510 113.69578722
  597 Estet Mukah Ladang Judan(Solar Green) 2.74023723 112.03211890
  598 Estet Mukah Ladang Kelapa Sawit (Felcra) 2.90831025 112.17085152
  599 Estet Mukah Ladang Kelapa Sawit Kub 2.84547261 111.92784925
  600 Estet Mukah Ladang Kelapa Sawit Rinwood Pe 2.89926709 112.19774130


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  601 Estet Mukah Ladang Kelapa Sawit(Felcra) 2.88284200 112.18553342
  602 Estet Mukah Ladang Kub-Sapadu 2.85984535 111.92312493
  603 Estet Mukah Ladang Pelita 2.85594316 111.83139791
  604 Estet Mukah Ladang Petian(Solar Green) 2.76861081 112.04411488
  605 Estet Mukah Ladang Sago Dalat 2.78398650 111.84366258
  606 Estet Mukah Ladang Sago Rinwood 2.80680954 112.11168440
  607 Estet Mukah Ladang Sago Sungai Sebakong 2.76860591 112.15696558
  608 Estet Mukah Ladang Sawit Felcra 2.84937292 111.84232331
  609 Estet Mukah Ladang Sawit Rinwood 2.78996397 112.09067244
  610 Estet Mukah Ladang Sawit Sungai Sebakong 2.72319977 112.14913880
  611 Estet Mukah Ladang Sungai Buloh (Kub Sepad 2.85140524 111.94663257
  612 Estet Mukah Ladang Sungai Buloh(Kub Sepadu 2.83186765 111.95269427
  613 Estet Mukah Ladang Sungai Nape(Felcra) 2.84695313 112.00483399
  614 Estet Mukah Ladang Sungai Nape(Kub Sepadu) 2.83204489 111.99515711
  615 Estet Mukah Ladang Wtk Sdn. Bhd. 2.86370447 112.67109044
  616 Estet Samarahan Ladang Kelapa Sawit (Kris Jati 1.43247623 110.76314490
  617 Estet Sibu Ladang Bawan (Kanowit Oil Plam 2.14895335 112.21395055
  618 Estet Sibu Ladang Mapai (Kanowit Oil Plam 2.14590815 112.27050058
  619 Estet Sibu Ladang Naman 2.17349002 111.92151252
  620 Estet Sibu Ladang Pasai 2.47656873 111.91740385


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  621 Estet Sibu Ladang Rantau 2.51232494 111.87451887
  622 Estet Sibu Ladang Retus 2.47651463 111.88195590
  623 Estet Sibu Ladang Siong 2.52796972 111.91401319
  624 Estet Sibu Ladang Ternakan Babi 2.30049229 111.78663868
  625 Estet Sri Aman Ladang Kelingkang 1.06966434 111.16432602
  626 Estet Sri Aman Ladang Pertubuhan Kawasan Rapa 1.06053284 111.14769047
  627 Hutan Rizab Melayu Betong Hutan Rizab Bakau Rajang 2.03142940 111.21425532
  628 Hutan Rizab Melayu Sarikei Hutan Rizab Bakau Rajang 2.02886984 111.25553482
  629 Hutan Rizab Melayu Sarikei Hutan Rizab Bakau Rojing 2.03247587 111.26718614
  630 Kampung Betong Kampung Buda 1.50020103 111.35910992
  631 Kampung Betong Kampung Dit 1.54588303 111.37310908
  632 Kampung Betong Kampung Dit (Ditinggalkan) 1.55312607 111.37940283
  633 Kampung Betong Kampung Manggut 1.51413810 111.36331149
  634 Kampung Betong Kampung Medang 1.52767250 111.26093691
  635 Kampung Betong Kampung Pusa 1.61203611 111.28903800
  636 Kampung Betong Kampung Samarang 1.68130153 111.10067370
  637 Kampung Betong Kampung Sapinang 1.67362690 111.12356487
  638 Kampung Betong Kampung Sarabang 1.57548884 111.33918912
  639 Kampung Betong Kampung Serambang 1.48144963 111.39038973
  640 Kampung Betong Kampung Sila (Ditinggalkan) 1.46905624 111.39540972


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  641 Kampung Betong Kampung Sungai Daun 1.64571501 111.02821466
  642 Kampung Betong Kampung Sungai Meranti (Rumah 1.57387775 110.99781469
  643 Kampung Betong Kampung Sungai Mulon 1.63307121 111.02397019
  644 Kampung Betong Kampung Sungai Pedada (Rumah A 1.61287584 111.01507775
  645 Kampung Betong Kampung Tambak 1.59505337 111.30784503
  646 Kampung Betong Kampung Tanjung Balu 1.64950238 111.04159838
  647 Kampung Betong Kampung Triso 1.52725124 111.00078166
  648 Kampung Betong Kampung Tuie 1.54241859 111.34488641
  649 Kampung Betong Kg. Balingan 1.43169501 111.46246127
  650 Kampung Betong Kg. Baru 1.41631012 111.53273667
  651 Kampung Betong Kg. Bungin 1.47124637 111.44482381
  652 Kampung Betong Kg. Debak Laut 1.54801073 111.42159893
  653 Kampung Betong Kg. Masjid 1.41690093 111.52532236
  654 Kampung Betong Kg. Sebemban 1.45752512 111.44447752
  655 Kampung Betong Kg. Sila 1.46955287 111.39797132
  656 Kampung Betong Kg. Spaoh 1.46534631 111.47749134
  657 Kampung Betong Kg. Spaoh Hilir 1.45874359 111.47698566
  658 Kampung Betong Kg. Spaoh Hulu 1.46326405 111.48266739
  659 Kampung Betong Kg. Tanjung Asam 1.46905102 111.41101203
  660 Kampung Betong Kg. Terusan 1.46267409 111.41148624


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  661 Kampung Bintulu Kampung Agus 3.16646253 113.03890493
  662 Kampung Bintulu Kampung Banyai 3.10798108 113.06669670
  663 Kampung Bintulu Kampung Baru 3.16493342 113.05360554
  664 Kampung Bintulu Kampung Dagang 2.87568928 112.84873780
  665 Kampung Bintulu Kampung Dato' 3.16755218 113.04976675
  666 Kampung Bintulu Kampung Hilir 3.11457063 113.26652342
  667 Kampung Bintulu Kampung Hulu 3.10801306 113.27893060
  668 Kampung Bintulu Kampung Jabai 3.18443522 113.03789264
  669 Kampung Bintulu Kampung Jalan Datuk Batu 71/2 3.20634229 113.11382890
  670 Kampung Bintulu Kampung Jalan Datuk Batu 73/4 3.20030779 113.11518872
  671 Kampung Bintulu Kampung Jepak 3.15706288 113.04080070
  672 Kampung Bintulu Kampung Kuala Nyalau 3.63952337 113.38535982
  673 Kampung Bintulu Kampung Kuala Tatau 3.07872814 112.80207130
  674 Kampung Bintulu Kampung Lanyang (Ditinggalkan) 3.24389918 113.38713979
  675 Kampung Bintulu Kampung Maskat 3.20154353 113.43237220
  676 Kampung Bintulu Kampung Melayu 3.15328701 113.37118991
  677 Kampung Bintulu Kampung Melayu Sepadok 3.15820965 113.15234866
  678 Kampung Bintulu Kampung Pandan 3.15417608 113.37527637
  679 Kampung Bintulu Kampung Penan Muslim Batu 10 3.21480072 113.14627895
  680 Kampung Bintulu Kampung Sajek (Ditinggalkan) 3.19317555 113.42207378


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  681 Kampung Bintulu Kampung Sebauh Hilir 3.12223943 113.26109992
  682 Kampung Bintulu Kampung Seberang 3.07726172 112.81155260
  683 Kampung Bintulu Kampung Sebuan Besar 3.16303926 113.04241881
  684 Kampung Bintulu Kampung Sebuan Kecil 3.16161198 113.04815764
  685 Kampung Bintulu Kampung Segan 3.14293830 113.10141868
  686 Kampung Bintulu Kampung Sungai Setiam 3.11015477 112.92499005
  687 Kampung Bintulu Kampung Tengah Nyalau 3.61090701 113.41512146
  688 Kampung Bintulu Kg. Data Kakus 2.65405249 113.62184988
  689 Kampung Kapit Kampung China Kapit 2.00247408 112.92674256
  690 Kampung Kapit Kampung Cina 2.00836007 112.54698503
  691 Kampung Kapit Kampung Gelam 2.00976465 112.54421740
  692 Kampung Kapit Kampung Genturong Lubok Empuan 1.99967434 112.97554513
  693 Kampung Kapit Kampung Genturong Tatai Kenyal 2.00064544 112.96546870
  694 Kampung Kapit Kampung Lebui Way Naha Jale ( 2.29439242 113.87706767
  695 Kampung Kapit Kampung Long Pran 2.82958082 114.26767431
  696 Kampung Kapit Kampung Melatai 2.00522697 112.96890836
  697 Kampung Kapit Kampung Melayu 2.01658864 112.93801467
  698 Kampung Kapit Kampung Melayu Baru 2.01547036 112.92773782
  699 Kampung Kapit Kampung Naha Nyabong ( Rumah S 2.22792209 113.92008429
  700 Kampung Kapit Kampung Sawang 2.00809503 113.00475446


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  701 Kampung Kapit Kampung Serogan 2.00202953 112.96528158
  702 Kampung Kapit Kg. Kayan 2.70674438 113.78021832
  703 Kampung Kapit Kg. Long Unai 1.95769219 114.71804494
  704 Kampung Kapit Kg. Melayu 2.70195484 113.77802358
  705 Kampung Kapit Kg. Tanjong 2.51822235 113.60867064
  706 Kampung Kuching Kampung (Annah)Semuti 1.09916437 110.28318958
  707 Kampung Kuching Kampung Abang 1.18848961 110.25086694
  708 Kampung Kuching Kampung Annah Rais 1.15635411 110.26592769
  709 Kampung Kuching Kampung Arang Chandong 1.65765758 109.93728199
  710 Kampung Kuching Kampung Arang Padoman 1.66336261 110.13188724
  711 Kampung Kuching Kampung Assom 1.17301394 110.22197716
  712 Kampung Kuching Kampung Bajo 1.75247933 109.86699148
  713 Kampung Kuching Kampung Bako 1.66784231 110.42987170
  714 Kampung Kuching Kampung Bandang 1.70520084 109.90447368
  715 Kampung Kuching Kampung Bandarsah 1.56241257 110.33444112
  716 Kampung Kuching Kampung Bangau 1.31740242 110.33824771
  717 Kampung Kuching Kampung Batu 1.45611477 110.28392156
  718 Kampung Kuching Kampung Batu Kara 1.65927643 109.88173670
  719 Kampung Kuching Kampung Batu Kitang 1.44829155 110.28473962
  720 Kampung Kuching Kampung Batu Malang 1.69540004 110.03274110


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  721 Kampung Kuching Kampung Batung 1.39490290 110.27495502
  722 Kampung Kuching Kampung Bawang 1.35541596 110.30676795
  723 Kampung Kuching Kampung Bayur 1.24266708 110.29285850
  724 Kampung Kuching Kampung Begat 1.66099482 109.83048747
  725 Kampung Kuching Kampung Bemuok 1.45549127 110.29992675
  726 Kampung Kuching Kampung Bengoh 1.24844613 110.25620391
  727 Kampung Kuching Kampung Beradek 1.60857727 110.49883206
  728 Kampung Kuching Kampung Bewang 1.35783974 110.30038755
  729 Kampung Kuching Kampung Bidak 1.22523821 110.31083089
  730 Kampung Kuching Kampung Bintawa 1.56983039 110.38350072
  731 Kampung Kuching Kampung Bintawa Batu 1.57578101 110.36970549
  732 Kampung Kuching Kampung Bitokan 1.55294584 109.87921890
  733 Kampung Kuching Kampung Bodoh 1.62669690 110.32404922
  734 Kampung Kuching Kampung Bokah 1.48888762 109.92235187
  735 Kampung Kuching Kampung Boyan 1.56048678 110.35059970
  736 Kampung Kuching Kampung Boyan (Ditinggalkan) 1.31312350 110.27009544
  737 Kampung Kuching Kampung Braang Payung 1.23026702 110.31388618
  738 Kampung Kuching Kampung Braang Tebese (Ditingg 1.22171985 110.30498990
  739 Kampung Kuching Kampung Braang Wah (Ditinggalk 1.22194590 110.28832961
  740 Kampung Kuching Kampung Bratan 1.35888017 110.31961849


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  741 Kampung Kuching Kampung Budaya Sarawak 1.74935736 110.31600682
  742 Kampung Kuching Kampung Bukit Batu 1.57843233 109.78086217
  743 Kampung Kuching Kampung Bukit Papan 1.59909223 109.86913852
  744 Kampung Kuching Kampung Bunga (Ditinggalkan) 1.33201791 110.30107096
  745 Kampung Kuching Kampung Buntal 1.69705186 110.37180349
  746 Kampung Kuching Kampung Bunuk 1.30644912 110.29476293
  747 Kampung Kuching Kampung Busang 1.64443852 109.78772507
  748 Kampung Kuching Kampung Chupin 1.71974755 109.88505135
  749 Kampung Kuching Kampung Dagang 1.67080980 109.84939291
  750 Kampung Kuching Kampung Dangak 1.46159593 110.29409422
  751 Kampung Kuching Kampung Danu 1.27566088 110.24754974
  752 Kampung Kuching Kampung Demak 1.57939908 110.38376107
  753 Kampung Kuching Kampung Demak Baru 1.58216664 110.38563030
  754 Kampung Kuching Kampung Derit 1.40300831 110.35425192
  755 Kampung Kuching Kampung Garung 1.29436547 110.28007953
  756 Kampung Kuching Kampung Gelam 1.64935716 109.88788499
  757 Kampung Kuching Kampung Genok (Ditinggalkan) 1.46697683 110.28312134
  758 Kampung Kuching Kampung Gersik 1.56234098 110.35503020
  759 Kampung Kuching Kampung Gerungang 1.63986023 109.87774993
  760 Kampung Kuching Kampung Giam Lama 1.31627093 110.26847784


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  761 Kampung Kuching Kampung Git 1.35555074 110.26674254
  762 Kampung Kuching Kampung Goebilt 1.63277915 110.45944069
  763 Kampung Kuching Kampung Haji Baki 1.47380657 110.32323759
  764 Kampung Kuching Kampung Haji Bakri 1.47496400 110.31558089
  765 Kampung Kuching Kampung Hijrah 1.65998323 110.43592937
  766 Kampung Kuching Kampung Hulu Sebandi 1.60687468 109.84571923
  767 Kampung Kuching Kampung Istana 1.56648291 110.34750797
  768 Kampung Kuching Kampung Jalan Senta 1.61686008 110.22956077
  769 Kampung Kuching Kampung Jambu 1.26416617 110.32058983
  770 Kampung Kuching Kampung Jampari 1.69113642 109.79052909
  771 Kampung Kuching Kampung Jawa Semenggok 1.39702974 110.33715956
  772 Kampung Kuching Kampung Jaya Bakti 1.65071211 110.14544971
  773 Kampung Kuching Kampung Jogong (Ditinggalkan) 1.22589759 110.22604694
  774 Kampung Kuching Kampung Jupong Ulu 1.56981031 110.32699066
  775 Kampung Kuching Kampung Kabong(Ditinggalkan 1.52540683 109.80450377
  776 Kampung Kuching Kampung Kadaie 1.55625850 109.78047043
  777 Kampung Kuching Kampung Kakas 1.19866453 110.23150194
  778 Kampung Kuching Kampung Kalong Dua 1.56900045 110.23673565
  779 Kampung Kuching Kampung Kalong Dua Waten 1.56637816 110.24366464
  780 Kampung Kuching Kampung Kangka 1.65720831 110.01961678


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  781 Kampung Kuching Kampung Karu 1.28536622 110.28108612
  782 Kampung Kuching Kampung Kuali (Ditinggalkan) 1.65299516 109.96300201
  783 Kampung Kuching Kampung Kudei 1.55176719 110.32222835
  784 Kampung Kuching Kampung Lahu 1.51283393 110.38368177
  785 Kampung Kuching Kampung Landeh 1.40232817 110.27180953
  786 Kampung Kuching Kampung Lansat 1.67070464 109.98196104
  787 Kampung Kuching Kampung Laruh Skim 1.56594788 110.31310605
  788 Kampung Kuching Kampung Lebak (Ditinggalkan) 1.78912180 109.82907918
  789 Kampung Kuching Kampung Loba 1.70053613 110.17453517
  790 Kampung Kuching Kampung Loba Rambungan K 1.69527100 110.15780199
  791 Kampung Kuching Kampung Lubuk Boya (Ditinggalk 1.41738718 110.28009460
  792 Kampung Kuching Kampung Lubuk Kura 1.52806521 110.47291302
  793 Kampung Kuching Kampung Makam 1.46920189 110.28815378
  794 Kampung Kuching Kampung Malaysia Jaya 1.57472137 110.33019879
  795 Kampung Kuching Kampung Mambong 1.36223597 110.34620040
  796 Kampung Kuching Kampung Mangkisan 1.71675528 110.32188688
  797 Kampung Kuching Kampung Maras (Malas) 1.21145396 110.26209927
  798 Kampung Kuching Kampung Marong 1.58834462 110.22636355
  799 Kampung Kuching Kampung Masjid 1.55769169 110.33776647
  800 Kampung Kuching Kampung Matang Lot 1.59703558 110.22384660


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  801 Kampung Kuching Kampung Matu 1.56188046 110.37873783
  802 Kampung Kuching Kampung Menera 1.63094070 109.80636474
  803 Kampung Kuching Kampung Merabau 1.63401176 109.95228390
  804 Kampung Kuching Kampung Merinyu 1.71163233 109.86440192
  805 Kampung Kuching Kampung Muara Tebas 1.64720485 110.48464091
  806 Kampung Kuching Kampung Muhibah 1.54845936 110.39725132
  807 Kampung Kuching Kampung Munti 1.51560243 109.85629162
  808 Kampung Kuching Kampung Nelayan Sungai Apong 1.54482333 110.38488534
  809 Kampung Kuching Kampung Ngiru 1.36087810 110.27550413
  810 Kampung Kuching Kampung Ni Ada 1.51903844 110.39246184
  811 Kampung Kuching Kampung Pain 1.23477899 110.21159715
  812 Kampung Kuching Kampung Pang Ampat 1.19022622 110.25478483
  813 Kampung Kuching Kampung Panglima Seman Lama 1.56086704 110.36269612
  814 Kampung Kuching Kampung Paoh Penyo 1.50430569 110.42263103
  815 Kampung Kuching Kampung Parang 1.18032192 110.21870616
  816 Kampung Kuching Kampung Paroh 1.54772312 110.29179905
  817 Kampung Kuching Kampung Pasir Hilir (Selakau) 1.61281411 109.78135053
  818 Kampung Kuching Kampung Pasir Pandak 1.69836867 110.31219987
  819 Kampung Kuching Kampung Pasir Panjang 1.69265269 110.30744603
  820 Kampung Kuching Kampung Pasir Puteh 1.66334846 110.47618361


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  821 Kampung Kuching Kampung Patingan 1.56821872 110.33096295
  822 Kampung Kuching Kampung Paya Mabi 1.41165356 110.29556956
  823 Kampung Kuching Kampung Penambai 1.66000879 110.38907871
  824 Kampung Kuching Kampung Perigi 1.76130905 109.79669778
  825 Kampung Kuching Kampung Petag 1.32622083 110.34163553
  826 Kampung Kuching Kampung Pinang Jawa 1.56225782 110.31112910
  827 Kampung Kuching Kampung Pinggan 1.54188445 110.40963549
  828 Kampung Kuching Kampung Prian 1.56386277 109.89026136
  829 Kampung Kuching Kampung Pugu 1.79664095 109.80891194
  830 Kampung Kuching Kampung Pulau 1.68290108 109.85408166
  831 Kampung Kuching Kampung Pulo Hilir 1.55885052 110.37337269
  832 Kampung Kuching Kampung Punau 1.34341404 110.30933826
  833 Kampung Kuching Kampung Quap 1.40895061 110.36643768
  834 Kampung Kuching Kampung Rambungan 1.68764404 110.12846954
  835 Kampung Kuching Kampung Rampangi 1.65039265 110.33694447
  836 Kampung Kuching Kampung Rantau Panjang 1.50131694 110.27078121
  837 Kampung Kuching Kampung Rasa (Ditinggalkan) 1.57699552 109.84282141
  838 Kampung Kuching Kampung Rasau 1.43925511 109.91404560
  839 Kampung Kuching Kampung Rasau Lalang (Ditingga 1.46085805 109.89442656
  840 Kampung Kuching Kampung Raso Dua 1.46142700 109.88796553


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  841 Kampung Kuching Kampung Rayu 1.67533515 110.12234189
  842 Kampung Kuching Kampung Rayu Iban 1.61282898 110.15235529
  843 Kampung Kuching Kampung Rembus (Ditinggalkan) 1.44343464 110.28042623
  844 Kampung Kuching Kampung Rukam 1.65718084 109.79237759
  845 Kampung Kuching Kampung Sagah 1.53669395 110.21356995
  846 Kampung Kuching Kampung Sait 1.23921100 110.22041239
  847 Kampung Kuching Kampung Salak 1.66490554 110.29561182
  848 Kampung Kuching Kampung Sampadi 1.68989008 110.01436407
  849 Kampung Kuching Kampung Sandong 1.48794138 110.28711060
  850 Kampung Kuching Kampung Santin 1.69890366 110.21863469
  851 Kampung Kuching Kampung Santubong 1.71831949 110.31690782
  852 Kampung Kuching Kampung Sapit 1.17684843 110.19795764
  853 Kampung Kuching Kampung Sebigo 1.65529511 109.81567915
  854 Kampung Kuching Kampung Sebiris 1.69513264 109.78696978
  855 Kampung Kuching Kampung Sebuak 1.40844216 110.27315730
  856 Kampung Kuching Kampung Sebuloh 1.72402970 109.86216205
  857 Kampung Kuching Kampung Sebumban 1.68732232 109.84981237
  858 Kampung Kuching Kampung Segandar (Ditinggalkan 1.26557699 110.29724359
  859 Kampung Kuching Kampung Segedup 1.52959866 110.28846580
  860 Kampung Kuching Kampung Segedup Sejijak (Ditin 1.53488960 110.29190750


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  861 Kampung Kuching Kampung Sejijak 1.54090366 110.28673980
  862 Kampung Kuching Kampung Sekambal 1.70478605 109.86002676
  863 Kampung Kuching Kampung Selaba 1.67871438 110.47895148
  864 Kampung Kuching Kampung Selampit 1.54511867 109.84736421
  865 Kampung Kuching Kampung Selang 1.64522768 110.19762799
  866 Kampung Kuching Kampung Selang Laut 1.65349391 110.20101533
  867 Kampung Kuching Kampung Selarat 1.73899760 109.78079653
  868 Kampung Kuching Kampung Selenggok (Ditinggalka 1.65208599 109.99218142
  869 Kampung Kuching Kampung Selling 1.67464576 109.85926822
  870 Kampung Kuching Kampung Semadang 1.29426583 110.27122807
  871 Kampung Kuching Kampung Semarang 1.55863330 110.36786369
  872 Kampung Kuching Kampung Semarang (Tematu) 1.47539763 110.30074386
  873 Kampung Kuching Kampung Semariang 1.59407539 110.32598304
  874 Kampung Kuching Kampung Semariang Batu 1.60076810 110.32897540
  875 Kampung Kuching Kampung Semariang Jaya 1.59491700 110.33721675
  876 Kampung Kuching Kampung Semariang Pinggir 1.60614016 110.32761811
  877 Kampung Kuching Kampung Semban 1.22975864 110.18654418
  878 Kampung Kuching Kampung Sembawang (Ditinggalka 1.63656411 109.85098930
  879 Kampung Kuching Kampung Semeba 1.47674502 110.29553155
  880 Kampung Kuching Kampung Semerah Padi 1.58606196 110.31660103


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  881 Kampung Kuching Kampung Semunim Jaya 1.66295236 109.85473214
  882 Kampung Kuching Kampung Senah Sadir 1.11002714 110.27698937
  883 Kampung Kuching Kampung Senari 1.62050613 110.45039072
  884 Kampung Kuching Kampung Senibong 1.58373158 109.89447303
  885 Kampung Kuching Kampung Sepadah 1.47945371 109.98867092
  886 Kampung Kuching Kampung Seratau 1.38003562 110.37253077
  887 Kampung Kuching Kampung Setulang Baru 1.49018703 110.37964708
  888 Kampung Kuching Kampung Setutong Baru 1.49974691 110.38449082
  889 Kampung Kuching Kampung Siar 1.74164705 109.87227757
  890 Kampung Kuching Kampung Sibu (Laut) 1.68914458 110.20769837
  891 Kampung Kuching Kampung Sidanu 1.38925175 110.35244577
  892 Kampung Kuching Kampung Sigandar 1.23364969 110.30579863
  893 Kampung Kuching Kampung Sijingkat Batu 1.58633715 110.43916626
  894 Kampung Kuching Kampung Sijingkat Tapang 1.58836310 110.44345309
  895 Kampung Kuching Kampung Sikog 1.34475299 110.34220156
  896 Kampung Kuching Kampung Sikog Baru 1.34186781 110.34366637
  897 Kampung Kuching Kampung Simboh 1.33391771 110.34462797
  898 Kampung Kuching Kampung Simpang Tiga 1.54461468 110.36106099
  899 Kampung Kuching Kampung Sinar Baru 1.38048731 110.32201754
  900 Kampung Kuching Kampung Sinar Budi 1.50170754 110.31135624


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  901 Kampung Kuching Kampung Siol Kandis 1.57655846 110.35967597
  902 Kampung Kuching Kampung Sireh (Ditinggalkan) 1.69864326 109.95072845
  903 Kampung Kuching Kampung Sirok 1.51703066 109.91831358
  904 Kampung Kuching Kampung Smilang 1.60644283 110.50448505
  905 Kampung Kuching Kampung Sri Ajuna 1.40753901 110.32161265
  906 Kampung Kuching Kampung Sri Kendong 1.64060307 110.16257962
  907 Kampung Kuching Kampung Stampin 1.50464856 110.36772129
  908 Kampung Kuching Kampung Stoang 1.32148146 110.33226276
  909 Kampung Kuching Kampung Stoh 1.69367326 110.10525574
  910 Kampung Kuching Kampung Stongkor Lama 1.46241160 109.95463313
  911 Kampung Kuching Kampung Stum Muda 1.48105216 109.96793058
  912 Kampung Kuching Kampung Stunggang Baru 1.65615281 109.85939719
  913 Kampung Kuching Kampung Stunggang Dayak 1.64496700 109.86213988
  914 Kampung Kuching Kampung Stunggang Melayu Lama 1.66025870 109.86145436
  915 Kampung Kuching Kampung Stunggang Ulu 1.63504138 109.88482293
  916 Kampung Kuching Kampung Stungkor Baru 1.48379943 109.95043418
  917 Kampung Kuching Kampung Sudat 1.48875588 110.30033000
  918 Kampung Kuching Kampung Sumpak 1.69707579 110.05255665
  919 Kampung Kuching Kampung Sungai Agas Baru 1.62084641 110.20482857
  920 Kampung Kuching Kampung Sungai Aur 1.67635152 110.24967797


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  921 Kampung Kuching Kampung Sungai Bako 1.67560261 110.44932011
  922 Kampung Kuching Kampung Sungai Bakong 1.59826680 110.47545630
  923 Kampung Kuching Kampung Sungai Bedil Besar 1.56390518 110.34323927
  924 Kampung Kuching Kampung Sungai Buah 1.69369401 110.32685834
  925 Kampung Kuching Kampung Sungai Buda(Ditinggalk 1.64916718 110.46614496
  926 Kampung Kuching Kampung Sungai China 1.69579477 110.07605727
  927 Kampung Kuching Kampung Sungai Jaong 1.71796861 110.34404049
  928 Kampung Kuching Kampung Sungai Labuan 1.53891750 110.38623352
  929 Kampung Kuching Kampung Sungai Lajim 1.56622008 110.33336254
  930 Kampung Kuching Kampung Sungai Langir 1.66472497 109.96785302
  931 Kampung Kuching Kampung Sungai Limo 1.64575060 109.95682935
  932 Kampung Kuching Kampung Sungai Lumut 1.70607675 110.35603926
  933 Kampung Kuching Kampung Sungai Maong 1.54288511 110.30371581
  934 Kampung Kuching Kampung Sungai Mersan 1.70801471 110.26484563
  935 Kampung Kuching Kampung Sungai Moyan 1.50735620 110.22917262
  936 Kampung Kuching Kampung Sungai Nibong 1.67110249 110.32580822
  937 Kampung Kuching Kampung Sungai Pinang 1.59602388 110.48498275
  938 Kampung Kuching Kampung Sungai Riam 1.65346169 110.06894505
  939 Kampung Kuching Kampung Sungai Tabuan Lot 1.53941479 110.38005050
  940 Kampung Kuching Kampung Sungai Tapang 1.48312330 110.37132543


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  941 Kampung Kuching Kampung Surabaya 1.56197938 110.35986519
  942 Kampung Kuching Kampung Taba (Ditinggalkan) 1.22926207 110.22209300
  943 Kampung Kuching Kampung Tabo 1.65565923 110.40461782
  944 Kampung Kuching Kampung Tanah Hitam 1.80117402 109.78023523
  945 Kampung Kuching Kampung Tanjong Apong 1.68036934 109.90854869
  946 Kampung Kuching Kampung Tanjung 1.56255746 110.33906040
  947 Kampung Kuching Kampung Tanjung Bako 1.57609898 110.42879529
  948 Kampung Kuching Kampung Tatiakar 1.66506780 109.80076926
  949 Kampung Kuching Kampung Tebaro 1.65140192 109.78962887
  950 Kampung Kuching Kampung Tebero 1.68346826 109.79131235
  951 Kampung Kuching Kampung Tebia Kiding 1.19870947 110.21457229
  952 Kampung Kuching Kampung Telaga Air 1.67217895 110.21010845
  953 Kampung Kuching Kampung Teluk Nipah 1.71868351 110.35119436
  954 Kampung Kuching Kampung Teluk Simpor 1.70646663 110.24600871
  955 Kampung Kuching Kampung Temadak 1.63663671 110.20398248
  956 Kampung Kuching Kampung Temedak 1.47764235 110.36479215
  957 Kampung Kuching Kampung Temelan 1.66571501 109.88123240
  958 Kampung Kuching Kampung Temenggong 1.63107569 110.21431788
  959 Kampung Kuching Kampung Temurang 1.20817085 110.27006096
  960 Kampung Kuching Kampung Teng 1.12143255 110.27555165


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  961 Kampung Kuching Kampung Tiang Api 1.61944841 110.50293025
  962 Kampung Kuching Kampung Trombol 1.70476061 110.18555280
  963 Kampung Kuching Kampung Tupong Batu 1.56716078 110.33618440
  964 Kampung Kuching Kampung Tupong Tengah 1.57101340 110.33238277
  965 Kampung Kuching Kg. Biawak 1.62021975 109.68189231
  966 Kampung Kuching Kg. Jangkar 1.66030617 109.72681433
  967 Kampung Kuching Kg. Jantan 1.66003244 109.71453946
  968 Kampung Kuching Kg. Judin 1.74070709 109.73990871
  969 Kampung Kuching Kg. Kandai 1.55340899 109.77488162
  970 Kampung Kuching Kg. Keranji 1.71063745 109.76931780
  971 Kampung Kuching Kg. Opek 1.64081422 109.74929217
  972 Kampung Kuching Kg. Paon 1.75955487 109.75447139
  973 Kampung Kuching Kg. Pasir Hilir 1.60754103 109.77567226
  974 Kampung Kuching Kg. Pasir Tengah 1.61062253 109.71437821
  975 Kampung Kuching Kg. Pasir Ulu 1.64008887 109.69283327
  976 Kampung Kuching Kg. Pueh 1.83347301 109.70237898
  977 Kampung Kuching Kg. Sebako 1.73531673 109.73522804
  978 Kampung Kuching Kg. Sebako Ulu 1.72581914 109.72167891
  979 Kampung Kuching Kg. Sebat Baru 1.80032639 109.75045455
  980 Kampung Kuching Kg. Sebat Dayak 1.80460721 109.72767325


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  981 Kampung Kuching Kg. Sebat Melayu 1.80186900 109.73463827
  982 Kampung Kuching Kg. Sedaing 1.63490512 109.77596395
  983 Kampung Kuching Kg. Semapur 1.74637840 109.74753681
  984 Kampung Kuching Kg. Serabang 1.93937700 109.65314204
  985 Kampung Kuching Kg. Serayan 1.73168969 109.77369885
  986 Kampung Kuching Kg. Siru 1.83186579 109.71171613
  987 Kampung Kuching Kg. Siru Dayak 1.81883734 109.71745251
  988 Kampung Kuching Kg. Siru Laut 1.83176268 109.73407417
  989 Kampung Kuching Kg. Sungai Kilong 1.82227513 109.76326416
  990 Kampung Kuching Kg. Teluk Melano 2.00668044 109.64691274
  991 Kampung Kuching Kg. Teluk Serabang 1.98204327 109.64963402
  992 Kampung Kuching Kg. Temaga 1.78394115 109.74868790
  993 Kampung Limbang K. Loagan Bunga 4.39436451 114.93049759
  994 Kampung Limbang Kampung Aru 4.88447937 115.20488784
  995 Kampung Limbang Kampung Awat Awat 4.94093072 115.23387448
  996 Kampung Limbang Kampung Bakong 4.89725076 115.19930529
  997 Kampung Limbang Kampung Bangkatan 4.95191628 115.50262081
  998 Kampung Limbang Kampung Bangkiai Jaya 4.88242675 115.22039845
  999 Kampung Limbang Kampung Baru 4.88687443 115.21837607
  1000 Kampung Limbang Kampung Belipat 4.87812825 115.39189917


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1001 Kampung Limbang Kampung Bukit Manang 4.96395845 115.54563758
  1002 Kampung Limbang Kampung Bukit Puan 4.97226623 115.56041453
  1003 Kampung Limbang Kampung Dato 4.94974653 115.43607972
  1004 Kampung Limbang Kampung Haji Bayan 4.95225533 115.43273453
  1005 Kampung Limbang Kampung Kuala Lawas 4.95569642 115.42918541
  1006 Kampung Limbang Kampung Labik-Labik 4.91339179 115.39427473
  1007 Kampung Limbang Kampung Ladang Lalang 4.95128876 115.53607436
  1008 Kampung Limbang Kampung Languban 4.94541168 115.53564571
  1009 Kampung Limbang Kampung Lempaki Asal 4.95012468 115.55384389
  1010 Kampung Limbang Kampung Lempaki Tengah 4.94724807 115.54707834
  1011 Kampung Limbang Kampung Limpaki 4.96612108 115.53613204
  1012 Kampung Limbang Kampung Long Semadoh 4.23900192 115.58917911
  1013 Kampung Limbang Kampung Long Semadoh Naseb 4.22752620 115.59320554
  1014 Kampung Limbang Kampung Long Tahid 4.20885344 115.58758187
  1015 Kampung Limbang Kampung Long Teliggan 4.25149695 115.59711186
  1016 Kampung Limbang Kampung Manchu 4.97145611 115.58228019
  1017 Kampung Limbang Kampung Merapok 4.95672397 115.51062007
  1018 Kampung Limbang Kampung Merapok Ulu 4.96098108 115.58954333
  1019 Kampung Limbang Kampung Noorislam Laut 4.95606845 115.42163893
  1020 Kampung Limbang Kampung Noorislam Ulu 4.95332663 115.42443321


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1021 Kampung Limbang Kampung Pangalih 4.82414564 115.45367645
  1022 Kampung Limbang Kampung Patarikan 4.96090535 115.48876780
  1023 Kampung Limbang Kampung Pemukat 4.95872658 115.42668077
  1024 Kampung Limbang Kampung Punang 4.89308723 115.35025111
  1025 Kampung Limbang Kampung Punang Jaya 4.88648170 115.34867618
  1026 Kampung Limbang Kampung Punang Trusan 4.25630246 115.60765386
  1027 Kampung Limbang Kampung Putih 4.76612221 115.53419025
  1028 Kampung Limbang Kampung Sebelah 4.88874408 115.20345082
  1029 Kampung Limbang Kampung Sebelah Baru 4.88769189 115.21216637
  1030 Kampung Limbang Kampung Sinampuan 4.89638259 115.19404550
  1031 Kampung Limbang Kampung Sinampuan Baru 4.90085968 115.19920046
  1032 Kampung Limbang Kampung Sualai 4.87741969 115.35600990
  1033 Kampung Limbang Kampung Sungai Bangat 4.89670230 115.36819901
  1034 Kampung Limbang Kampung Sungai Merapok 4.96859340 115.58574082
  1035 Kampung Limbang Kampung Tagar (Ditinggalkan) 4.76061569 115.54070497
  1036 Kampung Limbang Kampung Tanah Sibagol 4.96290878 115.57101001
  1037 Kampung Limbang Kampung Tanjung Katong 4.89456169 115.19493193
  1038 Kampung Limbang Kampung Tanjung Pagar 4.89094565 115.19971644
  1039 Kampung Limbang Kampung Tanjung Surubaya 4.88474668 115.43585382
  1040 Kampung Limbang Kampung Undop 4.95441338 115.56944353


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1041 Kampung Limbang Kem Lubok Lalang 4.40983063 115.02627833
  1042 Kampung Limbang Kg. Penganan 4.54626506 115.07323449
  1043 Kampung Limbang Kg. Air Terjun 4.84757844 115.36458380
  1044 Kampung Limbang Kg. Bahagia 4.16822211 115.14236644
  1045 Kampung Limbang Kg. Banting 4.87290849 115.41161747
  1046 Kampung Limbang Kg. Batu Tari 4.68102246 115.32390447
  1047 Kampung Limbang Kg. Batu Tiga 4.84703588 115.37680802
  1048 Kampung Limbang Kg. Belimbing 4.56525639 114.86071427
  1049 Kampung Limbang Kg. Belipat 4.87435660 115.37976676
  1050 Kampung Limbang Kg. Belunad 4.81840217 115.29484648
  1051 Kampung Limbang Kg. Berjumpa 4.85502184 115.24144685
  1052 Kampung Limbang Kg. Bertiwan 4.69593263 115.30507302
  1053 Kampung Limbang Kg. Briwan Tengah 4.69873200 115.34847006
  1054 Kampung Limbang Kg. Bukit Batu 4.69421337 115.35978479
  1055 Kampung Limbang Kg. Gaya Lama 4.81889785 115.40872951
  1056 Kampung Limbang Kg. Gelapas 4.80344192 115.26477057
  1057 Kampung Limbang Kg. Gelugos 4.83841686 115.38895731
  1058 Kampung Limbang Kg. Induk 4.57975250 114.85533244
  1059 Kampung Limbang Kg. Kamis Pasir 4.82758111 115.25193576
  1060 Kampung Limbang Kg. Kerangan 4.82448816 115.44208297


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1061 Kampung Limbang Kg. Kuala Tubai 4.54012851 114.85875461
  1062 Kampung Limbang Kg. Ladang 4.84965646 115.42105224
  1063 Kampung Limbang Kg. Lintang 4.81607573 115.24458348
  1064 Kampung Limbang Kg. Loagan 4.86740508 115.21765049
  1065 Kampung Limbang Kg. Long Batu 4.70147860 115.32949537
  1066 Kampung Limbang Kg. Long Kachu 4.74128971 115.29009961
  1067 Kampung Limbang Kg. Long Sebulu 4.69503984 115.31434572
  1068 Kampung Limbang Kg. Long Suang 4.74794958 115.28162213
  1069 Kampung Limbang Kg. Long Talis 4.72074759 115.30583823
  1070 Kampung Limbang Kg. Long Tuan 4.71343810 115.31379000
  1071 Kampung Limbang Kg. Long Tukon 4.73001289 115.29221393
  1072 Kampung Limbang Kg. Long Tuma 4.80374776 115.40896161
  1073 Kampung Limbang Kg. Lubok Lasas 4.53483040 114.87884499
  1074 Kampung Limbang Kg. Lumut 4.87006353 115.30464243
  1075 Kampung Limbang Kg. Lungan 4.85566928 115.42388787
  1076 Kampung Limbang Kg. Meriting 4.85966593 115.23760405
  1077 Kampung Limbang Kg. Mesin 4.84939813 115.41277419
  1078 Kampung Limbang Kg. Natad Musu 4.81301748 115.40914940
  1079 Kampung Limbang Kg. Pangalih 4.82463967 115.44981940
  1080 Kampung Limbang Kg. Pangi 4.84574715 115.35593042


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1081 Kampung Limbang Kg. Puru Sia 4.70019359 115.33958702
  1082 Kampung Limbang Kg. Sangkar 4.57340314 114.85842265
  1083 Kampung Limbang Kg. Sangkoyu 4.54214518 114.87065704
  1084 Kampung Limbang Kg. Sasa 4.96861111 115.54666670
  1085 Kampung Limbang Kg. Sebangang Baru 4.73937926 115.39924692
  1086 Kampung Limbang Kg. Sebangang Lama 4.74572786 115.40181277
  1087 Kampung Limbang Kg. Serugang 4.83993809 115.24091628
  1088 Kampung Limbang Kg. Siang-Siang 4.82287819 115.30011879
  1089 Kampung Limbang Kg. Siburak 4.67477075 115.33437445
  1090 Kampung Limbang Kg. Silat 4.85248961 115.22334225
  1091 Kampung Limbang Kg. Sulai 4.87469802 115.35583767
  1092 Kampung Limbang Kg. Sundar Loagan 4.87203162 115.22658386
  1093 Kampung Limbang Kg. Sungai Kudong 4.86476420 115.37392478
  1094 Kampung Limbang Kg. Surabaya 4.86179039 115.43637171
  1095 Kampung Limbang Kg. Tang Itong 4.77002591 115.41017027
  1096 Kampung Limbang Kg. Tang Lipi 4.72277959 115.29161114
  1097 Kampung Limbang Kg. Tanjong 4.60522181 114.86689194
  1098 Kampung Limbang Kg. Tanjong Riman 4.59044117 114.86474713
  1099 Kampung Limbang Kg. Tok Dayang 4.77377994 115.41000396
  1100 Kampung Limbang Kg. Ukong 4.54879010 114.85966404


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1101 Kampung Miri Kampung Anggus 4.08128829 113.82367594
  1102 Kampung Miri Kampung Api 4.46601640 114.00044368
  1103 Kampung Miri Kampung Baie Mamut 3.97999080 113.94939120
  1104 Kampung Miri Kampung Bakam 4.24804804 113.92510502
  1105 Kampung Miri Kampung Bakong (Ditinggalkan) 4.10621471 113.83234237
  1106 Kampung Miri Kampung Bakong (Ditinggalkan) 4.28011856 114.23105944
  1107 Kampung Miri Kampung Bakong Sungai Buluh 4.30630699 114.25939966
  1108 Kampung Miri Kampung Baluboh 4.30306676 113.95812231
  1109 Kampung Miri Kampung Banawak 4.03219309 114.34586628
  1110 Kampung Miri Kampung Baru 3.72643683 113.64500750
  1111 Kampung Miri Kampung Baru 4.17911028 114.30871750
  1112 Kampung Miri Kampung Baru Pujut 4.43685814 114.02372115
  1113 Kampung Miri Kampung Batu 7 4.32628826 114.02117811
  1114 Kampung Miri Kampung Batu 8 4.31940043 114.03252430
  1115 Kampung Miri Kampung Batu Bungan 4.05393976 114.81795150
  1116 Kampung Miri Kampung Batu Satu 4.49306946 113.99814645
  1117 Kampung Miri Kampung Bekenu Asli 4.06364150 113.84837397
  1118 Kampung Miri Kampung Beraya (Ditinggalkan) 4.21194787 113.89649692
  1119 Kampung Miri Kampung Beraya Batu Satu 4.18048459 113.88270818
  1120 Kampung Miri Kampung Bersatu Batu 8 1/2 4.31366719 114.03662049


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1121 Kampung Miri Kampung Bukit Bom 3.83910915 113.72584425
  1122 Kampung Miri Kampung Bukit Kawang 4.07232550 113.85677557
  1123 Kampung Miri Kampung Bulau 4.00986812 113.89791104
  1124 Kampung Miri Kampung Butir 4.15168204 113.90015340
  1125 Kampung Miri Kampung Cina 4.18399073 114.32129542
  1126 Kampung Miri Kampung Dagang 4.18073928 114.31573864
  1127 Kampung Miri Kampung Dagang 4.39842783 113.98634162
  1128 Kampung Miri Kampung Damai Jaya 4.44841906 114.00883275
  1129 Kampung Miri Kampung Danau 4.09637617 113.86458554
  1130 Kampung Miri Kampung Enteri 3.98944422 113.86245139
  1131 Kampung Miri Kampung Gatas 4.07443454 113.79414007
  1132 Kampung Miri Kampung Hainam 4.38449003 113.98725052
  1133 Kampung Miri Kampung Haji Wahid 4.40039074 114.00383362
  1134 Kampung Miri Kampung Hunai 4.08241589 113.85812794
  1135 Kampung Miri Kampung Iran 3.79243635 113.63249061
  1136 Kampung Miri Kampung Jambu 4.06431014 113.79162652
  1137 Kampung Miri Kampung Jangalas 4.06107318 113.83890342
  1138 Kampung Miri Kampung Kadulit (Ditinggalkan) 4.16618318 113.89357938
  1139 Kampung Miri Kampung Kanada Hill 4.38644137 113.98825453
  1140 Kampung Miri Kampung Kapok 4.15665779 114.29192711


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1141 Kampung Miri Kampung Karap(Ditinggalkan) 4.22764403 114.21590329
  1142 Kampung Miri Kampung Kayu Kapor 4.02670098 113.79409628
  1143 Kampung Miri Kampung Kejapil 4.14113837 113.91764264
  1144 Kampung Miri Kampung Kelulit 3.96775193 113.76041425
  1145 Kampung Miri Kampung Keluru Jaya 4.10698196 113.92095253
  1146 Kampung Miri Kampung Keluru Tengah 4.11976825 113.92186061
  1147 Kampung Miri Kampung Kepayang 4.00837284 113.85348226
  1148 Kampung Miri Kampung Kuala Kejapil (Ditingg 4.09390969 113.90925386
  1149 Kampung Miri Kampung Kuala Ridan 4.19348148 114.31992211
  1150 Kampung Miri Kampung Kuala Satap (Ditinggal 4.06834685 113.86108198
  1151 Kampung Miri Kampung Kuala Sibuti 3.99021429 113.72744124
  1152 Kampung Miri Kampung Kuala Suai 3.79405111 113.49464938
  1153 Kampung Miri Kampung Kuala Tangkap 3.85412084 113.76096114
  1154 Kampung Miri Kampung Lambir 4.30569534 114.02574812
  1155 Kampung Miri Kampung Lenei (Ditinggalkan) 4.02756300 114.46626281
  1156 Kampung Miri Kampung Lereng Bukit 4.40391989 114.00275962
  1157 Kampung Miri Kampung Loagan Bunut 3.73173902 114.22355071
  1158 Kampung Miri Kampung Long Atip 3.83074872 114.70941484
  1159 Kampung Miri Kampung Long Bangan 3.90035291 114.70772414
  1160 Kampung Miri Kampung Long Bedian 3.79866152 114.73912655


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1161 Kampung Miri Kampung Long Iman 3.99708705 114.79322038
  1162 Kampung Miri Kampung Long Kiput (Ditinggalk 4.01279020 114.39729873
  1163 Kampung Miri Kampung Long Latei 3.79631185 114.81425105
  1164 Kampung Miri Kampung Long Semiyang 3.11388321 115.12877077
  1165 Kampung Miri Kampung Long Wat 3.86663646 114.68186394
  1166 Kampung Miri Kampung Long Wat Lli 3.86257587 114.67222612
  1167 Kampung Miri Kampung Long Win 3.87563528 114.73197569
  1168 Kampung Miri Kampung Lopeng Tengah 4.36387359 113.99035316
  1169 Kampung Miri Kampung Luak 4.34900043 113.97532257
  1170 Kampung Miri Kampung Lubok Amam 4.25807240 114.27585395
  1171 Kampung Miri Kampung Lubuk Buneh 4.02726779 113.85245596
  1172 Kampung Miri Kampung Lumut Cina 4.03576703 113.81588973
  1173 Kampung Miri Kampung Lusut 4.33368082 113.97078718
  1174 Kampung Miri Kampung Manjelin 4.07778967 113.83716099
  1175 Kampung Miri Kampung Marikan 4.47509994 114.00731907
  1176 Kampung Miri Kampung Maro 4.01740079 114.31098434
  1177 Kampung Miri Kampung Masjid 4.58508871 113.99085118
  1178 Kampung Miri Kampung Masjid (Ditinggalkan) 3.86284316 113.71972838
  1179 Kampung Miri Kampung Masjid Tiris 4.01327112 113.85067287
  1180 Kampung Miri Kampung Muhibah 3.87061117 113.72021965


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1181 Kampung Miri Kampung Muhibah (Dalam Pembina 3.85408421 113.71708330
  1182 Kampung Miri Kampung Muhibbah 4.57798409 113.98020338
  1183 Kampung Miri Kampung Mumang 4.06481004 113.80474059
  1184 Kampung Miri Kampung Mutap 4.02909313 113.89014973
  1185 Kampung Miri Kampung Narum 4.17832689 114.30729235
  1186 Kampung Miri Kampung Nelayan 4.44153900 114.02109074
  1187 Kampung Miri Kampung Nelayan Dua Bakam 4.25518465 113.92907372
  1188 Kampung Miri Kampung Nusah 4.07673390 113.89625951
  1189 Kampung Miri Kampung Ogos 3.56383339 113.64182344
  1190 Kampung Miri Kampung Opak 4.12492782 113.87380061
  1191 Kampung Miri Kampung Padang 3.99142828 113.77545195
  1192 Kampung Miri Kampung Padang Kerbau 4.17682383 114.33764555
  1193 Kampung Miri Kampung Padang Kerbau 4.40844665 114.01351765
  1194 Kampung Miri Kampung Pasir 4.46033612 114.00983910
  1195 Kampung Miri Kampung Pelapi Cina 4.02846158 113.80047577
  1196 Kampung Miri Kampung Peliau 4.07000751 113.79176318
  1197 Kampung Miri Kampung Pemindahan 4.18947235 114.32837102
  1198 Kampung Miri Kampung Pengkalan Lobang 3.83179306 113.75484204
  1199 Kampung Miri Kampung Pengkalan Lutong 4.46560610 114.01536422
  1200 Kampung Miri Kampung Perpaduan Ulu Sungai D 4.31409220 114.00187370


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1201 Kampung Miri Kampung Piasau Utara 4.44243535 114.00736994
  1202 Kampung Miri Kampung Pintasan 4.02044657 113.85350553
  1203 Kampung Miri Kampung Pujut Adong 4.42937118 114.02324628
  1204 Kampung Miri Kampung Pulau Melayu 4.41965515 113.99404286
  1205 Kampung Miri Kampung Rambai 4.05765189 113.84967741
  1206 Kampung Miri Kampung Rancah Rancah 4.04072295 113.81120690
  1207 Kampung Miri Kampung Riam Batu Dua 4.36439197 113.98448907
  1208 Kampung Miri Kampung Riam Jaya 4.34077215 113.98356745
  1209 Kampung Miri Kampung Ridan 4.17889140 114.31319393
  1210 Kampung Miri Kampung Sasam (Ditinggalkan) 4.09275949 113.84072904
  1211 Kampung Miri Kampung Satap Batu Lapan 4.08596059 113.87232911
  1212 Kampung Miri Kampung Satap Batu Sembilan 4.07573732 113.86026764
  1213 Kampung Miri Kampung Sealine 4.48347447 114.00709274
  1214 Kampung Miri Kampung Sebalik 4.01042920 113.83303399
  1215 Kampung Miri Kampung Seberang (Ditinggalkan 4.17304658 114.32153919
  1216 Kampung Miri Kampung Seberang Lubuk Nibong 4.15710772 114.33010301
  1217 Kampung Miri Kampung Selanyau 4.10229814 113.85149219
  1218 Kampung Miri Kampung Senadin 4.48625588 114.00457537
  1219 Kampung Miri Kampung Sepupuk 3.86404958 113.72273801
  1220 Kampung Miri Kampung Sepurau 4.08791264 113.87768281


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1221 Kampung Miri Kampung Setapang 4.12398084 114.44051705
  1222 Kampung Miri Kampung Sinop 4.04115001 113.88955198
  1223 Kampung Miri Kampung Siwa Jaya 4.23154411 113.92015406
  1224 Kampung Miri Kampung Subak 4.10287374 113.89939114
  1225 Kampung Miri Kampung Subak (Ditinggalkan) 4.08411891 113.91639476
  1226 Kampung Miri Kampung Sulap Lada 3.95487979 113.75688757
  1227 Kampung Miri Kampung Sungai Dalam 4.33836587 114.01034693
  1228 Kampung Miri Kampung Sungai Lajong 3.94433721 113.69575078
  1229 Kampung Miri Kampung Sungai Penipah (Diting 4.27521707 114.28845283
  1230 Kampung Miri Kampung Sungai Putak(Ditinggal 4.56846053 114.05635916
  1231 Kampung Miri Kampung Sungai Rait (Ditinggal 4.10347189 113.87577658
  1232 Kampung Miri Kampung Sungai Sembilan 4.58607801 114.05127681
  1233 Kampung Miri Kampung Sungai Seruas 3.85103928 114.10854397
  1234 Kampung Miri Kampung Tanjung Aman(Ditinggal 4.28530717 114.27454880
  1235 Kampung Miri Kampung Tanjung Belipat 3.84411844 113.75585525
  1236 Kampung Miri Kampung Tanjung Telapit 3.23941504 114.81921868
  1237 Kampung Miri Kampung Tegageng 3.71491678 113.62303827
  1238 Kampung Miri Kampung Tengah 4.04820936 113.81700292
  1239 Kampung Miri Kampung Terahad 4.10777031 113.83230929
  1240 Kampung Miri Kampung Terikan (Ditinggalkan) 3.91407685 113.71035682


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1241 Kampung Miri Kampung Terikan (Ditinggalkan) 4.22901347 114.32102586
  1242 Kampung Miri Kampung Teris ( Ditinggalkan ) 4.02572303 113.82336373
  1243 Kampung Miri Kampung Tudan 4.48037106 114.02989242
  1244 Kampung Miri Kampung Tunan 4.02883491 113.84181388
  1245 Kampung Miri Kampung Tusan (Ditinggalkan) 4.12500413 113.83424234
  1246 Kampung Miri Kampung Wireless 4.40176050 113.98848366
  1247 Kampung Miri Kem Maffra 3.21391352 114.84485093
  1248 Kampung Miri Kg. Arur Layun 3.75297252 115.45251793
  1249 Kampung Miri Kg. Assam Paya Hilir 4.53193061 114.17598118
  1250 Kampung Miri Kg. Assam Paya Hulu 4.52480889 114.17802005
  1251 Kampung Miri Kg. Ba'Mubui 3.17700064 115.04428478
  1252 Kampung Miri Kg. Bario Asal 3.75178966 115.45200027
  1253 Kampung Miri Kg. Bario Baru 3.72124169 115.47459115
  1254 Kampung Miri Kg. Buad Main Baruh 3.74864067 115.45952430
  1255 Kampung Miri Kg. Kuala Bedengan 2.97659790 112.34719177
  1256 Kampung Miri Kg. Long Moh 3.05654921 115.08075641
  1257 Kampung Miri Kg. Long Sela'an 3.09161900 115.08718606
  1258 Kampung Miri Kg. Long Tungan 3.13952638 115.16809247
  1259 Kampung Miri Kg. Pa Ramapuh Atas 3.73869195 115.44996119
  1260 Kampung Miri Kg. Pa Ramapuh Bawah 3.74163755 115.44834266


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1261 Kampung Miri Kg. Pa Ukat 3.76062365 115.48811093
  1262 Kampung Miri Kg. Pa Umur 3.73727140 115.50905360
  1263 Kampung Miri Kg. Padang Pasir 3.73926016 115.46462979
  1264 Kampung Miri Kg. Penipah 2.94502246 112.22256209
  1265 Kampung Miri Kg.Melayu Beluru 3.96604395 114.10642945
  1266 Kampung Mukah Kampung Alud 2.68881376 111.49024267
  1267 Kampung Mukah Kampung Badanga 2.89560977 112.11644148
  1268 Kampung Mukah Kampung Baharu 2.51987681 111.42962911
  1269 Kampung Mukah Kampung Baharu 2.77669493 111.78444367
  1270 Kampung Mukah Kampung Bakerkong 2.35982329 111.41083310
  1271 Kampung Mukah Kampung Bakong 2.85495206 111.88543582
  1272 Kampung Mukah Kampung Balan 2.80367036 111.91284494
  1273 Kampung Mukah Kampung Balan Hilir 2.80243355 111.90823934
  1274 Kampung Mukah Kampung Balan Hulu 2.79784475 111.91575629
  1275 Kampung Mukah Kampung Balan Seberang 2.80022403 111.91417445
  1276 Kampung Mukah Kampung Baru 2.73770515 111.92936211
  1277 Kampung Mukah Kampung Baru 2.81749760 111.71768817
  1278 Kampung Mukah Kampung Baru 2.92536386 112.54366295
  1279 Kampung Mukah Kampung Baru Cina 2.73649217 111.93152903
  1280 Kampung Mukah Kampung Basong (Ditinggalkan) 2.68419733 111.50741797


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1281 Kampung Mukah Kampung Bawang 2.64069948 111.53580582
  1282 Kampung Mukah Kampung Berjaya 2.64997336 111.52038577
  1283 Kampung Mukah Kampung Bertong 2.68129748 111.53020526
  1284 Kampung Mukah Kampung Beruan Besar 2.76515569 111.56880843
  1285 Kampung Mukah Kampung Beruan Mapal 2.74028207 111.51662281
  1286 Kampung Mukah Kampung Beruan Merias 2.74885656 111.51077032
  1287 Kampung Mukah Kampung Betanak 2.62640728 111.29989367
  1288 Kampung Mukah Kampung Bom 2.85971418 111.87388007
  1289 Kampung Mukah Kampung Bruit 2.70852489 111.37633442
  1290 Kampung Mukah Kampung Brunei 2.74248622 111.93575011
  1291 Kampung Mukah Kampung Buduk 2.58144199 111.40648845
  1292 Kampung Mukah Kampung Bungan Besar 2.63024870 111.82426812
  1293 Kampung Mukah Kampung Bungan Kechil 2.67259307 111.82350436
  1294 Kampung Mukah Kampung Bunut 2.91068591 112.10117668
  1295 Kampung Mukah Kampung Dalat Hilir 2.75442480 111.93465876
  1296 Kampung Mukah Kampung Dalat Seberang 2.75170213 111.93553882
  1297 Kampung Mukah Kampung Datu 2.89250861 112.09961003
  1298 Kampung Mukah Kampung Geluga ( Ditinggalkan) 2.65446997 111.28804587
  1299 Kampung Mukah Kampung Hilir Darat 2.75112190 111.93837162
  1300 Kampung Mukah Kampung Hulu Kuala Matu 2.71355920 111.47845874


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1301 Kampung Mukah Kampung Itol 2.52995704 111.40580271
  1302 Kampung Mukah Kampung Jebungan 2.89281975 112.13884642
  1303 Kampung Mukah Kampung Jemoreng 2.67494852 111.56417884
  1304 Kampung Mukah Kampung Jerijeh (Ditinggalkan) 2.14386570 111.17608838
  1305 Kampung Mukah Kampung Jol (Ditinggalkan) 2.68591513 111.43169865
  1306 Kampung Mukah Kampung Joljanin (Ditinggalakn 2.47139346 111.46368713
  1307 Kampung Mukah Kampung Judan 2.88219826 112.00227086
  1308 Kampung Mukah Kampung Kekan 2.70990870 111.91969816
  1309 Kampung Mukah Kampung Kekan Seberang 2.71079588 111.91793583
  1310 Kampung Mukah Kampung Kelaup 2.90217623 112.13055861
  1311 Kampung Mukah Kampung Kelian Daro 2.44764564 111.57845161
  1312 Kampung Mukah Kampung Kelupu 2.47796075 111.38421967
  1313 Kampung Mukah Kampung Kuala Hilir Oya 2.86926616 111.88988548
  1314 Kampung Mukah Kampung Kuala Lama 2.90380456 112.08374933
  1315 Kampung Mukah Kampung Kuala Matu 2.71048747 111.46535527
  1316 Kampung Mukah Kampung Kuala Oya 2.86255790 111.88516038
  1317 Kampung Mukah Kampung Kut 2.51314179 111.37910202
  1318 Kampung Mukah Kampung Lemang Pek 2.53911927 111.43995657
  1319 Kampung Mukah Kampung Lepah 2.26709031 111.45617640
  1320 Kampung Mukah Kampung Lintang 2.92251510 112.54341754


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1321 Kampung Mukah Kampung Litong 2.90860830 112.09692082
  1322 Kampung Mukah Kampung Loba Balu 2.71928862 111.49555582
  1323 Kampung Mukah Kampung Masjid 2.53040287 111.43290471
  1324 Kampung Mukah Kampung Masjid 2.85996476 111.87983451
  1325 Kampung Mukah Kampung Masjid 2.89281960 112.09361956
  1326 Kampung Mukah Kampung Masjid Medong 2.69089959 111.93475304
  1327 Kampung Mukah Kampung Medong Hulu 2.68438047 111.93147611
  1328 Kampung Mukah Kampung Medong Seberang 2.68772636 111.93231419
  1329 Kampung Mukah Kampung Muara Sawai 2.51022705 111.71197074
  1330 Kampung Mukah Kampung Mudan 2.86600030 111.80745897
  1331 Kampung Mukah Kampung Nagar Besar 2.62881639 111.42652469
  1332 Kampung Mukah Kampung Nagar Kechil 2.57006405 111.41180036
  1333 Kampung Mukah Kampung Ng. Semah 2.35773116 111.51612018
  1334 Kampung Mukah Kampung Nyamok (Ditinggalkan) 2.66360266 111.71512330
  1335 Kampung Mukah Kampung Oya 2.86206412 111.87705614
  1336 Kampung Mukah Kampung Pancor 2.52108752 111.43435019
  1337 Kampung Mukah Kampung Pangtray 2.56475242 111.46266805
  1338 Kampung Mukah Kampung Parit Badong 2.53412664 111.40366355
  1339 Kampung Mukah Kampung Pasar 2.51829490 111.42656247
  1340 Kampung Mukah Kampung Patok 2.85030997 111.89136107


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1341 Kampung Mukah Kampung Pelita ( Ditinggalkan) 2.79697296 111.32547467
  1342 Kampung Mukah Kampung Penakup Indah 2.88027179 112.14529719
  1343 Kampung Mukah Kampung Penangkup Permai 2.89410197 112.09681352
  1344 Kampung Mukah Kampung Penasu 2.32772483 111.56398004
  1345 Kampung Mukah Kampung Penat 2.87166729 111.97488557
  1346 Kampung Mukah Kampung Penibong 2.61252629 111.29749065
  1347 Kampung Mukah Kampung Penipah 2.70213498 111.29519236
  1348 Kampung Mukah Kampung Penuai 2.60087778 111.30242554
  1349 Kampung Mukah Kampung Pergau 2.69881428 111.49624337
  1350 Kampung Mukah Kampung Pulat 2.93312417 112.54340895
  1351 Kampung Mukah Kampung Pulau 2.81998580 111.71414542
  1352 Kampung Mukah Kampung Rid (Ditinggalkan) 2.48207566 111.49154674
  1353 Kampung Mukah Kampung Rina 2.73684942 111.94050506
  1354 Kampung Mukah Kampung Saai 2.49669166 111.37782165
  1355 Kampung Mukah Kampung Salah Kecil 2.66710214 111.29558326
  1356 Kampung Mukah Kampung Samong (Ditinggalkan) 2.49763316 111.48410571
  1357 Kampung Mukah Kampung Sau 2.83289327 112.18282093
  1358 Kampung Mukah Kampung Sawai 2.50310277 111.70573626
  1359 Kampung Mukah Kampung Sebako 2.47567964 111.30618981
  1360 Kampung Mukah Kampung Seberang 2.74892501 111.93677861


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1361 Kampung Mukah Kampung Seberang 2.91175718 112.10961471
  1362 Kampung Mukah Kampung Seberang Pasar 2.51839269 111.43355824
  1363 Kampung Mukah Kampung Sedau 2.35491020 111.45249707
  1364 Kampung Mukah Kampung Sekaan Besar 2.66849845 111.53924868
  1365 Kampung Mukah Kampung Sekaan Kecil 2.65533429 111.52741056
  1366 Kampung Mukah Kampung Sekerang 2.82576949 111.69989195
  1367 Kampung Mukah Kampung Semulon 2.58493834 111.38005208
  1368 Kampung Mukah Kampung Semup 2.41484886 111.40214319
  1369 Kampung Mukah Kampung Senau 2.86817912 111.87365891
  1370 Kampung Mukah Kampung Seredang 2.32567129 111.45007030
  1371 Kampung Mukah Kampung Seredeng Lama (Ditingg 2.31539021 111.44262283
  1372 Kampung Mukah Kampung Seri Petanak 2.88889025 112.06959185
  1373 Kampung Mukah Kampung Seri Telian 2.87894947 112.10353294
  1374 Kampung Mukah Kampung Sesok 2.86433594 112.14578215
  1375 Kampung Mukah Kampung Sesok Baru 2.87058281 112.14988766
  1376 Kampung Mukah Kampung Siting 2.79154806 112.20296885
  1377 Kampung Mukah Kampung Sok 2.67518938 111.51005060
  1378 Kampung Mukah Kampung Sungai Alor 2.90884698 112.10634779
  1379 Kampung Mukah Kampung Sungai Iias (Ditinggal 2.80833812 111.80820039
  1380 Kampung Mukah Kampung Sungai Kebwau 2.76299198 111.78875523


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1381 Kampung Mukah Kampung Sungai Kut Muara 2.70935734 111.84235282
  1382 Kampung Mukah Kampung Sungai Kut Tengah 2.71769707 111.87911347
  1383 Kampung Mukah Kampung Sungai Nai 2.54167495 111.37625758
  1384 Kampung Mukah Kampung Sungai Nangar (Ditingg 2.73576184 111.83008806
  1385 Kampung Mukah Kampung Sungai Ragei 2.89336624 112.10224606
  1386 Kampung Mukah Kampung Sungai Sah 2.75360921 111.79951695
  1387 Kampung Mukah Kampung Sungai Soh 2.74810957 111.80200595
  1388 Kampung Mukah Kampung Sungai Ud 2.74806395 111.94053763
  1389 Kampung Mukah Kampung Suyong 2.93656748 112.54630864
  1390 Kampung Mukah Kampung Tabau 2.85177485 112.17271387
  1391 Kampung Mukah Kampung Tanam 2.77487483 111.93122409
  1392 Kampung Mukah Kampung Tanam Seberang 2.77465879 111.92917334
  1393 Kampung Mukah Kampung Tanjung 2.89875892 112.09794058
  1394 Kampung Mukah Kampung Tanjung Gir 2.43652873 111.55630120
  1395 Kampung Mukah Kampung Tanjung Mapal 2.45208583 111.30076360
  1396 Kampung Mukah Kampung Tanjung Pengaie 2.35229746 111.48038716
  1397 Kampung Mukah Kampung Tebaang (Ditinggalkan) 2.50235795 111.50249560
  1398 Kampung Mukah Kampung Tebaang Besar 2.48073003 111.51629206
  1399 Kampung Mukah Kampung Tedi 2.71802647 111.92724786
  1400 Kampung Mukah Kampung Tegak 2.88335035 112.13944334


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1401 Kampung Mukah Kampung Tegup 2.72121648 111.93228594
  1402 Kampung Mukah Kampung Tegup (Ditinggalkan) 2.72372915 111.93539003
  1403 Kampung Mukah Kampung Teh 2.82247188 111.89469433
  1404 Kampung Mukah Kampung Teh 2.86295104 112.16207100
  1405 Kampung Mukah Kampung Teh Lajak 2.85836663 112.16061996
  1406 Kampung Mukah Kampung Tekajong 2.73864942 111.30307473
  1407 Kampung Mukah Kampung Telian Daya 2.87136278 112.10153165
  1408 Kampung Mukah Kampung Telian Jaya 2.88985756 112.10164136
  1409 Kampung Mukah Kampung Telok Gelam 2.33834733 111.46344369
  1410 Kampung Mukah Kampung Teluk Muling 2.73595527 111.80068786
  1411 Kampung Mukah Kampung Tengah 2.54354991 111.44305092
  1412 Kampung Mukah Kampung Tengah 2.74384873 111.94198355
  1413 Kampung Mukah Kampung Tengah 2.82040409 111.70756198
  1414 Kampung Mukah Kampung Terus 2.83894857 111.89685149
  1415 Kampung Mukah Kampung Tian 2.63646458 111.51180316
  1416 Kampung Mukah Kampung Tutus Hilir 2.90007641 112.10293357
  1417 Kampung Mukah Kampung Tutus Hulu 2.90516037 112.11606032
  1418 Kampung Mukah Kampung Ulu Kuala Matu 2.71216698 111.47651593
  1419 Kampung Mukah Kg. Jerijeh 2.20161323 111.21993448
  1420 Kampung Mukah Kg. Kedang 2.39005467 111.30226236


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1421 Kampung Mukah Kg. Klio 2.67131272 112.04583139
  1422 Kampung Mukah Kg. Kuala Balingian 3.01354964 112.58964897
  1423 Kampung Mukah Kg. Labasau 2.68857114 111.97729158
  1424 Kampung Mukah Kg. Masjid Medong 2.69172993 111.93811706
  1425 Kampung Mukah Kg. Medong 2.68122776 111.94198796
  1426 Kampung Mukah Kg. Mesir 2.41347171 111.33354763
  1427 Kampung Mukah Kg. Narub 2.65170231 112.04999307
  1428 Kampung Mukah Kg. Paloh 2.41227505 111.25337233
  1429 Kampung Mukah Kg. Pelajau 2.66662297 112.00666175
  1430 Kampung Mukah Kg. Sedi 2.43246087 111.30182093
  1431 Kampung Mukah Kg. Suak 2.66986434 112.03241212
  1432 Kampung Samarahan Kampung Alit (Ditinggalkan) 1.36315895 110.74337564
  1433 Kampung Samarahan Kampung Ampu 1.49682473 110.94429952
  1434 Kampung Samarahan Kampung Arus 1.55436859 110.79330025
  1435 Kampung Samarahan Kampung Asajaya 1.56700740 110.61034535
  1436 Kampung Samarahan Kampung Asajaya Laut 1.56516211 110.61596233
  1437 Kampung Samarahan Kampung Asajaya Ulu 1.54907211 110.61420016
  1438 Kampung Samarahan Kampung Ba 1.38481322 110.73326752
  1439 Kampung Samarahan Kampung Bai-I 1.54039255 110.48787651
  1440 Kampung Samarahan Kampung Bajong Ulu 1.56638782 110.80410437


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1441 Kampung Samarahan Kampung Bangka (Ditinggalkan ) 1.41082047 110.54072586
  1442 Kampung Samarahan Kampung Bangka Semong 1.40546636 110.53278135
  1443 Kampung Samarahan Kampung Baru 1.49018698 110.50707217
  1444 Kampung Samarahan Kampung Baru Punda 1.17015062 110.87092552
  1445 Kampung Samarahan Kampung Batu Mumong 1.35549112 110.80482696
  1446 Kampung Samarahan Kampung Batu Pengansah 1.24619368 110.91906014
  1447 Kampung Samarahan Kampung Batu Perak 1.46662613 110.35080900
  1448 Kampung Samarahan Kampung Beliong 1.56960560 110.49658517
  1449 Kampung Samarahan Kampung Beliong (Rumah Bisop) 1.49978705 110.97148688
  1450 Kampung Samarahan Kampung Beliong Sangkap 1.56913521 110.51006591
  1451 Kampung Samarahan Kampung Benat 1.30942139 110.67001187
  1452 Kampung Samarahan Kampung Bilis 1.49325950 110.73316049
  1453 Kampung Samarahan Kampung Blau 1.24036897 110.91730681
  1454 Kampung Samarahan Kampung Bukit Berangan 1.44478462 110.38516554
  1455 Kampung Samarahan Kampung Bulan (Rumah Aman) 1.50639025 110.91002304
  1456 Kampung Samarahan Kampung Darul Salam 1.23855171 110.91249869
  1457 Kampung Samarahan Kampung Emperan Buloh (Rumah S 1.50540996 110.86919327
  1458 Kampung Samarahan Kampung Empila 1.42951669 110.50418609
  1459 Kampung Samarahan Kampung Empili 1.13721727 110.92856778
  1460 Kampung Samarahan Kampung Emplas 1.34452579 110.82823639


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1461 Kampung Samarahan Kampung Endap 1.38046938 110.44578045
  1462 Kampung Samarahan Kampung Engsengei Ulu ( (Ditin 1.39990006 110.61408476
  1463 Kampung Samarahan Kampung Ensengei Dayak 1.42072828 110.64065126
  1464 Kampung Samarahan Kampung Ensengei Melayu 1.41595266 110.64114523
  1465 Kampung Samarahan Kampung Ensika 1.50946674 110.83077286
  1466 Kampung Samarahan Kampung Entangor 1.45019105 110.87253827
  1467 Kampung Samarahan Kampung Entingan 1.43904152 110.44019133
  1468 Kampung Samarahan Kampung Gawang 1.14896136 110.90716426
  1469 Kampung Samarahan Kampung Gayau Mawang 1.24434748 110.92522467
  1470 Kampung Samarahan Kampung Gayau Padok 1.23135789 110.93074030
  1471 Kampung Samarahan Kampung Gedong Tengah 1.24071447 110.69337985
  1472 Kampung Samarahan Kampung Giam 1.12461854 110.92225728
  1473 Kampung Samarahan Kampung Gumpey 1.27688826 110.65617881
  1474 Kampung Samarahan Kampung Hijrah 1.37978116 110.76420894
  1475 Kampung Samarahan Kampung Hulu 1.51706091 110.92505154
  1476 Kampung Samarahan Kampung Ibol 1.52237402 110.73529291
  1477 Kampung Samarahan Kampung Isu Jaya 1.20638546 110.92518247
  1478 Kampung Samarahan Kampung Isu Lama 1.20278622 110.92105707
  1479 Kampung Samarahan Kampung Isu Sadia 1.20670221 110.92416705
  1480 Kampung Samarahan Kampung Jagong 1.38842182 110.73605381


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1481 Kampung Samarahan Kampung Jaie 1.54463361 110.72513004
  1482 Kampung Samarahan Kampung Jaragam (Rumah Belawan 1.49707679 110.89105840
  1483 Kampung Samarahan Kampung Jegoi 1.49988286 110.48913433
  1484 Kampung Samarahan Kampung Jemukan 1.54912215 110.69149078
  1485 Kampung Samarahan Kampung Jemukan Ulu 1.53017428 110.68452438
  1486 Kampung Samarahan Kampung Jernang 1.48499606 110.42109440
  1487 Kampung Samarahan Kampung Jerok 1.05443696 110.87087197
  1488 Kampung Samarahan Kampung Jugu (Ditinggalkan) 1.51747774 110.65232236
  1489 Kampung Samarahan Kampung Kalait (Rumah Jinggat) 1.51100771 110.87648275
  1490 Kampung Samarahan Kampung Kanchong Baru 1.23096423 110.69151872
  1491 Kampung Samarahan Kampung Kanka (Ditinggalkan) 1.37939317 110.43886074
  1492 Kampung Samarahan Kampung Kasenduh 1.48210979 110.87544541
  1493 Kampung Samarahan Kampung Kedumpai 1.29627654 110.96852245
  1494 Kampung Samarahan Kampung Kedumpai Batu Kap 1.28738602 110.96441393
  1495 Kampung Samarahan Kampung Kelaka 1.39012083 110.75020838
  1496 Kampung Samarahan Kampung Keniong Baru 1.26749949 110.88869759
  1497 Kampung Samarahan Kampung Keniong Jaya 1.27131719 110.88402509
  1498 Kampung Samarahan Kampung Keniong Lama 1.26617102 110.88117555
  1499 Kampung Samarahan Kampung Kepayang 1.28087675 110.94634046
  1500 Kampung Samarahan Kampung Kepayang Berangan 1.27361532 110.93625614


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1501 Kampung Samarahan Kampung Kepayang Sting 1.27849898 110.94008529
  1502 Kampung Samarahan Kampung Kesindu 1.15933793 110.89556453
  1503 Kampung Samarahan Kampung Kuala 1.21275719 110.68742816
  1504 Kampung Samarahan Kampung Ladong 1.47019352 110.75552751
  1505 Kampung Samarahan Kampung Lalang Gedong 1.24159262 110.68497756
  1506 Kampung Samarahan Kampung Lansat 1.43890571 110.45702355
  1507 Kampung Samarahan Kampung Lemujong 1.16117450 110.89294978
  1508 Kampung Samarahan Kampung Lidong 1.52724297 110.80016389
  1509 Kampung Samarahan Kampung Lintang 1.38710000 110.74892294
  1510 Kampung Samarahan Kampung Lintang (Rumah Panil) 1.50897628 110.91541585
  1511 Kampung Samarahan Kampung Lintang (Rumah Sadit) 1.50771171 110.90352535
  1512 Kampung Samarahan Kampung Lubang Ampat 1.36910592 110.78543484
  1513 Kampung Samarahan Kampung Lubang Tiong 1.18839007 110.89921760
  1514 Kampung Samarahan Kampung Lubok Bunting 1.36469577 110.64850195
  1515 Kampung Samarahan Kampung Lubok Punggor 1.33944745 110.70145894
  1516 Kampung Samarahan Kampung Lutong 1.55902876 110.77035577
  1517 Kampung Samarahan Kampung Malaban 1.46142644 110.44242915
  1518 Kampung Samarahan Kampung Mang 1.36380686 110.53294155
  1519 Kampung Samarahan Kampung Mangka 1.47007289 110.42804127
  1520 Kampung Samarahan Kampung Maong 1.30214883 110.67606826


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1521 Kampung Samarahan Kampung Mapar 1.51035629 110.48582723
  1522 Kampung Samarahan Kampung Masjid 1.51562204 110.93000340
  1523 Kampung Samarahan Kampung Mawang Ai 1.11273828 110.89200756
  1524 Kampung Samarahan Kampung Mawang Lama 1.13002303 110.89450848
  1525 Kampung Samarahan Kampung Melanjok 1.36271887 110.79735972
  1526 Kampung Samarahan Kampung Melayu 1.40722129 110.52467533
  1527 Kampung Samarahan Kampung Meranek 1.43725965 110.45430953
  1528 Kampung Samarahan Kampung Merdang (Ditinggalkan) 1.48155907 110.40251864
  1529 Kampung Samarahan Kampung Merdang Gayam 1.45998840 110.41656514
  1530 Kampung Samarahan Kampung Merdang Lumut 1.45289752 110.39786372
  1531 Kampung Samarahan Kampung Moyan Laut 1.56595923 110.58216125
  1532 Kampung Samarahan Kampung Moyan Lidang 1.55492539 110.57137625
  1533 Kampung Samarahan Kampung Moyan Ulu 1.54548272 110.58110910
  1534 Kampung Samarahan Kampung Muara Tuang 1.45721107 110.49866878
  1535 Kampung Samarahan Kampung Mugah Lamak 1.18609942 110.85493205
  1536 Kampung Samarahan Kampung Munggi Ai 1.24794991 110.90984015
  1537 Kampung Samarahan Kampung Munggu Demam 1.15206584 110.89470967
  1538 Kampung Samarahan Kampung Munggu Lalang 1.23756635 110.90911957
  1539 Kampung Samarahan Kampung Munggu Sabun 1.24660917 110.92259196
  1540 Kampung Samarahan Kampung Naie 1.42734518 110.53264729


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1541 Kampung Samarahan Kampung Naie (Ditinggalkan) 1.40259023 110.53143323
  1542 Kampung Samarahan Kampung Naie Baru 1.42551788 110.54127459
  1543 Kampung Samarahan Kampung Nakong 1.37896571 110.53173792
  1544 Kampung Samarahan Kampung Nanas 1.39031004 110.75743389
  1545 Kampung Samarahan Kampung Nangka 1.42496842 110.43104275
  1546 Kampung Samarahan Kampung Nangka (Ditinggalkan) 1.42688435 110.51851100
  1547 Kampung Samarahan Kampung Nap (Rumah Sidek) 1.48854676 110.95651207
  1548 Kampung Samarahan Kampung Ngili 1.35548535 110.77681491
  1549 Kampung Samarahan Kampung Niup 1.42904589 110.52191706
  1550 Kampung Samarahan Kampung Nyamok (Rumah Blayong) 1.51010782 110.90889116
  1551 Kampung Samarahan Kampung Nyelitak 1.11490243 110.93210460
  1552 Kampung Samarahan Kampung Pangkalan Kuap 1.43836286 110.36208780
  1553 Kampung Samarahan Kampung Pantong Dayak 1.42170171 110.68771595
  1554 Kampung Samarahan Kampung Pantong Melayu 1.41746961 110.67716494
  1555 Kampung Samarahan Kampung Pantu Plaie 1.47392583 110.78690212
  1556 Kampung Samarahan Kampung Pasir Sebuyau 1.52031523 110.93705925
  1557 Kampung Samarahan Kampung Pejagut (Rumah Libin) 1.49161275 110.95784269
  1558 Kampung Samarahan Kampung Pendam 1.51582531 110.73992081
  1559 Kampung Samarahan Kampung Pendawan 1.32812534 111.05611439
  1560 Kampung Samarahan Kampung Pentik 1.35117577 110.81255515


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1561 Kampung Samarahan Kampung Perintah Gedong 1.24666634 110.69001047
  1562 Kampung Samarahan Kampung Pinang 1.42264386 110.44811751
  1563 Kampung Samarahan Kampung Pisang ( (Ditinggalkan 1.41049778 110.65493078
  1564 Kampung Samarahan Kampung Pla_1 ( Palai ) 1.47946089 110.45778776
  1565 Kampung Samarahan Kampung Pupuk Jaya 1.17088380 110.86742093
  1566 Kampung Samarahan Kampung Putin 1.48194506 110.72817164
  1567 Kampung Samarahan Kampung Raba (Ditinggalkan) 1.52412614 110.64043267
  1568 Kampung Samarahan Kampung Raba (Rumah Maju) 1.49637082 110.95478774
  1569 Kampung Samarahan Kampung Rangawan 1.48392673 110.71759391
  1570 Kampung Samarahan Kampung Rangawan Ulu 1.48719201 110.71563497
  1571 Kampung Samarahan Kampung Rantau Mentabang 1.20744771 110.68851501
  1572 Kampung Samarahan Kampung Reba 1.58007720 110.59226338
  1573 Kampung Samarahan Kampung Rembus 1.48672329 110.48593482
  1574 Kampung Samarahan Kampung Ruan Baru 1.18072150 110.88895388
  1575 Kampung Samarahan Kampung Ruan Medang 1.18656456 110.88921539
  1576 Kampung Samarahan Kampung Ruan Seru 1.18748661 110.89266633
  1577 Kampung Samarahan Kampung Ruan Surek 1.18799138 110.90362090
  1578 Kampung Samarahan Kampung Ruan Tengah 1.18247635 110.88821727
  1579 Kampung Samarahan Kampung Sabal Kruin 1.07441000 110.96875222
  1580 Kampung Samarahan Kampung Sabal Tapang 1.09137714 110.92625057


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1581 Kampung Samarahan Kampung Sabang 1.40898367 110.70190532
  1582 Kampung Samarahan Kampung Sabang (Ditinggalkan) 1.43000573 110.67500901
  1583 Kampung Samarahan Kampung Sabun 1.40116446 110.75082059
  1584 Kampung Samarahan Kampung Sadong Jaya Ulu 1.51115939 110.72674510
  1585 Kampung Samarahan Kampung Sageng Hilir 1.38062376 110.75054892
  1586 Kampung Samarahan Kampung Sageng Hulu 1.37613697 110.75594959
  1587 Kampung Samarahan Kampung Sagu 1.49191719 110.91943073
  1588 Kampung Samarahan Kampung Sambir 1.57057284 110.54161098
  1589 Kampung Samarahan Kampung Sampuh Gerunggang 1.53774733 110.63741367
  1590 Kampung Samarahan Kampung Sampun Baru 1.55237221 110.63872654
  1591 Kampung Samarahan Kampung Sampun Jugu 1.53148824 110.64312023
  1592 Kampung Samarahan Kampung Sampun Kelili 1.53743066 110.63976831
  1593 Kampung Samarahan Kampung Sampun Tebun 1.56397596 110.64487442
  1594 Kampung Samarahan Kampung Samsu 1.39973265 110.68067747
  1595 Kampung Samarahan Kampung Sangkalan 1.26163756 110.89372024
  1596 Kampung Samarahan Kampung Sangkalan Pelaie 1.26358230 110.89329817
  1597 Kampung Samarahan Kampung Sawmill 1.51223940 110.92928391
  1598 Kampung Samarahan Kampung Sebandi Matang 1.57526643 110.56208398
  1599 Kampung Samarahan Kampung Sebandi Ulu 1.56333688 110.56347672
  1600 Kampung Samarahan Kampung Sebangan Melayu 1.55282412 110.77081357


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1601 Kampung Samarahan Kampung Sebangkoi Gerugu 1.10471607 110.88715372
  1602 Kampung Samarahan Kampung Sebangkoi Jaya 1.10620805 110.89005651
  1603 Kampung Samarahan Kampung Sebangkoi Lama 1.10670086 110.86194766
  1604 Kampung Samarahan Kampung Sebayor 1.48352187 110.43611144
  1605 Kampung Samarahan Kampung Sega 1.30208965 110.98425937
  1606 Kampung Samarahan Kampung Segali 1.50819798 110.76934447
  1607 Kampung Samarahan Kampung Segar 1.06978481 110.88158580
  1608 Kampung Samarahan Kampung Sekendu 1.36328296 110.76821533
  1609 Kampung Samarahan Kampung Sekendu Hilir 1.36811259 110.77103774
  1610 Kampung Samarahan Kampung Sekendu Hulu 1.36539940 110.76870085
  1611 Kampung Samarahan Kampung Sekitong 1.53649468 110.80950274
  1612 Kampung Samarahan Kampung Selangking 1.42833344 110.66154641
  1613 Kampung Samarahan Kampung Selangking ( (Ditingga 1.36435907 110.67510283
  1614 Kampung Samarahan Kampung Semalatong 1.21241161 110.91217996
  1615 Kampung Samarahan Kampung Semanggal 1.40833110 110.71740775
  1616 Kampung Samarahan Kampung Semawang 1.46344298 110.48222291
  1617 Kampung Samarahan Kampung Sembawang 1.45881150 110.51813441
  1618 Kampung Samarahan Kampung Semelap Ulu 1.27612975 110.87985598
  1619 Kampung Samarahan Kampung Semera 1.54989228 110.67026280
  1620 Kampung Samarahan Kampung Semera Ulu 1.52856545 110.66743951


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1621 Kampung Samarahan Kampung Senangeh 1.46086477 110.69341674
  1622 Kampung Samarahan Kampung Senayang (Rumah Panil) 1.52041780 110.91632522
  1623 Kampung Samarahan Kampung Sengkujang 1.17568378 110.88658068
  1624 Kampung Samarahan Kampung Sepayor 1.53134268 110.65814687
  1625 Kampung Samarahan Kampung Serpan Laut 1.56264825 110.60344296
  1626 Kampung Samarahan Kampung Serpan Ulu 1.54552718 110.60208524
  1627 Kampung Samarahan Kampung Seruyuk 1.44999107 110.71786970
  1628 Kampung Samarahan Kampung Setika (Ditinggalkan) 1.47638415 110.80400503
  1629 Kampung Samarahan Kampung Sibau Rembau 1.21573139 110.91065278
  1630 Kampung Samarahan Kampung Sigiting 1.46211379 110.40870170
  1631 Kampung Samarahan Kampung Sijiram 1.45240008 110.39840293
  1632 Kampung Samarahan Kampung Sijirin ( (Ditinggalka 1.40487341 110.63374831
  1633 Kampung Samarahan Kampung Simpang Punda Simunjan 1.06748640 110.88757919
  1634 Kampung Samarahan Kampung Simunjan Jaya 1.32795771 110.81109643
  1635 Kampung Samarahan Kampung Sinar Jaya 1.37659858 110.42407774
  1636 Kampung Samarahan Kampung Sindang Baru 1.45363896 110.47106112
  1637 Kampung Samarahan Kampung Spaoh Engkabong 1.18476009 110.91710905
  1638 Kampung Samarahan Kampung Spaoh Jaei 1.25476451 110.65646455
  1639 Kampung Samarahan Kampung Spaoh Raba 1.18662290 110.91990414
  1640 Kampung Samarahan Kampung Sri Tajor 1.55716067 110.49302621


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1641 Kampung Samarahan Kampung Stakan Melayu 1.45903823 110.36464869
  1642 Kampung Samarahan Kampung Steman 1.40344017 110.69085993
  1643 Kampung Samarahan Kampung Stingan 1.44517338 110.37160460
  1644 Kampung Samarahan Kampung Stok (Ditinggalkan) 1.54625337 110.71494751
  1645 Kampung Samarahan Kampung Sual 1.36642403 110.82377267
  1646 Kampung Samarahan Kampung Subi 1.54663207 110.55684375
  1647 Kampung Samarahan Kampung Sui 1.48215543 110.51136778
  1648 Kampung Samarahan Kampung Sungai Alit 1.37215430 110.69163022
  1649 Kampung Samarahan Kampung Sungai Apin 1.40852509 110.66798862
  1650 Kampung Samarahan Kampung Sungai Aping 1.07860645 110.92046131
  1651 Kampung Samarahan Kampung Sungai Arus Lumut 1.56062739 110.79413670
  1652 Kampung Samarahan Kampung Sungai Arus Melayu 1.56265417 110.78614705
  1653 Kampung Samarahan Kampung Sungai Ba 1.38212768 110.72527792
  1654 Kampung Samarahan Kampung Sungai Batu 1.48959964 110.45900105
  1655 Kampung Samarahan Kampung Sungai Buaya 1.34097942 110.83409536
  1656 Kampung Samarahan Kampung Sungai Buloh 1.45063602 110.68328756
  1657 Kampung Samarahan Kampung Sungai Bundong 1.48202778 110.71229134
  1658 Kampung Samarahan Kampung Sungai Empit 1.44782359 110.39216617
  1659 Kampung Samarahan Kampung Sungai Empit Tiga 1.45255373 110.38572264
  1660 Kampung Samarahan Kampung Sungai Indah 1.30063840 111.00598025


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1661 Kampung Samarahan Kampung Sungai Jong 1.36189121 110.75749386
  1662 Kampung Samarahan Kampung Sungai Kura 1.06851443 110.90665691
  1663 Kampung Samarahan Kampung Sungai Ladong 1.46937976 110.75274142
  1664 Kampung Samarahan Kampung Sungai Langir 1.48151370 110.38951472
  1665 Kampung Samarahan Kampung Sungai Lingkau 1.33869645 110.79092233
  1666 Kampung Samarahan Kampung Sungai Mata 1.44021541 110.53757250
  1667 Kampung Samarahan Kampung Sungai Merah (Rumah Je 1.46989670 111.00659545
  1668 Kampung Samarahan Kampung Sungai Merdang Limauli 1.48632544 110.40326450
  1669 Kampung Samarahan Kampung Sungai Pendam 1.46464585 110.37392291
  1670 Kampung Samarahan Kampung Sungai Pinang 1.08298356 110.86907912
  1671 Kampung Samarahan Kampung Sungai Plandok 1.52892286 110.72874171
  1672 Kampung Samarahan Kampung Sungai Rama (Rumah Mus 1.50727918 110.95296501
  1673 Kampung Samarahan Kampung Sungai Semabang 1.20899969 110.92396074
  1674 Kampung Samarahan Kampung Tabuan 1.36815938 110.75649697
  1675 Kampung Samarahan Kampung Tambay 1.50205332 110.50296532
  1676 Kampung Samarahan Kampung Tambirat 1.54727498 110.51845966
  1677 Kampung Samarahan Kampung Tanah Putih 1.37402978 110.43775532
  1678 Kampung Samarahan Kampung Tanjong Tanglong 1.39231160 110.73059013
  1679 Kampung Samarahan Kampung Tanju 1.58202340 110.48512657
  1680 Kampung Samarahan Kampung Tanju Ulu 1.58519793 110.48234953


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1681 Kampung Samarahan Kampung Tanjung Apong 1.53748032 110.48057001
  1682 Kampung Samarahan Kampung Tanjung Beliong (Rumah 1.50207642 110.96527695
  1683 Kampung Samarahan Kampung Tanjung Beluku 1.40369608 110.65617949
  1684 Kampung Samarahan Kampung Tanjung Bundong 1.46517020 110.49866893
  1685 Kampung Samarahan Kampung Tanjung Bundong Fasa 1 1.46513418 110.48981685
  1686 Kampung Samarahan Kampung Tanjung Parang 1.45016514 110.51108848
  1687 Kampung Samarahan Kampung Tanjung Pisang 1.41270491 110.65176754
  1688 Kampung Samarahan Kampung Tanjung Rangkang 1.48886356 110.73587425
  1689 Kampung Samarahan Kampung Tanjung Tuang 1.44558871 110.50725997
  1690 Kampung Samarahan Kampung Tebelu 1.54214177 110.86022844
  1691 Kampung Samarahan Kampung Tebun 1.25206227 110.87157573
  1692 Kampung Samarahan Kampung Tegelam 1.34956980 110.68778197
  1693 Kampung Samarahan Kampung Tekalong 1.17195873 110.87679391
  1694 Kampung Samarahan Kampung Teluk Sabang 1.52641868 110.51818973
  1695 Kampung Samarahan Kampung Temiang 1.33529856 110.83908232
  1696 Kampung Samarahan Kampung Terasi 1.47077608 110.71396204
  1697 Kampung Samarahan Kampung Terasi Ulu 1.48372876 110.70490403
  1698 Kampung Samarahan Kampung Tinting Tubak 1.23446971 110.92878174
  1699 Kampung Samarahan Kampung Tongkah 1.53747375 110.78771741
  1700 Kampung Samarahan Kampung Tuba 1.29342196 111.08719272


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1701 Kampung Samarahan Kampung Tungan Punda 1.17342625 110.86219122
  1702 Kampung Samarahan Kampung Ulu Melangan ( Ditingg 1.47138426 110.45637678
  1703 Kampung Samarahan Kampung Ulu Sungai Ramah 1.57062932 110.80826601
  1704 Kampung Samarahan Kampung Ulu Tengah 1.23791970 110.69222032
  1705 Kampung Sarikei Kampung Abang Amin 2.16370668 111.62985018
  1706 Kampung Sarikei Kampung Bintagor 2.15767419 111.62921848
  1707 Kampung Sarikei Kampung Bugis 2.14911726 111.50795241
  1708 Kampung Sarikei Kampung Bundong 2.20584338 111.63471264
  1709 Kampung Sarikei Kampung Darul Falah Falah Gemu 2.11768660 111.67609633
  1710 Kampung Sarikei Kampung Lebaan 2.27517332 111.67032620
  1711 Kampung Sarikei Kampung Mupong 2.31943159 111.47848936
  1712 Kampung Sarikei Kampung Nenas 2.13260714 111.37192502
  1713 Kampung Sarikei Kampung Salemas 2.23820771 111.64985691
  1714 Kampung Sarikei Kampung Saudara Baru Muara Pay 2.17999205 111.54334926
  1715 Kampung Sarikei Kampung Sebena 2.34360863 111.50180172
  1716 Kampung Sarikei Kampung Selalang Baru 2.00885886 111.31193953
  1717 Kampung Sarikei Kampung Selalang Hilir 2.01982893 111.31544825
  1718 Kampung Sarikei Kampung Sungai Alam 2.31632481 111.49371036
  1719 Kampung Sarikei Kampung Teluk Mulong 2.34611489 111.52729273
  1720 Kampung Serian Kampung (Annah)Semeru 1.16302908 110.30186269


  Bil. Jenis Bahagian Nama Geografi Latitud Longitud
  1721 Kampung Serian Kampung Ampungan 1.16539653 110.59829769
  1722 Kampung Serian Kampung Bantang 1.17754224 110.46884285
  1723 Kampung Serian Kampung Baru Dayak 1.22091094 110.49535410
  1724 Kampung Serian Kampung Batu Bedang 0.96643853 110.53739405
  1725 Kampung Serian Kampung Batu Gong 1.34560267 110.44219425
  1726 Kampung Serian Kampung Batu Rekang 0.96222347 110.53826537
  1727 Kampung Serian Kampung Bedega 1.29448137 110.48207505
  1728 Kampung Serian Kampung Begu 1.20110704 110.33183143
  1729 Kampung Serian Kampung Belimbin A 1.10553452 110.62921438
  1730 Kampung Serian Kampung Belimbin B 1.08762474 110.63712060
  1731 Kampung Serian Kampung Belimbing Darul Islam 1.18036774 110.30010147
  1732 Kampung Serian Kampung Belimbing Kawa