1.0 PENGENALAN

Gazetir ini mengandungi 1287 nama geografi di Pulau Pinang.

Data nama geografi ini dibekalkan oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Data-data yang telah dimasukkan ke dalam gazetir ini telah mendapat pengesahan dari Jawatan kuasa Negeri Nama Geografi (JNNG) Pulau Pinang dimana setiap nama geografi yang diterbitkan ini telah melalui proses semakan dan pengesahan oleh pegawai-pegawai di Negeri Pulau Pinang untuk memastikan nama tersebut sah dari segi ejaan, jenis, maklumat lokasi dan sebagainya.

Kemasukan data untuk setiap nama geografi mengandungi maklumat berikut:

 
 • Nama
 • Latitud
 •  
 • Daerah
 • Longitud
 •  
 • Jenis
 • 2.0 SEJARAH

  Nama Asal Pulau Pinang Pulau Pinang pada awalnya dikenali sebagai Pulau Ka Satu. Seorang pelayar yang bernama Ragam menamakan sedemikian kerana inilah satu-satunya pulau besar yang terasing yang ditemui beliau sewaktu berulang-alik berdagang dari Lingga ke Kedah.

  Nama Pulau Ka Satu terus digunakan sehinggalah kedatangan British pada tahun 1786. Apabila pokok pinang mula ditanam di pulau ini selepas kedatangan British, nama pulau ini ditukar kepada Pulau Pinang. Sebelum nama Pulau Pinang menjadi popular, penduduk di Seberang Perai lebih mengenali Pulau Pinang dengan nama Tanjong Penaga sempena nama pokok penaga yang tumbuh di sekitar tapak Fort Cornwallis.

  Dipercayai nama ini atau singkatannya Tanjong masih digunakan dalam geran-geran tanah yang dikeluarkan oleh kerajaan sehingga tahun 1800. Malah, sehingga kini nama Tanjong begitu serasi dengan penduduk Pulau Pinang dan Seberang Perai apabila merujuk kepada Bandar Georgetown. Penang was formerly known as Pulau Ka Satu. A sea rover by the name of Ragam named it Pulau Ka Satu a single island as it was the only large the isolated land he came across on his trading trips between Lingga and Kedah. The name was retained until the coming of the British in 1786. When the areca palm was cultivated on the island after the arrival of British, the name of island was later changed in Pulau Pinang. Sometimes before the island became known as Pulau Pinang, the native of Seberang Perai knew Penang as Tanjong Penaga which as delivered from lives of the name which grew on the spot when the Fort Cornwallis was built.

  The name or it shorten form, Tanjong was believed to be in used in all land grants issued by the government until 1800. In fact, the name of Tanjong was compatible until now with the people of Penang and Province Wellesley when referring to the Georgetown City.

  Sejarah Awal Pulau Pinang dan Seberang Perai Antara pedagang berbangsa Inggeris yang paling awal menemui Pulau Pinang ialah Kapten James Lancaster. Kapal The Edward Bonaventure milik pedagang tersebut adalah di antara tiga kapal yang dihantar oleh Britain dalam misi perdagangan ke Hindia Timur pada tahun 1591. Berdasarkan catatan pelayaran kapten tersebut, beliau menemui Pulau Pinang selepas singgah beberapa bulan di Pulau yang terletak ke arah selatan Pulau Pinang pada bulan Jun 1593.

  Dalam perjalanan meninggalkan Pulau Rimau itulah beliau menemui Pulau Pinang yang kelihatan tidak berpenghuni. Bukti arkeologi pula menunjukkan Pulau Pinang dan Seberang Perai telahpun dihuni sejak zaman pra sejarah lagi. Bukti pertama pra sejarah negara ditemui di Guar Kepah, Seberang Perai pada tahun 1860.

  Berdasarkan timbunan cengkerang kepah dan kerang yang di dalamnya ditemui rangka manusia dengan alat batu, manik, pecahan tembikar dan sisa makanan, dijangkakan tapak di Guar Kepah ini berusia sekurang-kurangnya sekitar 3,000 hingga 4,000 tahun.

  Manakala penemuan alat batu beliung di beberapa tempat di Pulau Pinang merupakan bukti Neolitik iaitu bukti dari era pertanian yang awal yang dijangkakan berusia sekurang-kurangnya 5,000 tahun yang lalu. Dari segi sejarahnya, Pulau Pinang dan Seberang Perai pada asalnya adalah milik kesultanan Kedah. Lama sebelum diambilalih oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris kedua-dua kawasan ini telahpun mempunyai penghuni.

  :br;

  Berkenaan petempatan awal, satu daftar ukur tanah dan kawasan yang bertarikh 1795 menyebut kawasan Datok Keramat telahpun dihuni sejak tahun 1705 berdasarkan penemuan kawasan perkampungan orang Melayu dan tanah perkuburan seluas 18 ekar di kawasan tersebut.

  Penempatan-penempatan juga turut dibuka oleh orang Melayu di Batu Uban, Sungai Kluang dan beberapa kawasan lain. Seberang Perai pula, sewaktu diambilalih oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris pada tahun 1800, masih dipenuhi hutan dengan penduduknya dianggarkan berjumlah antara 2 hingga 3 ribu orang. One of the early English traders who had found Penang was Captain James Lancaster. His ship, the Edward Bonaventure was one of three English ships sent by Britain to the east in 1591.

  Based on this travel records, Captain Lancaster found Penang after his stopover in Pulau Rimau in June 1593. Pulau Rimau is located to the south of Penang island. To him Penang seemed to be a desolate place. From archaeological evidence both Penang dan Seberang Perai had already been inhabited since pre-historic times. The first evidence were found in Guar Kepah, Seberang Perai in 1860. Based on mounds of sea shells with human skeletons, stone implements, broken ceramics and food leftovers inside, scholars believed the Gua Kepah settlement to be between 3,000-4,000 years old.

  Other stone implements found in various places on Penang island indicate the existence of Neolithic settlements since 5,000 years ago. Historically, Penang and Seberang Perai were originally a part of the Kedah Sultanate. Long before its takeover by the English East India Company, settlements had already been established on Penang island. The old registers of surveys issued in 1795 mentioned that Datok Keramat has already been opened up since 1705 based on the existence of Malay settlements and an 18 acre cemetery in the area.

  Settlements were also opened up in batu Uban, Sungai Kluang dan others areas. Seberang Perai at the time of its takeover by the East India Company in 1800 has already boasted a population of between two to three thousands.

  Pada tahun 1800, Seberang Perai yang kemudiannya dikenali sebagai Province Wellesley Berjaya diperoleh oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris melalui satu perjanjian dengan Sultan Dhiauddin Mukarram Shah II (mm. 1798-1804). Fasal pertama perjanjian itu menyebut: Kampeni Inggeris mahu bayar pada tiap-tiap tahun kepada Duli Raja Muda Perlis dan Kedah sapuloh ribu rial sa-lama Inggeris ada pegang dan dudok di-dalam Pulau Pinang dan Negeri yang di-seberang kemudian ada tersebut. Perjanjian ini dengan sendirinya membatalkan perjanjian terdahulu yang dibuat pada tahun 1791 antara Sultan Abdullah Mukarram Shah dengan Francis Light.

  Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan 1791 itu merupakan satu tekanan yang dikenakan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris terhadap Sultan Abdullah yang cuba melancarkan serangan untuk merampas semula Pulau Pinang. In 1800, Seberang Perai which became known later as Province Wellesley was successfully occupied by the East India Company through a treaty with Sultan Dhiauddin Mukarram Shah II (r. 1798-1804).

  :br;

  The first clause of this treaty stipulated: The English Company (i.e the English East India Company) are to pay annually to His Majesty of Purlis and Quedah. Ten Thousand Dollars as long as the English shall continue in possession of Pulo Pinang and the country on the opposite Coast hereafter mentioned. This treaty automatically invalidated the earlier treaty made in 1791 between Sultan Abdullah Mukarram Shah dan Francis Light. The 1791 Treaty of Peace and Friendship was forced on the Sultan by the EIC after the sultan attempted to retake possession of Penang by force.

  Sumber : Lembaga Muzium Pulau Pinang

  3.0 TAFSIRAN MAKLUMAT

  3.1 NAMA

  Maklumat ini adalah menerangkan nama tempat yang dikenali kalangan penduduk tempatan dan disahkan oleh Pegawai di peringkat daerah. Bentuk ejaan bagi nama geografi yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa penamaan diperingkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan akan dianggap sebagai nama yang rasmi atau yang dibenarkan.

  3.2 DAERAH

  Daerah adalah merupakan satu bahagian kawasan pentadbiran di setiap negeri di Malaysia.

  3.3 JENIS

  Jenis adalah terma yang merujuk kepada penamaan bagi setiap nama geografi. Contoh adalah seperti berikut:

 • tempat - Ipoh, Kuala Lumpur
 • rupa alam semula jadi - Sungai Perak (sungai), Bukit Fraser (bukit)
 • rupa alam buatan manusia - Jalan Ipoh (jalan), Empangan Kenyir (empangan)
 • rupa laut semula jadi - Terumbu Sahap (terumbu)
 • rupa laut buatan manusia - Tambak Johor (tambak)
 • sekelompok tempat yang serupa dan berkaitan - Semenanjung Malaysia
 • sekelompok rupa alam yang serupa dan berkaitan - Kepulauan Langkawi (pulau)
 • sekelompok kawasan yang serupa dan berkaitan - Kompleks Sukan Bukit Jalil (kemudahan sukan)
 • Bagi tujuan penerbitan gazetir ini terdapat 47 jenis nama geografi, iaitu:

  1. Tiada Jenis
  2. Selat
  3. Pelancongan
  4. Anotasi
  5. Paya
  6. Bangunan Rekreasi
  7. Kawasan Perkuburan
  8. Bangunan Keagamaan
  9. Bangunan Pendidikan
  10. Kawasan Pertanian
  11. Bangunan Kerajaan
  12. Bangunan Awam
  13. Terminal
  14. Gua
  15. Utiliti
  16. Kawasan Rekreasi
  17. Stesen Saintifik
  18. Bangunan Perniagaan
  19. Bangunan Kediaman
  20. Permatang
  21. Kawasan Perniagaan
  22. Kawasan Perindustrian
  23. Bangunan Perindustrian
  24. Alur
  25. Terusan
  26. Tompok
  27. Terumbu
  28. Beting
  29. Pangkalan
  30. Sungai
  31. Estet
  32. Batuan
  33. Bukit
  34. Parit
  35. Taman
  36. Tempat Bersejarah
  37. Hutan Rizab Melayu
  38. Tasik
  39. Muara
  40. Pulau
  41. Pantai
  42. Tanjung
  43. Teluk
  44. Hutan
  45. Pekan
  46. Jalan
  47. Bandar
  48. Kampung

  3.4 LATITUD DAN LONGITUD

  Latitud adalah garis ukuran kedudukan latitud utara-selatan antara kutub. Khatulistiwa ditakrifkan sebagai 0 darjah, Kutub Utara adalah 90 darjah utara, dan Kutub Selatan ialah 90 darjah selatan. Garisan latitud semua selari antara satu sama lain. Longitud pula adalah garis meridian yang dijalankan antara Utara dan Kutub Selatan. Ia diukur berdasarkan kedudukan timur-barat. Prime meridian mempunyai nilai 0 darjah dan melalui Greenwich, England.

  Bagi tujuan penerbitan gazetir, sistem koordinat yang digunakan adalah Geocentric Datum for Malaysia 2000 - GDM2000, iaitu merujuk kepada pusat jisim bumi sebagai origin/datum rujukan. Datum ini bersifat universal kerana ia merangkumi seluruh Malaysia.

  Nilai koordinat bagi setiap nama geografi yang berunjuran GDM2000 ditunjukkan dalam darjah, minit dan saat.

  Contoh : 2 8' 56" N 103 47' 31" E.

  4.0 NAMA SINGKATAN

  Bil. Perkataan Singkatan
  1 Air/Ayer/water A.
  2 Alur Alr.
  3 Bahagian Bhg.
  4 Bakau Bak.
  5 Balai Polis B.P.
  6 Blok Blk.
  7 Bukit Bkt.
  8 Caruk/Charok C.
  9 Cangkat/Changkat Chgkt.
  10 Hutan Rizab/Hutan Rezab H.R.
  11 Hilir Hilir
  12 Hospital Hosp.
  13 Jeram J.
  14 Jalan Jln.
  15 Kepulauan Kep.
  16 Kilometer km
  17 Kondominium Kondo
  18 Lebuh/Leboh Lbh.
  19 Ladang Ldg.
  20 Pangkalan/Pengkalan Pang.
  21 Padang Pdg.
  22 Pelabuhan Plbh.
  23 Pejabat Pos P.P.
  24 Rizab Melayu/Rezab Melayu R.M.
  Bil. Perkataan Singkatan
  25 Rumah Penginapan R.P.
  26 Rumah Rehat R.R.
  27 Sekolah Menegah Kebangsaan SMK
  28 Sekolah Rendah SR
  29 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK
  30 Stesen Kastam S.K.
  31 Teluk, Telok Tlk.
  32 Taman Tmn.
  33 Tali air T.A.
  34 Utara U
  35 Balai Raya B.R.
  36 Bandar Bdr.
  37 Bangunan Bgn.
  38 Batu Bt.
  39 Dispensari Disp.
  40 Gunung/Gunong G.
  41 Gosong Gsg.
  42 Hulu/Ulu H
  43 Kuala K.
  44 Kampung/Kampong Kg.
  45 Lembah Lmbh.
  46 Lapangan Lpg.
  47 Lorong Lrg.
  48 Pulau P.

  Bil. Perkataan Singkatan
  49 Permatang Pmtg.
  50 Parit Pt.
  51 Persiaran Psrn.
  52 Pejabat Daerah P.D.
  53 Sekolah S
  54 Sungai Sg.
  55 Sekolah Kebangsaan SK
  56 Sekolah Menengah SM
  57 Stesen Kajicuaca S.Kc.
  58 Stesen Meteorologi S.Met.
  59 Timur T
  60 Tanjung Tg.
  61 Wakil Pos W.P.
  62 Zon Ekonomi Eksklusif ZEE

  5.0 STATISTIK JENIS

  Jenis Bilangan
  Anotasi 25
  Bandar 9
  Batuan 9
  Beting 2
  Bukit 81
  Estet 148
  Gua 2
  Hutan Rizab Melayu 39
  Kampung 758
  Kawasan Perindustrian 9
  Kawasan Perniagaan 1
  Kawasan Rekreasi 26
  Muara 14
  Pangkalan 6
  Pantai 15
  Pekan 63
  Pelancongan 1
  Pulau 13
  Tanjung 25
  Tasik 6
  Teluk 26
  Tempat Bersejarah 2
  Terminal 7

  Jenis Bilangan
  JUMLAH JENIS 1287

  Nama Geografi

  NEGERI Pulau Pinang

  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1 Anotasi Barat Daya Bagan Air Hitam 5.36279916 100.20850905
  2 Anotasi Barat Daya Bagan Batu Maung 5.28353307 100.28980422
  3 Anotasi Barat Daya Bakar Kapur 5.30538187 100.19437376
  4 Anotasi Barat Daya Batu Hitam 5.38957705 100.23404121
  5 Anotasi Barat Daya Bukit Gedung 5.31662551 100.28242019
  6 Anotasi Barat Daya Bukit Pisang 5.27979183 100.20657175
  7 Anotasi Barat Daya Kampung Jawa 5.32770787 100.29536629
  8 Anotasi Barat Daya Long Tambang 5.30033082 100.20132785
  9 Anotasi Barat Daya Pantai Malindo 5.33867503 100.19633510
  10 Anotasi Barat Daya Titi Serong 5.30717933 100.23346093
  11 Anotasi Seberang Perai Selatan Batu Musang 5.26483633 100.40681464
  12 Anotasi Seberang Perai Selatan Changkat Dain 5.20563831 100.52223654
  13 Anotasi Seberang Perai Selatan Perumahan Awam Perbadanan Kemajuan Pulau Pinang 5.26868319 100.43227591
  14 Anotasi Seberang Perai Selatan Pusat Latihan Perda 5.16011712 100.54174019
  15 Anotasi Seberang Perai Utara Bagan Luar 5.39445585 100.36558930
  16 Anotasi Seberang Perai Utara Bertam 5.52468810 100.48014444
  17 Anotasi Seberang Perai Utara Merbau Kudong 5.45406382 100.43757580
  18 Anotasi Seberang Perai Utara Paya Air Hitam 5.45048366 100.44859885
  19 Anotasi Seberang Perai Utara Permatang Kuching 5.46441840 100.38133335
  20 Anotasi Seberang Perai Utara Rumah Pam 5.55613513 100.43242686


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  21 Anotasi Timor Laut Akuarium Tunku Abdul Rahman 5.37299788 100.31532101
  22 Anotasi Timor Laut Batu Lancang Lama 5.38373920 100.29657400
  23 Anotasi Timor Laut Medan Mutiara 5.33868037 100.29551063
  24 Anotasi Timor Laut Rumah Kedah 5.42755017 100.32336295
  25 Anotasi Timor Laut Rumah Pam 5.45609697 100.27275436
  26 Bandar Barat Daya Balik Pulau 5.34777003 100.23737578
  27 Bandar Barat Daya Bayan Baru 5.32588711 100.28498558
  28 Bandar Seberang Perai Selatan Nibong Tebal 5.16923822 100.47190740
  29 Bandar Seberang Perai Tengah Bukit Mertajam 5.36452893 100.46449288
  30 Bandar Seberang Perai Tengah Seberang Jaya 5.39944325 100.40207656
  31 Bandar Seberang Perai Utara Butterworth 5.39580447 100.36934171
  32 Bandar Timor Laut Ayer Itam 5.40514823 100.28461926
  33 Bandar Timor Laut George Town 5.41574252 100.33428068
  34 Bandar Timor Laut Jelutong 5.38939654 100.31012830
  35 Batuan Barat Daya Batu Jambul 5.26462985 100.27220025
  36 Batuan Barat Daya Batu Kawah Laut 5.45769157 100.17554211
  37 Batuan Barat Daya Tukun Naning 5.30524198 100.30013201
  38 Batuan Barat Daya Tukun Tengah 5.46652865 100.20471764
  39 Batuan Barat Daya Tukun Tok Merinih 5.42971641 100.18452200
  40 Batuan Seberang Perai Selatan Batu Buntal 5.28342158 100.38342549


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  41 Batuan Seberang Perai Selatan Batu Layar 5.28696929 100.38698355
  42 Batuan Seberang Perai Selatan Batu Payung 5.26976223 100.38353425
  43 Batuan Seberang Perai Selatan Batu Perompak 5.27053376 100.38324329
  44 Beting Timor Laut Beting Batu Uban 5.35393684 100.32538477
  45 Beting Timor Laut Beting Pari 5.39849915 100.34180136
  46 Bukit Barat Daya Bukit Ayun 5.30764364 100.26826615
  47 Bukit Barat Daya Bukit Baba Tonggek 5.26680633 100.27605635
  48 Bukit Barat Daya Bukit Bakar Kapur 5.30356042 100.19040989
  49 Bukit Barat Daya Bukit Batu Hitam 5.37233838 100.23564729
  50 Bukit Barat Daya Bukit Batu Maung 5.28069072 100.28892869
  51 Bukit Barat Daya Bukit Bayan Lepas 5.30130817 100.25734433
  52 Bukit Barat Daya Bukit Belah 5.28566953 100.24651071
  53 Bukit Barat Daya Bukit Chong 5.45198633 100.21677000
  54 Bukit Barat Daya Bukit Gedung 5.31331231 100.27754274
  55 Bukit Barat Daya Bukit Gemuruh 5.29859765 100.21319110
  56 Bukit Barat Daya Bukit Genting 5.30826538 100.22104068
  57 Bukit Barat Daya Bukit Huma 5.33310912 100.25575475
  58 Bukit Barat Daya Bukit Ka Choo 5.28515500 100.21237376
  59 Bukit Barat Daya Bukit Kecil 5.27425226 100.27299111
  60 Bukit Barat Daya Bukit Kecil 5.40050228 100.20024938


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  61 Bukit Barat Daya Bukit Kelompang 5.28233946 100.27800724
  62 Bukit Barat Daya Bukit Laksamana 5.42360295 100.23524244
  63 Bukit Barat Daya Bukit Pasir Pandak 5.45614732 100.20020576
  64 Bukit Barat Daya Bukit Payung 5.28273338 100.25037215
  65 Bukit Barat Daya Bukit Penara 5.38157819 100.24840347
  66 Bukit Barat Daya Bukit Penara Teluk Kumbar 5.30872416 100.24158509
  67 Bukit Barat Daya Bukit Pintu Tujuh 5.34448774 100.26341365
  68 Bukit Barat Daya Bukit Pulau Betong 5.29422635 100.19564547
  69 Bukit Barat Daya Bukit Sungai Ara 5.31560963 100.24842960
  70 Bukit Barat Daya Bukit Telaga Batu 5.46215881 100.18829197
  71 Bukit Barat Daya Bukit Teluk Tempoyak Besar 5.26177435 100.27798873
  72 Bukit Barat Daya Bukit Teluk Tempoyak Kecil 5.27099932 100.27521803
  73 Bukit Barat Daya Muka Head 5.47311708 100.18127572
  74 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Batu Kawan 5.27239165 100.41857585
  75 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Cempedak 5.25109441 100.53658833
  76 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Changkat 5.20335851 100.46787319
  77 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Degong 5.26115838 100.51523442
  78 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Lima Kongsi 5.24288966 100.52206681
  79 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Panchor 5.15872464 100.54329951
  80 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Paya Kemayan 5.18957032 100.52681601


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  81 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Paya Kemian 5.18346768 100.51723390
  82 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Rantai 5.14976972 100.52735256
  83 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Sungai Merah 5.18309388 100.53334583
  84 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Tambun 5.26784599 100.44667715
  85 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Tambun 5.27953725 100.42313346
  86 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Tangga Batu 5.23374589 100.51715309
  87 Bukit Seberang Perai Selatan Bukit Tok Kandang 5.28504020 100.52429290
  88 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Berapit 5.38335913 100.48603101
  89 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Guar Ipoh 5.41413084 100.46958180
  90 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Gumpas 5.42184343 100.49539737
  91 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Indera Muda 5.41699648 100.45276180
  92 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Jelutong 5.42449619 100.44385205
  93 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Juru 5.32506808 100.40866876
  94 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Kechil Hujung 5.30050677 100.42204620
  95 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Lengkap 5.40636326 100.51000399
  96 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Lengkok 5.30810540 100.52547744
  97 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Machang Bubok 5.33302796 100.52449159
  98 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Minyak 5.30427855 100.43835720
  99 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Noning 5.39301231 100.48080755
  100 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Seraya 5.36430222 100.50579777


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  101 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Teh 5.32064054 100.50079281
  102 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Tengah 5.35121527 100.42985922
  103 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Tok Kangar 5.32078599 100.42631118
  104 Bukit Seberang Perai Tengah Bukit Tok Panjang 5.36067116 100.41621372
  105 Bukit Seberang Perai Utara Bukit Tok Alang 5.44086773 100.50255710
  106 Bukit Timor Laut Bukit Batu Ferringgi 5.45216462 100.26015819
  107 Bukit Timor Laut Bukit Batu Lancang 5.39463814 100.29248823
  108 Bukit Timor Laut Bukit Bendera 5.42481711 100.26745113
  109 Bukit Timor Laut Bukit Cempedak 5.46055471 100.24784950
  110 Bukit Timor Laut Bukit Dumbar 5.38226115 100.30860575
  111 Bukit Timor Laut Bukit Gambier 5.36509506 100.29632276
  112 Bukit Timor Laut Bukit Jambul 5.34327188 100.28421711
  113 Bukit Timor Laut Bukit Kecil 5.39768192 100.29119759
  114 Bukit Timor Laut Bukit Kerajaan 5.42031493 100.26293600
  115 Bukit Timor Laut Bukit Kukus 5.35413002 100.28020483
  116 Bukit Timor Laut Bukit Lang 5.44691441 100.27311562
  117 Bukit Timor Laut Bukit PADERI 5.46048862 100.29643862
  118 Bukit Timor Laut Bukit Relau 5.37206207 100.28334205
  119 Bukit Timor Laut Bukit Rumania 5.38636211 100.28624208
  120 Bukit Timor Laut Bukit Tanjung Huma 5.47866871 100.25630317


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  121 Bukit Timor Laut Bukit Tiger 5.41462082 100.25038474
  122 Bukit Timor Laut Bukit Timah 5.44327622 100.26936368
  123 Bukit Timor Laut Bukit Western 5.42668443 100.25005286
  124 Bukit Timor Laut Gunung Elvira 5.38975969 100.24170053
  125 Bukit Timor Laut Mt. Erskine 5.45975039 100.29458178
  126 Bukit Timor Laut Mt. Olivia 5.44311860 100.29152814
  127 Estet Barat Daya Ladang Balik Pulau 5.36867217 100.23528000
  128 Estet Barat Daya Ladang Ban Aun 5.40865295 100.20099924
  129 Estet Barat Daya Ladang Bongsu 5.26437942 100.27521118
  130 Estet Barat Daya Ladang Bukit MERIAM 5.35982241 100.25809893
  131 Estet Barat Daya Ladang Chee Seng 5.43498278 100.21065170
  132 Estet Barat Daya Ladang Chuan Hoe Seng 5.38355402 100.19724486
  133 Estet Barat Daya Ladang Gemuruh 5.29074204 100.21464763
  134 Estet Barat Daya Ladang Gin Poh 5.32453534 100.22820056
  135 Estet Barat Daya Ladang Guan Chuan 5.39031809 100.20270035
  136 Estet Barat Daya Ladang Hock Heng 5.46113383 100.22378903
  137 Estet Barat Daya Ladang Loh Poh Heng 5.29198795 100.24265675
  138 Estet Barat Daya Ladang Ong Guan Cheng 5.32802575 100.21383481
  139 Estet Barat Daya Ladang Ong Lay Waah 5.41225956 100.19764885
  140 Estet Barat Daya Ladang Paya Kongsi 5.34406458 100.22098404


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  141 Estet Barat Daya Ladang See Heng 5.42023200 100.20763073
  142 Estet Barat Daya Ladang Seet Giap 5.43734814 100.21784546
  143 Estet Barat Daya Ladang Sim Min 5.37862502 100.24833254
  144 Estet Barat Daya Ladang Sinaran 5.28787100 100.24775792
  145 Estet Barat Daya Ladang Sudin 5.35729534 100.20141192
  146 Estet Barat Daya Ladang Sungai Ara 5.32254232 100.26176127
  147 Estet Barat Daya Ladang Theam Tiok 5.36748048 100.21032581
  148 Estet Barat Daya Ladang Theng Hoe 5.37511373 100.22465744
  149 Estet Barat Daya Ladang Wah Yiong 5.31434180 100.22201628
  150 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Abdul Hamid 5.18371754 100.49893122
  151 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Abdullah 5.28144361 100.49997027
  152 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Arumugan Pillai 5.19545072 100.48666784
  153 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Ban Poh 5.23001101 100.53238591
  154 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Basir Sungai Duri 5.21779552 100.53000902
  155 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Batu Kawan 5.24718857 100.43319361
  156 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Byram 5.19717483 100.43582191
  157 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Chaing Paik Sin 5.18954596 100.51414281
  158 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Chin Lee 5.22414059 100.52169287
  159 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Chong Nam 5.24245299 100.47920483
  160 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Eng Moh 5.24369318 100.53189920


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  161 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Haji Yahaya 5.28707953 100.49879154
  162 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Highlands Malaya 5.20147260 100.43654073
  163 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Hock Chuan Seng 5.19428386 100.51031454
  164 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Hock Chuan Seng 5.25491656 100.48427109
  165 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Hoe Seng 5.20359640 100.53469986
  166 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Hup Hun 5.20298137 100.47889871
  167 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Ji Kongsi 5.24446828 100.50690728
  168 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Joo Hong 5.24954055 100.51661923
  169 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Kecil 5.15487499 100.51690866
  170 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Kerian 5.16321008 100.48686223
  171 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Kerian Kedah 5.19088418 100.53472478
  172 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Kerian Kedah 5.20125144 100.51860448
  173 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Kwong Song 5.18094617 100.50084192
  174 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Lean Seng 5.19552980 100.50270668
  175 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Lee Eng Kee 5.21488635 100.50776629
  176 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Lee Hong 5.23003022 100.49387549
  177 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Lee Teoh Tan 5.15811724 100.52740396
  178 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Lian Lee 5.17593023 100.53085460
  179 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Lim Heng Chow 5.18084571 100.47687444
  180 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Murugan 5.24827872 100.50462373


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  181 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Nam Hin 5.26128703 100.47558397
  182 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Neoh Teong Beo & Sons 5.25829590 100.48983747
  183 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Ng Swee Ching 5.19624264 100.51917690
  184 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Poh Seng 5.19728416 100.53161877
  185 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Rengasamy Pillai & Hock Hin 5.26886577 100.51897893
  186 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Sam Guan 5.21764326 100.46958552
  187 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Sam Hup Huat 5.15434916 100.48086940
  188 Estet Seberang Perai Selatan Ladang See Lak 5.26242724 100.45271056
  189 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Sempah 5.18922206 100.49774392
  190 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Simpang 5.27136989 100.50202724
  191 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Sungai Duri 5.21759772 100.53737988
  192 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Sungai Kecil 5.16613804 100.53045005
  193 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Tan Boon Hoe 5.16123768 100.43021286
  194 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Tan Hwa 5.21300603 100.53829773
  195 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Teh Lan Cheng 5.18754949 100.48108711
  196 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Thye Lian 5.18622190 100.47507389
  197 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Valdor 5.23951436 100.48135279
  198 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Valdor 5.24363576 100.51695053
  199 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Valdor 5.24937934 100.48004580
  200 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Victoria 5.17440152 100.45839077


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  201 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Wee Lee 5.21953726 100.51483977
  202 Estet Seberang Perai Selatan Ladang Wee Lim 5.27416015 100.47694756
  203 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Alma 5.32306414 100.48830112
  204 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Batu Kawan 5.39424686 100.40638897
  205 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Bukit Minyak 5.32152611 100.44614412
  206 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Bukit Tambun 5.29858409 100.45255710
  207 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Bukit Tok Kangar 5.32559709 100.42626255
  208 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Cap Kongsi 5.30265282 100.43268755
  209 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Chan Hun Poh 5.31009977 100.47003821
  210 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Chee Bt. Tahir 5.33420262 100.51961389
  211 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Chiang Joo 5.30291303 100.46788335
  212 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Chin Heng 5.28837960 100.46130964
  213 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Ee Chong Chang 5.29848543 100.48593120
  214 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Golden Grove 5.33659130 100.43482159
  215 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Guan Seng 5.32333995 100.47995429
  216 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Heap Soon 5.29560332 100.44735941
  217 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Heng Seng 5.42289543 100.50320155
  218 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Huap Kean Hong 5.42668662 100.49380597
  219 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Joo Heng 5.30801304 100.46102135
  220 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Junjung 5.30519591 100.51626495


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  221 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Juru 5.30835640 100.43613820
  222 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Juru 5.32081527 100.43678737
  223 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Juru Simpang Empat 5.30379055 100.43861463
  224 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Ken Tong Ung 5.40162122 100.51230065
  225 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Keng Loon 5.31814611 100.47898487
  226 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Khaw Chee Chooi 5.29086910 100.44255459
  227 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Lee Seng 5.42119163 100.51199584
  228 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Machang Bubok 5.32113929 100.52609377
  229 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Mubial Nadar 5.32431406 100.51597982
  230 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Ngak 5.28803572 100.44485407
  231 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Penanti 5.41248531 100.51313805
  232 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Pondok Labu 5.37037827 100.51862217
  233 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Rengasamy Pillai 5.30301592 100.45595539
  234 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Sim Lee 5.30398002 100.52500198
  235 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Sin Kong Tin 5.42947583 100.51533087
  236 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Tek Leng 5.31220180 100.45498279
  237 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Ternakan Ayam 5.38968117 100.51834233
  238 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Ternakan Babi 5.30419450 100.43419903
  239 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Ternakan Udang 5.30646098 100.41686057
  240 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Wing Foong 5.41884715 100.51802579


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  241 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Wong Kong Seng 5.30511320 100.48875544
  242 Estet Seberang Perai Tengah Ladang Yeo Boon Tean 5.30099069 100.48596957
  243 Estet Seberang Perai Utara Kemajuan Tanah Kacang Puri (FELCRA) 5.48001674 100.51636859
  244 Estet Seberang Perai Utara Ladang Bertam 5.51205377 100.45789634
  245 Estet Seberang Perai Utara Ladang Bertam 5.53427420 100.49044607
  246 Estet Seberang Perai Utara Ladang Bertam 5.55531414 100.39842769
  247 Estet Seberang Perai Utara Ladang Bukit Tok Alang 5.45191126 100.49892871
  248 Estet Seberang Perai Utara Ladang Choong Lye Hock 5.50416237 100.49221563
  249 Estet Seberang Perai Utara Ladang Eng Soon 5.48348996 100.46704476
  250 Estet Seberang Perai Utara Ladang Haji Yahya 5.49670514 100.45430160
  251 Estet Seberang Perai Utara Ladang Hock Eng 5.49301624 100.49411411
  252 Estet Seberang Perai Utara Ladang Hock Eng 5.52330432 100.52079411
  253 Estet Seberang Perai Utara Ladang Jarak 5.44614585 100.50591880
  254 Estet Seberang Perai Utara Ladang Lunas 5.44891735 100.51754435
  255 Estet Seberang Perai Utara Ladang M. Palaniandy 5.49337696 100.43902386
  256 Estet Seberang Perai Utara Ladang Malakof 5.49753487 100.46955256
  257 Estet Seberang Perai Utara Ladang Mayfield 5.46039657 100.52180971
  258 Estet Seberang Perai Utara Ladang Mayfield 5.47108099 100.51631211
  259 Estet Seberang Perai Utara Ladang Mayfield 5.48934567 100.51808657
  260 Estet Seberang Perai Utara Ladang Mayfield 5.49640636 100.52411695


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  261 Estet Seberang Perai Utara Ladang Ng Sen 5.47339141 100.50105339
  262 Estet Seberang Perai Utara Ladang Saw Poh 5.46584830 100.49756294
  263 Estet Seberang Perai Utara Ladang Sin Teik 5.45776711 100.50244916
  264 Estet Seberang Perai Utara Ladang The YaraK 5.44518521 100.48658411
  265 Estet Timor Laut Ladang Batu Lancang 5.38787330 100.29243664
  266 Estet Timor Laut Ladang Hong Seng 5.44276383 100.29386437
  267 Estet Timor Laut Ladang Hye Keat 5.42212881 100.27820876
  268 Estet Timor Laut Ladang Lada 5.45750944 100.29520230
  269 Estet Timor Laut Ladang Relau 5.37895560 100.28964577
  270 Estet Timor Laut Ladang Seow Liu Chuan 5.37107160 100.28111845
  271 Estet Timor Laut Ladang Sungai Nibong 5.34170391 100.28310307
  272 Estet Timor Laut Ladang Tanjung Bunga 5.46010321 100.27297890
  273 Estet Timor Laut Ladang Terubung & Relau 5.35794934 100.26358171
  274 Estet Timor Laut Ladang Thean Teik 5.38173231 100.28282304
  275 Gua Seberang Perai Utara Selat Utara 5.48926665 100.34205785
  276 Gua Timor Laut Selat Selatan 5.30072923 100.34659459
  277 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Hutan Rizab Bukit Gemuruh 5.29487955 100.20475552
  278 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Hutan Simpan Balik Pulau 5.33369082 100.19542504
  279 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Hutan Simpan Bukit Gemuruh 5.29514975 100.20855857
  280 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Hutan Simpan Bukit Genting 5.30832848 100.21935566


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  281 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Hutan Simpan Bukit Relau 5.35851677 100.25634581
  282 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Hutan Simpan Laksamana 5.42526922 100.23634644
  283 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Hutan Simpan Pantai Acheh 5.44785623 100.18929874
  284 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Hutan Simpan Pasir Panjang 5.29324304 100.19760722
  285 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Hutan Simpan Teluk Bahang 5.44362340 100.23170490
  286 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Kawasan Tadah 3VS Side Streamm 5.45183380 100.23665092
  287 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Kawasan Tadah Laksamana 5.41977882 100.23894075
  288 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Kawasan Tadah Sungai Pinang Barat 5.40806460 100.23799701
  289 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Kawasan Tadah Telok Awak 5.44546519 100.20070297
  290 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Kawasan Tadah Teluk Bahang 5.43120808 100.21795980
  291 Hutan Rizab Melayu Barat Daya Mukim 2 Hutan Rizab Teluk Bahang 5.44362340 100.23170490
  292 Hutan Rizab Melayu Seberang Perai Selatan Hutan Rizab Bukit Panchor 5.15109905 100.54323321
  293 Hutan Rizab Melayu Seberang Perai Selatan Hutan Simpan Byram 5.19782470 100.42560874
  294 Hutan Rizab Melayu Seberang Perai Selatan Kawasan Tadah Bukit Panchor 5.15016756 100.53774279
  295 Hutan Rizab Melayu Seberang Perai Tengah Hutan Simpan Bukit Juru 5.33091091 100.41119318
  296 Hutan Rizab Melayu Seberang Perai Tengah Hutan Simpan Bukit Mertajam 5.36457865 100.49134668
  297 Hutan Rizab Melayu Seberang Perai Tengah Hutan Simpan Bukit Seraya 5.36583153 100.50790121
  298 Hutan Rizab Melayu Seberang Perai Tengah Kawasan Tadah Empangan Berapit 5.37164375 100.50039577
  299 Hutan Rizab Melayu Seberang Perai Tengah Kawasan Tadah Empangan Chetok To' Kun 5.36027099 100.49450592
  300 Hutan Rizab Melayu Seberang Perai Tengah Kawasan Tadah Empangan Mengkuang 5.38501366 100.51104147


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  301 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Hutan Rizab Highlands 5.43118416 100.28531184
  302 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Hutan Rizab Penara Bukit 5.38043607 100.26065281
  303 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Hutan Simpan Bukit Genting 5.43262153 100.25599672
  304 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Hutan Simpan Highlands 5.43118416 100.28531184
  305 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Air Terjun 5.43101824 100.26748851
  306 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Ayer Itam Main 5.39352315 100.25473195
  307 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Ayer Itam Side Stream 5.40974655 100.26019116
  308 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Batu Ferringgi 5.43656220 100.24231342
  309 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Bukit Tiger 5.42219472 100.24896822
  310 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Highland 5.43007670 100.28620928
  311 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Sungai Kecil 5.45937426 100.26668544
  312 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Sungai Kelian 5.44447915 100.26506814
  313 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Sungai Siru 5.46629395 100.27001129
  314 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Sungai Tat 5.42162589 100.27745982
  315 Hutan Rizab Melayu Timor Laut Kawasan Tadah Sungai Tengah 5.45504144 100.25823726
  316 Kampung Barat Daya Air Bagi 5.32890065 100.26782285
  317 Kampung Barat Daya Air Putih 5.36492133 100.21994214
  318 Kampung Barat Daya Bagan Kuala Sungai Pinang 5.39248301 100.19865036
  319 Kampung Barat Daya Kampung Bagan Telok Kumbar 5.28875359 100.22350681
  320 Kampung Barat Daya Kampung Baru Sungai Ara 5.31948643 100.27478177


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  321 Kampung Barat Daya Kampung BaruH 5.29251016 100.26121606
  322 Kampung Barat Daya Kampung Batu Itam 5.35345042 100.23368581
  323 Kampung Barat Daya Kampung Batu Maung 5.27902395 100.27882098
  324 Kampung Barat Daya Kampung Batu Putih 5.40472143 100.20737356
  325 Kampung Barat Daya Kampung Binjai 5.28432523 100.25624946
  326 Kampung Barat Daya Kampung Bukit 5.29505600 100.25664547
  327 Kampung Barat Daya Kampung Bukit Ayun 5.30881391 100.26978027
  328 Kampung Barat Daya Kampung Bukit Kechil 5.28205062 100.27551436
  329 Kampung Barat Daya Kampung Bukit Kechil Sg. Nibong 5.33360712 100.29781356
  330 Kampung Barat Daya Kampung Bukit Kecil 5.40237759 100.20618484
  331 Kampung Barat Daya Kampung Enam 5.33653031 100.19803633
  332 Kampung Barat Daya Kampung Gedung 5.32030648 100.28161755
  333 Kampung Barat Daya Kampung Genting 5.31991635 100.21687097
  334 Kampung Barat Daya Kampung Genting Dalam 5.31888048 100.22165008
  335 Kampung Barat Daya Kampung Gertak Sanggul 5.28435955 100.19551461
  336 Kampung Barat Daya Kampung Hutan Nibung 5.29637043 100.23359066
  337 Kampung Barat Daya Kampung Jalan Baharu 5.35645837 100.21147199
  338 Kampung Barat Daya Kampung Jawa 5.32455556 100.29595944
  339 Kampung Barat Daya Kampung Kafri 5.32892534 100.25247539
  340 Kampung Barat Daya Kampung Kasan 5.37724243 100.21439125


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  341 Kampung Barat Daya Kampung Keling 5.46304192 100.22092215
  342 Kampung Barat Daya Kampung Kongsi 5.34753742 100.23009971
  343 Kampung Barat Daya Kampung Kuala Muda 5.34732878 100.23531874
  344 Kampung Barat Daya Kampung Kuala Pulau Betong 5.30439039 100.19462742
  345 Kampung Barat Daya Kampung Manggis 5.29226720 100.25858421
  346 Kampung Barat Daya Kampung Manggis 5.32809465 100.27332007
  347 Kampung Barat Daya Kampung Masjid 5.29624855 100.22562012
  348 Kampung Barat Daya Kampung Masjid 5.29627382 100.25973235
  349 Kampung Barat Daya Kampung Masjid Sungai Ara 5.32123556 100.27259302
  350 Kampung Barat Daya Kampung Matahari Jatuh 5.30087977 100.22780379
  351 Kampung Barat Daya Kampung Matahari Naik 5.29801501 100.23099741
  352 Kampung Barat Daya Kampung Melayu 5.37297523 100.19230708
  353 Kampung Barat Daya Kampung Naran 5.28907642 100.28375171
  354 Kampung Barat Daya Kampung Naran 5.29461988 100.27927782
  355 Kampung Barat Daya Kampung Nelayan 5.28785213 100.22733246
  356 Kampung Barat Daya Kampung Nelayan Teluk Bahang 5.45856513 100.21099088
  357 Kampung Barat Daya Kampung Padang 5.29014476 100.26015758
  358 Kampung Barat Daya Kampung Padang Kamunting 5.34408047 100.21190096
  359 Kampung Barat Daya Kampung Pagar Buluh 5.32444005 100.27888013
  360 Kampung Barat Daya Kampung Pagar Buluh 5.33067694 100.26903543


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  361 Kampung Barat Daya Kampung Pantai Aceh 5.41671583 100.19696674
  362 Kampung Barat Daya Kampung Pasir Belanda 5.28300301 100.21895402
  363 Kampung Barat Daya Kampung Pasir Panjang 5.29832327 100.18449927
  364 Kampung Barat Daya Kampung Paya Kongsi 5.34991821 100.22601136
  365 Kampung Barat Daya Kampung Paya Simpang Empat 5.33513306 100.21923483
  366 Kampung Barat Daya Kampung Paya Telok Kumbar 5.28892924 100.23084181
  367 Kampung Barat Daya Kampung Pengkalan 5.31385748 100.29613617
  368 Kampung Barat Daya Kampung Perlis 5.30259250 100.26185890
  369 Kampung Barat Daya Kampung Perlis 5.32092108 100.20361138
  370 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Batu Kapur 5.27671850 100.26465414
  371 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Damar Laut 5.27415104 100.26956638
  372 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Masjid 5.27968918 100.26607948
  373 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Pasir 5.37174131 100.21073632
  374 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Rumenia 5.31834100 100.29246851
  375 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Tengah 5.33969553 100.21654380
  376 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Tepi 5.33828212 100.21238883
  377 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Tepi Bendang 5.27823607 100.26823427
  378 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Tepi Laut 5.28133419 100.25716153
  379 Kampung Barat Daya Kampung Permatang Timbul 5.34664801 100.23229759
  380 Kampung Barat Daya Kampung Pokok Manggis 5.36885678 100.21651129


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  381 Kampung Barat Daya Kampung Pondok Upih 5.34138851 100.23263469
  382 Kampung Barat Daya Kampung Pulau 5.32257353 100.28067229
  383 Kampung Barat Daya Kampung Pulau Betong 5.30416015 100.20207656
  384 Kampung Barat Daya Kampung Sepakat 5.29451602 100.22254835
  385 Kampung Barat Daya Kampung Sepuluh 5.30893470 100.26563771
  386 Kampung Barat Daya Kampung Seronok 5.28998304 100.25514032
  387 Kampung Barat Daya Kampung Setul 5.33394229 100.22926607
  388 Kampung Barat Daya Kampung Shee Tan 5.33128882 100.22755675
  389 Kampung Barat Daya Kampung SuluK 5.29176638 100.22269579
  390 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Batu 5.28292645 100.24451631
  391 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Batu 5.28700448 100.23850938
  392 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Burung 5.34315922 100.20253338
  393 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Keluang 5.31046726 100.29353897
  394 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Nibung Besar 5.33901730 100.30226411
  395 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Nibung Kecil 5.33161615 100.28648008
  396 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Nipah 5.29857524 100.28229149
  397 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Pinang 5.39738678 100.21078787
  398 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Rusa 5.38214989 100.21184283
  399 Kampung Barat Daya Kampung Sungai Tira 5.30575841 100.27275901
  400 Kampung Barat Daya Kampung Tanjung Asam 5.28234974 100.20986243


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  401 Kampung Barat Daya Kampung Telok Awak 5.45412250 100.20965847
  402 Kampung Barat Daya Kampung Telok Bahang 5.45610267 100.21600653
  403 Kampung Barat Daya Kampung Teluk Tempoyak Besar 5.26589471 100.27934776
  404 Kampung Barat Daya Kampung Teluk Tempoyak Kecil 5.27829106 100.28790748
  405 Kampung Barat Daya Kampung Tengah 5.29949447 100.23126558
  406 Kampung Barat Daya Kampung Tengah 5.32556704 100.28069923
  407 Kampung Barat Daya Kampung Tengah 5.45481012 100.20899992
  408 Kampung Barat Daya Kampung Terang 5.32300229 100.21189734
  409 Kampung Barat Daya Kampung Tersusun Sungai Ara 5.32262413 100.27400571
  410 Kampung Barat Daya Kampung Titi Serong 5.35659203 100.23990831
  411 Kampung Barat Daya Kampung Titi Teras 5.35592616 100.22132644
  412 Kampung Barat Daya Kongsi Sepuluh 5.31066133 100.26249264
  413 Kampung Barat Daya Kuala Jalan Baharu 5.35301800 100.19953737
  414 Kampung Barat Daya Nangka Mambung 5.30541005 100.26347421
  415 Kampung Barat Daya Panara Bukit 5.41423207 100.21765738
  416 Kampung Barat Daya Pekan Genting 5.33257136 100.21848504
  417 Kampung Barat Daya Telaga Batu 5.46211380 100.23617675
  418 Kampung Barat Daya Titi Perupok 5.35675463 100.23015631
  419 Kampung Seberang Perai Selatan Badak Mati 5.22560355 100.49935100
  420 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung 300 Kaki 5.22870548 100.53982987


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  421 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ah Chooi 5.27194584 100.44859287
  422 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Air Lintas 5.18881932 100.49061076
  423 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ampang Jajar 5.14598391 100.49842236
  424 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Bagan Buaya 5.21111096 100.47620721
  425 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Bagan Bukit Tambun 5.27133726 100.44301447
  426 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Baharu 5.23369672 100.47646051
  427 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Balik Bukit 5.28735958 100.52343591
  428 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ban Liau 5.27542929 100.44483130
  429 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ban Sungai Acheh 5.15101594 100.41473802
  430 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Baru 5.16745250 100.53932543
  431 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Baru Simpang Ampat 5.28777537 100.47636519
  432 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Baru Titi Hitam 5.21107173 100.48898182
  433 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Batas Pinang 5.13789480 100.43305300
  434 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Batu 2 Jalan Sempadan 5.12978921 100.46078542
  435 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Batu 3 Jalan Sempadan 5.12694585 100.44215041
  436 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Batu 4 Jalan Sempadan 5.12534229 100.42679131
  437 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Besar 5.17420136 100.54286755
  438 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Changkat 5.20114379 100.46958461
  439 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Changkat Baroh 5.20890597 100.46392091
  440 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Changkat Dain 5.20477566 100.51083927


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  441 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Che Isa 5.16378434 100.49237546
  442 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Chempedak 5.15794036 100.47271249
  443 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Dato Keramat 5.15192701 100.47137640
  444 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Dua Kongsi 5.27435194 100.52492543
  445 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Gurun 5.26596387 100.51302039
  446 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Haji Omar 5.23539121 100.49107968
  447 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Haji Osman 5.16087756 100.47629623
  448 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Haji Saad 5.15990330 100.47697869
  449 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Jalan Baru 5.15867518 100.47579000
  450 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Jalan Bawah 5.13043486 100.40956767
  451 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Jalan Stesen 5.12354190 100.41436663
  452 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Jawi 5.22355122 100.49242452
  453 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Jawi Sempit 5.20806396 100.50011688
  454 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Kebun Baru 5.29077817 100.48309944
  455 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Kebun Nyiur 5.17480559 100.44412739
  456 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Kepala Batas 5.20436269 100.45146141
  457 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Kepala Bukit 5.16040046 100.45825549
  458 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Kepala Gajah 5.27560622 100.44817299
  459 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Kubang Puyu 5.28687557 100.49871527
  460 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung KUYUNG 5.13942220 100.46595538


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  461 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Kuyung 5.26769936 100.51266395
  462 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Batu Kawan 5.25698213 100.43043007
  463 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Byram 5.19181374 100.43496109
  464 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Jawi 5.20132736 100.49334761
  465 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Kaledonia 5.18013107 100.46666665
  466 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Krian 5.16766023 100.49835469
  467 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Sempah 5.18427359 100.50924591
  468 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Sungai Kechil 5.16663163 100.52470643
  469 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Transkrian 5.14686276 100.48502860
  470 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Valdor 5.24648274 100.48102247
  471 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ladang Victoria 5.16321465 100.46821645
  472 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Lima 5.20365190 100.52544534
  473 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Lima Kongsi 5.24203288 100.50142556
  474 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Makau Suah 5.21467304 100.49831586
  475 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Masjid 5.21206871 100.52975409
  476 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Masjid 5.27479534 100.42704040
  477 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Masjid Baru 5.22858726 100.49132400
  478 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Nanas 5.16658358 100.51437466
  479 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Pa'Boi 5.26574439 100.46180370
  480 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Padang Lalang 5.28667593 100.50937854


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  481 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Pa'Mong 5.26305256 100.46478371
  482 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Parit Kasa 5.13066653 100.45190501
  483 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Pa'Thau 5.27622609 100.45382208
  484 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Paya Kemian 5.17894514 100.50935317
  485 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Paya Mahang 5.26398921 100.48492017
  486 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Pengkalan 5.22157317 100.48981779
  487 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Pengkalan 5.26635128 100.42280839
  488 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Permatang Ara 5.21780481 100.50312163
  489 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Permatang Keling 5.13252824 100.47135470
  490 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Permatang Tok Mahat 5.13260451 100.48089445
  491 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Pokok Asam 5.26289748 100.42896035
  492 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Rambutan 5.28446908 100.47828628
  493 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sanglang 5.16715309 100.48168438
  494 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Seberang Padang Lalang 5.28804831 100.51812502
  495 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Seberang Tasek 5.28919337 100.51683149
  496 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Seethu 5.20378943 100.49820757
  497 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sekolah 5.27187877 100.45169108
  498 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sekolah 5.28629983 100.52042172
  499 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sepulau 5.28967234 100.52789329
  500 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Seri Tasek 5.28895434 100.47965839


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  501 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Shaik Adam 5.18232627 100.46935476
  502 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Simpang Sembilan 5.14839847 100.47017907
  503 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Simpang Tiga 5.14329053 100.46508258
  504 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Stesen 5.17027345 100.48033831
  505 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Acheh 5.14778192 100.42178593
  506 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Air Itam 5.13886424 100.41923323
  507 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Bakap 5.22300287 100.49657411
  508 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Bakau 5.12559149 100.41902078
  509 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Baong 5.21776586 100.52621074
  510 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Berembang 5.15014078 100.45969150
  511 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Buaya 5.16557533 100.54635408
  512 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Chenaam 5.14622015 100.40887995
  513 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Duri 5.20730358 100.52386465
  514 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Rambai 5.20944807 100.54029023
  515 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Setar Besar 5.14872769 100.45249571
  516 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Setar Kecil 5.14632110 100.43695731
  517 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Tok Tuntung 5.15552249 100.43940382
  518 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Tongkang 5.13160599 100.41952875
  519 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Udang 5.16327607 100.42565859
  520 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Udang Besar 5.16413315 100.43075254


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  521 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Sungai Udang Kecil 5.15488987 100.42403104
  522 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Surau 5.20683396 100.52891336
  523 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tanah Baru 5.15795925 100.47098164
  524 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tanah Kebun 5.14991933 100.43038854
  525 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tanjung Berembang 5.15376233 100.46146452
  526 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tanjung Ketupat 5.27971342 100.44732141
  527 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tasek Chempedak 5.27581951 100.52047973
  528 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tasek Junjong 5.29283900 100.52540022
  529 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Teluk 5.14935599 100.50376633
  530 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tengah 5.27011939 100.42581391
  531 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tepi Gate 5.20286093 100.48941678
  532 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tiga Kongsi 5.27170256 100.48670126
  533 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Tong Hai 5.18171348 100.47078654
  534 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Transkrian 5.14759187 100.48837725
  535 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Ujung 5.24830807 100.49460076
  536 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Wan Chik 5.27649007 100.42656132
  537 Kampung Seberang Perai Selatan Kampung Wellesley 5.21175176 100.51529233
  538 Kampung Seberang Perai Selatan Perkampung Sungai Kecil 5.16432213 100.53462126
  539 Kampung Seberang Perai Selatan Perkampungan Baru Jawi 5.21232934 100.49493357
  540 Kampung Seberang Perai Selatan Perkampungan Baru Sungai Kechil 5.16473517 100.52309210


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  541 Kampung Seberang Perai Selatan Perkampungan Baru Valdor 5.24190943 100.49155946
  542 Kampung Seberang Perai Selatan Perkampungan PPRT Sungai Chenaan 5.14218545 100.40862250
  543 Kampung Seberang Perai Selatan Permatang Bogak 5.19541724 100.46756994
  544 Kampung Seberang Perai Selatan Pulau Aman 5.26272227 100.38834943
  545 Kampung Seberang Perai Selatan Rantau Panjang 5.15771325 100.47072072
  546 Kampung Seberang Perai Selatan Telok Ipil 5.15212822 100.46538829
  547 Kampung Seberang Perai Tengah Batu Lintang 5.38151214 100.48052655
  548 Kampung Seberang Perai Tengah Cross Street 5.37025951 100.45755457
  549 Kampung Seberang Perai Tengah Guar Jering 5.43205250 100.45839243
  550 Kampung Seberang Perai Tengah Guar Perahu 5.43042572 100.46831872
  551 Kampung Seberang Perai Tengah Jalan Baru 5.36772787 100.41759275
  552 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Alma 5.33337933 100.47021749
  553 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Aston 5.36516175 100.46640125
  554 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bagan Nyior 5.32730291 100.41606910
  555 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bagan Serai 5.40810487 100.40602585
  556 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bakar Arang 5.38609677 100.41215029
  557 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bakar Bata 5.36803748 100.45475428
  558 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Balik Bukit 5.35812881 100.42935098
  559 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Belah Dua 5.37996073 100.42041742
  560 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Berangan Sembilan 5.32014127 100.51103606


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  561 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung BERSATU 5.33885742 100.43727405
  562 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Besar 5.36997445 100.46894936
  563 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Besar 5.37850645 100.43440187
  564 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bharu 5.34693152 100.47141494
  565 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bharu (Tersusun) 5.34274099 100.47093627
  566 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bharu Alma 5.34002513 100.46658494
  567 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung BINJAI 5.34656432 100.49459204
  568 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit Berangan 5.43662759 100.47101445
  569 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit INDERA MUDA 5.40713004 100.45470143
  570 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit JELUTONG 5.42428559 100.44233615
  571 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit Kechil 5.31538486 100.41919845
  572 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit Kechil Hujung 5.30585157 100.42522516
  573 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit Kechil Juru 5.30844800 100.42483933
  574 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit Kecil 5.35858795 100.45423376
  575 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit Merah 5.40693924 100.42971050
  576 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit Minyak 5.32943904 100.44917950
  577 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit PELANDUK 5.40979760 100.42541895
  578 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit SEBELAH 5.34276079 100.50084717
  579 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit Teh 5.31577854 100.50885424
  580 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Bukit Tengah 5.34802394 100.43409469


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  581 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Chetok To' Kun Atas 5.34403016 100.49534457
  582 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Chetok To' Kun Bawah 5.34705082 100.48559833
  583 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Dock 5.34564603 100.42274054
  584 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Gambir 5.36463530 100.43809259
  585 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Huma 5.38226618 100.47760925
  586 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Jalan Chin 5.35447533 100.46801188
  587 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Jalan Gajah Mati 5.33085048 100.51264836
  588 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Jalan KILang UBI 5.34256635 100.48315470
  589 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Jalan Kolam 5.34937477 100.48813844
  590 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Jalan Kubur 5.34200975 100.51563311
  591 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Jalan Rozhan 5.34233859 100.48660821
  592 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Janggus 5.33989673 100.49422244
  593 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Jawa Bukit Tengah 5.36924434 100.40573489
  594 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Jawa Seberang Jaya 5.36952596 100.40779784
  595 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Jelapang 5.38451262 100.42118748
  596 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Junjung Mati 5.30763914 100.45330719
  597 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kastam 5.38262425 100.38391621
  598 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kepala Bukit 5.41249856 100.44967767
  599 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kijang 5.32631835 100.47436918
  600 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kota 5.42919438 100.43658848


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  601 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kuala Juru 5.34047472 100.41042972
  602 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kuala Mengkuang 5.42491976 100.48548616
  603 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kuala Tasek 5.29910538 100.49788479
  604 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kubang Semang 5.39692620 100.46462867
  605 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kubang Ulu 5.40669165 100.47699732
  606 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Kubu 5.43476464 100.44488669
  607 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Ladang Alma 5.33250518 100.47820883
  608 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Ladang Chip Joo 5.34906082 100.43755273
  609 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Ladang Juru 5.31468814 100.43182802
  610 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Lalang 5.42633670 100.52516592
  611 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Machang Bubok 5.33861215 100.51382518
  612 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Main Road 5.38345448 100.38299987
  613 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Manggis 5.29392294 100.48438633
  614 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Manis 5.39395125 100.37922092
  615 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Masjid Timah 5.37785444 100.41308357
  616 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Mengkuang 5.39303870 100.50897469
  617 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Mengkuang 5.39911528 100.49851770
  618 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Mengkuang Berapit 5.39694946 100.49473943
  619 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Mengkuang Mak Sulong 5.43331524 100.47365345
  620 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Mengkuang Sekolah 5.40441151 100.49440164


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  621 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Mengkuang Ulu 5.37469418 100.51111707
  622 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung NENAS 5.34226787 100.43107586
  623 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Nyior 5.31973820 100.50647714
  624 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Padang 5.42170676 100.42958340
  625 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Paya 5.37323696 100.46187001
  626 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Paya Atas 5.37389557 100.46195669
  627 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Paya Bawah 5.37430028 100.45859686
  628 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Pelantok Jatuh 5.35209619 100.46526386
  629 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Pelet 5.41536152 100.46028520
  630 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Penanti 5.40432835 100.46935457
  631 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Pengkalan 5.34958448 100.42518888
  632 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Pertama 5.38638023 100.42049692
  633 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Petani 5.40604620 100.45974572
  634 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Pisang 5.34201262 100.49081899
  635 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Sama Gagah 5.41955789 100.40959715
  636 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Seberang 5.40184281 100.47554773
  637 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Sekolah Juru 5.31857810 100.42146622
  638 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Setol 5.37150775 100.40970435
  639 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Siam 5.35978278 100.43409941
  640 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Simpang Empat 5.36389610 100.42626584


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  641 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Sungai Ara 5.37818250 100.46703097
  642 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Sungai Pasir 5.34810088 100.46127618
  643 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Sungai Rambai 5.36482621 100.45426364
  644 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Sungai Semambu 5.39127738 100.46558650
  645 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Sungai Semilang 5.32154692 100.41075394
  646 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Sungai Sintok 5.42418533 100.42632228
  647 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Surau 5.38157881 100.40663240
  648 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tanah Liat 5.38173010 100.46425411
  649 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tandop 5.34012923 100.47467452
  650 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tasek 5.29587062 100.49554615
  651 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tasek Junjong 5.29538555 100.52982554
  652 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tebing Tinggi 5.30098923 100.46547867
  653 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Telok 5.33415667 100.45658024
  654 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Telok 5.37985625 100.40185044
  655 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Telok Bukit 5.34917519 100.49229970
  656 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tengah 5.32281414 100.41873849
  657 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tersusun Jalan Baru 5.36950120 100.41944304
  658 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tersusun Juru 5.31729090 100.44163837
  659 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tersusun Taman Baru 5.39648510 100.41040827
  660 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tersusun Taman Janggus 5.39075939 100.41944605


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  661 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Terus 5.44422562 100.45045175
  662 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Titi Panjang 5.33056466 100.44791067
  663 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tok Ebot 5.37425511 100.42056668
  664 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tok Elong 5.38644768 100.46763064
  665 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tok Ganti 5.36209401 100.42705780
  666 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tok Kangar 5.32494317 100.43229099
  667 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tok Keramat 5.34370894 100.41948499
  668 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tok Konan 5.33433011 100.51559327
  669 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tok Panjang 5.36232043 100.42064016
  670 Kampung Seberang Perai Tengah Kampung Tun Sardon 5.43163161 100.51457117
  671 Kampung Seberang Perai Tengah Kebun Sireh 5.35723797 100.43688042
  672 Kampung Seberang Perai Tengah Kubang Semang 5.40353414 100.45749154
  673 Kampung Seberang Perai Tengah Ladang 13 Kongsi 5.34292400 100.45265939
  674 Kampung Seberang Perai Tengah Ladang Penanti 5.41659935 100.51190577
  675 Kampung Seberang Perai Tengah Lubuk Binjal 5.43266451 100.50710912
  676 Kampung Seberang Perai Tengah Mengkuang Titi 5.41273305 100.49325118
  677 Kampung Seberang Perai Tengah Padang Buluh 5.43527642 100.46530111
  678 Kampung Seberang Perai Tengah Padang Ibu 5.42305192 100.46718821
  679 Kampung Seberang Perai Tengah Padang Lalang 5.36679179 100.44740323
  680 Kampung Seberang Perai Tengah Padang Temusu 5.42447442 100.46116605


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  681 Kampung Seberang Perai Tengah Pagar Teras 5.35471060 100.51926413
  682 Kampung Seberang Perai Tengah Pengkalan Tambang 5.42716770 100.43393292
  683 Kampung Seberang Perai Tengah Perkampungan Berapit 5.38213273 100.47164606
  684 Kampung Seberang Perai Tengah Perkampungan Juru 5.31464145 100.44401207
  685 Kampung Seberang Perai Tengah Perkampungan Machang Bubok 5.33266768 100.50766674
  686 Kampung Seberang Perai Tengah Perkampungan Manggis 5.29989191 100.48276256
  687 Kampung Seberang Perai Tengah Perkampungan Permatang Tinggi 5.30139414 100.47811977
  688 Kampung Seberang Perai Tengah Perkampungan Sungai Lembu 5.39034678 100.52374494
  689 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Ara 5.40995848 100.43915478
  690 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Batu 5.36500810 100.42932233
  691 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Janggus 5.40037765 100.41732013
  692 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Kebun Sireh 5.36229032 100.43448348
  693 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Keling 5.41088479 100.40538412
  694 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Nibong 5.38896917 100.43731146
  695 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Pasir 5.41839806 100.43706150
  696 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Pasir 5.42120249 100.43678619
  697 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Pauh 5.40996413 100.41473176
  698 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Rambai 5.41448905 100.43537185
  699 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Rawa 5.36974322 100.44976531
  700 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Tengah 5.40241656 100.41486498


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  701 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Tengah (Penanti) 5.40093499 100.47027387
  702 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Tengah Sematang 5.33020533 100.45698346
  703 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Tok Kandu 5.39505700 100.41771967
  704 Kampung Seberang Perai Tengah Permatang Tok Subuh 5.32530355 100.46326984
  705 Kampung Seberang Perai Tengah Perumahan Rakyat Seberang Jaya 5.40990029 100.40899654
  706 Kampung Seberang Perai Tengah Simpang Tiga Berapit 5.37521929 100.46617921
  707 Kampung Seberang Perai Tengah Simpang Tiga Kubang Ulu 5.40817202 100.48373771
  708 Kampung Seberang Perai Tengah Tanah Liat Batu Sepuluh 5.38834484 100.46179998
  709 Kampung Seberang Perai Tengah Tanjung Putus 5.42531492 100.42025655
  710 Kampung Seberang Perai Tengah Teluk Wang 5.42610799 100.51064575
  711 Kampung Seberang Perai Utara Air Hitam 5.45710640 100.45275895
  712 Kampung Seberang Perai Utara Ara Rendang 5.48292402 100.45383080
  713 Kampung Seberang Perai Utara Bagan Belat 5.49098212 100.37885551
  714 Kampung Seberang Perai Utara Bagan Lebai Tahir 5.45219597 100.38404791
  715 Kampung Seberang Perai Utara Bagan Tambang 5.48709551 100.37963396
  716 Kampung Seberang Perai Utara Bagan Tuan Kecil 5.41143283 100.36975556
  717 Kampung Seberang Perai Utara Bertam Serdang 5.50936309 100.44005908
  718 Kampung Seberang Perai Utara Bumbung Lima 5.55699247 100.43876275
  719 Kampung Seberang Perai Utara Guar Petai 5.44361941 100.47569886
  720 Kampung Seberang Perai Utara Jalan Mengkuang 5.41488550 100.37548796


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  721 Kampung Seberang Perai Utara Kampung 20 5.54505635 100.37616097
  722 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Aceh 5.44407426 100.50906403
  723 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Air Itam Dalam 5.45302159 100.44933802
  724 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Air Itam Luar 5.45759567 100.45276426
  725 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Air Melintas Besar 5.50483119 100.48787807
  726 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Air Melintas Kecil 5.50016918 100.48599605
  727 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Alor Merah 5.45064187 100.40456965
  728 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Aman 5.48655456 100.44282582
  729 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Ara Kuda 5.43508673 100.51578614
  730 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bagan Ajam (A) 5.44607953 100.38050520
  731 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bagan Ajam (B) 5.44346734 100.38087121
  732 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bagan Dalam 5.39469416 100.37024646
  733 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bagan Jermal 5.43212599 100.37978838
  734 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bagan Lalang 5.43206952 100.39731905
  735 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bagan Tuan Kecil 5.41828608 100.37522502
  736 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Baharu 5.41718807 100.38020679
  737 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Baharu 5.52708810 100.52201967
  738 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Baharu 5.53552014 100.50964039
  739 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bahru 5.44319171 100.46387317
  740 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bakar Kapur 5.54037800 100.37849564


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  741 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bakau Tua 5.56922672 100.35779898
  742 Kampung Seberang Perai Utara Kampung BanggolL 5.48297275 100.45014679
  743 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Baru (Pajak Song) 5.49909051 100.42917923
  744 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Baru (Penaga) 5.53284673 100.38376253
  745 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Baru Pokok Sena 5.49024545 100.45541436
  746 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Batas Ban 5.49722047 100.48699686
  747 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Batu Tujuh 5.49440710 100.38418523
  748 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Belakang Pekan 5.51793540 100.42698018
  749 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Belukar 5.47393517 100.48085667
  750 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Benggali 5.49046652 100.38474299
  751 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Besar 5.48358808 100.50587162
  752 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Bukit Sementol 5.55727597 100.50964169
  753 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Buluh 5.43341284 100.38024102
  754 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Chegar 5.45560373 100.46170697
  755 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Contoh 5.45063516 100.38059042
  756 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Datok 5.52508408 100.42933892
  757 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Desa Puri 5.47635760 100.51358421
  758 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Ekor Kucing 5.54262457 100.52257215
  759 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Gajah 5.41442115 100.37107340
  760 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Gelong Bubu 5.47994321 100.40196493


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  761 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Guar Kepah 5.56090614 100.42101203
  762 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Guar Kepah 5.56360280 100.41246616
  763 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Guar Kepayang 5.46315635 100.43323925
  764 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Guar Tuan Syed 5.54798494 100.40341233
  765 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Gurun 5.58104527 100.38322364
  766 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Jalan Dua 5.50783279 100.43501516
  767 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Jalan Kedah 5.52055547 100.42520396
  768 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Jalan Satu 5.51217717 100.43242360
  769 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Jambatan Merdeka 5.56001629 100.42977879
  770 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Jarak Atas 5.44942249 100.47992619
  771 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Jarak Tengah 5.45559956 100.48178233
  772 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Jawa 5.40102127 100.36902788
  773 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kanchut 5.57065872 100.36143243
  774 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kolam 5.45635844 100.44501709
  775 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kolam Sg. Dua 5.44812100 100.43200744
  776 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kota Aur 5.57010339 100.38726325
  777 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kovil 5.51914430 100.42882396
  778 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kuala Bekah 5.51366931 100.37671039
  779 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kuala Muda 5.57099067 100.34058572
  780 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kubang Buaya 5.42250661 100.37426248


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  781 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kubang Menerong 5.51857354 100.50278737
  782 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kubang Menerong (A) 5.52144735 100.51072295
  783 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Kubang Menerong (B) 5.51866268 100.50261815
  784 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Labuh Banting 5.44628465 100.45528573
  785 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Ladang Malakof 5.49097776 100.46521066
  786 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Ladang Mayfield 5.46483894 100.51800743
  787 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Bubu 5.49666155 100.43279422
  788 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Bubu 5.50478592 100.44524932
  789 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Endin 5.53275119 100.37902290
  790 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Ikan Mati 5.53156193 100.42986461
  791 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Kepar 5.53678043 100.41634279
  792 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Kepar 5.53778857 100.41513817
  793 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Kurus 5.47085722 100.47901478
  794 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Minyak 5.55635392 100.40456171
  795 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Tiang 5.55182916 100.48039940
  796 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lahar Yooi 5.46640427 100.45991173
  797 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lama 5.48387019 100.43757634
  798 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lebuhraya 5.48893199 100.42390522
  799 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lembah 5.52393671 100.41589197
  800 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lembah 5.55104972 100.39196496


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  801 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lembah Raja 5.55004256 100.51548662
  802 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Lubuk Batu 5.43807169 100.49550377
  803 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Manggis 5.44321040 100.39990465
  804 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Manggis 5.44953475 100.40266800
  805 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Masjid 5.48907429 100.38294549
  806 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Master 5.47449884 100.49770200
  807 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Matahari Naik 5.46768071 100.48394900
  808 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Merbau 5.43920338 100.38286273
  809 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Nyior Sebatang 5.46656686 100.45162740
  810 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Padang 5.45402796 100.44039732
  811 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Padang 5.53649679 100.42144056
  812 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Padang Beka 5.54163430 100.50612996
  813 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Padang Cempedak 5.45646925 100.48813919
  814 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Padang Kerai Kechil 5.47841899 100.44806987
  815 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Padang Menora 5.45534281 100.47527079
  816 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Padang Tembusu 5.53906570 100.38612932
  817 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Padang Tikar 5.53861494 100.37185596
  818 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pak Cik Leh 5.44475964 100.38118489
  819 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pantai Kamloon 5.55931233 100.45653104
  820 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pantai Kapas 5.56274000 100.46239439


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  821 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pasir Gebu 5.54681620 100.36858350
  822 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pasir Gebu Tepi Laut 5.54773672 100.36737253
  823 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya 5.42042240 100.37717012
  824 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya 5.48796530 100.40379902
  825 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya 5.50402701 100.42933865
  826 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya Cina 5.55061713 100.42283255
  827 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya Keladi 5.53912503 100.45229630
  828 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya Keladi Hujung 5.53745720 100.45989253
  829 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya Keladi Masjid 5.53865021 100.44442689
  830 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya Keladi Tengah 5.53796269 100.44932696
  831 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya Pan 5.46935650 100.48693166
  832 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya Terbakar 5.44335513 100.39494144
  833 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Paya Tok Akil 5.46813553 100.50157066
  834 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pengkalan Batu 5.47155177 100.49248588
  835 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pengkalan Bongor 5.56151858 100.41061792
  836 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pengkalan Sena 5.57081574 100.36624905
  837 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Permatang Bertam 5.50868123 100.42496872
  838 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Permatang Bongor 5.56075946 100.41123767
  839 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Permatang Kucing 5.45542004 100.38454518
  840 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Permatang Tinggi 5.54733124 100.43738005


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  841 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Petani 5.45578615 100.43614396
  842 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pokok Durian 5.50456524 100.42308176
  843 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pokok Jenereh 5.51999459 100.49774946
  844 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pokok Keras 5.44040983 100.39482241
  845 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pokok Machang 5.48879703 100.47852376
  846 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pokok Simpor 5.48005257 100.42664838
  847 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pokok Tampang 5.47338998 100.48478985
  848 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pulau 5.56889661 100.39474084
  849 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Pulau Mertajam 5.57282864 100.36550319
  850 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Rakit 5.46440215 100.47709270
  851 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Rantau Panjang 5.57275214 100.39746224
  852 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Seberang Paya 5.50354493 100.44225055
  853 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Seberang Tok Dol 5.45830895 100.45767051
  854 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Sekolah 5.44964868 100.43230953
  855 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Selamat 5.50528018 100.51501230
  856 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Selarung Gajah 5.49391605 100.39882013
  857 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Setol 5.47552479 100.42936978
  858 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Setol 5.52015220 100.42687992
  859 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Setol 5.52109203 100.43137178
  860 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Setol 5.55174428 100.50595016


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  861 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Setol Teluk Air Tawar 5.47982306 100.38436476
  862 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Siam 5.52525013 100.41029217
  863 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Siam 5.54556408 100.50965054
  864 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Simpah 5.41094236 100.37832983
  865 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Simpang Tiga 5.47946496 100.50282031
  866 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Sungai Dua 5.44715793 100.42884557
  867 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Sungai KedaK 5.57099751 100.37247395
  868 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Sungai Korok 5.46123435 100.46268999
  869 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Sungai Korok 5.53422407 100.51533937
  870 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Sungai Kulim 5.43539327 100.49192970
  871 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Sungai Lokan 5.44986857 100.41015525
  872 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Sungai Nyior 5.40232589 100.37567759
  873 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Sungai Tembus 5.54589148 100.37868713
  874 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tambang 5.54294347 100.48235209
  875 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tanjung Rambai 5.56103801 100.44435000
  876 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tasek 5.52678406 100.50660068
  877 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tasek Gelugor 5.48074773 100.49954252
  878 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tasek Kacang Puri 5.47862202 100.50917643
  879 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tebengau 5.48865839 100.38115604
  880 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Telor 5.48260112 100.42782342


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  881 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Teluk Air Tawar 5.48525043 100.38387891
  882 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Teluk Sungai Dua 5.44568205 100.42199600
  883 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tengah 5.45217607 100.43628430
  884 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tengah 5.53276554 100.38834651
  885 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tepi Sungai 5.47023969 100.50367111
  886 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tersusun Tok Bedu 5.49869893 100.48276612
  887 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tobiar 5.46971728 100.43265784
  888 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tok Adam 5.44393696 100.42749175
  889 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tok Alang 5.44586857 100.50045586
  890 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tok Bedu 5.51074816 100.48911739
  891 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tok Hamid 5.48187348 100.42513870
  892 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tok Jawa 5.44773096 100.46364581
  893 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tok Loba 5.51149285 100.40561172
  894 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tok Minai 5.46019818 100.44872422
  895 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tok Otek 5.57403246 100.37578052
  896 Kampung Seberang Perai Utara Kampung Tok Sani 5.43693348 100.40645271
  897 Kampung Seberang Perai Utara Lahar Tabut 5.51663888 100.38378626
  898 Kampung Seberang Perai Utara Lahar Tambun 5.47746158 100.48163331
  899 Kampung Seberang Perai Utara Lubuk Meriam 5.47243064 100.45996764
  900 Kampung Seberang Perai Utara Maklom 5.45161311 100.40163375


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  901 Kampung Seberang Perai Utara Padang Benggali 5.50094828 100.37878138
  902 Kampung Seberang Perai Utara Padang Tongsun 5.46372998 100.46839038
  903 Kampung Seberang Perai Utara Pajak Song 5.50073323 100.42504088
  904 Kampung Seberang Perai Utara Pasir Gebu 5.55113336 100.37381116
  905 Kampung Seberang Perai Utara Pekan Baru 5.49425070 100.38026635
  906 Kampung Seberang Perai Utara Pekan Darat 5.47570664 100.40263709
  907 Kampung Seberang Perai Utara Penaga 5.52914151 100.38127754
  908 Kampung Seberang Perai Utara Penaga Dua 5.52417644 100.38160379
  909 Kampung Seberang Perai Utara Pengkalan Machang 5.44172316 100.42864299
  910 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Bendahari 5.57923424 100.37423932
  911 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Benuan 5.47729625 100.40297431
  912 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Berah 5.50962100 100.38367109
  913 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Berangan 5.48253317 100.48705667
  914 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Berangan (A) 5.48603749 100.49210805
  915 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Berangan (B) 5.48295401 100.48735001
  916 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Berangan (C) 5.48896274 100.48847079
  917 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Bertam (A) 5.51284979 100.42612195
  918 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Bertam (B) 5.50931199 100.42540640
  919 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Binjai 5.50111927 100.39521083
  920 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Bogak 5.50687187 100.40818903


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  921 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Buloh 5.48465822 100.42597585
  922 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Che Tak 5.45192688 100.41589795
  923 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Damar 5.55633621 100.46982939
  924 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Durian 5.54648850 100.47452703
  925 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Haji Hassan 5.48622275 100.43156792
  926 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Indah 5.47747310 100.47038770
  927 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Janggus 5.55896484 100.39179260
  928 Kampung Seberang Perai Utara Permatang KABU 5.55991552 100.40042372
  929 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Kerai Besar 5.47740685 100.43867748
  930 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Kerai Kecil 5.47951352 100.44580475
  931 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Keriang 5.56160919 100.36986664
  932 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Keriang Kecil 5.56392395 100.37105228
  933 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Kuala 5.50480609 100.39296734
  934 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Kuang Besar 5.52884609 100.40360230
  935 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Kuang Kecil 5.52561146 100.40705976
  936 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Langsat 5.55044209 100.49471867
  937 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Lanjut 5.42763602 100.39011327
  938 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Manggis 5.47807235 100.49120357
  939 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Manggis 5.51508197 100.41585480
  940 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Pak Elong 5.50818277 100.40074983


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  941 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Pak Maras 5.51714051 100.38933880
  942 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Panjang 5.49096695 100.40111240
  943 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Pauh 5.51326522 100.38827571
  944 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Rambai 5.52904658 100.39142327
  945 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Rambai Dalam 5.52266912 100.39474298
  946 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Rawa 5.56440455 100.36521052
  947 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Rawa Tepi Laut 5.55951015 100.36374749
  948 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Saga 5.55902280 100.50396798
  949 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Setar 5.55288176 100.50184007
  950 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Sintok 5.51677539 100.40142427
  951 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Sireh 5.49389245 100.42852280
  952 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Sungai Dua 5.46682257 100.42947689
  953 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tengah 5.45047817 100.38380285
  954 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tiga 5.49612086 100.41898842
  955 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tiga Ringgit 5.53891105 100.43090491
  956 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tinggi (A) 5.54493516 100.43359941
  957 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tinggi (B) 5.53744965 100.43716209
  958 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tinggi (C) 5.54139781 100.43935579
  959 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tinggi Bakar Bata 5.54510622 100.43767726
  960 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tok Bidan 5.47209933 100.40728511


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  961 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tok Brain 5.54921643 100.38213387
  962 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tok Gelam 5.48615053 100.40113694
  963 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tok Jaya 5.46040477 100.40085581
  964 Kampung Seberang Perai Utara Permatang Tok Labu 5.55187408 100.37717864
  965 Kampung Seberang Perai Utara Pokok Sena 5.48628573 100.45501202
  966 Kampung Seberang Perai Utara Pongsu Seribu 5.49678111 100.44390258
  967 Kampung Seberang Perai Utara Sama Gagah Dalam 5.44015796 100.39843294
  968 Kampung Seberang Perai Utara Simpang Empat 5.48630588 100.42444670
  969 Kampung Seberang Perai Utara Simpang Empat 5.51425733 100.40247121
  970 Kampung Seberang Perai Utara Simpang Empat Permatang Binjai 5.50011212 100.39603149
  971 Kampung Seberang Perai Utara Simpang Empat Permatang Buloh 5.48613326 100.42505006
  972 Kampung Seberang Perai Utara Teluk Mak Nan 5.57826570 100.37064933
  973 Kampung Seberang Perai Utara Titi Mukim 5.49924457 100.38387457
  974 Kampung Timor Laut Chew Jeti 5.41220604 100.33982442
  975 Kampung Timor Laut Kampung Air Putih 5.40614476 100.28768788
  976 Kampung Timor Laut Kampung Bagan Jermal 5.44124999 100.30784825
  977 Kampung Timor Laut Kampung Baru Bandar Ayer Itam 5.40662204 100.29452945
  978 Kampung Timor Laut Kampung Batak 5.33715627 100.27375723
  979 Kampung Timor Laut Kampung Batu Ferringgi 5.46853877 100.24600248
  980 Kampung Timor Laut Kampung Batu Lanchang 5.39388518 100.30426619


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  981 Kampung Timor Laut Kampung Batu UBan 5.35354853 100.30956512
  982 Kampung Timor Laut Kampung Belacan 5.47002148 100.24427059
  983 Kampung Timor Laut Kampung Bukit Bendera 5.40828034 100.27656790
  984 Kampung Timor Laut Kampung Chantek 5.39324293 100.28143055
  985 Kampung Timor Laut Kampung Che Ahmad 5.46836982 100.24652097
  986 Kampung Timor Laut Kampung Che Ross 5.40465888 100.31980912
  987 Kampung Timor Laut Kampung Cheti 5.47131589 100.25066062
  988 Kampung Timor Laut Kampung Cina 5.38480734 100.31562964
  989 Kampung Timor Laut Kampung Cina 5.45660961 100.28390398
  990 Kampung Timor Laut Kampung Cina Tanjung Tokong 5.46332073 100.30761013
  991 Kampung Timor Laut Kampung Darat 5.34195394 100.26891050
  992 Kampung Timor Laut Kampung Din Bamboo 5.46848125 100.24534021
  993 Kampung Timor Laut Kampung Dodol 5.40583961 100.31620595
  994 Kampung Timor Laut Kampung Hailam 5.46260134 100.28343136
  995 Kampung Timor Laut Kampung Hainan 5.47437509 100.25119089
  996 Kampung Timor Laut Kampung Haji Md Taib 5.39248325 100.31612421
  997 Kampung Timor Laut Kampung Hajjah Rehmah 5.38743362 100.31462315
  998 Kampung Timor Laut Kampung Herriot 5.42680017 100.31760130
  999 Kampung Timor Laut Kampung India 5.40338572 100.28053696
  1000 Kampung Timor Laut Kampung India 5.40882861 100.32049600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1001 Kampung Timor Laut Kampung India Tanjung Bungah 5.46480308 100.28666528
  1002 Kampung Timor Laut Kampung Jalan Balik Pulau 5.40105245 100.27653057
  1003 Kampung Timor Laut Kampung Jalan Lumba Kuda 5.41110505 100.29682152
  1004 Kampung Timor Laut Kampung Kastam 5.37613485 100.29999891
  1005 Kampung Timor Laut Kampung Kebun Lama 5.41075021 100.31042436
  1006 Kampung Timor Laut Kampung Kongsi 5.33883447 100.27701979
  1007 Kampung Timor Laut Kampung Kota Giam 5.39375847 100.31777815
  1008 Kampung Timor Laut Kampung Kubur 5.46959754 100.24562964
  1009 Kampung Timor Laut Kampung Kubur Kayu Mati 5.33431256 100.28080786
  1010 Kampung Timor Laut Kampung Ladang Hong Seng 5.44186279 100.29833583
  1011 Kampung Timor Laut Kampung Ladang Lada 5.45526169 100.29806813
  1012 Kampung Timor Laut Kampung Lebuh Bakau 5.40052759 100.32368353
  1013 Kampung Timor Laut Kampung Lembah Ria 5.39608152 100.28217855
  1014 Kampung Timor Laut Kampung Lintang 5.40457096 100.27805651
  1015 Kampung Timor Laut Kampung Lintang Minden 5.35831870 100.29804587
  1016 Kampung Timor Laut Kampung Loh Ban Kong 5.39760102 100.32051557
  1017 Kampung Timor Laut Kampung Madrasah 5.34810412 100.29437456
  1018 Kampung Timor Laut Kampung Madrasah 5.38830072 100.31467400
  1019 Kampung Timor Laut Kampung Makam 5.41102823 100.32053407
  1020 Kampung Timor Laut Kampung Manggis 5.33102655 100.27754332


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1021 Kampung Timor Laut Kampung Manggis 5.47227863 100.24950528
  1022 Kampung Timor Laut Kampung Masjid 5.39141212 100.31584436
  1023 Kampung Timor Laut Kampung Masjid 5.40364166 100.28576883
  1024 Kampung Timor Laut Kampung Masjid 5.40633492 100.31457255
  1025 Kampung Timor Laut Kampung Masjid 5.44444739 100.30490256
  1026 Kampung Timor Laut Kampung Medan Tengku 5.39314632 100.31602239
  1027 Kampung Timor Laut Kampung Melayu 5.40166146 100.28701972
  1028 Kampung Timor Laut Kampung Melayu 5.46348775 100.28089887
  1029 Kampung Timor Laut Kampung Mutiara 5.46830293 100.24701110
  1030 Kampung Timor Laut Kampung Nelayan 5.46703468 100.28300373
  1031 Kampung Timor Laut Kampung Padang Tembak 5.40730380 100.29076329
  1032 Kampung Timor Laut Kampung Pantai Jerejak 5.34422982 100.30546408
  1033 Kampung Timor Laut Kampung Paya 5.47337100 100.24903759
  1034 Kampung Timor Laut Kampung Paya Terubong 5.39558352 100.27469962
  1035 Kampung Timor Laut Kampung Pisang 5.39818463 100.27988883
  1036 Kampung Timor Laut Kampung Pisang Awak 5.38318230 100.31399038
  1037 Kampung Timor Laut Kampung Pokok Asam 5.39021349 100.31581897
  1038 Kampung Timor Laut Kampung Pokok Ceri 5.41011622 100.27855195
  1039 Kampung Timor Laut Kampung Pulau 5.40027838 100.31204177
  1040 Kampung Timor Laut Kampung Rasa Sayang 5.46913354 100.24728201


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1041 Kampung Timor Laut Kampung Rawa 5.40796791 100.32082048
  1042 Kampung Timor Laut Kampung RawaNA 5.40986736 100.31487325
  1043 Kampung Timor Laut Kampung Seberang Paya 5.33360791 100.28695445
  1044 Kampung Timor Laut Kampung Selamat 5.34136780 100.29925185
  1045 Kampung Timor Laut Kampung Selut 5.40412348 100.32368340
  1046 Kampung Timor Laut Kampung Shaik Madar 5.40183469 100.29302995
  1047 Kampung Timor Laut Kampung Shaik Yusoff 5.40357273 100.29196609
  1048 Kampung Timor Laut Kampung Shaik Yusoff 5.41215028 100.31091859
  1049 Kampung Timor Laut Kampung Siam 5.43112673 100.31285424
  1050 Kampung Timor Laut Kampung Soon Hong 5.43722262 100.30309235
  1051 Kampung Timor Laut Kampung Sungai Dua 5.35000876 100.30213901
  1052 Kampung Timor Laut Kampung Sungai Dua Laut 5.34479763 100.30567892
  1053 Kampung Timor Laut Kampung Sungai Gelugor 5.36751471 100.31212639
  1054 Kampung Timor Laut Kampung Sungai Pinang 5.40157947 100.32087801
  1055 Kampung Timor Laut Kampung Sungai Pinang 5.40956591 100.31693649
  1056 Kampung Timor Laut Kampung Syed 5.42917863 100.31576447
  1057 Kampung Timor Laut Kampung Tanjung Huma 5.47634426 100.25272998
  1058 Kampung Timor Laut Kampung Tanjung Tokong 5.46034560 100.30685297
  1059 Kampung Timor Laut Kampung Tanjung Tokong Lama 5.45740086 100.30642905
  1060 Kampung Timor Laut Kampung Tengah 5.38957585 100.31447036


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1061 Kampung Timor Laut Kampung Tengah 5.40382774 100.29298352
  1062 Kampung Timor Laut Kampung Thean Teik 5.40216271 100.29049331
  1063 Kampung Timor Laut Kampung Titi Melayu 5.40059398 100.28046095
  1064 Kampung Timor Laut Kampung Tokong Batu 5.39477862 100.31859238
  1065 Kampung Timor Laut Kampung Tong Ku 5.39863373 100.31729019
  1066 Kampung Timor Laut Kampung YORK 5.41357179 100.30975793
  1067 Kampung Timor Laut Kebun Besar 5.33831327 100.27604064
  1068 Kampung Timor Laut Lee Jeti 5.41158793 100.33805330
  1069 Kampung Timor Laut Lim Jeti 5.41128680 100.33731007
  1070 Kampung Timor Laut Lim Jeti 5.41315695 100.34085229
  1071 Kampung Timor Laut Pengkalan Weld 5.40906804 100.33710453
  1072 Kampung Timor Laut Tan Jeti 5.41211093 100.33859096
  1073 Kampung Timor Laut YEOH Jeti 5.40946423 100.33599757
  1074 Kawasan Perindustrian Barat Daya Taman Perindustrian Bayan Lepas 5.30254903 100.29187580
  1075 Kawasan Perindustrian Barat Daya Zon Perindustrian Bebas Bayan Lepas 5.32382999 100.29969607
  1076 Kawasan Perindustrian Seberang Perai Selatan Taman Perindustrian Batu Kawan 5.22355178 100.44514077
  1077 Kawasan Perindustrian Seberang Perai Tengah Taman Perindustrian Bukit Minyak 5.30234105 100.45253108
  1078 Kawasan Perindustrian Seberang Perai Tengah Taman Perindustrian Perai 5.36714675 100.39243251
  1079 Kawasan Perindustrian Seberang Perai Tengah Taman Perindustrian Seberang Jaya 5.40243280 100.39425258
  1080 Kawasan Perindustrian Seberang Perai Tengah Taman Sains Pulau Pinang 5.29181509 100.44317262


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1081 Kawasan Perindustrian Seberang Perai Tengah Zon Perindustrian Bebas Perai 5.35678211 100.40773072
  1082 Kawasan Perindustrian Seberang Perai Utara Taman Perindustrian Mak Mandin 5.41657196 100.39325385
  1083 Kawasan Perniagaan Seberang Perai Tengah Bandar Sunway Seberang Jaya 5.39828228 100.39754218
  1084 Kawasan Rekreasi Barat Daya Taman Negara Pulau Pinang 5.45955763 100.19667633
  1085 Kawasan Rekreasi Barat Daya Taman Rimba Teluk Bahang 5.44661169 100.21690306
  1086 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Selatan Bukit Jawi Golf Resort 5.18509085 100.51544354
  1087 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Selatan Mountain View Golf Resort 5.25998054 100.51784484
  1088 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Selatan Taman Negeri Bukit Panchor 5.16106855 100.53541082
  1089 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Selatan Taman Rekreasi Ampang Jajar 5.14405866 100.50051090
  1090 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Selatan Taman Rekreasi Sanglang 5.16469831 100.48117675
  1091 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Tengah Taman Rekreasi Ampang Jajar 5.41552836 100.40495376
  1092 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Tengah Taman Rekreasi Bukit Do 5.36189329 100.45845248
  1093 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Tengah Taman Rekreasi Empangan Mengkuang 5.39494834 100.50521913
  1094 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Tengah Taman Rekreasi JPS Bukit Tengah 5.33271337 100.44564170
  1095 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Tengah Taman Rimba Bukit Mertajam 5.35636733 100.49323921
  1096 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Tengah Taman Tunku 5.38848705 100.40323401
  1097 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Utara Hentian R & R Bagan Ajam 5.43423896 100.37627006
  1098 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Utara Penang Golf Resort 5.52605398 100.44073330
  1099 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Utara Taman Rekreasi Air Itam Dalam 5.45304054 100.45468446
  1100 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Utara Taman Rekreasi Padang Cempedak 5.46846409 100.49506151


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1101 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Utara Taman Rekreasi Pantai Kamloon 5.56403186 100.46462395
  1102 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Utara Taman Rekreasi Pantai Robina 5.47333295 100.37912429
  1103 Kawasan Rekreasi Seberang Perai Utara Vision Park 5.52247212 100.46097095
  1104 Kawasan Rekreasi Timor Laut Padang Lumba Kuda 5.41691147 100.29951425
  1105 Kawasan Rekreasi Timor Laut Penang Golf Club 5.33536202 100.28444616
  1106 Kawasan Rekreasi Timor Laut Taman BoTani Pulau Pinang 5.43944978 100.28791445
  1107 Kawasan Rekreasi Timor Laut Taman Metropolitan 5.34661120 100.27136320
  1108 Kawasan Rekreasi Timor Laut Taman Perbandaran Pulau Pinang 5.43083566 100.29680375
  1109 Kawasan Rekreasi Timor Laut Taman Rekreasi Bukit Dumbar 5.38407694 100.31134875
  1110 Muara Barat Daya Kuala Jalan Baharu 5.35018093 100.19365146
  1111 Muara Barat Daya Kuala Pulau Betong 5.30743310 100.19367227
  1112 Muara Barat Daya Kuala Sungai Keluang 5.30604794 100.29750410
  1113 Muara Barat Daya Kuala Sungai Pinang 5.39175250 100.18660317
  1114 Muara Seberang Perai Selatan Kuala Jawi 5.29462041 100.39379599
  1115 Muara Seberang Perai Selatan Kuala Sungai Kerian 5.16958330 100.41664771
  1116 Muara Seberang Perai Selatan Kuala Sungai Tengah 5.21428162 100.42140321
  1117 Muara Seberang Perai Tengah Kuala Juru 5.33508518 100.39795731
  1118 Muara Seberang Perai Tengah Kuala Perai 5.38062436 100.36487325
  1119 Muara Seberang Perai Tengah Kuala Sungai Jawi 5.28287228 100.41275776
  1120 Muara Seberang Perai Utara Kuala Bekah 5.51198313 100.37613181


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1121 Muara Seberang Perai Utara Kuala Lahar Endin 5.52687287 100.37422903
  1122 Muara Seberang Perai Utara Kuala Muda 5.57695377 100.33600550
  1123 Muara Seberang Perai Utara Kuala Sungai Tembus 5.54030825 100.36983015
  1124 Pangkalan Seberang Perai Selatan Kompleks Jeti Batu Musang 5.26993412 100.44260942
  1125 Pangkalan Seberang Perai Utara Pangkalan Sultan Abdul Halim 5.39455453 100.36363939
  1126 Pangkalan Seberang Perai Utara Pelabuhan Pulau Pinang 5.41578669 100.36723338
  1127 Pangkalan Timor Laut Jeti Pulau Jerejak 5.34209110 100.31209658
  1128 Pangkalan Timor Laut Pangkalan Raja Tun Uda 5.41386357 100.34247907
  1129 Pangkalan Timor Laut Pangkalan Swettenham 5.41889376 100.34606280
  1130 Pantai Barat Daya Pantai Keracut 5.45134433 100.18261797
  1131 Pantai Barat Daya Pantai Mas 5.42898278 100.18851672
  1132 Pantai Barat Daya Pantai Pasir Panjang 5.29710357 100.18402464
  1133 Pantai Barat Daya Pantai Teluk Bahang 5.46200602 100.21794426
  1134 Pantai Barat Daya Pantai Teluk Bayu 5.27900994 100.24121834
  1135 Pantai Barat Daya Pantai Teluk Duyung 5.47070394 100.18905889
  1136 Pantai Barat Daya Pantai Teluk Kampi 5.43970846 100.18032216
  1137 Pantai Barat Daya Pasir Belanda 5.28162401 100.21347599
  1138 Pantai Barat Daya Pasir Pandak 5.27486038 100.18143829
  1139 Pantai Barat Daya Pasir Pandak 5.46273167 100.20297605
  1140 Pantai Seberang Perai Utara Pantai Bersih 5.44695835 100.37956488


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1141 Pantai Timor Laut Moonlight Bay 5.47862233 100.26269084
  1142 Pantai Timor Laut Pantai Batu Ferringgi 5.47316410 100.24571938
  1143 Pantai Timor Laut Pantai Miami 5.47810613 100.26779600
  1144 Pantai Timor Laut Pantai Tanjong Bungah 5.46796442 100.28851628
  1145 Pekan Barat Daya Air Putih 5.36648572 100.21702617
  1146 Pekan Barat Daya Batu Maung 5.28456299 100.28755760
  1147 Pekan Barat Daya Bayan Lepas 5.29652513 100.26174538
  1148 Pekan Barat Daya Kongsi 5.35032531 100.23426299
  1149 Pekan Barat Daya Kuala Sungai Pinang 5.39328218 100.20020100
  1150 Pekan Barat Daya Pekan Genting 5.33170105 100.21732278
  1151 Pekan Barat Daya Pulau Betong 5.30681537 100.20320033
  1152 Pekan Barat Daya Sungai Ara 5.32095662 100.27219244
  1153 Pekan Barat Daya Sungai Nibung 5.33714862 100.29863966
  1154 Pekan Barat Daya Sungai Pinang 5.39916294 100.21367184
  1155 Pekan Barat Daya Teluk Bahang 5.45769243 100.21483049
  1156 Pekan Barat Daya Teluk Kumbar 5.28952424 100.23277642
  1157 Pekan Seberang Perai Selatan Bandar Tasek Mutiara 5.27918233 100.49258908
  1158 Pekan Seberang Perai Selatan Batu Kawan 5.26427869 100.43356828
  1159 Pekan Seberang Perai Selatan Bukit Tambun 5.27212238 100.45273715
  1160 Pekan Seberang Perai Selatan Jawi 5.21484269 100.49412059


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1161 Pekan Seberang Perai Selatan Sg. Bakap 5.22418257 100.49997756
  1162 Pekan Seberang Perai Selatan Simpang Ampat 5.28263040 100.46886693
  1163 Pekan Seberang Perai Selatan Sri Ampangan 5.14953324 100.48830609
  1164 Pekan Seberang Perai Selatan Sungai Bakap 5.22340279 100.49713196
  1165 Pekan Seberang Perai Selatan Valdor 5.24476026 100.48884585
  1166 Pekan Seberang Perai Tengah Alma 5.33061739 100.47841729
  1167 Pekan Seberang Perai Tengah Bandar Perda 5.37064625 100.43163336
  1168 Pekan Seberang Perai Tengah Berapit 5.37167433 100.46450128
  1169 Pekan Seberang Perai Tengah Bukit Minyak 5.32838215 100.44740165
  1170 Pekan Seberang Perai Tengah Bukit Tengah 5.35500509 100.42538399
  1171 Pekan Seberang Perai Tengah Juru 5.31553207 100.44024126
  1172 Pekan Seberang Perai Tengah Penanti 5.40386416 100.46649008
  1173 Pekan Seberang Perai Tengah Permatang Pauh 5.40427225 100.41656716
  1174 Pekan Seberang Perai Tengah Prai 5.38837166 100.38549683
  1175 Pekan Seberang Perai Utara Bagan Ajam 5.44337760 100.38592468
  1176 Pekan Seberang Perai Utara Kepala Batas 5.51706519 100.42542093
  1177 Pekan Seberang Perai Utara Mak Mandin 5.41953428 100.39086079
  1178 Pekan Seberang Perai Utara Pekan Permatang Sintok 5.51143375 100.40496137
  1179 Pekan Seberang Perai Utara Penaga 5.52645326 100.38227232
  1180 Pekan Seberang Perai Utara Pinang Tunggal 5.55940368 100.50560458


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1181 Pekan Seberang Perai Utara Sungai Dua 5.44330635 100.43054247
  1182 Pekan Seberang Perai Utara Sungai Puyu 5.44801108 100.39634378
  1183 Pekan Seberang Perai Utara Tasek Gelugor 5.48198582 100.49529825
  1184 Pekan Seberang Perai Utara Teluk Air Tawar 5.48692968 100.38479689
  1185 Pekan Timor Laut Bagan Jermal 5.44391468 100.30597511
  1186 Pekan Timor Laut Bandar Baru Ayer Itam 5.38957078 100.28307818
  1187 Pekan Timor Laut Bandar Sri Pinang 5.39791358 100.32769807
  1188 Pekan Timor Laut Bandar Tanjong Pinang 5.45421675 100.31230513
  1189 Pekan Timor Laut Batu Ferringgi 5.47095378 100.24611221
  1190 Pekan Timor Laut Batu Lanchang 5.39105810 100.30624793
  1191 Pekan Timor Laut Bukit Bendera 5.42588924 100.26928315
  1192 Pekan Timor Laut Bukit Dumbar 5.38532008 100.31300662
  1193 Pekan Timor Laut Bukit Jambul 5.34237059 100.29254107
  1194 Pekan Timor Laut Dato Keramat 5.41193165 100.31847969
  1195 Pekan Timor Laut George Town 5.42316277 100.33917446
  1196 Pekan Timor Laut Glugor 5.37328338 100.30506061
  1197 Pekan Timor Laut Kampung Baru 5.40515405 100.29396316
  1198 Pekan Timor Laut Mount Erskine 5.44875288 100.30184515
  1199 Pekan Timor Laut Padang Tembak 5.40943430 100.29062919
  1200 Pekan Timor Laut Paya Terubung 5.39666119 100.27986545


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1201 Pekan Timor Laut Pulau Tikus 5.43107754 100.31259101
  1202 Pekan Timor Laut Relau 5.33528703 100.27673159
  1203 Pekan Timor Laut Sungai Dua 5.35191838 100.30020794
  1204 Pekan Timor Laut Sungai Pinang 5.40341688 100.32233806
  1205 Pekan Timor Laut Tanjong Bungah 5.46544841 100.27573971
  1206 Pekan Timor Laut Tanjong Bungah 5.46552357 100.28493380
  1207 Pekan Timor Laut Tanjong Tokong 5.46093264 100.30715968
  1208 Pelancongan Timor Laut Padang Kota Lama 5.42107405 100.34239649
  1209 Pulau Barat Daya Pulau Asmara 5.46616503 100.23564859
  1210 Pulau Barat Daya Pulau Betong 5.31449409 100.18406844
  1211 Pulau Barat Daya Pulau Betong Kecil 5.31338331 100.18517225
  1212 Pulau Barat Daya Pulau Betung 5.31586100 100.18370000
  1213 Pulau Barat Daya Pulau Kendi 5.23248673 100.17866666
  1214 Pulau Barat Daya Pulau Rimau 5.24795759 100.27266313
  1215 Pulau Seberang Perai Selatan Pulau Aman 5.26474547 100.38944239
  1216 Pulau Seberang Perai Selatan Pulau Bakau 5.26223348 100.40635507
  1217 Pulau Seberang Perai Selatan Pulau GEDUNG 5.27888445 100.38755252
  1218 Pulau Timor Laut KePulauan Udini 5.36078469 100.32596890
  1219 Pulau Timor Laut KePulauan Udini 5.36437569 100.32618378
  1220 Pulau Timor Laut Pulau Jerejak 5.31996261 100.31697201


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1221 Pulau Timor Laut Pulau Tikus 5.47643982 100.29732956
  1222 Tanjung Barat Daya Tanjung 5.47724302 100.17983187
  1223 Tanjung Barat Daya Tanjung Asam 5.28154264 100.21194661
  1224 Tanjung Barat Daya Tanjung Batu Pandang 5.46813857 100.20405935
  1225 Tanjung Barat Daya Tanjung Bongkok 5.27961627 100.22247756
  1226 Tanjung Barat Daya Tanjung Chut 5.27376043 100.24366477
  1227 Tanjung Barat Daya Tanjung Duyung 5.47306424 100.19559019
  1228 Tanjung Barat Daya Tanjung Gemuruh 5.27836820 100.20693026
  1229 Tanjung Barat Daya Tanjung Gemuruh 5.42425929 100.18848753
  1230 Tanjung Barat Daya Tanjung Gertak Sanggul 5.26652270 100.18607199
  1231 Tanjung Barat Daya Tanjung Kaluk 5.43378125 100.17672126
  1232 Tanjung Barat Daya Tanjung Kering 5.44389713 100.17759626
  1233 Tanjung Barat Daya Tanjung Ketapang Besar 5.47304328 100.17501759
  1234 Tanjung Barat Daya Tanjung Ketapang Kecil 5.47593750 100.17665462
  1235 Tanjung Barat Daya Tanjung Masari 5.30490734 100.18251869
  1236 Tanjung Barat Daya Tanjung Puchat Muka 5.47808672 100.18594538
  1237 Tanjung Barat Daya Tanjung Teluk Tempoyak 5.25823518 100.28309397
  1238 Tanjung Barat Daya Ujong Batu 5.46532453 100.22225031
  1239 Tanjung Seberang Perai Selatan Hujung Tanjung 5.27035793 100.38815429
  1240 Tanjung Seberang Perai Selatan Matang Burok 5.25696905 100.38670395


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1241 Tanjung Seberang Perai Selatan Tanjung Teritip 5.28202621 100.38879760
  1242 Tanjung Seberang Perai Tengah Tanjung Batu 5.32091721 100.40240074
  1243 Tanjung Timor Laut Tanjong Bungah 5.46910586 100.29271517
  1244 Tanjung Timor Laut Tanjong Tokong 5.46448248 100.30820363
  1245 Tanjung Timor Laut Tanjung Batu 5.48166786 100.25398933
  1246 Tanjung Timor Laut Tanjung Huma 5.48283500 100.25551480
  1247 Tasik Barat Daya Empangan Teluk Bahang 5.44047550 100.21365549
  1248 Tasik Seberang Perai Selatan Empangan Bukit Panchor 5.15821496 100.53796575
  1249 Tasik Seberang Perai Tengah Empangan Berapit 5.37318862 100.49558553
  1250 Tasik Seberang Perai Tengah Empangan Chetok To' Kun 5.35745816 100.49128552
  1251 Tasik Seberang Perai Tengah Empangan Mengkuang 5.38725452 100.50667632
  1252 Tasik Timor Laut Empangan Ayer Itam 5.39540549 100.26172658
  1253 Teluk Barat Daya Teluk Air 5.30682383 100.18529684
  1254 Teluk Barat Daya Teluk Aling 5.46951459 100.19685370
  1255 Teluk Barat Daya Teluk Bahang 5.46018142 100.20973313
  1256 Teluk Barat Daya Teluk Bayu 5.27658111 100.24304734
  1257 Teluk Barat Daya Teluk Duyung 5.47145179 100.18678938
  1258 Teluk Barat Daya Teluk Dwalin 5.27202213 100.18639716
  1259 Teluk Barat Daya Teluk Ikan Mati 5.25760616 100.27746175
  1260 Teluk Barat Daya Teluk Kampi 5.43916936 100.17986989


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1261 Teluk Barat Daya Teluk Kapur 5.27221653 100.26769532
  1262 Teluk Barat Daya Teluk Kertang 5.46783270 100.19973257
  1263 Teluk Barat Daya Teluk Ketapang 5.46548151 100.18159124
  1264 Teluk Barat Daya Teluk Kumbar 5.28638719 100.23076669
  1265 Teluk Barat Daya Teluk Mat Inca 5.46404841 100.22856393
  1266 Teluk Barat Daya Teluk Nibung 5.46507719 100.23625906
  1267 Teluk Barat Daya Teluk Pisang 5.46321128 100.23109420
  1268 Teluk Barat Daya Teluk Tempoyak Besar 5.26545111 100.28220805
  1269 Teluk Barat Daya Teluk Tempoyak Kecil 5.27569040 100.28685775
  1270 Teluk Seberang Perai Selatan Teluk Pasir 5.26193325 100.38327957
  1271 Teluk Seberang Perai Selatan Teluk Seludu 5.28363787 100.38630291
  1272 Teluk Seberang Perai Selatan Teluk Tembakau Tawar 5.27563670 100.38521029
  1273 Teluk Timor Laut Teluk GinTan 5.48079581 100.26128838
  1274 Teluk Timor Laut Teluk Nahu 5.30330449 100.30839319
  1275 Teluk Timor Laut Teluk Nangka 5.47837241 100.26565960
  1276 Teluk Timor Laut Teluk Pasir 5.48184995 100.25713359
  1277 Teluk Timor Laut Teluk Tengkorak 5.30231158 100.31202311
  1278 Teluk Timor Laut Teluk Tikus 5.46746632 100.28478134
  1279 Tempat Bersejarah Barat Daya Muzium Perang Pulau Pinang 5.28129053 100.28937774
  1280 Tempat Bersejarah Timor Laut Kota Cornwallis 5.42068060 100.34384731


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1281 Terminal Barat Daya Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi Antarabangsa Pulau Pinang 5.29456393 100.27247579
  1282 Terminal Seberang Perai Selatan Stesen Keretapi Nibong Tebal 5.16871110 100.47894502
  1283 Terminal Seberang Perai Tengah Stesen Keretapi Bukit Mertajam 5.36062994 100.46141969
  1284 Terminal Seberang Perai Utara Stesen Keretapi Butterworth 5.39146877 100.36785474
  1285 Terminal Seberang Perai Utara Terminal Bas Butterworth 5.39548704 100.36513797
  1286 Terminal Timor Laut Stesen Keretapi Bukit Bendera 5.40852542 100.27713384
  1287 Terminal Timor Laut Terminal Bas Sungai Nibong 5.34357460 100.30004525

          
  MUAT TURUN PDF