1.0 PENGENALAN

Gazetir ini mengandungi 7418 nama geografi di Pahang.

Data nama geografi ini dibekalkan oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Data-data yang telah dimasukkan ke dalam gazetir ini telah mendapat pengesahan dari Jawatan kuasa Negeri Nama Geografi (JNNG) Pahang dimana setiap nama geografi yang diterbitkan ini telah melalui proses semakan dan pengesahan oleh pegawai-pegawai di Negeri Pahang untuk memastikan nama tersebut sah dari segi ejaan, jenis, maklumat lokasi dan sebagainya.

Kemasukan data untuk setiap nama geografi mengandungi maklumat berikut:

 
 • Nama
 • Latitud
 •  
 • Daerah
 • Longitud
 •  
 • Jenis
 • 2.0 SEJARAH

  Perkataan "Pahang" diambil dari perkataan Kemboja yang bermaksud "Bijih Timah". Hal ini disebabkan memiliki hasil bijih tersebut sebagai salah satu sumber hasil kerajaan negeri terdapat perbezaan sebutan "Pahang" seperti Pong-Fong oleh orang Cina, Pan atau Pam oleh orang Arab dan Phaung atau Pahangh oleh orang-orang Eropah. Maka dapat dianggap bahawa, Orang Arab dan Orang Eropah zaman dahulu menyebut "Pahang" sebagai Pam, Pan, Phang, Paam, Pao, Paon, Phaan, Paham, Fanhan, Phang dan Pahangh

  Menurut kajian G.R. Tibbetts yang mengulas buku karangan penulis Arab iaitu Mas'udi, perkataan Fanjab didalam karya beliau adalah sama dengan perkataan Fanhan, Panghang dan Panhang. Pendapat lain pula mneyatakan bahawa "Pahang" berasal daripada Bahasa Siam dan Khmer yanng bermaksud timah. Orang Siam pernah mendiami negeri ini pada zaman dahulu dan menjalankan kegiatan perlombongan bijih timah di pelbagai lokasi terutamanya di Sungai Lembing, Kuantan, Pahang.

  Bagi Orang Asli, nama Negeri Pahang berasal daripada Pokok Mahang iaitu sebatang pokok besar yang terletak di Kuala Pahang Tua. Negeri ini turut disebut sebagai "Inderapura" atau "Pura" seperti yang termaktub didalam Kitab Sejarah Melayu. Perkataan "Pura" bermaksud bandar atau pekan dan perkataan pekan ini terus digunapakai hingga hari ini menjadi "Pekan Pahang" (W.Linehan, History of Pahang).

  Menurut kisah tradisi masyarakat Melayu, pada zaman dahulu terdapat sebatang pohon Mahang yang sangat besar telah tumbang sehingga merentangi Sungai Pahang dari Kampung Kembahang ke seberang kampung berkenaan. Kejadian ini telah menyebabkan tercetusnya idea untuk menamakan kawasan berkenaan sebagai Mahang dan akhirnya berubah mnejadi Pahang.

  Dalam Hikayat Hang Tuah dan catatan-catatan klasik yang lain, Pahang dirujuk sebagai "Indera Pura" dan ibu negerinya adalah Pekan. Sebelum Pahang diitakluk oleh Kerajaan Melaka, ia terus dikenali sebagai "Pura"

  dan Pekan menjadi pusat pemerintahan negeri. Malahan, Pekan masih dikenali sebagai Bandar Diraja sehingga ke hari ini. (Buyong Adil:1984)

  Sumber: Prof. Dr. Abd Jalil Borham (Legasi Islam di Pahang) Ahmad Syazwan bin Sahhariman, 2016

  3.0 TAFSIRAN MAKLUMAT

  3.1 NAMA

  Maklumat ini adalah menerangkan nama tempat yang dikenali kalangan penduduk tempatan dan disahkan oleh Pegawai di peringkat daerah. Bentuk ejaan bagi nama geografi yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa penamaan diperingkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan akan dianggap sebagai nama yang rasmi atau yang dibenarkan.

  3.2 DAERAH

  Daerah adalah merupakan satu bahagian kawasan pentadbiran di setiap negeri di Malaysia.

  3.3 JENIS

  Jenis adalah terma yang merujuk kepada penamaan bagi setiap nama geografi. Contoh adalah seperti berikut:

 • tempat - Ipoh, Kuala Lumpur
 • rupa alam semula jadi - Sungai Perak (sungai), Bukit Fraser (bukit)
 • rupa alam buatan manusia - Jalan Ipoh (jalan), Empangan Kenyir (empangan)
 • rupa laut semula jadi - Terumbu Sahap (terumbu)
 • rupa laut buatan manusia - Tambak Johor (tambak)
 • sekelompok tempat yang serupa dan berkaitan - Semenanjung Malaysia
 • sekelompok rupa alam yang serupa dan berkaitan - Kepulauan Langkawi (pulau)
 • sekelompok kawasan yang serupa dan berkaitan - Kompleks Sukan Bukit Jalil (kemudahan sukan)
 • Bagi tujuan penerbitan gazetir ini terdapat 47 jenis nama geografi, iaitu:

  1. Kampung
  2. Bandar
  3. Jalan
  4. Pekan
  5. Hutan
  6. Teluk
  7. Tanjung
  8. Pantai
  9. Pulau
  10. Muara
  11. Tasik
  12. Hutan Rizab Melayu
  13. Tempat Bersejarah
  14. Taman
  15. Parit
  16. Bukit
  17. Batuan
  18. Estet
  19. Sungai
  20. Pangkalan
  21. Beting
  22. Terumbu
  23. Tompok
  24. Terusan
  25. Alur
  26. Bangunan Perindustrian
  27. Kawasan Perindustrian
  28. Kawasan Perniagaan
  29. Permatang
  30. Bangunan Kediaman
  31. Bangunan Perniagaan
  32. Stesen Saintifik
  33. Kawasan Rekreasi
  34. Utiliti
  35. Gua
  36. Terminal
  37. Bangunan Awam
  38. Bangunan Kerajaan
  39. Kawasan Pertanian
  40. Bangunan Pendidikan
  41. Bangunan Keagamaan
  42. Kawasan Perkuburan
  43. Bangunan Rekreasi
  44. Paya
  45. Anotasi
  46. Pelancongan
  47. Selat
  48. Tiada Jenis

  3.4 LATITUD DAN LONGITUD

  Latitud adalah garis ukuran kedudukan latitud utara-selatan antara kutub. Khatulistiwa ditakrifkan sebagai 0 darjah, Kutub Utara adalah 90 darjah utara, dan Kutub Selatan ialah 90 darjah selatan. Garisan latitud semua selari antara satu sama lain. Longitud pula adalah garis meridian yang dijalankan antara Utara dan Kutub Selatan. Ia diukur berdasarkan kedudukan timur-barat. Prime meridian mempunyai nilai 0 darjah dan melalui Greenwich, England.

  Bagi tujuan penerbitan gazetir, sistem koordinat yang digunakan adalah Geocentric Datum for Malaysia 2000 - GDM2000, iaitu merujuk kepada pusat jisim bumi sebagai origin/datum rujukan. Datum ini bersifat universal kerana ia merangkumi seluruh Malaysia.

  Nilai koordinat bagi setiap nama geografi yang berunjuran GDM2000 ditunjukkan dalam darjah, minit dan saat.

  Contoh : 2 8' 56" N 103 47' 31" E.

  4.0 NAMA SINGKATAN

  Bil. Perkataan Singkatan
  1 Air/Ayer/water A.
  2 Alur Alr.
  3 Bahagian Bhg.
  4 Bakau Bak.
  5 Balai Polis B.P.
  6 Blok Blk.
  7 Bukit Bkt.
  8 Caruk/Charok C.
  9 Cangkat/Changkat Chgkt.
  10 Hutan Rizab/Hutan Rezab H.R.
  11 Hilir Hilir
  12 Hospital Hosp.
  13 Jeram J.
  14 Jalan Jln.
  15 Kepulauan Kep.
  16 Kilometer km
  17 Kondominium Kondo
  18 Lebuh/Leboh Lbh.
  19 Ladang Ldg.
  20 Pangkalan/Pengkalan Pang.
  21 Padang Pdg.
  22 Pelabuhan Plbh.
  23 Pejabat Pos P.P.
  24 Rizab Melayu/Rezab Melayu R.M.
  Bil. Perkataan Singkatan
  25 Rumah Penginapan R.P.
  26 Rumah Rehat R.R.
  27 Sekolah Menegah Kebangsaan SMK
  28 Sekolah Rendah SR
  29 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK
  30 Stesen Kastam S.K.
  31 Teluk, Telok Tlk.
  32 Taman Tmn.
  33 Tali air T.A.
  34 Utara U
  35 Balai Raya B.R.
  36 Bandar Bdr.
  37 Bangunan Bgn.
  38 Batu Bt.
  39 Dispensari Disp.
  40 Gunung/Gunong G.
  41 Gosong Gsg.
  42 Hulu/Ulu H
  43 Kuala K.
  44 Kampung/Kampong Kg.
  45 Lembah Lmbh.
  46 Lapangan Lpg.
  47 Lorong Lrg.
  48 Pulau P.

  Bil. Perkataan Singkatan
  49 Permatang Pmtg.
  50 Parit Pt.
  51 Persiaran Psrn.
  52 Pejabat Daerah P.D.
  53 Sekolah S
  54 Sungai Sg.
  55 Sekolah Kebangsaan SK
  56 Sekolah Menengah SM
  57 Stesen Kajicuaca S.Kc.
  58 Stesen Meteorologi S.Met.
  59 Timur T
  60 Tanjung Tg.
  61 Wakil Pos W.P.
  62 Zon Ekonomi Eksklusif ZEE

  5.0 STATISTIK JENIS

  Jenis Bilangan
  Alur 22
  Bandar 16
  Bangunan Kediaman 18
  Batuan 15
  Beting 27
  Bukit 342
  Estet 733
  Gua 23
  Hutan 115
  Hutan Rizab Melayu 40
  Kampung 2031
  Kawasan Perindustrian 1
  Kawasan Rekreasi 1
  Muara 17
  Pangkalan 2
  Pantai 5
  Pekan 40
  Permatang 2
  Pulau 117
  Sungai 3494
  Taman 134
  Tanjung 123
  Tasik 43

  Jenis Bilangan
  Teluk 47
  Tempat Bersejarah 2
  Terumbu 3
  Utiliti 5
  JUMLAH JENIS 7418

  Nama Geografi

  NEGERI Pahang

  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1 Alur Bentong Anak Sg. Cegar 3.29014300 102.05193800
  2 Alur Kuantan A. Gebeng 3.96804800 103.43163100
  3 Alur Kuantan Alr. Nomah 3.97459000 103.36862900
  4 Alur Kuantan Anak Sg. Baging 4.09463700 103.37569700
  5 Alur Kuantan Merabang Batu Hampar 4.03866000 103.39570100
  6 Alur Kuantan Merabang Cina 4.03375900 103.39720700
  7 Alur Kuantan Merabang Kancil 4.00551400 103.40945100
  8 Alur Kuantan Merabang Mandi 4.05434800 103.39219800
  9 Alur Kuantan Merabang Orang Putih 4.05915900 103.39082700
  10 Alur Kuantan Merabang Pa Cik Mat 4.04117300 103.39412300
  11 Alur Kuantan Merabang Pauh 3.94755700 103.38264700
  12 Alur Kuantan Merabang Pelam 4.02660700 103.40040800
  13 Alur Kuantan Merabang Tanjung Ru 4.01277400 103.40598000
  14 Alur Kuantan Merabang Tunggal 4.03010600 103.39858700
  15 Alur Maran Anak Sg. Jempul 3.78497600 102.67310100
  16 Alur Maran Anak Sg. Luit 3.66023800 102.82915000
  17 Alur Pekan Alr. Mak Abu 3.52568700 103.03639400
  18 Alur Rompin Anak Sg. Alah 2.91591000 102.89686700
  19 Alur Rompin Anak Sg. Janglau 2.72664500 103.55445200
  20 Alur Rompin Anak Sg. Kepasing 3.03533500 102.85395300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  21 Alur Temerloh Anak Sg. Aur 3.70888200 102.40094200
  22 Alur Temerloh Anak Sg. Pelatu 3.60655800 102.09316100
  23 Bandar Bentong Bentong 3.52221500 101.89910900
  24 Bandar Bera Bandar 35 3.04230800 102.53245100
  25 Bandar Bera Teriang 3.24566300 102.41685900
  26 Bandar Kuantan Bdr. Indera Mahkota 3.82515500 103.28904100
  27 Bandar Kuantan Kuantan 3.80552700 103.32704000
  28 Bandar Lipis Bandar Baru Kuala Lipis 4.18732749 102.05892727
  29 Bandar Lipis Kuala Lipis 4.18540400 102.04730200
  30 Bandar Maran Bandar Baru Permai 3.58558586 102.77808952
  31 Bandar Pekan Bdr. Cini Timur 3.32504500 103.01521500
  32 Bandar Pekan Bdr. Dua Belas 3.12417800 103.15828400
  33 Bandar Pekan Bdr. Dua Paluh Hinai 3.38600200 103.11419100
  34 Bandar Pekan Pekan 3.05197800 103.37158000
  35 Bandar Rompin Bdr. Melati 2.97997500 102.78159400
  36 Bandar Rompin Kota ShahBandar 2.87928600 102.75125700
  37 Bandar Temerloh Lanchang 3.49527700 102.19314800
  38 Bandar Temerloh Temerloh 3.45392500 102.41028700
  39 Bangunan Kediaman Kuantan Batu Hitam 3.89242500 103.36428100
  40 Bangunan Kediaman Kuantan Cherating Indah 4.12727400 103.39119800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  41 Bangunan Kediaman Kuantan Gebeng 3.96883300 103.42752400
  42 Bangunan Kediaman Kuantan Kolek 3.90482400 103.10009700
  43 Bangunan Kediaman Kuantan Kolong Tok Tangguk (Ditinggalkan) 3.92730600 103.04669600
  44 Bangunan Kediaman Kuantan Kubang Buaya 3.82164400 103.34268700
  45 Bangunan Kediaman Kuantan Myah 3.91358300 103.05341700
  46 Bangunan Kediaman Kuantan Padang Hangus 3.60830900 103.37962100
  47 Bangunan Kediaman Kuantan Padang Lalang 3.81060500 103.33375300
  48 Bangunan Kediaman Kuantan Pancing 3.89634200 103.14484800
  49 Bangunan Kediaman Kuantan Pasir Kemudi (Ditinggalkan) 3.87521800 103.18239600
  50 Bangunan Kediaman Kuantan Simpang Pulau Manis 3.70460600 103.11532300
  51 Bangunan Kediaman Kuantan Tok Sira 3.81886500 103.35230500
  52 Bangunan Kediaman Lipis Flat Desa Aman 4.18712365 102.03789991
  53 Bangunan Kediaman Lipis Flat Sg. Kerpan 4.19177355 102.03989393
  54 Bangunan Kediaman Lipis Flat Taman Lipis 2 4.18845389 102.03912555
  55 Bangunan Kediaman Pekan Peramu Jaya 3.52535300 103.39011300
  56 Bangunan Kediaman Rompin Penempatan Rompin Utama 2.84664200 103.36897900
  57 Batuan Kuantan Batuan Pelindung 3.85179700 103.50980000
  58 Batuan Pekan Batuan Paloh 3.65346400 103.66390000
  59 Batuan Pekan Batuan Serandu 3.57764700 103.45320000
  60 Batuan Raub Batu Papan 3.97727700 101.75934000


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  61 Batuan Rompin Batuan Malang Draman 2.90215000 104.10390000
  62 Batuan Rompin Batuan Malang Tikus 2.90380500 104.09600000
  63 Batuan Rompin Batuan Mumbang 2.79341400 104.21400000
  64 Batuan Rompin Batuan Samudra 2.91664700 104.14780000
  65 Batuan Rompin Bt. Gading 2.68709000 103.73094200
  66 Batuan Rompin Bt. Malang Draman 2.89187000 104.09423100
  67 Batuan Rompin Bt. Malang Tikus 2.90365400 104.09423000
  68 Batuan Rompin Bt. MumBang 2.79030000 104.20788000
  69 Batuan Rompin Bt. Pontian/ Bt. Buaya 2.75661100 103.60584100
  70 Batuan Rompin Bt. Samudra 2.91648400 104.14598600
  71 Batuan Temerloh Batu Mendi 3.59012400 102.41165000
  72 Beting Kuantan Beting Balok 3.89972700 103.49470300
  73 Beting Kuantan Beting Beserah 3.85710100 103.44929800
  74 Beting Kuantan Beting Camar 3.70966600 103.62392000
  75 Beting Kuantan Beting Cenderawasih 3.75666300 103.54884800
  76 Beting Kuantan Beting Gebeng 3.99078800 103.45949000
  77 Beting Kuantan Beting Karang Tanjung 3.79791700 103.43270000
  78 Beting Kuantan Beting Kuantan 3.75666300 103.54884800
  79 Beting Kuantan Beting Layang-Layang 3.92360900 103.55654300
  80 Beting Kuantan Beting Merpati 3.87942700 103.81283500


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  81 Beting Kuantan Beting Penor 3.64789000 103.41679300
  82 Beting Kuantan Beting Sepat 3.69501600 103.41256200
  83 Beting Kuantan Beting Tembeling 3.78712500 103.53391800
  84 Beting Kuantan Beting Tiong 3.85500800 103.60994200
  85 Beting Pekan Beting Bangau 3.63678700 103.68402200
  86 Beting Pekan Beting Gagak 3.54655900 103.55271300
  87 Beting Pekan Beting Helang 3.70077600 103.73806800
  88 Beting Pekan Beting Jeladan 3.64254400 103.76966000
  89 Beting Pekan Beting Kedidi 3.48110700 103.76633500
  90 Beting Pekan Beting Kenari 3.58877100 103.80178800
  91 Beting Pekan Beting Melati 3.22956600 103.81168900
  92 Beting Pekan Beting Merak 3.47955100 103.53172800
  93 Beting Pekan Beting Teja 3.45406400 103.49460600
  94 Beting Pekan Beting Teratai 3.42955800 103.83353100
  95 Beting Pekan Bt. Paloh 3.65323900 103.66218800
  96 Beting Pekan Bt. Serandu 3.57774200 103.66219600
  97 Beting Rompin Beting Endau 2.71084800 103.66541700
  98 Beting Rompin Beting Mercung 2.95431700 103.50326400
  99 Bukit Bentong Bkt. Anggur 3.28225900 102.05797400
  100 Bukit Bentong Bkt. Batu 3.49798900 101.93410400


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  101 Bukit Bentong Bkt. Bertam Nesai 3.40444800 101.85442300
  102 Bukit Bentong Bkt. Cermas 3.56590800 101.91534200
  103 Bukit Bentong Bkt. Cinta Manis 3.45209900 102.01115600
  104 Bukit Bentong Bkt. Dinding 3.39973500 102.05224100
  105 Bukit Bentong Bkt. Dusun Nangka 3.45817200 102.00887600
  106 Bukit Bentong Bkt. Gahung 3.24816700 102.07879200
  107 Bukit Bentong Bkt. GArai 3.45178400 101.96039500
  108 Bukit Bentong Bkt. Genting Cin Cin 3.44153500 101.78201500
  109 Bukit Bentong Bkt. Gunggu 3.43706500 102.01424700
  110 Bukit Bentong Bkt. Hitam 3.22856500 102.11887300
  111 Bukit Bentong Bkt. Kenjah 3.46953400 101.86403300
  112 Bukit Bentong Bkt. Keruk 3.45024400 101.81298200
  113 Bukit Bentong Bkt. Lopak 3.19470100 102.05354100
  114 Bukit Bentong Bkt. Mayan 3.36135200 102.17327300
  115 Bukit Bentong Bkt. Medang 3.46665600 101.80792200
  116 Bukit Bentong Bkt. Panaloi 3.43443600 101.84110700
  117 Bukit Bentong Bkt. Pencaboh 3.49221700 101.83983400
  118 Bukit Bentong Bkt. Penimbul 3.45912000 101.80308800
  119 Bukit Bentong Bkt. Perengoi 3.42389200 101.84970800
  120 Bukit Bentong Bkt. Piatu 3.50061500 101.92719500


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  121 Bukit Bentong Bkt. Semba 3.25104300 101.97642000
  122 Bukit Bentong Bkt. Surau 3.49850700 101.93109700
  123 Bukit Bentong Bkt. Temran 3.39450700 101.82174900
  124 Bukit Bentong Bkt. Tunggul 3.46076600 101.77578700
  125 Bukit Bentong G. Kinip 4.20688900 101.50794700
  126 Bukit Bentong G. Kolam Berenga 3.41839400 101.82258600
  127 Bukit Bentong G. Lari Tembakau 3.41884200 101.79707900
  128 Bukit Bentong G. Mengkuang 3.40455000 101.80023500
  129 Bukit Bentong G. Purun 3.42410000 101.79455600
  130 Bukit Bentong G. Tanggung 4.40649000 101.39282500
  131 Bukit Bentong Kawasan Peranginan Bukit Tinggi Resort 3.39621500 101.83691000
  132 Bukit Bentong Pusat Peranginan Genting Highlands 3.42279900 101.79549500
  133 Bukit Bera Bkt. Buluh 3.15943000 102.34513800
  134 Bukit Bera Bkt. China 3.17072600 102.31290700
  135 Bukit Bera Bkt. Gemuruh 3.31688300 102.50464300
  136 Bukit Bera Bkt. Godam 3.11437900 102.70933900
  137 Bukit Bera Bkt. Gunur 3.15527500 102.71938200
  138 Bukit Bera Bkt. Hulu Beruang 3.24325300 102.73253300
  139 Bukit Bera Bkt. Hulu Kekura 3.15598700 102.66315200
  140 Bukit Bera Bkt. Hulu Sebertak 3.24841000 102.65141900


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  141 Bukit Bera Bkt. Jebul 2.88966000 102.75110000
  142 Bukit Bera Bkt. Kemiyan 3.07840700 102.58337700
  143 Bukit Bera Bkt. Kepayang 3.33326400 102.58452600
  144 Bukit Bera Bkt. Kuang 3.04053400 102.62620300
  145 Bukit Bera Bkt. Kuwap 2.99178300 102.69374500
  146 Bukit Bera Bkt. Langu 3.23388300 102.53075600
  147 Bukit Bera Bkt. Lengut 3.02428700 102.67068800
  148 Bukit Bera Bkt. Mayan 3.05273900 102.66196800
  149 Bukit Bera Bkt. Padang Jatuhan 3.06448900 102.61654300
  150 Bukit Bera Bkt. Palas 3.16743700 102.51100500
  151 Bukit Bera Bkt. Penak 3.24346900 102.70388000
  152 Bukit Bera Bkt. Petai 3.06056400 102.59758200
  153 Bukit Bera Bkt. Randa 3.07493500 102.59007600
  154 Bukit Bera Bkt. Rentam Talam 3.21407600 102.64523000
  155 Bukit Bera Bkt. Rok 3.36171500 102.56864500
  156 Bukit Bera Bkt. Rungkup Kajang 3.29581000 102.60348700
  157 Bukit Bera Bkt. Serai 3.17247900 102.55631200
  158 Bukit Bera Bkt. Tok Rawa 3.37563200 102.53051000
  159 Bukit Bera Bkt. Ulu Batu 3.31499900 102.69246600
  160 Bukit Bera Bkt. Ulu Sumpit 3.31682600 102.49698400


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  161 Bukit Cameron Highlands Bkt. Batu Putih 4.37861900 101.44927700
  162 Bukit Cameron Highlands Bkt. Bersulit 4.47459300 101.56884800
  163 Bukit Cameron Highlands Bkt. Kemunting 4.49129900 101.38049700
  164 Bukit Cameron Highlands Bkt. Lowick 4.48195800 101.38408500
  165 Bukit Cameron Highlands Bkt. Mentigi 4.46347000 101.38064300
  166 Bukit Cameron Highlands Bkt. Palas 4.52414400 101.40622800
  167 Bukit Cameron Highlands Bkt. Rimas 4.55294500 101.54220000
  168 Bukit Cameron Highlands Bkt. Ruil 4.49058600 101.36891000
  169 Bukit Cameron Highlands Bkt. Terang 4.44431700 101.39362300
  170 Bukit Cameron Highlands Bkt. Tininyau 4.33578100 101.52723800
  171 Bukit Cameron Highlands G. Berembun(wrays) 4.32731200 101.44350600
  172 Bukit Cameron Highlands G. Bunting 4.41092400 101.39028900
  173 Bukit Cameron Highlands G. Cecil 4.56584200 101.43490100
  174 Bukit Cameron Highlands G. Dungun 4.45126000 101.34494100
  175 Bukit Cameron Highlands G. Gandik 4.40441800 101.39851700
  176 Bukit Cameron Highlands G. Hantu 4.32763700 101.47793100
  177 Bukit Cameron Highlands G. Jasar 4.47689800 101.35881300
  178 Bukit Cameron Highlands G. Jor Peak 4.40029300 101.35603400
  179 Bukit Cameron Highlands G. Penelope 4.56599600 101.42878100
  180 Bukit Cameron Highlands G. Rock 4.48324700 101.40395200


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  181 Bukit Jerantut Bkt. Batu Puteh 4.16114300 103.32695300
  182 Bukit Jerantut Bkt. Binjai 4.47366100 102.65747000
  183 Bukit Jerantut Bkt. Bongkok 3.88169700 102.23837700
  184 Bukit Jerantut Bkt. Darang Harimau 4.20289200 102.39955800
  185 Bukit Jerantut Bkt. Dinding 3.83110300 102.37835600
  186 Bukit Jerantut Bkt. Gapih 3.82683000 102.36561300
  187 Bukit Jerantut Bkt. Jaah 3.84461700 102.44563500
  188 Bukit Jerantut Bkt. Kejijat 4.19691100 102.37064100
  189 Bukit Jerantut Bkt. Lanting 3.85985500 102.39946100
  190 Bukit Jerantut Bkt. Lenggang 3.84139300 102.36585800
  191 Bukit Jerantut Bkt. Nikmat 3.82517400 102.41929200
  192 Bukit Jerantut Bkt. Seladang 3.91313300 102.35352700
  193 Bukit Jerantut Bkt. Tabon 3.92385100 102.19309200
  194 Bukit Jerantut Bkt. Tua 4.45926900 102.66192200
  195 Bukit Jerantut G. Gelemat 4.61137300 102.88126200
  196 Bukit Jerantut G. Hulu Lempah 4.25582000 102.68363500
  197 Bukit Jerantut G. Pelangai 4.39455400 102.60460800
  198 Bukit Jerantut G. Pondok Nombor Dua 4.56811100 102.27844000
  199 Bukit Jerantut G. Tuan Sket 4.57770600 102.27280800
  200 Bukit Jerantut Keramat 3.81656600 102.41578500


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  201 Bukit Kuantan Bkt. Ba 3.88819100 103.34634700
  202 Bukit Kuantan Bkt. Badi 3.90182900 103.09810900
  203 Bukit Kuantan Bkt. Bangkung 3.88207400 103.19587000
  204 Bukit Kuantan Bkt. Bari 3.99261800 103.36086600
  205 Bukit Kuantan Bkt. Batu 3.74507300 102.83307600
  206 Bukit Kuantan Bkt. Batu Hitam 3.88842500 103.35952900
  207 Bukit Kuantan Bkt. Berapit 4.16068800 103.39008300
  208 Bukit Kuantan Bkt. Buloh 4.15555000 103.38696000
  209 Bukit Kuantan Bkt. Caras 3.90442800 103.14591300
  210 Bukit Kuantan Bkt. Cerung Kelubi 3.97123100 103.39420500
  211 Bukit Kuantan Bkt. Cik Bor 3.91860900 103.35228100
  212 Bukit Kuantan Bkt. Gaharu 3.96089300 103.00430300
  213 Bukit Kuantan Bkt. Gelugur 3.87414200 103.35507200
  214 Bukit Kuantan Bkt. Gempu 3.91995200 103.34397800
  215 Bukit Kuantan Bkt. Jelutung 3.89527200 103.34588400
  216 Bukit Kuantan Bkt. Kambing 3.93915700 102.93877400
  217 Bukit Kuantan Bkt. Kapor 4.13290700 103.35443000
  218 Bukit Kuantan Bkt. Kecik 3.96692800 103.41605300
  219 Bukit Kuantan Bkt. Kecil 3.86122300 103.33291100
  220 Bukit Kuantan Bkt. Keras 3.97813200 103.34700600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  221 Bukit Kuantan Bkt. Kubang Karah 3.93188300 103.34905000
  222 Bukit Kuantan Bkt. Mekapor 3.74075000 102.83365700
  223 Bukit Kuantan Bkt. Nangka 3.94468600 103.34428800
  224 Bukit Kuantan Bkt. Pak Gedik 4.15225500 103.36325600
  225 Bukit Kuantan Bkt. Pak Siah 4.16370600 103.40288900
  226 Bukit Kuantan Bkt. Palas 4.10979100 103.35378500
  227 Bukit Kuantan Bkt. Panjang 4.05331400 103.33720100
  228 Bukit Kuantan Bkt. Pelindung 3.83109600 103.35944600
  229 Bukit Kuantan Bkt. Permatang Kubur 3.91085700 103.35029600
  230 Bukit Kuantan Bkt. Pintu Gerbang 4.14348100 103.32689100
  231 Bukit Kuantan Bkt. Pisang 3.89871800 103.34544100
  232 Bukit Kuantan Bkt. Rengin 3.80369600 103.26693300
  233 Bukit Kuantan Bkt. Sagor 3.92571700 103.16786800
  234 Bukit Kuantan Bkt. Samak 3.92178500 103.12523300
  235 Bukit Kuantan Bkt. Segantang Lada 3.80877000 103.29384100
  236 Bukit Kuantan Bkt. Serai 3.94907700 103.00075800
  237 Bukit Kuantan Bkt. Setongkol 4.02157200 103.35441900
  238 Bukit Kuantan Bkt. Setongkol Lorin 3.79391900 103.29221300
  239 Bukit Kuantan Bkt. Tanah Merah 3.97809700 103.38233300
  240 Bukit Kuantan Bkt. Tanjung Gelang 3.96087500 103.42796100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  241 Bukit Kuantan Bkt. Tanjung Putus 3.80948300 103.25228000
  242 Bukit Kuantan Bkt. Tembeling 3.80566100 103.36838400
  243 Bukit Kuantan Bkt. TerganTung 4.14259900 103.40325000
  244 Bukit Kuantan Bkt. Tinggi 3.88602300 103.32120900
  245 Bukit Kuantan Bkt. Tok Hat 4.12351500 103.34638400
  246 Bukit Kuantan Bkt. Tok Majid 3.90322500 103.33587500
  247 Bukit Kuantan Bkt. Wah Hing 3.93448200 103.33872000
  248 Bukit Kuantan Bt. Pelindung 3.85155800 103.50810400
  249 Bukit Kuantan Bukit Kuantan 3.94821500 103.23527200
  250 Bukit Kuantan Bukit Kuin Dua 3.87436900 103.20768100
  251 Bukit Kuantan Bukit Kuin Satu 3.86685000 103.21624100
  252 Bukit Kuantan Bukit Kuin Tiga 3.86841600 103.20481300
  253 Bukit Kuantan Bukit Sagu 3.95030500 103.18687700
  254 Bukit Lipis Bkt. ATung 4.07042300 102.14786100
  255 Bukit Lipis Bkt. Bah Bekol 4.19359700 101.52865800
  256 Bukit Lipis Bkt. Bajan 4.23170300 101.69213500
  257 Bukit Lipis Bkt. Bakok 4.26867100 101.53707300
  258 Bukit Lipis Bkt. Banci 4.09243600 101.80577200
  259 Bukit Lipis Bkt. Batu Putih 4.24104000 101.51741900
  260 Bukit Lipis Bkt. Berapit 1 4.26644900 101.45193300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  261 Bukit Lipis Bkt. Beras 4.10541000 101.95292400
  262 Bukit Lipis Bkt. Beras 4.54801100 101.87391100
  263 Bukit Lipis Bkt. Berhial 4.28150400 101.63368200
  264 Bukit Lipis Bkt. Bersukat 4.27848100 101.62950000
  265 Bukit Lipis Bkt. Bertam 4.43616200 101.63572700
  266 Bukit Lipis Bkt. Bertar 4.52529600 101.75918000
  267 Bukit Lipis Bkt. Buluh 4.28574600 101.86675700
  268 Bukit Lipis Bkt. Bungar 4.32051200 101.67458400
  269 Bukit Lipis Bkt. Candan 4.31932500 101.48738800
  270 Bukit Lipis Bkt. Cerega 4.33843600 101.77048700
  271 Bukit Lipis Bkt. Damar 4.25557000 101.68810200
  272 Bukit Lipis Bkt. Dayak 4.18878800 101.61634900
  273 Bukit Lipis Bkt. Deroh 4.20184500 101.55810200
  274 Bukit Lipis Bkt. Derow 4.23360000 101.52850300
  275 Bukit Lipis Bkt. Deruh 4.20282100 101.55770300
  276 Bukit Lipis Bkt. Dua Puluh 4.53663600 101.64509700
  277 Bukit Lipis Bkt. Dungun 4.26003400 101.57029500
  278 Bukit Lipis Bkt. Gelang Gading 3.92967400 101.98293600
  279 Bukit Lipis Bkt. Gruey West 4.21889900 101.69329400
  280 Bukit Lipis Bkt. Hangus 4.28058900 102.22087200


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  281 Bukit Lipis Bkt. Hulu Melin 4.60779900 101.79504900
  282 Bukit Lipis Bkt. Jakjak 4.33655300 101.71928700
  283 Bukit Lipis Bkt. Kadjang 4.46507400 101.76164400
  284 Bukit Lipis Bkt. Kandung 4.43225700 101.68504700
  285 Bukit Lipis Bkt. Kap 4.69104000 101.80428700
  286 Bukit Lipis Bkt. Kayu Payong 4.13972400 101.62740400
  287 Bukit Lipis Bkt. Kediau 4.39403600 101.77187400
  288 Bukit Lipis Bkt. Kedol 4.35572400 101.68229600
  289 Bukit Lipis Bkt. Kenderak 4.35126100 101.84172800
  290 Bukit Lipis Bkt. Kesung 4.28448900 101.75042800
  291 Bukit Lipis Bkt. Korong 4.20071700 101.61260600
  292 Bukit Lipis Bkt. Ladak 4.36619100 101.67980000
  293 Bukit Lipis Bkt. Ladgun 4.28191000 101.69250300
  294 Bukit Lipis Bkt. Landan 4.22432800 101.60776900
  295 Bukit Lipis Bkt. Layang 4.35305200 101.90063400
  296 Bukit Lipis Bkt. Lentuan 4.26340400 101.61940400
  297 Bukit Lipis Bkt. Limau 4.32817000 101.69819700
  298 Bukit Lipis Bkt. Long 4.18776800 101.56997700
  299 Bukit Lipis Bkt. Lugung 4.31227300 101.87417400
  300 Bukit Lipis Bkt. Menala 4.17850500 102.17915400


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  301 Bukit Lipis Bkt. Paga 4.18516600 101.80784000
  302 Bukit Lipis Bkt. Panggang Pakuh 4.33465200 101.72554500
  303 Bukit Lipis Bkt. Pangin 4.20492900 101.54795000
  304 Bukit Lipis Bkt. Pangpang 4.33139900 101.71620900
  305 Bukit Lipis Bkt. Panjang 4.47903500 101.89264300
  306 Bukit Lipis Bkt. Panjut 4.34359000 101.86056900
  307 Bukit Lipis Bkt. Parit 4.25957100 101.84000600
  308 Bukit Lipis Bkt. Pauh 4.33125400 101.68064700
  309 Bukit Lipis Bkt. Peninjau 4.20550800 101.97412700
  310 Bukit Lipis Bkt. Perahu 4.25785100 101.59220200
  311 Bukit Lipis Bkt. Perangkap 4.38577400 101.70865700
  312 Bukit Lipis Bkt. Periuk 4.58683600 101.75213300
  313 Bukit Lipis Bkt. Peteri 4.20026300 102.02929000
  314 Bukit Lipis Bkt. Petubong 4.36389700 101.66717400
  315 Bukit Lipis Bkt. Remon 4.29142300 101.63956600
  316 Bukit Lipis Bkt. Rewe 4.35293500 101.66712100
  317 Bukit Lipis Bkt. Rukam 4.16218600 101.54179700
  318 Bukit Lipis Bkt. Samun 4.34567200 101.68101500
  319 Bukit Lipis Bkt. Sanah 4.26966800 101.52820500
  320 Bukit Lipis Bkt. Seligi 4.34660100 101.87196900


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  321 Bukit Lipis Bkt. Selimbar 4.10730900 101.86492500
  322 Bukit Lipis Bkt. Sembilan 4.59838500 101.72285600
  323 Bukit Lipis Bkt. Sinderut 4.15512800 101.56392100
  324 Bukit Lipis Bkt. Siput 4.35789100 101.74522800
  325 Bukit Lipis Bkt. Sunyeh 4.20726200 102.20057600
  326 Bukit Lipis Bkt. Tamar 4.06847100 102.19534200
  327 Bukit Lipis Bkt. Ubaibalih 4.26752500 101.58084300
  328 Bukit Lipis Bkt. Ulu Jinteh 4.40700900 101.65891600
  329 Bukit Lipis Bkt. Ulu Mesah 4.48115100 101.96916800
  330 Bukit Lipis Bkt. Unggong 4.34911100 101.71009200
  331 Bukit Lipis Bukit Betong 4.25766700 101.92440000
  332 Bukit Lipis G. Ara 4.29391000 101.44637700
  333 Bukit Lipis G. Berhala 4.21103500 101.47755900
  334 Bukit Lipis G. Luhoi 4.15737400 101.49617600
  335 Bukit Maran Bkt. Gayung 3.50566000 102.80296600
  336 Bukit Maran Bkt. Gebok 3.53943400 102.71756300
  337 Bukit Maran Bkt. Kepayang 3.67058600 102.67865500
  338 Bukit Maran Bkt. Lebah 3.51398800 102.82425400
  339 Bukit Maran Bkt. Matterhom 3.65261200 102.83534400
  340 Bukit Maran Bkt. Nyak 3.43723000 102.61952500


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  341 Bukit Maran Bkt. Pengayoh 3.40122300 102.61321200
  342 Bukit Maran Bkt. Pensen 3.43287300 102.66710800
  343 Bukit Maran Bkt. Serelin 3.47316300 102.81160100
  344 Bukit Maran Bkt. Tajau 3.57704000 102.68860900
  345 Bukit Maran Bkt. Tinggi 3.49422400 102.71475000
  346 Bukit Maran Bukit Pinang 3.47341200 102.58971700
  347 Bukit Pekan Bkt. Condong 3.54213700 102.98877800
  348 Bukit Pekan Bkt. Ketaya 3.41364000 102.92223400
  349 Bukit Pekan Bkt. Tebakang 3.45194900 102.90131900
  350 Bukit Pekan Bukit Api LArat 2.97829100 103.34600900
  351 Bukit Raub Bkt. Batu Ketung 3.68588600 101.84871900
  352 Bukit Raub Bkt. Batu Tujuh 3.86919600 101.81648500
  353 Bukit Raub Bkt. Buluh 4.03506100 101.90057700
  354 Bukit Raub Bkt. Chahdan 3.87565600 101.65234000
  355 Bukit Raub Bkt. Hijau 3.85419900 101.72611400
  356 Bukit Raub Bkt. Hitam 3.80939400 101.85925000
  357 Bukit Raub Bkt. Jellis Emas 3.82583600 101.85084800
  358 Bukit Raub Bkt. Jerkoh 4.05853800 101.94390200
  359 Bukit Raub Bkt. Kajang 3.87451700 101.83271700
  360 Bukit Raub Bkt. Kasai 3.82895100 101.96949100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  361 Bukit Raub Bkt. Kayu Ara 3.90938800 101.94587700
  362 Bukit Raub Bkt. Kemuning 3.88312800 101.89984700
  363 Bukit Raub Bkt. Koman 3.82314800 101.84628000
  364 Bukit Raub Bkt. Kubang Babi 3.79390900 101.71487200
  365 Bukit Raub Bkt. Lalang 3.85342300 101.78991300
  366 Bukit Raub Bkt. Lancar 3.66775900 102.04258800
  367 Bukit Raub Bkt. Lebak 3.78020000 101.96492300
  368 Bukit Raub Bkt. Mambang 3.93012800 101.77794300
  369 Bukit Raub Bkt. Melaka 3.83113000 101.85217700
  370 Bukit Raub Bkt. Nibong 3.80280300 101.85998600
  371 Bukit Raub Bkt. Perdak 4.05464500 101.91784500
  372 Bukit Raub Bkt. Perkahah 3.93320800 101.62551900
  373 Bukit Raub Bkt. Peteri 3.75984100 101.66894900
  374 Bukit Raub Bkt. Redan 3.81526100 101.97118600
  375 Bukit Raub Bkt. Reman Jala 3.91436700 101.73525100
  376 Bukit Raub Bkt. SelAyer 3.98539500 101.69628800
  377 Bukit Raub Bkt. Tacing 3.92178700 101.97017400
  378 Bukit Raub Bkt. Telaga 3.71357900 101.77531700
  379 Bukit Raub Bkt. Teras 4.00323600 101.64883400
  380 Bukit Raub Bkt. Teras 3.73626800 101.81590400


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  381 Bukit Raub Bkt. Tikoh 3.91390400 101.68409400
  382 Bukit Raub Bkt. Tungkup 3.79778500 101.81821900
  383 Bukit Raub Jeram Runtuh (Ditinggalkan) 3.74095200 101.98018700
  384 Bukit Rompin Bkt. Bangkung 2.60084200 103.42741500
  385 Bukit Rompin Bkt. Batu BerlUdang 2.70547800 103.50495900
  386 Bukit Rompin Bkt. Batu Putih 3.31992400 102.73735800
  387 Bukit Rompin Bkt. Berasu 2.79180800 103.22375500
  388 Bukit Rompin Bkt. BerJambul 2.76607900 103.24000300
  389 Bukit Rompin Bkt. Berkok 3.13523100 102.89751400
  390 Bukit Rompin Bkt. Betrong 2.66915700 103.21103900
  391 Bukit Rompin Bkt. Botol 2.69364500 103.44397500
  392 Bukit Rompin Bkt. Embaju 2.71565900 103.14116600
  393 Bukit Rompin Bkt. Garit 2.70373400 103.45018400
  394 Bukit Rompin Bkt. Genting 2.71479900 103.49789300
  395 Bukit Rompin Bkt. Hulu Malun 2.62188900 103.16055100
  396 Bukit Rompin Bkt. Ibrahim 2.70984700 103.42092000
  397 Bukit Rompin Bkt. Jenjat 2.70883400 103.40854500
  398 Bukit Rompin Bkt. Kelering 2.53386000 103.48990000
  399 Bukit Rompin Bkt. Kendok 2.52740900 103.47227700
  400 Bukit Rompin Bkt. Kepung 2.72694300 103.43700000


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  401 Bukit Rompin Bkt. Lebah 3.15330900 102.74471400
  402 Bukit Rompin Bkt. Lepas 2.64707400 103.51818800
  403 Bukit Rompin Bkt. Linau 2.75160700 103.18533500
  404 Bukit Rompin Bkt. Mempelam 2.80415700 103.31885200
  405 Bukit Rompin Bkt. Pasai 2.86897400 102.74330000
  406 Bukit Rompin Bkt. Pasir 2.51253100 103.56434100
  407 Bukit Rompin Bkt. Pemanis 3.20042200 103.01154200
  408 Bukit Rompin Bkt. Perah 2.80896000 103.28401800
  409 Bukit Rompin Bkt. Pontian 2.66842800 103.32904500
  410 Bukit Rompin Bkt. Pulau Daun 2.60399500 103.44883600
  411 Bukit Rompin Bkt. Sejabur 2.67242900 103.46255300
  412 Bukit Rompin Bkt. Selincan 2.67422300 103.51166000
  413 Bukit Rompin Bkt. Sepatah 2.78920000 103.24276400
  414 Bukit Rompin Bkt. Serdang 2.71812900 103.47105100
  415 Bukit Rompin Bkt. Seruk 2.91686400 102.82294500
  416 Bukit Rompin Bkt. Tempurung 3.27484300 102.88605500
  417 Bukit Rompin Bkt. Tinggi 2.94895400 103.34027200
  418 Bukit Rompin G. Kimchem 2.72196600 103.22751800
  419 Bukit Rompin G. Ulu Kinchin 2.72118800 103.22758200
  420 Bukit Temerloh Bkt. Berdut 3.62073100 102.28421600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  421 Bukit Temerloh Bkt. Damar 3.51866600 102.12684600
  422 Bukit Temerloh Bkt. Gabang 3.53294500 102.13050000
  423 Bukit Temerloh Bkt. Jekas 3.63911600 102.20867000
  424 Bukit Temerloh Bkt. Kalung Gantai 3.54906200 102.14871500
  425 Bukit Temerloh Bkt. Kiap 3.59383300 102.27512700
  426 Bukit Temerloh Bkt. Lebah 3.74484200 102.07983000
  427 Bukit Temerloh Bkt. PaTung 3.70774700 102.05230100
  428 Bukit Temerloh Bkt. Penau 3.58469000 102.29585700
  429 Bukit Temerloh Bkt. Pot 3.63934500 102.24419400
  430 Bukit Temerloh Bkt. Punjung 3.50686900 102.17252300
  431 Bukit Temerloh Bkt. Rangit 3.60693900 102.16299900
  432 Bukit Temerloh Bkt. Rugan 3.60462400 102.38534000
  433 Bukit Temerloh Bkt. Tanah Merah 3.73066300 102.18731500
  434 Bukit Temerloh Bkt. Tanai 3.74757500 102.18198900
  435 Bukit Temerloh Bkt. Tersun 3.63284700 102.38140400
  436 Bukit Temerloh Bukit Damar 3.53742600 102.10954500
  437 Bukit Temerloh Bukit Mendi 3.58259600 102.41557800
  438 Bukit Temerloh G. Badong 4.58662700 101.66977000
  439 Bukit Temerloh G. Gapis 3.71143500 102.10022700
  440 Bukit Temerloh G. Jebak Puyuh 3.69655000 102.44824700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  441 Estet Bentong Felda Chemomoi 3.24364000 102.24410500
  442 Estet Bentong FELDA Kampung Sertik 3.49832700 102.02926100
  443 Estet Bentong Kemajuan Tanah (FELDA) Kampung Kemasul 3.28974200 102.21983300
  444 Estet Bentong Kemajuan Tanah (FELDA) Mempaga Dua 3.54451600 101.95585000
  445 Estet Bentong Kemajuan Tanah (FELDA) Mempaga Satu 3.53697800 101.95814300
  446 Estet Bentong Kemajuan Tanah (FELDA) Sungai Kemahal 3.17971000 102.27777200
  447 Estet Bentong Kemajuan Tanah Baris (FELDA) 3.22689200 102.21538400
  448 Estet Bentong Kemajuan Tanah Batu 101 Jalan Mancis 3.25246900 102.13725700
  449 Estet Bentong Kemajuan Tanah Bentong Batu 102 Jalan Jelebu 3.23107400 102.14419900
  450 Estet Bentong Kemajuan Tanah Cemomoi (FELDA) 3.21208600 102.21548300
  451 Estet Bentong Kemajuan Tanah Cinta Manis 3.45368400 102.02960400
  452 Estet Bentong Kemajuan Tanah Haji Kubur 3.47067900 102.04277300
  453 Estet Bentong Kemajuan Tanah Jambu Rias 3.47720300 102.06683700
  454 Estet Bentong Kemajuan Tanah Jawi Jawi (FELDA) 3.17794900 102.21831600
  455 Estet Bentong Kemajuan Tanah Kampung Sertik (Fasa 3a) (FELDA) 3.48435200 102.03289000
  456 Estet Bentong Kemajuan Tanah Kampung Sertik (FELDA) 3.49682200 102.00161300
  457 Estet Bentong Kemajuan Tanah Kemasul (FELDA) 3.30319700 102.22322800
  458 Estet Bentong Kemajuan Tanah Keruntung (FELDA) 3.60314600 101.90797800
  459 Estet Bentong Kemajuan Tanah Lebu 3.59171100 101.92734800
  460 Estet Bentong Kemajuan Tanah Lurah Bilut 3.63598800 101.89281800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  461 Estet Bentong Kemajuan Tanah Mempaga (Fasa 1) (FELDA) 3.52037500 101.98470500
  462 Estet Bentong Kemajuan Tanah Mempaga Satu (FELDA) 3.54104900 101.97973800
  463 Estet Bentong Kemajuan Tanah Mempaga Tiga (FELDA) 3.57762400 101.95426700
  464 Estet Bentong Kemajuan Tanah MengkArak Dua ( FELDA) 3.29946100 102.30380500
  465 Estet Bentong Kemajuan Tanah MengkArak Satu (FELDA) 3.28815100 102.28586200
  466 Estet Bentong Kemajuan Tanah Pemuda Kampung Lebu (FELDA) 3.55927100 101.93263900
  467 Estet Bentong Kemajuan Tanah Perting Pandak 3.45810000 101.88703700
  468 Estet Bentong Kemajuan Tanah Pinggir Sungai Haji Kubur 3.47360700 102.03304700
  469 Estet Bentong Kemajuan Tanah Sertik (FELDA) 3.48308200 102.04874300
  470 Estet Bentong Kemajuan Tanah Sungai Dua 3.46717600 102.00658900
  471 Estet Bentong Kemajuan Tanah Sungai Garam 3.46395300 102.04874500
  472 Estet Bentong Kemajuan Tanah Sungai Kemahal (FELDA) 3.19352700 102.28629600
  473 Estet Bentong Kemajuan Tanah Sungai Mempaga 3.50834200 101.97052700
  474 Estet Bentong Kemajuan Tanah Sungai Mempaga (FELDA) 3.56023600 101.94368200
  475 Estet Bentong Kemajuan Tanah Sungai Padang 3.48855100 102.01236800
  476 Estet Bentong Kemajuan Tanah Ulu Semei 3.18149800 102.16178400
  477 Estet Bentong Ldg. Ban Seng 3.37755700 102.04309700
  478 Estet Bentong Ldg. Bentong 3.61823100 101.85547200
  479 Estet Bentong Ldg. Bukit Dinding 3.35811600 102.09025800
  480 Estet Bentong Ldg. Chow Tei Eei 3.61912400 101.87810100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  481 Estet Bentong Ldg. Eng Leong 3.34459600 102.04588100
  482 Estet Bentong Ldg. Fook Woh 3.42738200 101.88579000
  483 Estet Bentong Ldg. Ho Chee Chong 3.26382600 102.12172100
  484 Estet Bentong Ldg. Hoh Su Heng 3.31202400 102.06240600
  485 Estet Bentong Ldg. Hoh Yong Kee 3.30773800 102.06273800
  486 Estet Bentong Ldg. Hooi Kok 3.63067400 101.86638100
  487 Estet Bentong Ldg. Hutan Kompensatori Kemasul 3.32337300 102.28183200
  488 Estet Bentong Ldg. Kam Cheng Yuan 3.27022800 102.11165700
  489 Estet Bentong Ldg. KArak 3.42283600 102.03091800
  490 Estet Bentong Ldg. Kelab KWangsi Bahagian Satu 3.53589600 101.90986300
  491 Estet Bentong Ldg. Kemasul 3.28776900 102.26939400
  492 Estet Bentong Ldg. Kong Weng 3.41689000 101.88553400
  493 Estet Bentong Ldg. Kuala Padah 3.29894700 102.09467500
  494 Estet Bentong Ldg. KWang Leong 3.51875200 101.88346400
  495 Estet Bentong Ldg. Lem Sui Weng 3.39649500 101.88108800
  496 Estet Bentong Ldg. Liew Peng See & Chan Heng 3.28889600 102.09352500
  497 Estet Bentong Ldg. Liew Weng Chee 3.33011900 102.04300300
  498 Estet Bentong Ldg. Lim Hoa 3.41712700 101.89435400
  499 Estet Bentong Ldg. Lim Yew Seng 3.45504000 102.00298700
  500 Estet Bentong Ldg. Nam Hing 3.62523500 101.87684500


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  501 Estet Bentong Ldg. Ng Chin Siu 3.41153400 101.89666100
  502 Estet Bentong Ldg. Ng Shiak 3.47313800 101.96880100
  503 Estet Bentong Ldg. Pahang Investment 3.55283500 101.90142700
  504 Estet Bentong Ldg. Pandak 3.44441600 101.88741800
  505 Estet Bentong Ldg. Peng Ann 3.28092800 102.12628700
  506 Estet Bentong Ldg. Perting Pandak Baharu 3.43458600 101.87578400
  507 Estet Bentong Ldg. Renjok 3.31313900 102.08179600
  508 Estet Bentong Ldg. Sabai 3.34507200 102.07137500
  509 Estet Bentong Ldg. Sang Lee (Bahagian D) 3.27310600 102.11755500
  510 Estet Bentong Ldg. Sungai Enggun 3.43208900 101.99648200
  511 Estet Bentong Ldg. Sungai Pertang 3.37917000 102.08041500
  512 Estet Bentong Ldg. Tack Lee 3.44018600 101.99282000
  513 Estet Bentong Ldg. Tan Jin Luan 3.42659700 102.02560000
  514 Estet Bentong Ldg. Teh Eng Woon 3.39464500 102.04456500
  515 Estet Bentong Ldg. Telemong 3.36377800 102.06303200
  516 Estet Bentong Ldg. Thong Heng 3.27432200 102.08254800
  517 Estet Bentong Ldg. Timah 3.38297900 102.05850200
  518 Estet Bentong Ldg. Tong Yee 3.51758500 101.87124400
  519 Estet Bentong Ldg. Tuan 3.27970000 102.10858000
  520 Estet Bentong Ldg. Wong Foh Kum 3.36124500 102.04962700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  521 Estet Bentong Ldg. Wong Kai 3.50567600 101.92962300
  522 Estet Bentong Ldg. Wong Kim Onn 3.31256500 102.04799700
  523 Estet Bentong Ldg. Wong Kin Hong 3.31689900 102.06228800
  524 Estet Bentong Ldg. Yew Lee 3.42609600 102.03713100
  525 Estet Bentong Ldg. Yu Wah 3.32211700 102.06205300
  526 Estet Bentong Lurah Bilut 3.66336200 101.88713900
  527 Estet Bentong Paya Besar (Ditinggalkan) 3.46794400 102.03238300
  528 Estet Bentong Paya Kelubi(Ditinggalkan) 3.42236600 102.04409500
  529 Estet Bentong Paya Sempa (Ditinggalkan) 3.41758000 102.06137600
  530 Estet Bentong Permatang Palas 3.24442600 102.30489800
  531 Estet Bentong Rancangan Paya Belantar 3.47369300 102.07981400
  532 Estet Bera Bohor Baharu (FELCRA) 3.39927500 102.57904000
  533 Estet Bera Danau Panggang 3.25208200 102.30709000
  534 Estet Bera Dusun Peradung (Ditinggalkan) 3.38423200 102.57797300
  535 Estet Bera Kemajuan Tanah (FELCRA) Bukit Rok 3.38707800 102.57589000
  536 Estet Bera Kemajuan Tanah (FELCRA) Bukit Serdang 3.37851200 102.56981800
  537 Estet Bera Kemajuan Tanah (FELCRA) Gugusan Bohor Baharu 3.39414300 102.58306200
  538 Estet Bera Kemajuan Tanah (FELDA) Bukit Mendi 3.20263600 102.30245000
  539 Estet Bera Kemajuan Tanah (FELDA) Sebertak 3.25228400 102.60172200
  540 Estet Bera Kemajuan Tanah (FELDA) Tembagau 3.03171000 102.52210200


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  541 Estet Bera Kemajuan Tanah (FELDA) Teriang Dua 3.23831400 102.53045300
  542 Estet Bera Kemajuan Tanah (FELDA) Teriang Satu 3.18859200 102.46902300
  543 Estet Bera Kemajuan Tanah Bera Selatan Dua (FELDA) 3.09158700 102.66242000
  544 Estet Bera Kemajuan Tanah Bera Selatan Empat (FELDA) 3.05783100 102.72322300
  545 Estet Bera Kemajuan Tanah Bera Selatan Enam (FELDA) 3.01678400 102.74982600
  546 Estet Bera Kemajuan Tanah Bera Selatan Lima (FELDA) 2.97185600 102.74093000
  547 Estet Bera Kemajuan Tanah Bera Selatan Satu (FELDA) 3.19526800 102.62295700
  548 Estet Bera Kemajuan Tanah Bera Selatan Tiga (FELDA) 2.92284200 102.69894400
  549 Estet Bera Kemajuan Tanah Bera Selatan Tujuh (FELDA) 3.03515600 102.75924100
  550 Estet Bera Kemajuan Tanah Bukit Kepayang (FELDA) 3.32296600 102.57420900
  551 Estet Bera Kemajuan Tanah Bukit Mendi (FELDA) 3.21435700 102.27593900
  552 Estet Bera Kemajuan Tanah Gugusan Bohor Baharu (FELCRA) 3.38867200 102.58371800
  553 Estet Bera Kemajuan Tanah Kemayan 3.17381300 102.36224700
  554 Estet Bera Kemajuan Tanah Kumai (FELDA) 3.31467600 102.64772000
  555 Estet Bera Kemajuan Tanah Mayam (FELDA) 3.36720700 102.65956500
  556 Estet Bera Kemajuan Tanah MengkArak Dua (FELDA) 3.28812300 102.32172300
  557 Estet Bera Kemajuan Tanah MengkArak Tiga (FELDA) 3.32920400 102.34864300
  558 Estet Bera Kemajuan Tanah Paya Lang 3.20872700 102.45299200
  559 Estet Bera Kemajuan Tanah Purum FELDA 3.39655900 102.64147000
  560 Estet Bera Kemajuan Tanah Purun (FELDA) 3.37574300 102.62578500


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  561 Estet Bera Kemajuan Tanah Renta (FELDA) 3.27028000 102.61916400
  562 Estet Bera Kemajuan Tanah Rentam (FELDA) 3.24410700 102.64035600
  563 Estet Bera Kemajuan Tanah Sebertak (FELDA) 3.22177800 102.57832300
  564 Estet Bera Kemajuan Tanah TemBangau Empat (FELDA) 3.06434800 102.58669000
  565 Estet Bera Kemajuan Tanah TemBangau Enam (FELDA) 2.97764600 102.58776600
  566 Estet Bera Kemajuan Tanah TemBangau Lapan (FELDA) 2.94907700 102.59649600
  567 Estet Bera Kemajuan Tanah TemBangau Lima (FELDA) 3.03399800 102.58338600
  568 Estet Bera Kemajuan Tanah TemBangau Tiga (FELDA) 3.12081100 102.57811600
  569 Estet Bera Kemajuan Tanah Tembengau Lapan (FELDA) 2.97314600 102.55904700
  570 Estet Bera Kemajuan Tanah Tementi (FELDA) 3.27046300 102.60114700
  571 Estet Bera Kemajuan Tanah Tenenti (FELDA) 3.29087800 102.57688300
  572 Estet Bera Kemajuan Tanah Teriang Dua (FELDA) 3.22088600 102.53119800
  573 Estet Bera Kemajuan Tanah Teriang Selatan (FELDA) 3.15233900 102.53990200
  574 Estet Bera Kemajuan Tanah Triang Satu (FELDA) 3.18717900 102.49133200
  575 Estet Bera Ladang Syarikat PenanAman Bukit Senorang 3.14451500 102.44486800
  576 Estet Bera Ldg. Bukit Menteri 3.27607900 102.42719500
  577 Estet Bera Ldg. Cempaka 3.04917000 102.76138300
  578 Estet Bera Ldg. Chong Khiaw 3.35107300 102.43010800
  579 Estet Bera Ldg. Chu Kee Foo 3.26851200 102.43545000
  580 Estet Bera Ldg. Hwa Li 2.86067100 102.72904300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  581 Estet Bera Ldg. Hwali 2.84103300 102.72096300
  582 Estet Bera Ldg. Karmen 3.34152300 102.40844300
  583 Estet Bera Ldg. Kemasul 3.29526200 102.38260900
  584 Estet Bera Ldg. Kemayan 3.15465000 102.36970200
  585 Estet Bera Ldg. Keng Tek Lee 3.16060600 102.36658700
  586 Estet Bera Ldg. Lim Cheng Lin 3.21908700 102.38742200
  587 Estet Bera Ldg. MengkArak 3.30996200 102.40057500
  588 Estet Bera Ldg. Mengkuang 3.16121800 102.39814200
  589 Estet Bera Ldg. Menteri 3.26981600 102.39162300
  590 Estet Bera Ldg. Pertanian 2.88899600 102.72676700
  591 Estet Bera Ldg. Soh Thing Yong 3.26201300 102.43233800
  592 Estet Bera Ldg. Soh Ting Koon 3.25675800 102.42087200
  593 Estet Bera Ldg. Soo 3.21098000 102.40265100
  594 Estet Bera Ldg. South East Pahang 3.05907600 102.44299500
  595 Estet Bera Ldg. Sungai Tuang 3.25306000 102.36133300
  596 Estet Bera Ldg. Tay Chwee Lye 3.32936500 102.42383400
  597 Estet Bera Ldg. Teriang 3.24446300 102.39645100
  598 Estet Bera Ldg. Tong Bee 3.12747300 102.43245100
  599 Estet Bera Lubuk Lanjut (Ditinggalkan) 3.29206000 102.53772600
  600 Estet Bera Padang Cendur (Ditinggalkan) 3.31276100 102.52380000


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  601 Estet Bera Padang Putat (Ditinggalkan) 3.28280200 102.53391500
  602 Estet Bera Padang Suba (Ditinggalkan) 3.23864500 102.54035100
  603 Estet Bera Paya Baruh (Ditinggalkan) 3.37772000 102.53579900
  604 Estet Bera Paya Besar (Ditinggalkan) 3.37940100 102.51074000
  605 Estet Bera Paya Bukit Piatu (Ditinggalkan) 3.37269000 102.51062400
  606 Estet Bera Paya Ceruih (Ditinggalkan) 3.36202400 102.50931700
  607 Estet Bera Paya Gesin (Ditinggalkan) 3.36171200 102.54835100
  608 Estet Bera Paya Ketiau (Ditinggalkan) 3.35449600 102.48387700
  609 Estet Bera Paya Lubuk Buntar (Ditinggalkan) 3.35442300 102.54317700
  610 Estet Bera Paya Lubuk Rambutan (Ditinggalkan) 3.35186300 102.56155000
  611 Estet Bera Paya Melimau (Dtinggalkan) 3.34758200 102.57813400
  612 Estet Bera Paya Nuang (Ditinggalkan) 3.33869100 102.52922400
  613 Estet Bera Paya Pamun (Ditinggalkan) 3.33065500 102.53214300
  614 Estet Bera Paya Rambai (Ditinggalkan) 3.38156700 102.54972500
  615 Estet Bera Paya Sabelah (Ditinggalkan) 3.33395500 102.53111200
  616 Estet Bera Paya TeMelian (Ditinggalkan) 3.34561100 102.52976300
  617 Estet Bera Perkampungan (FELDA) Bukit Pucung 3.23043600 102.32720300
  618 Estet Bera Perkampungan (FELDA) Mengkuang 3.20093400 102.38201600
  619 Estet Bera Perkampungan (FELDA) TemBangau Enam 2.99035900 102.58502200
  620 Estet Bera Rancangan Pemuda Bkt. Empat 3.44336300 102.51438800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  621 Estet Bera Rumah Konting (Ditinggalkan) 3.29137300 102.55629200
  622 Estet Bera Tanah Kemajuan Triang Tiga (FELDA) 3.26047800 102.56415700
  623 Estet Bera Tunku Tiga (Ditinggalkan) 3.23903500 102.44102200
  624 Estet Cameron Highlands Ldg. Barat Bahagian Shalimar 4.45482000 101.35844700
  625 Estet Cameron Highlands Ldg. BhArat 4.54270200 101.41479800
  626 Estet Cameron Highlands Ldg. Blue Velley 4.58611400 101.41144400
  627 Estet Cameron Highlands Ldg. Boh Bahagian Prakash 4.45675200 101.43001900
  628 Estet Cameron Highlands Ldg. Boh Bahagian Selatan 4.43850500 101.43770500
  629 Estet Cameron Highlands Ldg. Boh Bahagian Tengah 4.44479400 101.42333200
  630 Estet Cameron Highlands Ldg. Boh Bahagian Ulung 4.45080100 101.41159900
  631 Estet Cameron Highlands Ldg. Boh FAirlie 1 4.43728600 101.45710100
  632 Estet Cameron Highlands Ldg. Boh FAirlie 2 4.43493400 101.44452800
  633 Estet Cameron Highlands Ldg. Folly 4.41055600 101.37931500
  634 Estet Cameron Highlands Ldg. Lembah Perlong 4.54611200 101.39974600
  635 Estet Cameron Highlands Ldg. Ng Teong Kiat 4.44081600 101.39945500
  636 Estet Cameron Highlands Ldg. Shum Yip Leong 4.43798800 101.34349400
  637 Estet Cameron Highlands Ldg. Soon Lee 4.44026500 101.35769800
  638 Estet Jerantut (FELDA) Kota Gelanggi Dua (2) 3.92449000 102.59483800
  639 Estet Jerantut (FELDA) Kota Gelanggi Empat (4) 3.91640600 102.59579500
  640 Estet Jerantut (FELDA) Kota Gelanggi Satu (1) 3.92467100 102.50290900


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  641 Estet Jerantut (FELDA) Kota Gelanggi Tiga (3) 3.93107300 102.50743900
  642 Estet Jerantut (FELDA) Lepar Utara Lapan (8) 3.91578600 102.69819600
  643 Estet Jerantut (FELDA) Lepar Utara Tujuh (7) 3.92118300 102.68240300
  644 Estet Jerantut Anak Sg. Beletil 3.99185600 102.40098300
  645 Estet Jerantut Anak Sg. Betung 3.92535000 102.37933400
  646 Estet Jerantut Anak Sg. Sepial 4.06469100 102.30943300
  647 Estet Jerantut Anak Sg. Tekam 4.03251000 102.65363400
  648 Estet Jerantut Kemajuan Tanah (FELDA) Sungai Tekam 3.86562800 102.53310300
  649 Estet Jerantut Kemajuan Tanah (FELDA) Sungai Tekam Utara 3.89111800 102.59634400
  650 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Durian Hijau(FELCRA) 3.76771800 102.41744000
  651 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Gemuruh (FELCRA) 4.08285800 102.32842500
  652 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Hulu Retang (FELCRA) 4.09879200 102.34757400
  653 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Jaya Putra Satu, Dua, Tiga Dan Empa 4.00221800 102.19516000
  654 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Jengka Dua Puloh Empat(FELDA) 3.77051100 102.43832400
  655 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Jengka Dua Puluh Empat (FELDA) 3.81138500 102.43867300
  656 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Jengka Dua Puluh Empat(FELDA) 3.78597500 102.44797900
  657 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Kampung Merting (FELCRA) 4.21880000 102.38739700
  658 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Kampung Som(FELCRA) 3.92785500 102.24495700
  659 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Kota Gelanggi Enam (FELDA) 3.94879900 102.56714700
  660 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Kota Gelanggi Satu (FELDA) 3.94592000 102.48140700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  661 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Kota Gelanggi Tiga (FELDA) 3.94750000 102.52702800
  662 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Lepar Utara Dua (FELDA) 3.99486500 102.70721700
  663 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Lepar Utara Enam (FELDA) 3.93793800 102.69995100
  664 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Lepar Utara Tiga (FELDA) 3.95593000 102.68105100
  665 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Lepar Utara Tujuh (FELDA) 3.93422300 102.65381100
  666 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Orang Asli Sungai Bankung 3.86330500 102.58363200
  667 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Padang Piol (FELDA) 4.07122700 102.37596600
  668 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Pasir Durian (FELCRA) 4.10919700 102.33913400
  669 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Pasir Sia (RISDA) 4.15298500 102.35678800
  670 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Perlok (FELCRA) 3.87067900 102.22315200
  671 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Pinggir 4.46316100 102.48948500
  672 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Rengai (FELDA) 3.96771100 102.69863300
  673 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Sungai Rengat (FELCRA) 3.91412600 102.16838200
  674 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Sungai Rengat(FELCRA) 3.90690700 102.17715800
  675 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Sungai Tekam (FELDA) 3.95500100 102.59032800
  676 Estet Jerantut Kemajuan Tanah Tembeling Tengah (FELCRA) 4.30171900 102.40887500
  677 Estet Jerantut Kemajuan Tanah(FELDA)Kota Gelanggi Tiga 3.93730000 102.51034700
  678 Estet Jerantut Kemajuan Tanah(FELDA)Padang Piol 4.03456800 102.37586500
  679 Estet Jerantut Kota Gelangi Lima 3.96173200 102.59169700
  680 Estet Jerantut Ldg. Batu Balai 3.97282700 102.17831100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  681 Estet Jerantut Ldg. Jelutai 3.89790300 102.34920300
  682 Estet Jerantut Ldg. Jeransang 3.87136200 102.35265200
  683 Estet Jerantut Ldg. Jerantut 3.90830100 102.33672200
  684 Estet Jerantut Ldg. Kingsmead 3.96963200 102.19166400
  685 Estet Jerantut Ldg. Kota Gelanggi 3.92094200 102.61204400
  686 Estet Jerantut Ldg. Lembaga Perusahaan Pertanian 3.89468800 102.39483800
  687 Estet Jerantut Ldg. Lepar Utara Duabelas 3.97512700 102.76289000
  688 Estet Jerantut Ldg. Lepar Utara Enam 3.93172700 102.70847800
  689 Estet Jerantut Ldg. Lepar Utara Lapan 3.89405700 102.70904800
  690 Estet Jerantut Ldg. Lepar Utara Sebelas 3.98898100 102.73922300
  691 Estet Jerantut Ldg. Lepar Utara Sembilan 3.91725900 102.74672400
  692 Estet Jerantut Ldg. Lepar Utara Sepuluh 3.86513800 102.72099900
  693 Estet Jerantut Ldg. Lepar Utara Tujuh 3.91341800 102.65899900
  694 Estet Jerantut Ldg. Mini Kg. Sungai Putat Dua 3.89920400 102.45826400
  695 Estet Jerantut Ldg. Mini Kg. Sungai Satu 3.89008700 102.45816100
  696 Estet Jerantut Ldg. Mini Sungai Bangkung 3.85968000 102.56633000
  697 Estet Jerantut Ldg. Poh Joo 3.95126300 102.41748500
  698 Estet Jerantut Ldg. Sungai Tekam Utara 3.90123500 102.61291700
  699 Estet Jerantut Ldg. Takau 3.86535100 102.61003200
  700 Estet Jerantut Ldg. Tembeling 4.05102800 102.31181600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  701 Estet Jerantut Ldg. Tong Meng Sing 4.01965500 102.35008600
  702 Estet Jerantut Padang Piol 4.00966800 102.31737300
  703 Estet Jerantut Perkampungan (FELDA) Jengka Puluh Empat 3.78617800 102.43353600
  704 Estet Jerantut Perkampungan (FELDA) Lepar Utara Dua Dan Sepuluh 3.87871800 102.73086900
  705 Estet Jerantut Perkampungan (FELDA) Sungai RenTang 4.13180500 102.38497300
  706 Estet Jerantut Rancangan Tanah Pemuda Kampung Bukit Ketupat 3.80400800 102.38049000
  707 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Lepar Utara E Satu 3.90422900 102.80929000
  708 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Lepar Utara Lima 3.91175200 102.79259500
  709 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Lepar Utara Satu 3.90876700 102.78460200
  710 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Bukit Sagu (FELDA) 3.92840200 103.18981100
  711 Estet Kuantan Kemajuan Tanah ( FELDA ) Kampung Lepar Hilir Tiga 3.64635000 103.08421600
  712 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Lepar Hilir Dua 3.68332700 103.02950000
  713 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Lepar Hilir Tiga 3.66058600 102.98150200
  714 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Lepar Utara Bandar A 3.90293700 102.79539700
  715 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Pemuda Bukit Goh 3.88283800 103.26380800
  716 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Sungai Pancing Selatan 3.78696100 103.16602400
  717 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Sungai Pancing Timur 3.81784300 103.19575700
  718 Estet Kuantan Kemajuan Tanah (FELDA) Sungai Pancing Utara 3.83769300 103.15923900
  719 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Balok 3.97353800 103.34770200
  720 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Batu Sawar 3.84811300 103.20641300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  721 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Batu Sebelas Jalan Pekan 3.63775700 103.32329500
  722 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Bukit Goh (FELDA) 3.89701500 103.25744100
  723 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Bukit Kuantan 3.92631800 103.23314400
  724 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Bukit Sagu (FELDA) 3.95467900 103.11513800
  725 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Kampung Baharu Ubai 3.61302200 103.35288300
  726 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Kampung Cik Leman (FELDA) 3.95939900 103.03135700
  727 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Kampung Padang 3.86987700 103.26269100
  728 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Lepar Hilir Satu (FELDA) 3.67417500 103.07898800
  729 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Lepar Hilir Tiga (FELDA) 3.67628600 102.97063800
  730 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Pasir Kemudi (FELDA) 3.86517900 103.17081500
  731 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Sungai Pancing (FELDA) 3.81804500 103.17659700
  732 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Sungai Pancing Selatan (FELDA) 3.82106800 103.14608000
  733 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Sungai Pancing Utara(FELDA) 3.84858600 103.14187100
  734 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Tanah Merah 3.65294900 103.30735100
  735 Estet Kuantan Kemajuan Tanah Teluk Geliga 4.18362500 103.43579100
  736 Estet Kuantan Kemajuan Tanah(FELDA) Bukit Goh 3.91397000 103.25475500
  737 Estet Kuantan Ladang Jeram 3.89675500 103.33013400
  738 Estet Kuantan Ldg. Asia Jaya Sepakat 3.75087400 102.84364800
  739 Estet Kuantan Ldg. Asia Jaya Sepakat Oil Palm 3.75922800 102.86486000
  740 Estet Kuantan Ldg. Cheong Loke 3.71999000 103.14652300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  741 Estet Kuantan Ldg. Chua Song Kow 3.84105500 103.34709600
  742 Estet Kuantan Ldg. Chuck Sen 3.72795900 103.15877000
  743 Estet Kuantan Ldg. Gajah Mati 3.83417100 103.18829800
  744 Estet Kuantan Ldg. Gambang 3.63051800 103.15185600
  745 Estet Kuantan Ldg. Hiap Fong 3.63418700 103.11691500
  746 Estet Kuantan Ldg. Ho Lock 3.75100700 103.19697000
  747 Estet Kuantan Ldg. Hup Wing 3.75001100 103.17187900
  748 Estet Kuantan Ldg. Jeram Kuantan 3.91246200 103.32683800
  749 Estet Kuantan Ldg. Jeram Kuantan 3.88756500 103.31334700
  750 Estet Kuantan Ldg. Kampung Nada Seberang 3.92542300 103.10636500
  751 Estet Kuantan Ldg. Kampung Sungai Belat 3.73448500 103.17665400
  752 Estet Kuantan Ldg. Kecil 3.89967400 103.11630100
  753 Estet Kuantan Ldg. KHong Bee 3.81744200 103.27793500
  754 Estet Kuantan Ldg. Kolek 3.90292300 103.09798200
  755 Estet Kuantan Ldg. Kuala Reman 3.83115100 103.28942400
  756 Estet Kuantan Ldg. Kuala Reman 3.92452100 103.14188100
  757 Estet Kuantan Ldg. Kuran 3.88610700 103.13746400
  758 Estet Kuantan Ldg. Land Chack 3.69327200 103.12398500
  759 Estet Kuantan Ldg. Land Hin 3.68234100 103.12856700
  760 Estet Kuantan Ldg. Land Oak 3.73207900 103.16451100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  761 Estet Kuantan Ldg. Land Phone 3.77846900 103.21290300
  762 Estet Kuantan Ldg. Lee Fong 3.63522700 103.12646500
  763 Estet Kuantan Ldg. Lee Kow 3.78566800 103.17829700
  764 Estet Kuantan Ldg. Lee Seng 3.75787900 103.20633700
  765 Estet Kuantan Ldg. Lepar Utara Dua 3.85602500 102.75239200
  766 Estet Kuantan Ldg. Lepar Utara Empat 3.87730100 102.79166300
  767 Estet Kuantan Ldg. Lepar Utara Lima 3.89972400 102.82423500
  768 Estet Kuantan Ldg. Lepar Utara Satu 3.90025500 102.76905100
  769 Estet Kuantan Ldg. Lepar Utara Sembilan 3.93690500 102.77752600
  770 Estet Kuantan Ldg. Lian Hup 3.82745200 103.30276100
  771 Estet Kuantan Ldg. LKPP Nuklias Enam 3.70448800 102.87931800
  772 Estet Kuantan Ldg. May 3.88112100 103.33506000
  773 Estet Kuantan Ldg. Mini Paya Bungur Peringkat Dua 3.71422300 102.95700500
  774 Estet Kuantan Ldg. Mini Paya Bungur Peringkat Satu 3.72077500 102.95233400
  775 Estet Kuantan Ldg. Nachiappa 3.70343100 103.12735200
  776 Estet Kuantan Ldg. Pahang 3.79005300 102.82629800
  777 Estet Kuantan Ldg. Pethaperumai 3.86788700 103.24857400
  778 Estet Kuantan Ldg. Phua Ah Heng 3.86473500 103.20561700
  779 Estet Kuantan Ldg. Pon Sen 3.64502300 103.12754600
  780 Estet Kuantan Ldg. Ramasamy Chettiar 3.66561300 103.12324300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  781 Estet Kuantan Ldg. Reman 3.90351000 103.15079500
  782 Estet Kuantan Ldg. Sekilau 3.71290100 102.88869000
  783 Estet Kuantan Ldg. Semambu 3.87790700 103.31505500
  784 Estet Kuantan Ldg. Sin Leong Huat 3.75046300 103.18383500
  785 Estet Kuantan Ldg. Sow Wah 3.68718900 103.11889400
  786 Estet Kuantan Ldg. Sun Hock 3.76372100 103.18279800
  787 Estet Kuantan Ldg. Sungai Belat 3.71723000 103.13464200
  788 Estet Kuantan Ldg. Tavy 3.66163900 103.11929500
  789 Estet Kuantan Ldg. Tong Ah 3.87539000 103.16037100
  790 Estet Kuantan Ldg. Valentia 3.76493000 103.17885300
  791 Estet Kuantan Ldg. Vinmathy 3.74634600 103.18088500
  792 Estet Kuantan Ldg. Wan Fuat 3.70673800 103.12270400
  793 Estet Kuantan Ldg. Wong Chee Yin 3.72316500 103.13659000
  794 Estet Kuantan Ldg. Wong Sun 3.73063200 103.15351900
  795 Estet Kuantan Ldg. Yap Foh Sen 3.66489500 103.10881300
  796 Estet Kuantan Ldg. Yee Kong 3.68224600 103.12305800
  797 Estet Kuantan Mini Estet Hulu Balok 3.97567400 103.35159100
  798 Estet Kuantan Perkampungan FELDA Sagu Empat Dan Sagu Lima 4.01400100 103.15101400
  799 Estet Lipis Anak Sg. Miang 4.07559200 101.81608000
  800 Estet Lipis FELCRA Tridi 3.96424600 101.94311900


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  801 Estet Lipis Kamajuan Tanah (FELDA) Pemuda 4.20902000 101.88254600
  802 Estet Lipis Kechau 1 4.32106500 102.02977500
  803 Estet Lipis Kemajuan Tanah Aur Gading 4.33607200 101.92309000
  804 Estet Lipis Kemajuan Tanah Batu 30 Benta - Jerantut 4.01393000 102.11135900
  805 Estet Lipis Kemajuan Tanah Batu Sembilan (FELCRA) 4.16761000 102.14391600
  806 Estet Lipis Kemajuan Tanah Bercang 4.20526400 101.93707500
  807 Estet Lipis Kemajuan Tanah Bukit Damar 4.27001800 101.95091400
  808 Estet Lipis Kemajuan Tanah Chegar Perah 1 (FELDA) 4.49294400 101.98096700
  809 Estet Lipis Kemajuan Tanah Chegar Perah 2 (FELDA) 4.47777500 101.97642100
  810 Estet Lipis Kemajuan Tanah Chegar Perah Dua Peringkat Satu (FE 4.44488600 101.90997800
  811 Estet Lipis Kemajuan Tanah Chegar Perah Dua Pringkat Satu(FELD 4.44075700 101.89241500
  812 Estet Lipis Kemajuan Tanah Chegar Perah Peringkat Lima (FELDA) 4.45298900 101.94209600
  813 Estet Lipis Kemajuan Tanah Chegar Perah Satu Peringkat Empat ( 4.44729400 101.98019100
  814 Estet Lipis Kemajuan Tanah Chegar Perah Satu Peringkat Tiga (F 4.45713300 101.95893800
  815 Estet Lipis Kemajuan Tanah Gugusan Kampung Medang(FELCRA) 4.27950100 101.79287500
  816 Estet Lipis Kemajuan Tanah Gugusan Kecau (FELDA) 4.30351400 102.00680100
  817 Estet Lipis Kemajuan Tanah Jerumu Satu(FELCRA) 4.05123300 102.07675300
  818 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kambang (FELCRA) 4.22806800 101.88244800
  819 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kampung Belitek (FELCRA) 4.15308600 101.92127300
  820 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kampung Bertam 4.26121600 101.87033600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  821 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kampung Genting (FELCRA) 4.13610200 102.01291200
  822 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kampung Jalung 4.29422600 101.93671600
  823 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kampung Kermoi 4.27237000 101.82897500
  824 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kampung Telang 4.27624600 101.96161300
  825 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecau (FELDA) 4.24427200 102.01537700
  826 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecau Empat (FELDA) 4.32743700 102.13431600
  827 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecau Enam (FELDA) 4.29119500 102.08914900
  828 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecau Lapan (FELDA) 4.25566200 102.07298600
  829 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecau Lima (FELDA) 4.27847300 102.11765400
  830 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecau Satu 4.34177500 102.02886700
  831 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecau Satu (FELDA) 4.33554900 102.05776700
  832 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecau Tiga (FELDA) 4.28092600 102.04357200
  833 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecau Tujuh (FELDA) 4.30879900 102.08154500
  834 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kecur Tui 4.29405200 101.96414200
  835 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kuala Kechau 4.20217000 102.09846300
  836 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kuala Kemahang 4.04847100 102.03152500
  837 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kuala Koyan 4.26750100 101.86210500
  838 Estet Lipis Kemajuan Tanah Kuala Medang 4.28466100 101.81333300
  839 Estet Lipis Kemajuan Tanah Lanar (FELCRA) 4.15064900 102.09730500
  840 Estet Lipis Kemajuan Tanah Sungai Atuk Jani 4.04339300 102.19674900


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  841 Estet Lipis Kemajuan Tanah Sungai Koyan 1 (FELDA) 4.22291300 101.76120100
  842 Estet Lipis Kemajuan Tanah Sungai Koyan 2 (FELDA) 4.19724800 101.76615500
  843 Estet Lipis Kemajuan Tanah Sungai Koyan(FELDA) 4.19826100 101.78498100
  844 Estet Lipis Kemajuan Tanah Sungai Rengai 4.07526000 102.04844800
  845 Estet Lipis Kemajuan Tanah Sungai Temau (FELCRA) 4.50492400 101.94619900
  846 Estet Lipis Kemajuan Tanah Sungai TTiga 4.47060200 101.92325800
  847 Estet Lipis Kemajuan Tanah Talun (FELCRA) 4.10800900 102.06455800
  848 Estet Lipis Kemajuan Tanah Telang Dua (FELDA) 4.32700300 101.98974900
  849 Estet Lipis Kemajuan Tanah Telang Peringkat Satu B 4.36236400 101.94706200
  850 Estet Lipis Kemajuan Tanah Telemin 4.21669900 101.97126500
  851 Estet Lipis Kemajuan Tanah Tepuai (FELCRA) 4.24677900 101.90100100
  852 Estet Lipis Kemajuan Tanah Tepuai (FELCRA0 4.24926800 101.90609400
  853 Estet Lipis Kemajuan Tanah Tersang (FELDA) 4.11494300 101.76643700
  854 Estet Lipis Kemajuan Tanah Tersang (FELDA) 4.17616500 101.76627900
  855 Estet Lipis Kemajuan Tanah(FELDA)Sungai Koyan Satu 4.21236300 101.80054100
  856 Estet Lipis Kemajuan Tanah(FELDA)Sungai Koyan Tiga 4.22054000 101.79691800
  857 Estet Lipis Ldg. Benta 4.04908700 101.96451300
  858 Estet Lipis Ldg. Budu 4.04806900 101.99967800
  859 Estet Lipis Ldg. Dura 4.33668400 101.90974400
  860 Estet Lipis Ldg. Institut Pertanian Kuala Lipis 4.18909800 102.01480900


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  861 Estet Lipis Ldg. Kg. Keledek 4.21868600 101.89297400
  862 Estet Lipis Ldg. Selborne 4.26844600 101.97627000
  863 Estet Lipis Ldg. Seng Yip 4.17550800 102.09954300
  864 Estet Lipis Ldg. Sungai Ular 4.21361900 101.85304100
  865 Estet Lipis Paya Belok (Ditinggalkan) 4.12164100 102.20796100
  866 Estet Lipis Paya Jambi (Ditinggalkan) 4.07421700 102.29515800
  867 Estet Lipis Perkampungan (FELDA) Cegar Perah 1&2 4.48211100 101.95726100
  868 Estet Lipis Perumahan (FELCRA) Sungai Temau 4.48898700 101.94615300
  869 Estet Maran FELDA Bukit Tajau 3.58308300 102.73079400
  870 Estet Maran FELDA Cempaka Jengka 2 3.71650000 102.61502100
  871 Estet Maran FELDA Dahlia Jengka 3 3.68660400 102.60650100
  872 Estet Maran FELDA Jengka 10 3.82989000 102.54408700
  873 Estet Maran FELDA Jengka 11 3.79360000 102.52365600
  874 Estet Maran FELDA Jengka 12 3.77982000 102.48523800
  875 Estet Maran FELDA Jengka 13 3.76291300 102.46644600
  876 Estet Maran FELDA Jengka 14 3.72760300 102.51945100
  877 Estet Maran FELDA Jengka 15 3.71159600 102.54495500
  878 Estet Maran FELDA Jengka 16 3.69280500 102.53004600
  879 Estet Maran FELDA Jengka 21 3.72934500 102.47066800
  880 Estet Maran FELDA Jengka 22 3.71502100 102.47775700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  881 Estet Maran FELDA Jengka 25 3.73660700 102.43038300
  882 Estet Maran FELDA Jengka 8 3.85770100 102.48913500
  883 Estet Maran FELDA Jengka 9 3.81633000 102.46558900
  884 Estet Maran FELDA Kampung Awah 3.51043600 102.52480900
  885 Estet Maran FELDA Keembung Jengka 6 3.64106000 102.62306700
  886 Estet Maran FELDA Kekwa Jengka 5 3.62836800 102.68775800
  887 Estet Maran FELDA Kemboja Jengka 4 3.66074600 102.64604200
  888 Estet Maran FELDA Kenanga Jengka 7 3.61348600 102.61306700
  889 Estet Maran FELDA New Zealand 3.64242100 102.85264900
  890 Estet Maran FELDA Seroja Jengka 8 3.59977300 102.53167900
  891 Estet Maran FELDA Siantan Jengka 19 3.56910400 102.51511700
  892 Estet Maran FELDA Sri Pagi Jengka 12 3.63487300 102.55371900
  893 Estet Maran FELDA Tanjung Jengka 22 3.64927400 102.51255600
  894 Estet Maran FELDA Ulu Jempul 3.75667600 102.62771400
  895 Estet Maran Kampung Sentosa 3.55875100 102.73625300
  896 Estet Maran Kemajuan Tanah 3.51536000 102.52687200
  897 Estet Maran Kemajuan Tanah (FELDA) 3.83292800 102.59235600
  898 Estet Maran Kemajuan Tanah (FELDA)Bukit Tajau 3.58174600 102.69722700
  899 Estet Maran Kemajuan Tanah Bukit Cempedak 3.58455200 102.63859300
  900 Estet Maran Kemajuan Tanah Bukit Kuin 3.56430400 102.75012700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  901 Estet Maran Kemajuan Tanah Bukit Tajau (FELDA) 3.59064800 102.71967600
  902 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Dua Belas(FELDA) 3.79126200 102.48533800
  903 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Dua Puluh Dua(FELDA) 3.71437800 102.45460200
  904 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Dua Puluh Satu 3.72708000 102.43945600
  905 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Dua Puluh Satu(FELDA) 3.74143100 102.47754500
  906 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Dua Puluh(FELDA) 3.63323300 102.52145700
  907 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Empat Belas(FELDA) 3.74435700 102.52139800
  908 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Enam Belas(FELDA) 3.67505900 102.52943400
  909 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Lapan Belas(FELDA) 3.61602000 102.51555900
  910 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Lima Belas 3.69104400 102.54992800
  911 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Lima Belas(FELDA) 3.63386800 102.58391600
  912 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Sembilan Belas Peringkat Dua 3.55084700 102.47661700
  913 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Sembilan(FELDA) 3.79286400 102.45732300
  914 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Tiga Belas(FELDA) 3.76931000 102.45110300
  915 Estet Maran Kemajuan Tanah Jengka Tujuh Belas(FELDA) 3.65027500 102.54719700
  916 Estet Maran Kemajuan Tanah Kampung New Zealand 3.64176000 102.82926200
  917 Estet Maran Kemajuan Tanah KGunung Berkat 3.60482600 102.77355400
  918 Estet Maran Kemajuan Tanah Kuala Wau (FELCRA) 3.49437400 102.79036900
  919 Estet Maran Kemajuan Tanah Purun (FELDA) 3.39643400 102.60374100
  920 Estet Maran Kemajuan Tanah Sejabun 3.52419500 102.76798200


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  921 Estet Maran Kemajuan Tanah Serengkam (FELCRA) 3.51541000 102.84076000
  922 Estet Maran Kemajuan Tanah Sungai Luit (FELCRA) 3.57999400 102.82167300
  923 Estet Maran Kemajuan Tanah Sungai Nerek(FELDA) 3.55313000 102.49633600
  924 Estet Maran Kemajuan Tanah Tigasegi Jengka 3.61519700 102.69328500
  925 Estet Maran Kemajuan Tanah Ulu Jempul (FELDA) 3.76751400 102.62242300
  926 Estet Maran Kemajuan Tanah Ulu Luit (FELCRA) 3.61099300 102.80178700
  927 Estet Maran Kemajuan Tanah Wilayah Jengka(FELDA) 3.60914000 102.52329300
  928 Estet Maran Kemajuan Tanah(FELDA) Jengka Sebelas 3.77628300 102.52046800
  929 Estet Maran Ldg. Ang Liew Ching 3.82283400 102.62486800
  930 Estet Maran Ldg. Batu 55 3.56739900 102.75183300
  931 Estet Maran Ldg. Chan Siang Sun 3.73275400 102.64837400
  932 Estet Maran Ldg. Chenor (Guthrie) 3.78124500 102.62348400
  933 Estet Maran Ldg. Felda Kampung Awah 3.47881100 102.52740400
  934 Estet Maran Ldg. Hu Chuan 3.81260100 102.62842900
  935 Estet Maran Ldg. Jengka 1 3.84108400 102.61030000
  936 Estet Maran Ldg. Kampung Luit 3.61170200 102.81970900
  937 Estet Maran Ldg. Kampung Sejabun 3.51233100 102.76296500
  938 Estet Maran Ldg. Nuklias Timur 3.67083700 102.83544900
  939 Estet Maran Ldg. Sin Lam Moh 3.84205000 102.62850600
  940 Estet Maran Ldg. Tanah Ulu Luit 3.62745900 102.82773000


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  941 Estet Maran Ldg. Teik Eng 3.68210100 102.84577100
  942 Estet Maran Ldg. Timur 3.62372000 102.77257700
  943 Estet Maran Ldg. Wilson 3.66941300 102.90343000
  944 Estet Maran Ldg. Wong Fook Hong 3.62972300 102.72054400
  945 Estet Maran Ldg. Yu Yee 3.84851200 102.63087400
  946 Estet Maran Perkampungan (FELDA) Jengka Dua Puluh Lima 3.73637000 102.42883500
  947 Estet Pekan Kebun Cina (Ditinggalkan) 3.45262500 102.87573000
  948 Estet Pekan Kemajuan Tanah (FELCRA) Gugusan Sri Makmur 3.53435400 102.91648600
  949 Estet Pekan Kemajuan Tanah (FELDA) MerChong Satu 3.07254500 103.14238600
  950 Estet Pekan Kemajuan Tanah Chini (FELDA) 3.38496800 102.98995500
  951 Estet Pekan Kemajuan Tanah Chini Dua 3.38567700 102.95006600
  952 Estet Pekan Kemajuan Tanah Chini Lima 3.36733200 102.94787100
  953 Estet Pekan Kemajuan Tanah Chini Satu 3.37316300 102.92928900
  954 Estet Pekan Kemajuan Tanah Chini Tiga 3.37429600 102.95639600
  955 Estet Pekan Kemajuan Tanah Chini Timur (FELDA) 3.30453200 103.00668600
  956 Estet Pekan Kemajuan Tanah Cini (FELDA) 3.29615200 102.91725900
  957 Estet Pekan Kemajuan Tanah Cini Timur (FELDA) 3.29075200 102.97590400
  958 Estet Pekan Kemajuan Tanah Gugusan Terapai (FELDA) 3.43259300 102.80073200
  959 Estet Pekan Kemajuan Tanah Kampung Belimbing 3.46130600 102.87406400
  960 Estet Pekan Kemajuan Tanah Kuala Air Hitam 3.44107100 103.06144400


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  961 Estet Pekan Kemajuan Tanah Lepar Hilir Empat (FELDA) 3.61180800 103.02629200
  962 Estet Pekan Kemajuan Tanah Lepar Hilir Tujuh (FELDA) 3.58498300 103.02748800
  963 Estet Pekan Kemajuan Tanah Mambang 3.48624000 103.02411000
  964 Estet Pekan Kemajuan Tanah MerChong Dua (FELDA) 3.03463000 103.17414300
  965 Estet Pekan Kemajuan Tanah MerChong Satu (FELDA) 3.09284000 103.13068000
  966 Estet Pekan Kemajuan Tanah Mini Estet Bukit Udang 3.45972000 103.00496400
  967 Estet Pekan Kemajuan Tanah Pahang Tenggara (FELCRA) 3.28708700 103.09319500
  968 Estet Pekan Kemajuan Tanah Paluh Hinai 3.43967200 103.09334300
  969 Estet Pekan Kemajuan Tanah Sungai Putat Serengkam 3.47690100 102.82881600
  970 Estet Pekan Kemajuan Tanah Terapai Dua (FELDA) 3.41319500 102.82557900
  971 Estet Pekan Kemajuan Tanah Terapai Satu (FELDA) 3.43024800 102.84375800
  972 Estet Pekan Kemajuan Tanah Terapai Tiga (FELDA) 3.44070500 102.77784300
  973 Estet Pekan Kemajuan Tanah( FELDA ) Lepar Hilir Empat,enam Dan 3.59641500 103.00822200
  974 Estet Pekan Kemajuan Tanah(FELDA)lepar Hilir Empat 3.63194100 102.98011800
  975 Estet Pekan Ldg. Besar 3.10551800 103.12748300
  976 Estet Pekan Ldg. Besar Lepar Dua (LKPP) 3.59121600 103.11562000
  977 Estet Pekan Ldg. Besar Lepar Empat (LKPP) 3.60027200 103.09816600
  978 Estet Pekan Ldg. Besar Lepar Satu (LKPP) 3.60788600 103.11666800
  979 Estet Pekan Ldg. Besar Lepar Tiga (LKPP) 3.57976700 103.10686200
  980 Estet Pekan Ldg. Darabif 3.08580900 103.10751700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  981 Estet Pekan Ldg. De Tas 3.52320500 103.07096200
  982 Estet Pekan Ldg. Ibam 2.98825200 103.22218000
  983 Estet Pekan Ldg. Kampung Tengau 3.56705300 103.14155700
  984 Estet Pekan Ldg. Lepar 3.58500600 103.07975300
  985 Estet Pekan Ldg. Lock Yew 3.56578200 103.42170100
  986 Estet Pekan Ldg. Mekassar 2.98774400 103.15753100
  987 Estet Pekan Ldg. MerChong 2.99640300 103.19127900
  988 Estet Pekan Ldg. Mini Kampung Mempelas (risda) 3.47867700 102.95255100
  989 Estet Pekan Ldg. Orang Asli 3.34460000 103.03342000
  990 Estet Pekan Ldg. Perwira (LKPP) 3.11231800 103.11616700
  991 Estet Pekan Ldg. Sks Paluh Hinai 3.40788900 103.10356900
  992 Estet Pekan Ldg. Sungai Jernih 3.39817100 103.09951900
  993 Estet Pekan Ldg. Sungai Merba 3.11065900 103.15251900
  994 Estet Pekan Ldg. Sungai MerChong 3.02474600 103.14601800
  995 Estet Pekan Ldg. Sungai Rasau 3.58511300 103.20485100
  996 Estet Pekan Ldg. Yayasan Pahang 3.60359800 103.16834300
  997 Estet Raub Anak Sg. Cai 3.76786300 101.76386200
  998 Estet Raub Anak Sg. Gali 3.77635300 101.91034100
  999 Estet Raub Anak Sg. Terus 3.73164000 101.91557200
  1000 Estet Raub Kemajuan Tanah ( FELDA ) Krau Satu 3.74996900 101.90565500


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1001 Estet Raub Kemajuan Tanah (FELCRA) 3.70386300 101.86326300
  1002 Estet Raub Kemajuan Tanah (FELDA) Krau Dua, Tiga & Empat 3.61070000 101.95433100
  1003 Estet Raub Kemajuan Tanah (FELDA) Lembah Klau 3.68951700 102.00631500
  1004 Estet Raub Kemajuan Tanah Cincin (FELCRA) 3.90671500 101.94372200
  1005 Estet Raub Kemajuan Tanah Empang China 4.02743200 101.93911600
  1006 Estet Raub Kemajuan Tanah Hulu Sungai 4.01034200 101.69698200
  1007 Estet Raub Kemajuan Tanah Kelompok (RISDA) 3.73954900 101.85380000
  1008 Estet Raub Kemajuan Tanah Krau Dua (FELDA) 3.68074500 101.95632300
  1009 Estet Raub Kemajuan Tanah Krau Empat (FELDA) 3.60561500 101.96157900
  1010 Estet Raub Kemajuan Tanah Krau Tiga (FELDA) 3.63786800 101.96197800
  1011 Estet Raub Kemajuan Tanah Lurah Klau (FELDA) 3.63496900 101.98910900
  1012 Estet Raub Kemajuan Tanah Pinggir Kampung Sungai Sejuk 4.05213100 101.89399100
  1013 Estet Raub Kemajuan Tanah Tersang 4.02286100 101.76660600
  1014 Estet Raub Kemajuan Tanah Tersang (FELDA) 4.04325200 101.78363300
  1015 Estet Raub Kemajuan Tanah Tersang Dua (FELDA) 4.06047700 101.78530300
  1016 Estet Raub Kemajuan Tanah Tersang Satu (FELDA) 4.03359400 101.79531100
  1017 Estet Raub Kemajuan Tanah Tersang(FELDA) 4.12315300 101.78799000
  1018 Estet Raub Kemajuan Tanah Ulu Renggol (FELCRA) 4.01191600 101.86518900
  1019 Estet Raub Kemajuan Tanah(FELDA) Krau Satu 3.75263700 101.90961000
  1020 Estet Raub Ldg. Batu Talam 3.93499200 101.81527700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1021 Estet Raub Ldg. Cheroh 3.90482300 101.82819800
  1022 Estet Raub Ldg. Chow Fah 3.72002700 101.79785400
  1023 Estet Raub Ldg. Eng Hup 3.94082800 101.90215800
  1024 Estet Raub Ldg. Fah Cheong 3.86804000 101.81686600
  1025 Estet Raub Ldg. Gali 3.84773900 101.88897700
  1026 Estet Raub Ldg. Gan Kong Buan 3.75530000 101.81677800
  1027 Estet Raub Ldg. Hee Lim 3.88745600 101.81210200
  1028 Estet Raub Ldg. Hock Joo 3.94311500 101.81930100
  1029 Estet Raub Ldg. Hooi Lum 3.88182400 101.80569400
  1030 Estet Raub Ldg. Hope 3.93295200 101.79396600
  1031 Estet Raub Ldg. Keng Sin 3.69757500 101.82708500
  1032 Estet Raub Ldg. Kenung 3.65236900 101.84944400
  1033 Estet Raub Ldg. Kim Fah 3.76386900 101.81849600
  1034 Estet Raub Ldg. Kong Siew Chong 3.66987800 101.84137300
  1035 Estet Raub Ldg. Len Hup 3.68210500 101.83294600
  1036 Estet Raub Ldg. Luen Heng 3.66127000 101.84202300
  1037 Estet Raub Ldg. Mini Hulu 3.88213500 101.93323100
  1038 Estet Raub Ldg. Mini Renggul 4.02419600 101.89180300
  1039 Estet Raub Ldg. Ng Sang Lee 3.71574100 101.80578700
  1040 Estet Raub Ldg. Ng Sun Chin 3.71269200 101.80142800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1041 Estet Raub Ldg. Raub 3.78234100 101.85073100
  1042 Estet Raub Ldg. Saint Philomena 3.73997100 101.82116200
  1043 Estet Raub Ldg. Sang Lee 3.65851400 101.84740400
  1044 Estet Raub Ldg. SemPam 3.77007800 101.77864000
  1045 Estet Raub Ldg. Sungai Bilut 3.75565000 101.85072000
  1046 Estet Raub Ldg. Sungai Emas 3.85301000 101.80273700
  1047 Estet Raub Ldg. Sungai Petaling 3.86129300 101.90337200
  1048 Estet Raub Ldg. Taat Seng 3.86135900 101.79156900
  1049 Estet Raub Ldg. Talam 3.95097100 101.81776100
  1050 Estet Raub Ldg. Teck Bee 3.93404600 101.90651400
  1051 Estet Raub Ldg. Terk Bee 3.92964000 101.89822100
  1052 Estet Raub Ldg. Wong How 3.67339600 101.83699000
  1053 Estet Raub Ldg. Yong Hoi 3.68657300 101.83277400
  1054 Estet Raub Perkampungan (FELDA) Tersang Dua Dan Tiga 4.08113400 101.80003400
  1055 Estet Raub Rancangan PemBangunan Rakyat Termiskin Pprt 3.97470400 101.75400600
  1056 Estet Rompin Kemajuan Pemulihan Tanah Bukit Ibam (FELCRA) 3.10064900 102.97774800
  1057 Estet Rompin Kemajuan Tanah (FELDA) Selancar Dua 2.63297100 103.00983800
  1058 Estet Rompin Kemajuan Tanah (FELDA) Selancar Enam 2.69322200 102.94378600
  1059 Estet Rompin Kemajuan Tanah (FELDA) Selancar Lima 2.63240200 103.02820400
  1060 Estet Rompin Kemajuan Tanah (FELDA) Selancar Satu 2.68665500 102.95961400


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1061 Estet Rompin Kemajuan Tanah (FELDA) Selancar Tiga 2.62004000 103.00439200
  1062 Estet Rompin Kemajuan Tanah (RISDA) 2.77883800 102.88364400
  1063 Estet Rompin Kemajuan Tanah Anak Endau (FELCRA) 2.69333300 103.52313500
  1064 Estet Rompin Kemajuan Tanah Batu Sembilan (FELCRA) 2.75375900 103.51911500
  1065 Estet Rompin Kemajuan Tanah Berabong Peringkat Satu & Dua (FELD 2.77154500 103.31116700
  1066 Estet Rompin Kemajuan Tanah Bukit Ibam (FELCRA) 3.10297400 102.99515700
  1067 Estet Rompin Kemajuan Tanah Bukit Seruk (FELCRA) 2.88719900 102.81647600
  1068 Estet Rompin Kemajuan Tanah Bukit Tinggi (FELCRA) 3.08299600 102.99690500
  1069 Estet Rompin Kemajuan Tanah Kampung Alur (RISDA) 3.07333200 103.00258300
  1070 Estet Rompin Kemajuan Tanah Keratong 9 (FELDA) 2.99419100 102.96902400
  1071 Estet Rompin Kemajuan Tanah Keratong Sebelas (FELDA) 2.87730500 103.00531000
  1072 Estet Rompin Kemajuan Tanah Keratong Sepuluh (FELDA) 3.00573300 102.99576000
  1073 Estet Rompin Kemajuan Tanah Keratung (FELDA) 2.85789400 102.85537200
  1074 Estet Rompin Kemajuan Tanah Keratung Enam (FELDA) 2.82958300 102.95253700
  1075 Estet Rompin Kemajuan Tanah Pasfa (Dara) 2.84235600 102.76590200
  1076 Estet Rompin Kemajuan Tanah Pontian Tinggi Kiri (FELCRA) 2.76687300 103.44611300
  1077 Estet Rompin Kemajuan Tanah Selancar Empat (FELDA) 2.62425000 103.02644100
  1078 Estet Rompin Kemajuan Tanah Selendang (FELDA) 2.65706300 103.46561200
  1079 Estet Rompin Kemajuan Tanah Selendang Dua (FELDA) 2.68369500 103.40256200
  1080 Estet Rompin Kemajuan Tanah Selendang Lima (FELDA) 2.67580100 103.48914700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1081 Estet Rompin Kemajuan Tanah Selendang Lima (FELDA) 2.68265500 103.45699700
  1082 Estet Rompin Kemajuan Tanah Selendang Tiga 2.69573600 103.34330800
  1083 Estet Rompin Kemajuan Tanah Selendang Tiga ((FELDA) 2.67868300 103.38865200
  1084 Estet Rompin Kemajuan Tanah Selendang Tiga (FELDA) 2.70891200 103.48471000
  1085 Estet Rompin Ladang Sawira Selatan 2.92699200 103.11039000
  1086 Estet Rompin Ldg. Ace 2.91419800 102.77263300
  1087 Estet Rompin Ldg. Brown 2.98675700 102.76576100
  1088 Estet Rompin Ldg. Bukit Berembun 3.08053400 102.75855400
  1089 Estet Rompin Ldg. Bukit Ridam 3.06443700 103.05226600
  1090 Estet Rompin Ldg. Bukit Ridan 3.04512800 103.04518600
  1091 Estet Rompin Ldg. Bukit Rrim 3.03677600 103.05035000
  1092 Estet Rompin Ldg. Bukit Serelai 3.08637400 102.84524700
  1093 Estet Rompin Ldg. Bukit Seruk 2.95000500 102.79334400
  1094 Estet Rompin Ldg. Chin Teck 3.24008500 102.79508800
  1095 Estet Rompin Ldg. Dawn 2.97436200 102.79242400
  1096 Estet Rompin Ldg. Espek 2.85066700 102.80164100
  1097 Estet Rompin Ldg. Espek Keratung Dua 2.79002600 102.81299300
  1098 Estet Rompin Ldg. Gajah Jinak 3.03381600 102.80879800
  1099 Estet Rompin Ldg. Hwa Li 2.75342000 103.02544900
  1100 Estet Rompin Ldg. Kampung Aur 2.97797800 102.82846000


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1101 Estet Rompin Ldg. Kemajuan Tanah Selendang Tiga (felda) 2.71647100 103.33661900
  1102 Estet Rompin Ldg. Kim San 2.81005600 102.95344800
  1103 Estet Rompin Ldg. Kota Bahagia 2.99570600 102.93162300
  1104 Estet Rompin Ldg. Kuantan Trading 2.70613700 102.97670100
  1105 Estet Rompin Ldg. Lian Hup 2.78766300 102.98049300
  1106 Estet Rompin Ldg. Nuklias Dua 2.88887900 102.77768400
  1107 Estet Rompin Ldg. Pasfa 2.85030900 102.77546400
  1108 Estet Rompin Ldg. Pegawai 3.05336600 102.84308100
  1109 Estet Rompin Ldg. Perdagangan Kuantan 2.72463600 102.97031400
  1110 Estet Rompin Ldg. Perdagangan Lum 2.74548600 102.92891600
  1111 Estet Rompin Ldg. Pukin 2.74318900 102.88114700
  1112 Estet Rompin Ldg. Rrim 3.09795400 103.03086400
  1113 Estet Rompin Ldg. Sawira Selatan 2.92856300 103.09710100
  1114 Estet Rompin Ldg. Sawira Utara 2.97162700 103.08868500
  1115 Estet Rompin Ldg. Sawit Utara 2.97654800 103.08995800
  1116 Estet Rompin Ldg. Senang 2.97705400 102.85027800
  1117 Estet Rompin Ldg. Steven 2.68743100 102.97526300
  1118 Estet Rompin Ldg. SuburBan 2.75961600 102.97324500
  1119 Estet Rompin Ldg. Sungai Kepasing 3.03120000 102.84566200
  1120 Estet Rompin Ldg. Sungai Buan 3.04684600 102.92286700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1121 Estet Rompin Ldg. Sungai Kepasing 2 3.04345500 102.86044900
  1122 Estet Rompin Ldg. Sungai Kepasing 4 3.06910200 102.85619900
  1123 Estet Rompin Ldg. Tee Teh 2.83486400 102.88572200
  1124 Estet Rompin Ldg. Ternak Lembu 2.79744100 102.85023300
  1125 Estet Rompin Ldg. Umac 2.87586900 102.79658200
  1126 Estet Rompin Perkampungan (FELDA) Selendang Dua 2.66167700 103.42525200
  1127 Estet Rompin Perkampungan (FELDA) Selendang Empat 2.64558900 103.43022700
  1128 Estet Rompin Perkampungan (FELDA) Selendang Satu 2.65663400 103.43146100
  1129 Estet Rompin Rancangan Pengumpulan Semula Kedaik Sekolah 2.88791700 103.22203800
  1130 Estet Temerloh Kemajuan Tanah (FELDA) Bukit Damar 3.53776100 102.11408100
  1131 Estet Temerloh Kemajuan Tanah (FELDA) Jenderak Selatan 3.63627400 102.29708100
  1132 Estet Temerloh Kemajuan Tanah (FELDA) Jenderak Utara 3.67834800 102.30625300
  1133 Estet Temerloh Kemajuan Tanah (FELDA) Lakum 3.53508900 102.08063700
  1134 Estet Temerloh Kemajuan Tanah (FELDA) Tonkin Jengka Dua Puluh Tig 3.63568000 102.47206500
  1135 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Batu Sawar(FELCRA) 3.65222500 102.45037800
  1136 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Bukit Damar (FELDA) 3.51812000 102.09807000
  1137 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Bukit Kalung Gantai (RISDA) 3.55285800 102.14283000
  1138 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Dua Puluh Tiga(FELDA) 3.60991000 102.47726300
  1139 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Hulu Jenut(FELCRA) 3.68226500 102.34288800
  1140 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Hulu Rugan 3.61535400 102.37574400


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1141 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Jambu Rias 3.49294900 102.11188200
  1142 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Jenderak Selatan(FELCRA) 3.62955100 102.31612400
  1143 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Jenderak Selatan(FELDA) 3.66723900 102.33077800
  1144 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Jenderak Utara(FELDA) 3.69906700 102.31509400
  1145 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Jengka Dua Puluh Lima(FELDA) 3.70215100 102.41658200
  1146 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Jengka Dua Puluh Tiga(FELDA) 3.67527100 102.45638300
  1147 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Kampung Batu Sawar(FELCRA) 3.66901500 102.45246800
  1148 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Kampung Paya Luas (RISDA) 3.72270200 102.30509500
  1149 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Kelubi 3.53101000 102.28080100
  1150 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Kepung Meh 3.54083800 102.22410100
  1151 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Kerdau Dua(FELCRA) 3.55284400 102.32185500
  1152 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Kerdau Satu(FELCRA) 3.56462300 102.32386000
  1153 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Kerdau Tiga(FELCRA) 3.53753500 102.31901900
  1154 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Lakum (FELDA) 3.51337400 102.07636900
  1155 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Paya Angut(FELCRA) 3.73291400 102.39507700
  1156 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Paya Laman (FELCRA) 3.54010600 102.19029200
  1157 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Paya Pelung 3.62698200 102.35262400
  1158 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Pulau Pasir Mandi(FELCRA) 3.62716300 102.42304100
  1159 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Pulau Raya(FELCRA) 3.74481300 102.38770100
  1160 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Songsang 3.53267600 102.37629500


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1161 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Sungai Pian (FELCRA) 3.76836500 102.24736300
  1162 Estet Temerloh Kemajuan Tanah Teris 3.56897900 102.18723200
  1163 Estet Temerloh Ldg. Bee Yong 3.59783400 102.35957800
  1164 Estet Temerloh Ldg. Belengu 3.44993300 102.34313000
  1165 Estet Temerloh Ldg. Eng Boh 3.77849400 102.35959800
  1166 Estet Temerloh Ldg. Kerdau 3.55245800 102.31313300
  1167 Estet Temerloh Ldg. Lanchang 3.47511000 102.16626400
  1168 Estet Temerloh Ldg. Ong Eng Cheng 3.57997200 102.35004800
  1169 Estet Temerloh Ldg. Sungai Kawang 3.45363300 102.12601800
  1170 Estet Temerloh Ldg. Sungai Mai 3.80827200 102.34041400
  1171 Estet Temerloh Ldg. Sungai Tekal 3.65855300 102.35543400
  1172 Estet Temerloh Ldg. Tan Chiam 3.69939300 102.36239600
  1173 Estet Temerloh Perkampungan (FELDA ) Jenderak Utara 3.68667300 102.31336900
  1174 Gua Lipis Gua Batu Tangga 4.19902200 102.19066400
  1175 Gua Lipis Gua Bekong 4.69811600 102.02160400
  1176 Gua Lipis Gua Bermat 4.54816600 101.77221900
  1177 Gua Lipis Gua Bomba (Ditinggalkan) 4.19339400 101.96446000
  1178 Gua Lipis Gua Chao 4.66091900 101.86025600
  1179 Gua Lipis Gua Henderik 4.75341400 101.77579300
  1180 Gua Lipis Gua Jadur 4.58022500 101.82640900


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1181 Gua Lipis Gua Jibuk 4.64272900 101.98028300
  1182 Gua Lipis Gua Kajang 4.51729000 101.81012000
  1183 Gua Lipis Gua Kalung 4.62540100 101.99323700
  1184 Gua Lipis Gua Kayah 4.69325400 101.77356900
  1185 Gua Lipis Gua Kepayang 4.50507700 101.85096600
  1186 Gua Lipis Gua Kompat 4.52638100 101.82975400
  1187 Gua Lipis Gua Lar 4.52591900 101.84478800
  1188 Gua Lipis Gua Layang 4.68640500 102.00547500
  1189 Gua Lipis Gua Lima 4.68644100 101.98426400
  1190 Gua Lipis Gua Malim 4.63719100 101.80145000
  1191 Gua Lipis Gua Senurat 4.63371400 101.77028000
  1192 Gua Lipis Gua Terepai 4.51859400 101.82600600
  1193 Gua Lipis Gua Tiang 4.59749600 101.82484500
  1194 Gua Lipis Gua Timah 4.49631500 101.84792200
  1195 Gua Raub Gua Tinggi 3.79172100 101.63692300
  1196 Gua Temerloh Gua Balak 4.66550500 101.77377200
  1197 Hutan Bentong Genting Tua 3.22125400 102.17416400
  1198 Hutan Bentong H.R. Bkt. Tinggi 3.49132800 101.82314900
  1199 Hutan Bentong H.R. Bt. Beras 3.15304500 102.28191200
  1200 Hutan Bentong H.R. Kemasul (Temerloh) 3.36361400 102.22264200


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1201 Hutan Bentong H.R. LenTang 3.32481200 101.97402600
  1202 Hutan Bentong Hutan Simpan Lentang Tambahan 3.42773900 101.94527100
  1203 Hutan Bera H.R. Chini (Temerloh) 3.22502400 102.70869200
  1204 Hutan Bera H.R. Ibam (Temerloh) 3.16545100 102.67168800
  1205 Hutan Bera Lubuk Pulas 3.16812600 102.61092800
  1206 Hutan Bera Paya Candun (Ditinggalkan) 3.23003900 102.45996000
  1207 Hutan Bera Tebing Tinggi 3.26815900 102.54702100
  1208 Hutan Cameron Highlands H.R. Bertam 4.49830100 101.39321000
  1209 Hutan Cameron Highlands H.R. Bkt. Bujang 4.38944400 101.55108500
  1210 Hutan Cameron Highlands H.R. Bkt. Jerut 4.47761700 101.51447100
  1211 Hutan Cameron Highlands H.R. Bt. Gangan 4.54352400 101.39329200
  1212 Hutan Cameron Highlands H.R. G. Berembun 4.33918600 101.45565300
  1213 Hutan Cameron Highlands H.R. G. Siku 4.59963400 101.39869500
  1214 Hutan Cameron Highlands H.R. Lemui 4.34219100 101.50083000
  1215 Hutan Cameron Highlands H.R. Mentigi 4.46242900 101.38627900
  1216 Hutan Cameron Highlands H.R. Ringlet 4.42705900 101.36624400
  1217 Hutan Cameron Highlands H.R. Sg. Kial Tambahan 4.51574700 101.45108900
  1218 Hutan Cameron Highlands H.R. Sg. Wi 4.55711300 101.51902500
  1219 Hutan Cameron Highlands H.R. Ulu Ichat 4.55228200 101.36742600
  1220 Hutan Jerantut H.R. Berkelah (Jerantut) 4.05756000 102.81761400


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1221 Hutan Jerantut H.R. G. Aais 4.38552600 102.80719900
  1222 Hutan Jerantut H.R. Jerantut 3.88963300 102.16842900
  1223 Hutan Jerantut H.R. Som 3.99365200 102.27301800
  1224 Hutan Jerantut H.R. Tekai 4.18793800 102.63921300
  1225 Hutan Jerantut H.R. Tekam 4.02042200 102.55377700
  1226 Hutan Jerantut H.R. Tembeling 4.29971200 102.49008200
  1227 Hutan Jerantut H.R. Ulu Beruit 4.48183300 102.59974100
  1228 Hutan Kuantan Belukar Kepung (Ditinggalkan) 3.88068700 103.03193400
  1229 Hutan Kuantan H.R. Balok 4.08301900 103.33095100
  1230 Hutan Kuantan H.R. Berkelah (Kuantan) 3.79258000 102.91036500
  1231 Hutan Kuantan H.R. Beserah 3.84722400 103.34912700
  1232 Hutan Kuantan H.R. Bkt. Kuantan 3.99850700 103.20906700
  1233 Hutan Kuantan H.R. Cherating (P.Laut) 4.13467000 103.38799700
  1234 Hutan Kuantan H.R. Kuantan (P.Laut) 3.78122200 103.30777900
  1235 Hutan Kuantan H.R. Remen Chereh 3.97742200 102.98192700
  1236 Hutan Kuantan Hutan Rizab Bakau Cherating 4.13457100 103.38993300
  1237 Hutan Kuantan Hutan Rizab Bungor 3.68944500 102.91002600
  1238 Hutan Kuantan Kubang Nyatuh (Ditinggalkan) 3.61774900 103.34729000
  1239 Hutan Kuantan Padang Serdang (Ditinggalkan) 4.14537400 103.38325400
  1240 Hutan Kuantan Padang Teras (Ditinggalkan) 4.17399900 103.38756300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1241 Hutan Kuantan Tanah Hitam (Ditinggalkan) 3.95116700 103.33882700
  1242 Hutan Kuantan Ubah Tebal (Ditinggalkan) 3.62589900 103.37730600
  1243 Hutan Lipis H.R. Aur Gading 4.37936200 101.98970900
  1244 Hutan Lipis H.R. Bencah 4.11628300 102.07258500
  1245 Hutan Lipis H.R. Bkt. Taching (Raub) 3.94496700 101.99053100
  1246 Hutan Lipis H.R. Chuat 4.40521400 102.11260900
  1247 Hutan Lipis H.R. Kechau 4.22244400 102.03947700
  1248 Hutan Lipis H.R. Kerambit 4.08883200 102.14928500
  1249 Hutan Lipis H.R. Persit 4.68543100 101.96470500
  1250 Hutan Lipis H.R. Satak 4.09097600 101.88522000
  1251 Hutan Lipis H.R. Sg. Yu 4.59919900 101.94364700
  1252 Hutan Lipis H.R. Tanum 4.55446000 101.99984200
  1253 Hutan Lipis H.R. Tenggelan 4.11383600 101.88725800
  1254 Hutan Lipis H.R. Terenggun 4.16831900 101.98772900
  1255 Hutan Lipis H.R. Tersang 4.06028600 101.81482800
  1256 Hutan Lipis H.R. Ulu Jelai 4.38118900 101.70539800
  1257 Hutan Lipis H.R. Ulu Mas 4.03757400 102.15279800
  1258 Hutan Lipis H.R. Yong 4.22368900 102.25517500
  1259 Hutan Lipis Hutan Rizab Bukit betong 4.28899400 101.90283300
  1260 Hutan Maran H.R. Berkelah (Temerloh) 3.74899900 102.70215800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1261 Hutan Maran H.R. BeTung 3.62940000 102.79515700
  1262 Hutan Maran H.R. Bkt. Gebok 3.53141400 102.71987800
  1263 Hutan Maran H.R. Chini (Kuantan) 3.38174400 102.82390600
  1264 Hutan Maran H.R. Gayung 3.50247800 102.80458100
  1265 Hutan Maran H.R. Jengka 3.69031600 102.52878100
  1266 Hutan Maran H.R. Kertam 3.61538500 102.86001700
  1267 Hutan Maran H.R. Papai 3.47385200 102.76100600
  1268 Hutan Maran H.R. Paya Pasir 3.53602600 102.62567900
  1269 Hutan Maran H.R. Purun 3.39113500 102.68342800
  1270 Hutan Maran H.R. Temelong 3.58848900 102.82385100
  1271 Hutan Maran H.R. Temiang 3.47341900 102.71260800
  1272 Hutan Maran H.R. Ulu Luit 3.70096900 102.83885300
  1273 Hutan Maran Hutan Rezab Ulu Luit 3.70084400 102.84061800
  1274 Hutan Pekan H.R. Bebar (P.Laut) 3.10017400 103.43470000
  1275 Hutan Pekan H.R. Kedondong 3.25078100 103.22687100
  1276 Hutan Pekan H.R. Lepar 3.56626700 102.91991700
  1277 Hutan Pekan H.R. Nenasi 3.14891600 103.30351600
  1278 Hutan Pekan H.R. Papai 3.45605100 102.79726600
  1279 Hutan Pekan H.R. Pekan 3.38517000 103.30282200
  1280 Hutan Pekan H.R. Resak 3.01681100 103.29551800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1281 Hutan Pekan H.R. Sg. Miang (P.Laut) 3.45984000 103.44144700
  1282 Hutan Pekan Kubang Berembang (Ditinggalkan) 3.56489000 103.42759800
  1283 Hutan Pekan Kubang Hijau (Ditinggalkan) 3.56891300 103.42463400
  1284 Hutan Pekan Kubang Sembilang (Ditinggalkan) 3.48746600 102.91636600
  1285 Hutan Pekan Padang Genting (Ditinggalkan) 3.53682300 103.07723200
  1286 Hutan Raub H.R. Bkt. Kajang 3.88579900 101.83427600
  1287 Hutan Raub H.R. Bkt. Taching (Lipis) 3.97608300 102.03411700
  1288 Hutan Raub H.R. Bt. Talam 3.90170000 101.67219300
  1289 Hutan Raub H.R. G. Benom 3.83925300 102.03300500
  1290 Hutan Raub H.R. Hulu Tranum 3.71000100 101.76905100
  1291 Hutan Raub H.R. Klau 3.68956700 101.90032400
  1292 Hutan Raub H.R. Sg. Sia 3.91949800 101.69304000
  1293 Hutan Raub H.R. Teras 3.74656500 101.81003700
  1294 Hutan Raub H.R. Tranum 3.67930600 101.78499500
  1295 Hutan Raub H.R. Ulu Dong 3.94616000 102.04584200
  1296 Hutan Rompin H.R. Bkt. Kerisek 2.87181200 102.74924200
  1297 Hutan Rompin H.R. Chini (Rompin) 3.33622300 102.81025300
  1298 Hutan Rompin H.R. Endau 2.56443800 103.45735200
  1299 Hutan Rompin H.R. Ibam (Kuantan) 3.28952500 103.03195300
  1300 Hutan Rompin H.R. Ibam (Rompin) 3.20963300 102.92933100


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1301 Hutan Rompin H.R. Lesong 2.76941400 103.13281600
  1302 Hutan Rompin H.R. Menchali 2.89260300 103.42910200
  1303 Hutan Rompin H.R. Pontian (P.Laut) 2.76446800 103.50375400
  1304 Hutan Rompin H.R. Pukin 2.59716400 103.09481100
  1305 Hutan Rompin H.R. Rompin (P.Laut) 2.82110000 103.46371800
  1306 Hutan Rompin H.R. Sg. Marong 2.91467800 103.04895700
  1307 Hutan Rompin Paluh Besar (Ditinggalkan) 2.71147600 102.93652600
  1308 Hutan Rompin Rantau Panjang Kujul (Ditinggalkan) 2.94610900 102.83283400
  1309 Hutan Rompin Rawang Gading (Ditinggalkan) 2.73225500 103.05344400
  1310 Hutan Temerloh H.R. Krau 3.78114300 102.29141500
  1311 Hutan Temerloh H.R. Lakum 3.60094100 102.05316700
  1312 Hutan Rizab Melayu Bentong R.M. Bkt. Tinggi 3.35817700 101.80227600
  1313 Hutan Rizab Melayu Bentong R.M. Janda Baik 3.32261200 101.85658500
  1314 Hutan Rizab Melayu Bera R.M. Bera 3.36748700 102.55757600
  1315 Hutan Rizab Melayu Bera R.M. Bt. Segumpal 3.42924100 102.50689400
  1316 Hutan Rizab Melayu Bera R.M. Jempul 3.34763700 102.47028000
  1317 Hutan Rizab Melayu Bera R.M. Kepayang 3.27994700 102.45976600
  1318 Hutan Rizab Melayu Bera R.M. MengkArak 3.32828700 102.46230900
  1319 Hutan Rizab Melayu Cameron Highlands R.M. Kg. Raja 4.56349800 101.41882900
  1320 Hutan Rizab Melayu Cameron Highlands R.M. Sg. Boh 4.44431400 101.48240300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1321 Hutan Rizab Melayu Cameron Highlands R.M. Sg. Palas 4.52467700 101.40912900
  1322 Hutan Rizab Melayu Cameron Highlands R.M. Tnh. Rata 4.47088200 101.38826300
  1323 Hutan Rizab Melayu Jerantut R.M. H Tembeling 4.46673100 102.60789900
  1324 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Balok 3.97252500 103.34796400
  1325 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Beserah 3.86521600 103.35548200
  1326 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Cherating 4.10072900 103.38666300
  1327 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. K. Kuantan 3.78957700 103.33197500
  1328 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Kem Pdg. 3.73874700 103.31465800
  1329 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Kemunting 3.79139200 103.31359800
  1330 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Kuantan 3.77943300 103.29697600
  1331 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Kubang Buaya 3.81549500 103.35837500
  1332 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. P. Manis 3.65835200 103.10494700
  1333 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Paya Besar 3.79246200 103.25225600
  1334 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Paya Dagun 3.66828100 103.16627300
  1335 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Paya Dagun 3.66228400 103.19895700
  1336 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Penur 3.66079600 103.32909600
  1337 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Penur 3.61244100 103.39182500
  1338 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Sg. Belat 3.74168000 103.24113800
  1339 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Sg. Isap 3.79416300 103.27898600
  1340 Hutan Rizab Melayu Kuantan R.M. Songsang 3.80268600 103.28460800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1341 Hutan Rizab Melayu Lipis R.M. Jln Merapuh 4.39105200 102.04688500
  1342 Hutan Rizab Melayu Maran R.M. Bera 3.43174100 102.62034300
  1343 Hutan Rizab Melayu Maran R.M. Bt. Segumpal 3.51276700 102.52893800
  1344 Hutan Rizab Melayu Maran R.M. Jempul 3.46317000 102.58064100
  1345 Hutan Rizab Melayu Maran R.M. Maran 3.53806700 102.78818300
  1346 Hutan Rizab Melayu Maran R.M. Pekan 3.48268300 102.79341700
  1347 Hutan Rizab Melayu Pekan R.M. Pekan 3.54376800 103.23500200
  1348 Hutan Rizab Melayu Temerloh R.M. Bt. Segumpal 3.39876100 102.46672700
  1349 Hutan Rizab Melayu Temerloh R.M. Jempul 3.75483300 102.39222300
  1350 Hutan Rizab Melayu Temerloh R.M. Jempul 3.68715100 102.41373500
  1351 Hutan Rizab Melayu Temerloh R.M. MengkArak 3.42049100 102.40749700
  1352 Kampung Bentong Ampang Sungai Poh (Ditinggalkan)) 3.48125300 102.07921400
  1353 Kampung Bentong Kampung Jawi Jawi 3.17469900 102.24188700
  1354 Kampung Bentong Kampung Sempa 3.42173000 102.06493200
  1355 Kampung Bentong Kg. Sg Marjuk 3.46982500 101.95893400
  1356 Kampung Bentong Kg. Asap 3.62132400 101.89921500
  1357 Kampung Bentong Kg. Baharu Bt. Tinggi 3.34872800 101.81900000
  1358 Kampung Bentong Kg. Baharu Penjuring 3.61275100 101.87551300
  1359 Kampung Bentong Kg. Baris 3.19195900 102.24352100
  1360 Kampung Bentong Kg. Baru 3.17745700 102.19213300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1361 Kampung Bentong Kg. Baru Benus 3.49764600 101.92585100
  1362 Kampung Bentong Kg. Baru CAmang 3.53529300 101.89486800
  1363 Kampung Bentong Kg. Baru Chemomoi 3.25679100 102.20426200
  1364 Kampung Bentong Kg. Baru KArak 3.41426400 102.02769500
  1365 Kampung Bentong Kg. Batu 36 3.24142800 102.13407400
  1366 Kampung Bentong Kg. Batu Kapur 3.44053500 102.04797400
  1367 Kampung Bentong Kg. Benus 3.43036200 102.04037100
  1368 Kampung Bentong Kg. Bukit Gajah 3.16464300 102.23244900
  1369 Kampung Bentong Kg. Bukit Tempurung 3.18245500 102.24981000
  1370 Kampung Bentong Kg. Ceringing Tengah 3.32711200 101.85869800
  1371 Kampung Bentong Kg. Ceruk (Ditinggalkan) 3.49570300 101.81412900
  1372 Kampung Bentong Kg. Chagar 3.51976100 101.84947400
  1373 Kampung Bentong Kg. ChAmang 3.52535500 101.89987700
  1374 Kampung Bentong Kg. Chegar Medang 3.49058400 101.93907000
  1375 Kampung Bentong Kg. Chemomoi 3.24267000 102.22287900
  1376 Kampung Bentong Kg. Chemperoh 3.32025800 101.86338400
  1377 Kampung Bentong Kg. Cheringing Hulu 3.31984500 101.85653700
  1378 Kampung Bentong Kg. Cherpai 3.43018800 102.03042600
  1379 Kampung Bentong Kg. Cinta Manis 3.44519800 102.01530200
  1380 Kampung Bentong Kg. Gabong 3.48914100 101.87958800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1381 Kampung Bentong Kg. Gadung 3.40208000 102.06699600
  1382 Kampung Bentong Kg. Gapoi (Ditinggalkan) 3.26129800 102.11504900
  1383 Kampung Bentong Kg. Gemeti 3.50122600 101.90894000
  1384 Kampung Bentong Kg. GenTung (Ditinggalkan) 3.48015200 101.91250500
  1385 Kampung Bentong Kg. Gun (Ditinggalkan) 3.55596300 101.95459200
  1386 Kampung Bentong Kg. Hayat 3.17091200 102.20341900
  1387 Kampung Bentong Kg. Hulu Lebu 3.58965700 101.91845000
  1388 Kampung Bentong Kg. Jambu Rias 3.46395500 102.09482000
  1389 Kampung Bentong Kg. Janda Baik 3.33121300 101.85663800
  1390 Kampung Bentong Kg. Jem 3.52873800 102.01335600
  1391 Kampung Bentong Kg. Jeram Batu 3.49377000 101.93214200
  1392 Kampung Bentong Kg. Kah 3.48066400 102.09667700
  1393 Kampung Bentong Kg. KArak Setia 3.43335600 102.05804100
  1394 Kampung Bentong Kg. Kemasul 3.52401700 101.90024900
  1395 Kampung Bentong Kg. Keruntung 3.60638000 101.90631400
  1396 Kampung Bentong Kg. Ketari 3.50205500 101.91140400
  1397 Kampung Bentong Kg. Kuala Kelau 3.47242900 102.08998800
  1398 Kampung Bentong Kg. Kuala Pertang 3.44850000 102.07756900
  1399 Kampung Bentong Kg. Kubu Panjang (Ditinggalkan) 3.48955000 101.92103500
  1400 Kampung Bentong Kg. Kubu Penak (Ditinggalkan) 3.48173400 101.91650700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1401 Kampung Bentong Kg. Lama 3.66680200 101.88818500
  1402 Kampung Bentong Kg. Lebu 3.60791300 101.92876200
  1403 Kampung Bentong Kg. Lembah Jaya 3.18781600 102.20856200
  1404 Kampung Bentong Kg. Lengkong 3.47979300 102.08616600
  1405 Kampung Bentong Kg. LenTang 3.39243000 101.88356300
  1406 Kampung Bentong Kg. Lubuk Mandi 3.43581000 101.89317000
  1407 Kampung Bentong Kg. Mangin 3.41941500 102.04734100
  1408 Kampung Bentong Kg. Melan 3.16268000 102.22232000
  1409 Kampung Bentong Kg. Muhibbah 3.41177900 102.02868100
  1410 Kampung Bentong Kg. Mutan Awal 3.44320000 102.03770800
  1411 Kampung Bentong Kg. Pareh 3.54914800 101.99439300
  1412 Kampung Bentong Kg. Parih (Ditinggalkan) 3.53810500 102.00779200
  1413 Kampung Bentong Kg. Parit Dalam (Ditinggalkan) 3.48534900 101.91902800
  1414 Kampung Bentong Kg. Paya Pelantar 3.48582800 102.09176100
  1415 Kampung Bentong Kg. Pelangai 3.18530100 102.24791500
  1416 Kampung Bentong Kg. Perting 3.51809000 101.90299800
  1417 Kampung Bentong Kg. Ponson 3.21529800 102.15252500
  1418 Kampung Bentong Kg. Pulau Kepayang 3.49346700 101.92996400
  1419 Kampung Bentong Kg. Rantau Panjang (Ditinggalkan) 3.43376800 102.02063500
  1420 Kampung Bentong Kg. Sabai(Ditinggalkan) 3.43427800 102.04469200


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1421 Kampung Bentong Kg. Sembah (Ditinggalkan) 3.47749800 101.92706500
  1422 Kampung Bentong Kg. Semerting 3.17167500 102.18571000
  1423 Kampung Bentong Kg. Sempa 3.42150900 102.06343800
  1424 Kampung Bentong Kg. Sertik 3.50278500 102.03326600
  1425 Kampung Bentong Kg. Shafie 3.20633900 102.15484500
  1426 Kampung Bentong Kg. Sirai 3.48520400 101.91478000
  1427 Kampung Bentong Kg. Sum Sum 3.32939100 101.82675600
  1428 Kampung Bentong Kg. Sum Sum Hilir 3.34663500 101.85299500
  1429 Kampung Bentong Kg. Sum Sum Hulu 3.33118500 101.83210600
  1430 Kampung Bentong Kg. Sungai Dua 3.44855600 101.98184000
  1431 Kampung Bentong Kg. Sungai Gapoi 3.27175200 102.10465300
  1432 Kampung Bentong Kg. Sungai KArak 3.41135900 102.03561200
  1433 Kampung Bentong Kg. Sungai Marong 3.50886900 101.91699700
  1434 Kampung Bentong Kg. Sungai Perdak 3.30047600 102.05884700
  1435 Kampung Bentong Kg. Sungai Poh 3.22435400 102.21712600
  1436 Kampung Bentong Kg. Tambai 3.48432900 101.91183000
  1437 Kampung Bentong Kg. Temiang 3.41892200 101.88389200
  1438 Kampung Bentong Kg. Teruk 3.42023400 102.05435100
  1439 Kampung Bentong Kg. Terup (Ditinggalkan) 3.48912000 101.92703900
  1440 Kampung Bentong Kg. Tok Muda Haji Muhammad 3.41032400 102.02905300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1441 Kampung Bentong Kg. Tok Muda Hj. Muhammad 3.40810400 102.02729400
  1442 Kampung Bentong Kg. Ulu Perting 3.50206400 101.80785900
  1443 Kampung Bentong Perkampungan Orang Asli Sungai Gapoi 3.26100500 102.10842700
  1444 Kampung Bera Batu Karai 3.41745900 102.57586400
  1445 Kampung Bera K. Teriang 3.32589600 102.51308900
  1446 Kampung Bera Kg. Air Hitam 3.34882600 102.51406200
  1447 Kampung Bera Kg. Aur Beduri 3.33202000 102.50200100
  1448 Kampung Bera Kg. Baapa 3.03764300 102.64797100
  1449 Kampung Bera Kg. Baharu 3.36714600 102.52277400
  1450 Kampung Bera Kg. Baru 3.26541500 102.44446300
  1451 Kampung Bera Kg. Baru Kebun Limau 3.13193300 102.36059700
  1452 Kampung Bera Kg. Baru Sentosa 3.13872200 102.36351900
  1453 Kampung Bera Kg. Batu Ancar 3.37951800 102.52799300
  1454 Kampung Bera Kg. Batu Bor 3.42761000 102.57777600
  1455 Kampung Bera Kg. Batu Che Man 3.32760900 102.50391500
  1456 Kampung Bera Kg. Batu Iman Sulong 3.33032800 102.52529400
  1457 Kampung Bera Kg. Batu Papan 3.35499000 102.51714000
  1458 Kampung Bera Kg. Batu Rok 3.35759300 102.56455600
  1459 Kampung Bera Kg. Batu TeMelian 3.34491100 102.49158700
  1460 Kampung Bera Kg. Bintang Tujuh (Ditinggalkan) 3.29807800 102.46850300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1461 Kampung Bera Kg. Bohor Baharu 3.41131800 102.56359600
  1462 Kampung Bera Kg. Bohor(Ditinggalkan) 3.39475200 102.57271100
  1463 Kampung Bera Kg. Bongkok 3.24410300 102.46010000
  1464 Kampung Bera Kg. Bukit Gemuruh 3.32552000 102.49833900
  1465 Kampung Bera Kg. Bukit Godham 3.14161700 102.32644400
  1466 Kampung Bera Kg. Bukit Keledang 3.32788900 102.47990400
  1467 Kampung Bera Kg. Buyung 3.03310500 102.61741400
  1468 Kampung Bera Kg. Candun 3.23243600 102.45450300
  1469 Kampung Bera Kg. Cuat 3.29604000 102.54398300
  1470 Kampung Bera Kg. Datok Hamzah 3.11215400 102.40561700
  1471 Kampung Bera Kg. Datok Sri Hamzah 3.12666100 102.39968300
  1472 Kampung Bera Kg. Datuk (Ditinggalkan) 3.01042900 102.66291500
  1473 Kampung Bera Kg. Durian Tawar 3.34410400 102.44402400
  1474 Kampung Bera Kg. Gau 3.02553000 102.65366400
  1475 Kampung Bera Kg. Gemuruh 3.31974900 102.49770900
  1476 Kampung Bera Kg. Genderek (Ditinggalkan) 3.03443000 102.66695000
  1477 Kampung Bera Kg. Guai 3.33650500 102.47773100
  1478 Kampung Bera Kg. Harus TeMelian (Ditinggalkan) 3.34304000 102.52802900
  1479 Kampung Bera Kg. IBan 3.34218900 102.57038400
  1480 Kampung Bera Kg. Jambul 2.99134800 102.61965800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1481 Kampung Bera Kg. Jelam 3.35138400 102.43774000
  1482 Kampung Bera Kg. Jelawat 3.00031900 102.65766600
  1483 Kampung Bera Kg. Jeram Ular 3.30661100 102.47086500
  1484 Kampung Bera Kg. Jerena 3.27714600 102.45545900
  1485 Kampung Bera Kg. Karai 3.41912500 102.57710400
  1486 Kampung Bera Kg. Kening 3.44001100 102.58409400
  1487 Kampung Bera Kg. Kening Seberang 3.43088800 102.58680800
  1488 Kampung Bera Kg. Kepayang 3.32758100 102.55765200
  1489 Kampung Bera Kg. Keramat Tok MengkAra 3.31882200 102.45434100
  1490 Kampung Bera Kg. Kerayong (Hilir) 3.29869000 102.46094200
  1491 Kampung Bera Kg. Kerayung Baharu 3.26425400 102.45357200
  1492 Kampung Bera Kg. Kiambang (Ditinggalkan) 3.28738200 102.47095800
  1493 Kampung Bera Kg. Kuala Bera 3.39311000 102.53270700
  1494 Kampung Bera Kg. Kuala Teriang 3.32333700 102.51347000
  1495 Kampung Bera Kg. Kuang (Ditinggalkan) 3.04472300 102.62716900
  1496 Kampung Bera Kg. Kubang Panjang 3.32904700 102.44545200
  1497 Kampung Bera Kg. Kubu (Ditinggalkan) 3.23906800 102.43292300
  1498 Kampung Bera Kg. Kuin 3.03679900 102.66605600
  1499 Kampung Bera Kg. Lampan 3.21322000 102.46864300
  1500 Kampung Bera Kg. Langkap (Ditinggalkan) 3.23420400 102.43974300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1501 Kampung Bera Kg. Layang-Layang 3.32017500 102.57061300
  1502 Kampung Bera Kg. Lemajau (Ditinggalkan) 2.95762100 102.59384000
  1503 Kampung Bera Kg. Lengut 3.02608000 102.67264700
  1504 Kampung Bera Kg. Lesung 3.02136900 102.65338200
  1505 Kampung Bera Kg. Lubuk Lian 3.40011900 102.53843000
  1506 Kampung Bera Kg. Lubuk Parap (Ditinggalkan) 3.34083100 102.50304900
  1507 Kampung Bera Kg. Lubuk Tambangan 3.19762700 102.57122200
  1508 Kampung Bera Kg. MengkArak 3.31364000 102.45487100
  1509 Kampung Bera Kg. Menteri 3.28692400 102.41624400
  1510 Kampung Bera Kg. Olak Batu 3.32830500 102.45110500
  1511 Kampung Bera Kg. Pangkalan Terap 3.41486900 102.57325800
  1512 Kampung Bera Kg. Parit Siam (Ditinggalkan) 3.17622000 102.60420400
  1513 Kampung Bera Kg. Pasal 2.86700700 102.70476500
  1514 Kampung Bera Kg. Pasal (Ditinggalkan) 2.86013000 102.69598500
  1515 Kampung Bera Kg. Paya Air Hitam 3.34444500 102.51791200
  1516 Kampung Bera Kg. Paya Buntar (Ditinggalkan) 3.36290500 102.42530200
  1517 Kampung Bera Kg. Paya Caruk Moring 3.33707100 102.52230600
  1518 Kampung Bera Kg. Paya Embek 3.35022700 102.51988300
  1519 Kampung Bera Kg. Paya Kilang (Ditinggalkan) 3.30226400 102.43888800
  1520 Kampung Bera Kg. Paya Panjang 3.33753400 102.49403700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1521 Kampung Bera Kg. Pelawan 2.98261100 102.60676900
  1522 Kampung Bera Kg. Pelong 2.99990600 102.62715800
  1523 Kampung Bera Kg. Puchong 3.41691900 102.55870100
  1524 Kampung Bera Kg. Pulau Kening (Ditinggalkan) 3.43400600 102.59106900
  1525 Kampung Bera Kg. Putat 3.03118500 102.64860900
  1526 Kampung Bera Kg. Rapak (Ditinggalkan) 3.05973300 102.64390100
  1527 Kampung Bera Kg. Rau Rau 3.01265500 102.63701000
  1528 Kampung Bera Kg. Remasan (Ditinggalkan) 3.03944600 102.61136800
  1529 Kampung Bera Kg. Seberang Guai 3.33652400 102.48421100
  1530 Kampung Bera Kg. Seberang Jelam 3.35671300 102.44423800
  1531 Kampung Bera Kg. Selinding 3.39252800 102.52433800
  1532 Kampung Bera Kg. Serendang 3.39572400 102.52641200
  1533 Kampung Bera Kg. Sungai Tuang 3.22923300 102.34827000
  1534 Kampung Bera Kg. Tanjung Kuran 3.32120300 102.46106900
  1535 Kampung Bera Kg. Tanjung Pamun 3.33215200 102.51098200
  1536 Kampung Bera Kg. Tebing Tinggi 3.40907200 102.54935200
  1537 Kampung Bera Kg. Tekuk Batu Bor 3.41767000 102.56554900
  1538 Kampung Bera Kg. Tengah 3.38783400 102.53039300
  1539 Kampung Bera Kg. Tengah Batu Papan 3.33983400 102.52543300
  1540 Kampung Bera Kg. Terentang (Ditinggalkan) 3.05852900 102.65614800


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1541 Kampung Bera Kg. Tetuak 3.04535600 102.65332300
  1542 Kampung Bera Kg. Tok Ju 3.33942600 102.44882800
  1543 Kampung Bera Kg. Tok Langit 3.32121800 102.47092400
  1544 Kampung Bera Kg. Tok Tua (Ditinggalkan) 3.34807900 102.44654700
  1545 Kampung Bera Kg. Tualang 3.41434300 102.55389000
  1546 Kampung Bera Paya Deram (Ditinggalkan) 3.35178100 102.53060800
  1547 Kampung Cameron Highlands Kg. Ceros 4.41458200 101.59516100
  1548 Kampung Cameron Highlands Kg. Kuala Terla 4.54658100 101.41758100
  1549 Kampung Cameron Highlands Kg. Leryar 4.42394500 101.52047900
  1550 Kampung Cameron Highlands Kg. Loon 4.44501300 101.58027400
  1551 Kampung Cameron Highlands Kg. Raja 4.56843100 101.40490700
  1552 Kampung Cameron Highlands Kg. Renglas 4.44979200 101.57491700
  1553 Kampung Cameron Highlands Kg. Rening 4.49720000 101.58028600
  1554 Kampung Cameron Highlands Kg. Senangkar 4.44412700 101.56389300
  1555 Kampung Cameron Highlands Kg. Sungai Palas 4.51687000 101.41148600
  1556 Kampung Cameron Highlands Kg. Sungai Ruil 4.48865500 101.36763600
  1557 Kampung Cameron Highlands Kg. Susu 4.43277700 101.53808900
  1558 Kampung Cameron Highlands Kg. Teji 4.44143600 101.55588100
  1559 Kampung Cameron Highlands Kg. Terakit 4.46830700 101.58863700
  1560 Kampung Cameron Highlands Kota Pagar (Ditinggalkan) 4.47943400 101.36881700


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1561 Kampung Cameron Highlands Perdah (Ditinggalkan) 4.48518000 101.36985400
  1562 Kampung Cameron Highlands Pos Lemoi 4.35464000 101.52150000
  1563 Kampung Cameron Highlands Pos Mensun 4.42068000 101.50738600
  1564 Kampung Cameron Highlands Pos Telanok 4.44661900 101.56905900
  1565 Kampung Cameron Highlands Tengkolok (Ditinggalkan) 4.48142100 101.36807200
  1566 Kampung Jerantut Batu Balai 3.97418200 102.17274300
  1567 Kampung Jerantut Cheneh 4.47106100 102.66087100
  1568 Kampung Jerantut K. Atuk 4.27149600 102.37270600
  1569 Kampung Jerantut Kampung Kuala Tembeling 4.06634000 102.31653700
  1570 Kampung Jerantut Kg. Angut 3.77671000 102.39629300
  1571 Kampung Jerantut Kg. Ara 4.12477300 102.36616700
  1572 Kampung Jerantut Kg. Asli RenTang 4.07857000 102.38628500
  1573 Kampung Jerantut Kg. Baharu 4.15621300 102.35099000
  1574 Kampung Jerantut Kg. Baharu 3.92028000 102.28262300
  1575 Kampung Jerantut Kg. Baharu (Ditinggalkan) 4.26335100 102.39158500
  1576 Kampung Jerantut Kg. Baharu Tada 4.16081000 102.35727000
  1577 Kampung Jerantut Kg. Bandar 3.89065400 102.42284200
  1578 Kampung Jerantut Kg. Bantal 4.50068900 102.64653200
  1579 Kampung Jerantut Kg. Bantal Seberang 4.49981400 102.64117100
  1580 Kampung Jerantut Kg. Batu 104 3.88616500 102.36132600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1581 Kampung Jerantut Kg. Batu Balai 3.97274100 102.15259900
  1582 Kampung Jerantut Kg. Batu Balai 3.96803300 102.34778700
  1583 Kampung Jerantut Kg. Batu Balai 4.16058300 102.37338600
  1584 Kampung Jerantut Kg. Batu Balak (Ditinggalkan) 4.10168600 102.32106000
  1585 Kampung Jerantut Kg. Batu Embun 3.95991500 102.36071500
  1586 Kampung Jerantut Kg. Batu Embun Seberang 3.96609100 102.35992100
  1587 Kampung Jerantut Kg. Batu Garang 4.18124200 102.37356800
  1588 Kampung Jerantut Kg. Batu Jong 4.50859700 102.68513700
  1589 Kampung Jerantut Kg. Batu Kaloi 4.51892100 102.57870200
  1590 Kampung Jerantut Kg. Batu Kawah 3.83695200 102.41515700
  1591 Kampung Jerantut Kg. Batu Kurong Ayam 4.44215700 102.66212400
  1592 Kampung Jerantut Kg. Batu Leja 3.85802800 102.44387600
  1593 Kampung Jerantut Kg. Batu Papan 3.78887000 102.40412400
  1594 Kampung Jerantut Kg. Batu Pechah 4.44538100 102.65809200
  1595 Kampung Jerantut Kg. Batu Tiang 3.99591100 102.35932200
  1596 Kampung Jerantut Kg. Batu Tunggal (Ditinggalkan) 4.09364100 102.31882200
  1597 Kampung Jerantut Kg. Behi 3.86865700 102.52029300
  1598 Kampung Jerantut Kg. Belawin (Ditinggalkan) 4.23543400 102.38251400
  1599 Kampung Jerantut Kg. Belukar 4.45372400 102.64758400
  1600 Kampung Jerantut Kg. Beneh 4.52212800 102.58227600


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1601 Kampung Jerantut Kg. Berau 3.89647200 102.21192900
  1602 Kampung Jerantut Kg. Beruit(kKg. Tinggal) 4.50594800 102.57566500
  1603 Kampung Jerantut Kg. Besol 3.99906900 102.33922300
  1604 Kampung Jerantut Kg. Binjal 3.94526000 102.32260000
  1605 Kampung Jerantut Kg. Bukit Beduri 4.50230300 102.64306000
  1606 Kampung Jerantut Kg. Bukit Berengin 4.50744000 102.65002000
  1607 Kampung Jerantut Kg. Bukit Dinding 3.84674600 102.37615100
  1608 Kampung Jerantut Kg. Bukit Dinding 3.83046300 102.37440400
  1609 Kampung Jerantut Kg. Bukit Gapih 3.83465700 102.37283900
  1610 Kampung Jerantut Kg. Bukit Genting 3.84602800 102.40120300
  1611 Kampung Jerantut Kg. Bukit Geros 4.44065500 102.66095500
  1612 Kampung Jerantut Kg. Bukit Ketupat 3.80731500 102.40551700
  1613 Kampung Jerantut Kg. Bukit Lenggang 3.84518400 102.36709500
  1614 Kampung Jerantut Kg. Bukit Mat Daling 4.45931500 102.65549700
  1615 Kampung Jerantut Kg. Bukit Nikmat 3.83239500 102.42699700
  1616 Kampung Jerantut Kg. Bukit Rang 3.90533200 102.44418800
  1617 Kampung Jerantut Kg. Bukit Wai 3.84289900 102.40696200
  1618 Kampung Jerantut Kg. Bunga 4.56174700 102.58657500
  1619 Kampung Jerantut Kg. Buntut Pulau 3.93746500 102.43119600
  1620 Kampung Jerantut Kg. Cabang Dua (Ditinggalkan) 4.11799200 102.32011300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1621 Kampung Jerantut Kg. Can 4.53102600 102.64956600
  1622 Kampung Jerantut Kg. Cancai 4.13079400 102.34319600
  1623 Kampung Jerantut Kg. Cemetung 4.26694300 102.37032600
  1624 Kampung Jerantut Kg. Chebung 4.12531300 102.34333100
  1625 Kampung Jerantut Kg. Damak 3.94732400 102.21366200
  1626 Kampung Jerantut Kg. Doja 4.05357700 102.32640300
  1627 Kampung Jerantut Kg. Dunai 4.54113400 102.58534100
  1628 Kampung Jerantut Kg. Durian Hijau 3.76619400 102.40343200
  1629 Kampung Jerantut Kg. Durian Tuang (Ditinggalkan) 4.20629900 102.37576000
  1630 Kampung Jerantut Kg. Ehot 3.84872100 102.36208200
  1631 Kampung Jerantut Kg. Gajah Mati 4.00201000 102.36123000
  1632 Kampung Jerantut Kg. Garuk 3.97759200 102.42869100
  1633 Kampung Jerantut Kg. Gelang(Ditinggalkan) 4.52626500 102.68144700
  1634 Kampung Jerantut Kg. Gemuruh 4.07814300 102.32143400
  1635 Kampung Jerantut Kg. Gintong 3.85727700 102.43815000
  1636 Kampung Jerantut Kg. Gol 4.29148500 102.38412400
  1637 Kampung Jerantut Kg. Gonggo (Ditinggalkan) 4.23726200 102.36711400
  1638 Kampung Jerantut Kg. Guai 4.01735400 102.32652000
  1639 Kampung Jerantut Kg. Guai Hilir 4.01003400 102.33572800
  1640 Kampung Jerantut Kg. Gusai 4.52385100 102.66075000


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1641 Kampung Jerantut Kg. Hulu Ceka 3.90070300 102.19194700
  1642 Kampung Jerantut Kg. Hulu RenTang 4.08939500 102.35319300
  1643 Kampung Jerantut Kg. Hulu Selimber 4.10988200 102.36435400
  1644 Kampung Jerantut Kg. Hulu Tel 3.91812000 102.26825400
  1645 Kampung Jerantut Kg. Hulu Tepar 3.89056900 102.17550500
  1646 Kampung Jerantut Kg. Jelapang 4.45216400 102.66486000
  1647 Kampung Jerantut Kg. Jeneris 3.88028400 102.18471900
  1648 Kampung Jerantut Kg. Jengar 3.89364100 102.20264100
  1649 Kampung Jerantut Kg. Jentawan (Ditinggalkan) 3.80963700 102.41490400
  1650 Kampung Jerantut Kg. Jerangsang 3.82699500 102.40469200
  1651 Kampung Jerantut Kg. Jerantut Feri 3.95913900 102.42148000
  1652 Kampung Jerantut Kg. Jong Berlabuh 4.15040900 102.34183900
  1653 Kampung Jerantut Kg. Jusoh 4.52703100 102.59007400
  1654 Kampung Jerantut Kg. Kabau 4.11473000 102.32750500
  1655 Kampung Jerantut Kg. Kacung 4.29547400 102.38969500
  1656 Kampung Jerantut Kg. Kasah 4.51669500 102.68093600
  1657 Kampung Jerantut Kg. Kedondong 3.88432500 102.41879100
  1658 Kampung Jerantut Kg. Kekura 4.13297200 102.35861400
  1659 Kampung Jerantut Kg. Kelengking 4.52120700 102.65886100
  1660 Kampung Jerantut Kg. Kelola 3.84856700 102.43263500


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1661 Kampung Jerantut Kg. Kelonding 3.96363300 102.41557400
  1662 Kampung Jerantut Kg. Keluang 4.06976500 102.32488900
  1663 Kampung Jerantut Kg. Kembuai (Ditinggalkan) 4.08763700 102.35628500
  1664 Kampung Jerantut Kg. Kempit(Ditinggalkan) 4.45287300 102.48055200
  1665 Kampung Jerantut Kg. Kemput 3.86844700 102.44945100
  1666 Kampung Jerantut Kg. Kenerak (Ditinggalkan) 4.08161900 102.31252000
  1667 Kampung Jerantut Kg. Keniam 4.51753300 102.48172600
  1668 Kampung Jerantut Kg. Kepala Pulau 3.81650600 102.42330300
  1669 Kampung Jerantut Kg. Kepala Pulau Dedari (Ditinggalkan) 3.95430300 102.42917900
  1670 Kampung Jerantut Kg. Kerayung 3.88801000 102.42074800
  1671 Kampung Jerantut Kg. Kerensel 4.52070600 102.64848000
  1672 Kampung Jerantut Kg. Kerleh (Ditinggalkan) 4.44211500 102.47147600
  1673 Kampung Jerantut Kg. Kg. Jeransang 3.86274700 102.36593100
  1674 Kampung Jerantut Kg. Koi 3.92358000 102.20303500
  1675 Kampung Jerantut Kg. Kolam 3.97056800 102.39201100
  1676 Kampung Jerantut Kg. Komel 4.50961800 102.57424500
  1677 Kampung Jerantut Kg. Kor 3.96838000 102.14264700
  1678 Kampung Jerantut Kg. Kuala Belukar 4.46614200 102.64791900
  1679 Kampung Jerantut Kg. Kuala Pai 4.11313800 102.34281200
  1680 Kampung Jerantut Kg. Kuala Pengau 4.44887700 102.48107200


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1681 Kampung Jerantut Kg. Kuala Rajin 3.91679900 102.41499200
  1682 Kampung Jerantut Kg. Kuala ReTang 4.06066700 102.32533700
  1683 Kampung Jerantut Kg. Kuala Salan (Ditinggalkan) 3.91581600 102.43368900
  1684 Kampung Jerantut Kg. Kuala Sat 4.52410000 102.58930300
  1685 Kampung Jerantut Kg. Kuala Semena 4.46871200 102.64862800
  1686 Kampung Jerantut Kg. Kuala Wau 4.54577800 102.58890400
  1687 Kampung Jerantut Kg. Kubung 4.44128300 102.65766500
  1688 Kampung Jerantut Kg. Kuching 4.49958000 102.61491100
  1689 Kampung Jerantut Kg. Kundor 3.99851100 102.12140500
  1690 Kampung Jerantut Kg. Labu 4.16860200 102.37117400
  1691 Kampung Jerantut Kg. Lada 3.96554300 102.39437900
  1692 Kampung Jerantut Kg. Lahang 4.06442800 102.32468200
  1693 Kampung Jerantut Kg. Lanchar 4.53278400 102.66611900
  1694 Kampung Jerantut Kg. Langgar (kKg. Tinggal) 4.49856000 102.57009700
  1695 Kampung Jerantut Kg. Lata Kasah 3.93570200 102.30824400
  1696 Kampung Jerantut Kg. Lentun 4.46069900 102.48814600
  1697 Kampung Jerantut Kg. Let Sermai (Ditinggalkan) 3.88534500 102.41157600
  1698 Kampung Jerantut Kg. Lik (Ditinggalkan) 4.31900600 102.38287200
  1699 Kampung Jerantut Kg. Lit 4.52223200 102.65347000
  1700 Kampung Jerantut Kg. Lubuk Bangkung(Ditinggalkan) 4.44414300 102.47895300


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1701 Kampung Jerantut Kg. Lubuk Kubang Gajah 4.46874300 102.65214200
  1702 Kampung Jerantut Kg. Lubuk Mambang(Ditinggalkan) 4.46303400 102.65735800
  1703 Kampung Jerantut Kg. Lubuk Payung 4.18678300 102.39378200
  1704 Kampung Jerantut Kg. Lubuk Pusar(kKg. Tinggal) 4.52290300 102.51037700
  1705 Kampung Jerantut Kg. Lumpur Dalam (Ditinggalkan) 4.14480600 102.33929000
  1706 Kampung Jerantut Kg. Macang Raja 4.17876200 102.37288700
  1707 Kampung Jerantut Kg. Magon 4.52639500 102.67747300
  1708 Kampung Jerantut Kg. Mali (Ditinggalkan) 4.55227300 102.59674500
  1709 Kampung Jerantut Kg. Mambang(kKg. Tinggal) 4.50295500 102.57638100
  1710 Kampung Jerantut Kg. Masjid 3.87735700 102.42181900
  1711 Kampung Jerantut Kg. Melayu 3.93552600 102.35265100
  1712 Kampung Jerantut Kg. Menunggul (Ditinggalkan) 4.08313800 102.31737200
  1713 Kampung Jerantut Kg. Merbau 3.89624100 102.42130200
  1714 Kampung Jerantut Kg. Merting 4.21578500 102.38015000
  1715 Kampung Jerantut Kg. Merting (Ditinggalkan) 4.23958000 102.37912800
  1716 Kampung Jerantut Kg. Mogol 4.51391700 102.64381100
  1717 Kampung Jerantut Kg. Murai(kKg. Tinggal) 4.52156300 102.57924900
  1718 Kampung Jerantut Kg. Nyiur 3.91520100 102.42790800
  1719 Kampung Jerantut Kg. Padang 4.35123000 102.39315400
  1720 Kampung Jerantut Kg. Padang Saujana 3.91350500 102.37611200


  Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
  1721 Kampung Jerantut Kg. Padang Sengkelau 3.79586500 102.41724100
  1722 Kampung Jerantut Kg. Pagi 4.45935900 102.48074100
  1723 Kampung Jerantut Kg. Pamah Dusun 3.94041200 102.42453600
  1724 Kampung Jerantut Kg. Pamah Keruing 3.75683600 102.41620600
  1725 Kampung Jerantut Kg. Pamah Limau 4.49867700 102.62952900
  1726 Kampung Jerantut Kg. Pasir Atas (Ditinggalkan) 4.20061800 102.38619300
  1727 Kampung Jerantut Kg. Pasir Durian 4.09112500 102.32290700
  1728 Kampung Jerantut Kg. Pasir Sia 4.13492600 102.34267600
  1729 Kampung